Amerikansk PEN og kulturelitens modstand mod Charlie Hebdo

"Hitler. Goebbels. Hebdo. Really? Can the PEN members boycotting Tuesday’s Courage Award for the slain French satirists really not tell the difference between racism and mocking racism?"

Den amerikanske journalist Michael Moynihan kritiserer udbryderne i det amerikanske PEN for ikke at se forskellen på racismens fjender og racismens fortalere. Kritikken formuleres efter at flere amerikanske PEN-medlemmer har protesteret prisoverrækkelsen til Charlie Hebdo: http://www.thedailybeast.com/articles/2015/05/05/america-s-literary-elite-takes-a-bold-stand-against-dead-journalists.html

 

Fri Debat: Movias bestyrelse forstår sig ikke på ytringsfrihed

Fri Debat tager afstand fra tilbagetrækningen af en busbanner-kampagne
fra Dansk Palæstinensisk Venskabsforening. Vi opfordrer Movia til at
omgøre sin beslutning. Sker dette ikke, vil trafikselskabets bestyrelse
fremstå hyklerisk: Uanset om tilbagetrækningen er i overensstemmelse med
lovens bogstav, er den ikke legitim. At udelukke bestemte politiske
budskaber fra bannerplads er ikke udtryk for fairness. Det er at handle i
modstrid med ytringsfrihedens ånd. 

Læs mere: Fri Debat: Movias bestyrelse forstår sig ikke på ytringsfrihed

 

Forskellen på blasfemi og diskrimination

"Hate-speech laws remain highly controversial. But whether they are wise or dangerous, their purpose is secular: to protect people by restricting speech intended to abrogate their human rights. God, it is thought, can look after Himself. Thus, under French law, it would be hate speech to shout, "Kill the Jews!" It would not be hate speech to denounce Jewish kosher slaughter as inhumane. It would be hate speech to say, "No Muslim can be a patriotic French citizen." It would not be hate speech to write, "The Koran is not true.""

Læs David Frum (redaktør på The Atlantic) her: http://www.theatlantic.com/politics/archive/2015/05/the-right-to-blaspheme/392654/?utm_source=SFFB

   

Norge afskaffer blasfemiparagraffen

Efter første behandling af et lovforslag om at ophæve blasfemiparagraffen står det klart, at Norge - i modsætning til Danmark - afskaffer den gamle paragraf. Den oprindelige beslutning blev taget allerede i 2009 i forbindelse med udformningen af en ny straffelov, men lovforslaget blev for nylig hastefremsat og vedtaget efter terrorangrebet mod Charlie Hebdo i Frankrig den 7. januar 2015. Læs mere her: http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Fra-i-dag-kan-du-spotte-gudene-Na-er-blasfemi-tillatt-i-Norge-8008274.html

   

Paternalistisk racisme er ytringsfrihedens fjende

"En yderligere forudsætning for dette sentimentale argument er også, at minoriteter ikke kan være stærke. Men personer i magtfulde positioner inden for kulturelle minoriteter kan udmærket udøve brutal magt over egne medlemmer, ganske som de kan finde på at misbruge multikulturel politik til at forstærke deres despoti. Magtrelationer er på spil overalt i et demokratisk samfund, fra de mindste til de største grupper, og intet sted i samfundet kan der findes positioner, der à priori er sikrede mod illegitim anvendelse af magt. Det gælder forældre, der tyraniserer deres børn med racisme, eller religiøse ledere, der ikke forstår menneskerettigheder."

Læs Jens-Martin Eriksens indlæg her: http://www.information.dk/532043

   

Mads Brügger: "Vi skal redde ytringsfriheden fra den politiske debat"

"Min store frygt er et samfund med enormt mange minoriteter, der gør særkrav gældende. Man kunne vælge at sige, pragmatisk set: Hvis det er så stort et problem med tegninger eller film, der krænker profeten Muhammed, så lad os prøve at klare os uden. Men før eller siden kommer der et tidspunkt, hvor de skeløjede, mormonerne eller scientologerne også gør krav gældende, og medmindre man er konsistent i tanke og handling, så har man et problem. Jeg synes, det er mærkeligt, at der ikke er flere journalister og redaktører, som ventilerer de holdninger og tanker, jeg har."

Læs hele interviewet med Mads Brügger her: http://www.information.dk/531111#kommentarer

   

Žižek: Europa har brug for en ny højkultur

»Tolerance er ikke en løsning her. Vi har brug for, hvad tyskerne kalder en Leitkultur,  en højere, ledende kultur, der regulerer måderne, hvorpå subkulturerne interagerer. Multikulturalismen, med sin gensidige respekt for de andre,  virker ikke på ’umuligt at tolere’-stadiet. Stærkt troende muslimer finder  det umuligt at tolerere vores blasfemiske billeder og vores respektløse  humor, som udgør en del af vores frihed. Men Vesten med sine liberale  praksisser anser også tvangsægteskaber eller adskillelse af kvinder og mænd,  som er del af muslimsk liv, for uacceptabelt. Derfor argumenterer jeg som  venstreorienteret for, at vi har brug for at skabe vores egen ledende kultur (...) Den ledende europæiske kultur er oplysningstidens universelle ideer«.

Interview med den slovenske filosof Slavoj Žižek her: http://politiken.dk/debat/debatindlaeg/ECE2623675/den-stoerste-trussel-mod-europa-er-vores-egen-apati/