Tidslinje over presset mod ytringsfriheden 2016

22/2 2016

 

Dommen over pensionisten Flemming Nielsen fra Helsingør for at sammenligne ideologien islam og nazisme på Facebook påkalder sig kritik på lederplads både i Politiken, Berlingske, Jyllands-Posten og Kristeligt Dagblad, og samtidig tegner der sig et politisk flertal for at modificere paragraffen. Det består af Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, SF, Alternativet, De Konservative og Socialdemokraterne, der vil bede Straffelovsrådet til at overveje paragraffen.

 

Fredag blandede formanden for de danske journalisters fagforening, Lars Werge, sig i debatten om, hvorvidt dommen burde føre til, at paragraffen helt skal afskaffes. Journalisternes formand fortalte, at han ikke så nogen grund til at afskaffe paragraffen efter dommen i Helsingør: ”Ja, jeg synes, den virker efter hensigten. Paragraffen har en regulerende effekt i forhold til ytringsfriheden. Jeg tror, den skaber eftertanke hos nogle i forhold til, hvad de siger, og hvordan de siger det,” lød det fra Dansk Journalistforbunds formand til journalisternes fagblad Journalisten

 

Werges synspunkter mødes mandag med modstand fra andre dele af det danske medielandskab. Hos brancheforeningen Danske Medier kommer foreningens journalistiske direktør, Christian Kierkegaard, til den diametralt modsatte konklusion end Werge efter at have læst dommen: ”Når jeg ser på dommen, mener jeg, at man begrænser ytringsfriheden. Derfor er det naturligt at se på, om paragraffen praktiseres rigtigt,” sagde Kierkegaard til Journalisten. Direktør i den juridiske tænketank Justitia Jacob Mchangama er også været kritisk over for journalistformandens udtalelser. Direktøren har tidligere i en kronik i Jyllands-Posten argumenteret for, hvorfor han også ser med bekymring på dommen fra Helsingør. Dommen fra Helsingør kan ikke umiddelbart ankes, da bødens størrelse falder under en bagatelgrænse i henhold til retsplejelovens paragraf 902, stk. 2. Procesbevillingsnævnet kan dog alligevel undtage domme fra bestemmelserne i paragraffen, hvis sagen er af principiel karakter. (jp.dk)

 

 

21/2 2016

 

Fyrre iranske statsmedier tilbyder en dusør på i alt 600.000$ for drabet på Salman Rushdie, ifølge det statslige Fars News Agency, der står tæt på den islamisk revolutionære garde. Annonceringen af dusøren falder på årsdagen for ayatollah Khomeinis fatwa mod Rushdie fra 15/2 1989. I 1998 sagde daværende præsident Khatami at truslen var “ophørt”, men fatwaen er aldrig officielt blevet hævet. (independent.co.uk)

 

 

14/2 2016

 

Mette Frederiksen (S) foreslår, at internethjemmesider, der bidrager til radikalisering og ekstremisme, skal kunne lukkes ned af myndighederne uden varsel og uden domstolsprøvelse: ”Vi bliver nødt til at have en anden hastighed i kampen mod radikalisering. Derfor skal vi kunne lukke ned, når vi konstaterer, at noget går over stregen. Det er farligt, at man i dag kan sidde derhjemme med nedrullede persienner og gardiner og have adgang til en hel verden på den forkerte side af stregen.” I dag kræver retsplejeloven, at politiet eller Politiets Efterretningstjeneste (PET) skaffer en kendelse fra en dommer, hvis myndighederne skal beslaglægge en hjemmeside, der vurderes at opfordre til vold eller støtter terror.” Socialdemokraternes formand mener, at brugen af frihedsrettighederne til at bekæmpe det danske samfund udfordrer principperne: ”Vi har haft en meget liberal indstilling, men grundloven har ikke taget højde for radikalisering og islamisme.” Justitsminister Søren Pind afviser derimod ikke Socialdemokraternes forslag: ”Jeg er ikke afvisende i forhold til at overveje nye initiativer. Imidlertid er det vigtigt at være sig bevidst, at snuptagsløsninger ikke gives,” skriver Søren Pind i en mail og understreger, at PET arbejder på at forbedre mulighederne for at fjerne ”online-indhold, der fremmer terrorisme og ekstremisme.” (jp.dk)

 

 

11/02 2016

 

Ole Flemming Nielsen bliver ved retten i Helsingør dømt for overtrædelse af straffelovens § 266b for følgende udtalelse, som han lagde på Facebook:

”ideologien Islam er fuldt ud lige så afskyvækkende, modbydelig, undertrykkende og menneskefjendsk som Nazismen. Den massive indvandring af Islamister her til Danmark, er det mest ødelæggende det danske samfund har været udsat for i nyere historisk tid”.

 

I rettens præmisser hedder det bl.a., at man har vurderet at udtalelsen om islam vedrører religionen generelt og ikke den politiske ideologi ”islamisme”. Man sammenholder denne konstatering med, at dømte samme dag på sin Facebookvæg er fremkommet med synspunktet, at islam har til hensigt at afskaffe demokrati med demokratiets egne midler. Retten finder at disse udtalelser om islam er forhånende og nedværdigende overfor muslimer generelt. Straffen takseres til dagbøder, der falder under bagatelgrænsen for at kunne appellere dommen til en højere retsinstans. (b.dk)

Statsadvokaten vedtager ikke at anlægge sag mod imamen Hajj Saed, der for fulde sale i moskeen Masjid Al-Faruq på Nørrebro den 13. februar 2015, dagen før Omar Husseins to terrordrab, i stærke vendinger talte om kampen mod jøder. Han sagde bl.a.: ”Vores profet Muhammed havde jødiske naboer i Medina. Talte han om tættere bånd, harmoni og dialog med dem – på samme måde som FN og dem, der kalder på forsoning mellem det sande og det falske? Eller opfordrede han dem til at tilbede Allah? Da de forbrød sig mod løftet og ikke accepterede hans kald – ja, I ved, hvad han gjorde ved dem (…) Han erklærede krig mod jøderne.”

 

I Københavns Politi har efterforsket sagen og indstillet til Statsadvokaten i København, at der blev rejst en racisme-tiltale. Sager om racisme, som er straffelovens paragraf 266b, skal altid forelægges for Statsadvokaten. Men her har man altså valgt ikke at rejse en sag. (dr.dk)

 

 

4/2 2016

 

Filmen om den transkønnede dansker "Den danske pige" forbydes nu i seks lande i Mellemøsten. Qatar var det første land med et forbud, med den begrundelse, at filmen er ”moralsk fordærvende”. Nu følger fem andre lande efter: Kuwait, Oman, Bahrain, De Forenede Arabiske Emirater og Jordan. (dn.se)

 

 

3/2 2016

 

En nordjysk mand får et bødeforlæg for afbrænding af et eksemplar af koranen i sin baghave. Herefter lagde han en videooptagelse af seancen på Facebook ledsaget af teksten "Tænk på jeres nabo. Det stinker når den brænder.”  Manden blev anmeldt til politiet af to personer med udenlandske navne, og modtager nu efter afhøring ved politiet et bødeforlæg på 1000 kroner for overtrædelse af racismeparagraffen. Manden har ingen intentioner om at betale bøden og afventer, at sagen kommer for retten. Om baggrunden for at brænde koranen skriver manden på Facebook: ”Brændte den (koranen, red.) af så andre ikke sku læse den.” (trykkefrihed.dk)

 

 

1/2 2016

 

Mogens Camres idømmes ved Østre Landsret en bøde på 8000 kr. for et udsagn på tweeter om jøder, muslimer og Hitler. I juli 2014 skrev Camre: ”Om jødernes situation i Europa: Muslimerne fortsætter, hvor Hitler sluttede. Kun den behandling, Hitler fik, vil ændre situationen.” Camre har under sagen forklaret, at hans tweet kun nåede ud til hans dengang 67 følgere på det sociale medie. Tweetet var dog offentligt og kunne læses af enhver. Dermed stadfæster Østre Landsret dommen fra Retten i Glostrup, der tilbage i august fandt Camre skyldig i at have overtrådt straffelovens racismeparagraf. Mogens Camre har efter sagen kom for retten valgt at slette sin Twitterprofil. (dr.dk)

 

 

29/1 2016

 

Den såkaldte "relationskode" 291, der er blevet brugt til at mørklægge politisager der involverer asylansøgere i Sverige, omfatter mere end 5000 sager de seneste fire måneder. Det er svensk politis ”Nationella operativa avdelningen”, NOA, der i oktober vurderede at al information ang. asyltilstrømningen skal hemmeligholdes. ”Angående resurskod 291 som blivit känd för media. Koden används som arbetsmaterial för den dagliga lägesbilden. Den dagliga lägesbilden är hemligstämplad varför det som står där inte ska lämnas ut /.../ Ingenting ska ut i pappersväg gällande Alma-kommenderingen så länge den pågår.” hed det fra NOA tidligere på måneden. Enhver anmeldelse, ”där målsäganden, den misstänkte eller en förhörsperson är migrant måste märkas med den särskilda koden 291”.

 

Det samme gælder forbrydelser eller begivenheder i omegnen af flygtningemodtagelser. I de forløbne måneder er mere end 5000 indrapporterede hændelser blevet skjult under kode 291. Det drejer sig bl.a. om 450 indbrud, 559 tilfælde af mishandling, 9 røverier, 194 tilfælde af forskellige trusler og 4 voldtægter. Hertil kommer 37 selvmordsforsøg, 26 sygdomstilfælde, 42 sager med psykisk sygdom og 3 dødsfald. Der medregnes også 2 bombetrusler, 58 brande, 239 tilfælde af automatalarm angående brand og 96 bortkomne personer. Herudover 161 politiindsatser, 912 ”overvågningsopgaver”, 109 stykker ”udredningsarbejde” og 869 kontroller af personer eller køretøjer.

 

På spørgsmålet "Hur ser du på att informationen i kod 291 inte skulle ut till allmänheten?" svarer NOAs talsmand Tomas Wallberg: ”Det är tråkigt att det blivit så, vi kan säkert utveckla vår förmåga att kommunicera. Vi är väldigt positivt inställda till att ha dialog med media. Men att handlingen inte lämnas ut är något som finns i förvaltningslagen, handlingen finns helt enkelt inte. Alltså finns inget att lämna ut. I dialog med er så har vi varit öppna, så det är olyckligt att det kallats för en mörkning.” (svd.se)

 

 

15/1 2016

 

Europa-Kommissionen beslutter at iværksætte en undersøgelse af Polen, der blandt andet gransker en omstridt ny medielov. Loven indebærer, at det nu er økonomiministeren, der udpeger topledelsen i de polske public service-medier. Den undersøgelse, der er i gang, kan ende med sanktioner, og i sidste ende kan de andre medlemslande fratage Polen stemmeretten i EU. (journalisten.dk)

 

 

13/1 2016

 

Forskningschef i journalistisk filosofi ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Ejvind Hansen har udgivet bogen Kugleregn møder kuglepen. Her argumenterer han for, at ytringsfrihed kun er ment som en kritik af magthavere og at dets værdi for demokratiet er mindretalsbeskyttelse. Formålet er at “bruge ytringsfriheden til at overkomme forskelligheder, skabe dialog…” For interview og kritik, se: http://journalisten.dk/forsker-medierne-er-medskyldige-i-fremme-selvcensur

 

 

13/1 2016

 

Efter masseovergrebene af arabiske indvandrermænd mod tyske piger nytårsaften i Köln og andre tyske byer, hvor politiet i flere dage søgte at skjule gerningsmændenes etnicitet, viser det sig at svensk politi har et decideret direktiv om hemmeligholdelse af sådanne oplysninger for offentligheden. Information om et antal lignende begivenheder i Sverige har derfor været unddraget offentligheden. Det svenske politi må således ikke beskrive gerningsmænds hudfarve, højde og etnicitet, hvis gerningsmanden har begået såkaldt 'hverdagskriminalitet', fordi det kan opfattes som racistisk.

 

Svenska Dagbladet er kommet i besiddelse af et internt dokument, som blev fremlagt i politiet 15/9 2015. I dokumentet beskrives det, hvilke rutiner politiet skal gøre brug af, når de skal kommunikere informationer om hændelser ud til offentligheden. Det gælder både de lettere forbrydelser og alvorlige forseelser. I dekretet, forfattet af pressechef Varg Gyllander og pressetalsmand Carina Skagerlind, hedder det: 

 

”Kritik framförs ibland mot polisens rapportering kring människors hudfärg. Det uppfattas som rasistiskt. Då polisen inte är rasistisk och heller inte ska uppfattas så, så gäller från och med nu instruktionerna nedan.” Ved "hverdagskriminalitet", fx. indbrud og tyveri, må informationen ikke indeholde ”signalementsuppgifter som längd, hudfärg, etniskt ursprung eller nationalitet med mera.” Dekretet aktualiseres efter, det er kommet frem, at det svenske politi mørkelagde, at en en stor gruppe unge piger blev seksuelt krænket til "We Are Sthlm"-festival i Stockholm. 

 

Adspurgt af Svenska Dagbaldet siger politiets pressechef Varg Gyllander: "Vi vill undvika att peka ut etniska grupper som kriminella. Då har vi insett att om vi vill ha in signalement så ska det inte slentrianmässigt skrivas in i våra notiser." Adspurgt om ikke det kan have fordele at udsende signalement af forbrydere, tilføjer han, ”Absolut, det gör det ofta. Men vi har gjort en avvägning om när vi ska använda dessa uppgifter och när det inte ska användas. Man ska inte slentrianmässigt beskriva utseende eller etnicitet för att inte bli misstänkliggjorda för rasism." Gyllander medgiver, at man burde have informeret pressen om krænkelserne på "We Are Sthlm"-festival: "Vi borde ha skrivit en notis om det, varför det aldrig skedde vet jag inte. Men att det skulle handla om en mörkning, det tycker inte jag." (svd.se)

 

Også Stockholms kommune har i flere år kendt til omfattende sexforulempelser og chikane mod unge piger på ungdomsfestivalen "We are Sthlm", skriver Dagens Nyheter. Ifølge avisen gjorde kommunen ikke noget videre ud af de seksuelt betonede overgreb, fordi den ikke ville skade festivalens ry. Kommunen vidste besked om, at antallet af politianmeldelser er taget til i de seneste år, og at gerningsmændene med årene er ”blevet smartere og mere aggressive”. Men i interne papirer om de seksuelle forulempelser opfordrer kommunen personalet til ”ikke at overreagere”, da det ville kunne skade festivalen. Det vurderes, at omkring 150 piger tidligere har fortalt, at de blev udsat for overgreb, men de fleste ville ikke melde det til politiet. Ifølge en intern politirapport gjorde en stor gruppe ”fortrinsvis unge afghanske flygtninge” sig for eksempel bemærket ved koncerten ved at gnubbe sig op ad unge piger i publikumshavet. Men det fortalte politiet ikke noget om for ikke at støtte det indvandrerkritiske parti Sverigedemokraternes synspunkter og af frygt for at blive betegnet som racister.

 

Det er sket i tidligere tilfælde, hvor fremmede af politiet er blevet betegnet som ”abedjævle”. Nogle af de politifolk, som avisen Dagens Nyheter (DN) har talt med, oplyser, at de af samme årsag har undladt at skrive rapporter om episoder med mistænkte gerningsmænd af udenlandsk herkomst. Sveriges statsminister, Stefan Löfven, betegner ifølge DN sagen som et dobbelt forræderi mod unge kvinder og forlanger, at politiet nu undersøger til bunds, hvad der egentlig er foregået under festivalen. (eb.dk)

 

Men også Dagens Nyteter angribes for overlagt at mørklægge begivenhederne på festivalen. “Blotta misstanken om att övergreppen ansetts som besvärliga att beskriva innebär ett svek mot de drabbade” skriver bladet nu selv, et halvt år efter. Et til overgrebene henvendte sig til journalisten Hanne Kjöller på DN: ”Hon blev mycket intresserad och lyssnade, tills jag berättade att samtliga omhändertagna killar och män var ensamkommande från Afghanistan och Syrien. Jag uppfattade att hon ändrade tonläget. Men hon sa också att hon skulle kontakta polisen”, siger han nu til webavisen "Nyheter Idag".

 

Kjöller fik telefonnummeret på en af de betjente, der vari tjeneste til festigalen. Han udtaler nu: ”Hon skickade ett sms till mig en gång, det var precis i början där hon skrev att hon söker mig, att hon gärna pratar. Efter det försökte jag få kontakt med henne och det var då det liksom inte funkade. Hon svarade någon gång, sa att hon skulle återkomma, men det blev aldrig något. Hon var intresserad av det i en halv dag eller en dag, sen bara var hon inte på längre."Han tilføjer: ”Vi fick kontakt och vi talades vid kort och hon skulle ringa upp, vilket hon inte gjorde. Så jag sökte henne, hon ringde inte tillbaka. Jag sökte henne vid ytterligare tillfälle, men hon hörde aldrig av sig igen. Jag ringde flera gånger, kan inte säga exakt hur många. Det var under tre fyra dagars tid.” Først efter begivenhederne i Köln kontakter Kjöller 7/1  igen øjenvidnet, som nu udtaler, at hun aldrig fik fat i politiet, og derfor blev der ingen historie i DN. Vidnet siger også, at hun samtidig gav en anden forklaring, nemlig at “Stockholmsdelens redaktör tog över caset och hon ansåg att detta var SD-fabrikationer”. (nyheteridag.se)

 

 

13/1 2016

 

I Saudi-Arabien arresteres Samar Badawi, en fremtrædende menneskerettighedsadvokat og søster til den fængslede og piskningsdømte blogger Raif Badawi. Hun blev anholdt for at kræve løsladelse af sin eksmand Waleed Abu al-Khair og offentliggøre et foto af ham i fængslet på Twitter. Han afsoner 15 års fængsel for sit arbejde med at beskytte ytringsfrihed og menneskerettigheder i Saudi-Arabien. PEN International’s præsident Jennifer Clement udtaler:

 

"Saudi authorities have once again demonstrated their complete disregard for human rights and freedom of speech. PEN International calls on Saudi authorities to immediately cease the intimidation of critical voices and the ongoing severe repression of freedom of expression in the country." Samar Badawi er indtil videre løsladt mod kaution. (PEN international)

 

12/1 2016

 

To lærere ved Högskolan Vest i Göteborg undersøges for "religiøs diskriminering". Anledningen er klager fra en student, en kvindelig muslimsk konvertit, over undervisning baseret på John Stuart Mill. Studenten hævder, at udsagn i undervisningen er blevet fremført om ”… att religiösa människor är miserabla och hopplösa samt att religion är ett desperat påhitt.” De anmeldte er lektorerne Göran Adamson og  Annika Theodorsson. Adamson afviser studentens påstand og siger:  ”Allt jag gjorde var att framhålla att medan religioner inte med nödvändighet är sanna ger de en känsla av samhörighet som det sekulära samhället inte kan erbjuda etc.”

 

Den igangværende undersøgelse af de to beskrives af personalechef Bettina Johansson således: "Vi går vidare i utredningen och pratar med studenter för att få en vidare uppfattning om den händelse som anmälan avser. Vår avsikt är att prata med några personer som du, [studenten] och arbetsgivaren slumpmässigt har valt ut. Som arbetsgivare ser vi det inte som ett vittnesmål utifrån en rättslig aspekt, utan som en del av den utredning vi gör." 

 

Adamson afviser at deltage i undersøgelsen og fremfører, at man ikke bør lave omfattende interne undersøgelser af sådanne sager uden de har en retslig karakter, hvor de anklagede har almindelig retssikkerhed og ret til en forsvarer. Fagforeningen ST's repræsentant Jarmo Uutisalo støtter lærernes krav om, at undersøgelsen indstilles. (academicrightswatch.se)

 

7/1 2016

 

På årsdagen for massakren på Charlie Hebdo gør Frankrig status. ”De eneste, som rent faktisk benytter sig af ytringsfriheden, er under politibeskyttelse,” konstaterer journalist og tidligere ansat på avisen Caroline Fourest. ”De” er Charlie Hebdo. Da avisen efter attentatet bragte en tegning af profeten Muhammed på sin forside, blev den gengivet i store dele af pressen. Men siden har ingen andre aviser i Frankrig tegnet profeten.

 

I denne uges udgave er der hele to profettegninger i Charlie Hebdo. En anden af dem er signeret af Coco – Corinne Rey. Det har hun gjort før, og selv ikke angrebet sidste år kan få hende til at holde op. Men det har bremset andre, mener hun: ”Nogle tegnere er bange for konsekvenserne.” Ugens forside af Charlie Hebdo (af Laurent "Riss" Sourisseau) viser Gud på flugt med blodplettet kjortel og maskinpistol under overskriften ”L'assassin court toujours” – Attentatmanden er stadig på fri fod. Det har fået Vatikanstaten til at protestere i bladet Osservatore Romano.

 

Chefredaktøren på ugemagasinet L’Express, Christophe Barbier, mener, der er ved at komme en form for selvcensur. Han sammenligner situationen med, da europæiske stormagter i 1938 lod Hitler få et stykke af det daværende Tjekkoslovakiet i håb om at bevare freden. ”I dag kan folk sige det samme: Vi holder op med at tegne Muhammed, så får vi ro. Men det er ikke rigtigt.” Filosoffen Pascal Bruckner mener, at selvcensuren ”regerer over alt”. Og det er der, mener han, to årsager til: Enten er man bange for sit liv eller for at ydmyge islam: ”Jihadisterne har på en måde vundet,” siger Bruckner. 

Selvcensuren findes ikke kun i pressen. I årets begyndelse blev flere udstillinger, teaterstykker og film opgivet eller udskudt. Også stand-up-scenen er ramt, forklarer direktøren på det parisiske teater Rond-Point, Jean-Michel Ribes, til L’Express: ”Oven på store ulykker burde der følge et godt grin. Men siden Charlie Hebdo [...] har humoren censureret sig selv.” (jp.dk, independent.co.uk)

 

5/1 2016

 

Efter kampagne fra fundamentalistiske katolske grupper forbyder en domstol i Parisvisning af filmen ’Adèles liv – kapitel 1 & 2’, der vandt Guldpalmen ved filmfestivalen i Cannes i 2013. ”Filmen indeholder flere sexscener, som vises på en realistisk måde”, hedder det i afgørelsen fra appeldomstolen i Paris fra december, og domstolen pålægger kulturminister Fleur Pellerin at fratage filmen den licens, som gør det muligt at vise den i biografer landet over. Derimod er filmen stadig tilgængelig på video.

 

Siden har filmfolk og kulturpersonligheder protesteret mod en bølge, som flere betegner som ren og skær nypuritanisme og indgreb mod den kunstneriske frihed. Initiativet bag forbuddet kommer igen fra organisationen Promouvoir og dens formand, den tidligere dommer André Bonnet, der er knyttet til yderligtgående katolske kredse, og som tidligere havde forbindelser til partiet Front National. André Bonnet giver kun sjældent interview og kun skriftlige, men han ytrede sig forleden til filmtidsskriftet Premières. ”Foreningens formål er kort sagt at forsvare menneskets værdighed og forsvare mindreårige ved at fremme jødisk-kristne værdier”, siger han og peger på, at vold og sex har en negativ virkning på unge. ”Hvorfor vil producenterne af de film, som i dag skaber debat, absolut vise destruktive scener for de helt unge? Handler det om penge? Er det til syvende og sidst derfor, de protesterer, skjult bag erklæringer om ytringsfriheden?”.

 

Et andet spørgsmål handler om andre former for pres. Ifølge oplysninger til Politiken har biografejere oplevet pres fra muslimske grupper, som ønsker den marokkanske film ’Much loved’ fjernet fra de franske biografer. Den marokkansk-franske instruktør Nabil Ayouchs meget roste film om en gruppe marokkanske prostituerede, som blev vist på filmfestivalen i Cannes tidligere på året, er forbudt i Marokko. Den er ifølge myndighederne ”en alvorlig fornærmelse mod de moralske værdier og mod den marokkanske kvinde, og den er et alvorligt anslag mod kongedømmets image”, hedder det i begrundelsen. Kampagnen mod filmen har været så voldsom, at indehaveren af hovedrollen, Loubna Abidar, har valgt at forlade landet. Både hun og instruktøren modtager dødstrusler på internettet, og kampagnen fortsætter. (politiken.dk)

 

2/1 2016

 

Saudi-Arabien henretter 46 personer ved halshugning, heriblandt den religiøse leder Nimr al-Nimr. Han blev anholdt i 2012 og var kendt som shiamuslimsk kritiker af det saudiarabiske styre. Den iranske ayatollah Ahmad Khatami, som har tætte bånd til styret i Iran, opfordrer den islamiske verden til at tage afstand fra Saudi-Arabien: "Jeg er ikke i tvivl om, at dette rene blod vil plette kraven på Saud-huset og fjerne dem fra historiebøgerne."

 

Libanons shiamuslimske råd fordømmer ligeledes henrettelsen af al-Nimr og kalder det en "stor fejltagelse". Størstedelen af de henrettede blev dømt for at stå bag eller udføre angreb på vegne af al-Qaeda i Saudi-Arabien efter 2003. (ritzau.dk)