Lykkeberg: At gøre det rigtige - forkert

08-05-2011

Ifølge Information:

Enhver iagttager af den offentlige diskussion kender fornemmelsen af, at vanviddet vinder og fornuften taber. Det er en almindelig erfaring. Men det er ligeså almindeligt, at de, der skulle slutte kampen og fælde dom, selv bliver del af kampen. Det kan man ikke løse ved at gøre det ulovligt Alle bliver beskyldt for at politisere. En menneskerettighedskommissær kaldes for en ‘idiot’, dommere beskyldes for at politisere, og flere jurister har selv erkendt, at de har forvekslet politik med jura. Og domme for racisme er blevet brugt til at opbygge martyrier. Det er den eneste straf, som man praler af i Danmark. Domstolene har altså ikke autoritet til at sætte grænser for den politiske debat. Tværtimod synes racistiske synspunkter at blive retfærdiggjort, når de straffes efter devisen: Se, hvor meget ret, jeg har, fordi jeg er blevet undertrykt…

Det bemærkelsesværdige i Hedegaard-affæren er i den sammenhæng, at hans udtalelser faktisk blev gendrevet i den offentlige debat. Han mistede tilslutning på grund af sine latterlige overdrivelser, og han svækkede sin egen position. Selv Pia Kjærsgaard blev tvunget til at tage sig sammen og lægge afstand til dem. Intet har skadet den anti-islamiske position i Danmark så meget som netop de udtalelser. De blev vidt og bredt fordømt, længe inden Lars Hedegaard blev dømt. Han blev kendt som en fanatiker fuld af vrøvl; der er ingen grund til også at gøre ham til forbryder. Det er værd at huske på for alle, der diskuterer og hele tiden støder på noget, som vi finder ualmindeligt grimt og dumt.

Læs mere på information.dk.

 

JP: Fjern 266b

04-05-2011

Ifølge Jyllands-Posten:

Straffeloven indeholder i forvejen talrige bestemmelser til at imødegå det, som oprindeligt i 1930'erne var formålet med det, der senere blev til racismeparagraffen, nemlig løgnagtige beskyldninger, opfordring til had og vold mod bestemte grupper og individer. Vold og trusler om vold er naturligvis forbudt og skal stadig være det, men det er ødelæggende for den offentlige debat, at grupper kan afspore den ved at rejse straffesag mod dem, der måtte være uenige.

Tåbelige argumenter skal imødegås med gode argumenter, ikke med paragraffer, bøder og fængselsstraf.

Dette gode synspunkt er i disse år under kraftigt pres både nationalt og internationalt, hvor især en muslimsk baseret krænkelsesfundamentalisme i FN-regi truer det frie ord.

Læs mere på jp.dk.

 

Menneskerettighedsekspert: Korrekt at dømme Hedegaard for racisme

04-05-2011

Ifølge Politiken:

Christoffer Badse, der er jurist i Dansk Institut for Menneskerettigheders afdeling for ligebehandling og mangfoldighed, er helt enig.

»Efter min mening er det en fuldstændig rigtig dom, der er helt i overensstemmelse med praksis«, siger Christoffer Badse.

Han ville omvendt have fundet det stærkt bekymrende, hvis byrettens dom havde fået lov at gælde. For den dom skaber efter hans mening usikkerhed om, hvorvidt man er ansvarlig for de ting, man siger til journalister.

»Landsretten bryder med den uheldige linje, og gør det helt klart, at man er ansvarlig for de ytringer, man kommer med i medierne«, siger Christoffer Badse.

Læs mere på pol.dk.

   

Lars Hedegaard vil anke racismedom

04-05-2011

Ifølge DR:

Formanden for Trykkefrihedsselskabet, Lars Hedegaard, er forarget over, at landsretten har idømt ham en bøde på 5000 kroner for racistiske udtalelser.

- Dommen er skandaløs, og jeg betragter det som et anslag mod ytringsfriheden, at de er kommet til den konklusion, siger Lars Hedegaard til DR Nyheder.

Læs mere på dr.dk.

 

Politiken: Hedegaards martyrium

04-05-2011

Ifølge Politikens lederskribent Kristian Madsen:

Dagens dom fra Østre Landsret, der idømmer forfatter og debattør Lars Hedegaard en bøde på 5.000 kr. for sine racistiske udtalelser, bør hilses velkommen af enhver, der ønsker et minimum af beskyttelse af mindretal i den offentlige debat.

Politikens principielle synspunkt er klart - som vi skrev i kølvandet af Langballe-sagen - racismeparagraffen er en vigtig yderste revle for debatten i et demokratisk samfund. 

Egentlig er der ikke den store forskel mellem landsrettens og byrettens kendelser. Det afgørende spørgsmål for debatten - at Hedegaards udtalelser var racistiske - er både by- og landsretten enige om.

Det lykkedes imidlertid Hedegaard at overbevise byretten om, at synspunkterne slet ikke var fremsat til udvortes brug, men var Hedegaards egen lommefilosofi over en pilsner til en julefrokost, der blot tilfældigvis blev afgivet på engelsk. Det er den historie, landsretten nu har afvist.

I lighed med Jesper Langballe, der i december fik sin velfortjente dom for en udløber af sagen, forsøger Hedegaard nu i det mindste at få et billigt martyrium for sine 5.000 kr. En ynkelig strategi al den stund, at Hedegaard jo aldrig tog det principielle standpunkt, at han havde ret til at sige, hvad han ville, og hvis man var utilfreds med det, måtte man dømme ham.

Læs mere på pol.dk.

   

Side 8 ud af 91