Hvor er det politiske mod til at styrke ytringsfriheden?

Af Jacob Mchangama, 14-07-2011

I en artikel i fredagens Berlingske præsenterede jeg et forslag til en lempelse af den såkaldte racismeparagraf, der ville betyde en markant styrkelse af ytringsfriheden uden at stride mod Danmarks folke- og EU-retlige forpligtelser. Forslaget er baseret på denne artikel som blev trykt i Ugeskrift for Retsvæsen den 25. juni 2011.

Justitsminister Lars Barfoed udsendte fredag aften en pressemeddelelse, hvori han bl.a. anfører, at

Hvis man valgte den lovgivningsmodel i Danmark, der er foreslået af CEPOS, ville det ikke være muligt at indskrænke racismeparagraffens nuværende anvendelsesområde, uden at det som udgangspunkt ville stride mod vores samlede internationale forpligtelser, herunder FN’s racismekonvention.”

Læs mere på Mchangamas blog Retsstaten på b.dk.

 

Barfoed siger nej til ny racisme-paragraf

09-07-2011

Ifølge DR:

Danmark vil komme i strid med FN's racismekonvention, hvis Folketinget følger et forslag fra tænketanken Cepos om at ændre straffelovens racismeparagraf.

Det fastslår justitsminister Lars Barfoed (K) fredag aften, efter at forslaget fra tænketankens chefjurist fredag har været stærkt omtalt i flere medier.

Forslaget fra chefjurist Jacob Mchangama blev først trykt i Ugeskrift for Retsvæsen i juni, og Berlingske Tidende rykkede fredag ud med en stor omtale af idéen.

Læs mere på dr.dk.

 

Cepos: Racismeparagraffen kan og bør ændres med henblik på at styrke ytringsfriheden

09-07-2011

Ifølge Cepos' hjemmeside:

Straffelovens § 266b – den såkaldte racismeparagraf - har over de senere år været stærkt omdiskuteret. Både nationalt og internationalt har politikere og eksperter krævet yderligere stramninger, der i øget grad sikrer visser grupper mod såkaldt hate-speech, ligesom andre har advokeret for, at de vide og upræcise rammer i bestemmelsen udgør en omfattende trussel mod ytringsfriheden. CEPOS afdækker derfor i et nyt notat mulighederne for at ændre den nuværende racismeparagraf ud fra hensynet til ytringsfriheden og Danmarks EU- og folkeretlige forpligtelser. Notatet er en forkortet version af en artikel trykt i Ugeskrift for Retsvæsen (U2011B.215).

”Den nuværende udformning af § 266b har vist sig at være langt mere vidtgående end den tidligere, og har derfor resulteret i en eskalering af domsfældelser. En række personer og politikere, der har ytret sig i samfundsdebatten om emner af stor offentlig interesse, er over de senere år blevet dømt for overtrædelser af § 266b. Bestemmelsen indebærer derfor i sin nuværende form en forøget risiko for ubeføjede begrænsninger af ytringsfriheden, der kan amputere den frie offentlige debat”, siger chefjurist i CEPOS Jacob Mchangama.

Læs mere på cepos.dk.

   

Kunstneres ytringsfrihed på dagsordenen

30-06-2011

Ifølge KPN:

Kulturminister Per Stig Møller (K) bevilger 250.000 kr. til et globalt netværksmøde om kunstnerisk ytringsfrihed.

Mødet er arrangeret af Freemuse og Dansk Pen og vil foregå den 9.-11. december i København.

Arrangementet har fået navnet "Copenhagen Summit on artistic freedom of expression – artsfex”.

Læs mere på kpn.dk.

 

Geert Wilders er frifundet for udfald mod islam

23-06-2011

Ifølge Politiken:

Selv om den kontroversielle hollandske politiker Geert Wilders udsagn om islam kan have stødt nogle, så falder de inden for den tilladelige, politiske debat.

Det fastslår en domstol i Amsterdam, der frifinder ham for at tilskynde til had og diskrimination mod muslimer.

Læs mere på pol.dk.

   

Side 5 ud af 91