Tidslinje over presset imod ytringsfriheden 2023

 

10/12 2023

 

Efter fire dages offentligt pres træder rektor for University of Pennsylvania, Elizabeth Magill, tilbage. Ved en kongreshøring havde hun ikke villet straffe studerende, der kaldte på intifada – som udspørgeren Elise Stefanik (R) oversatte til “genocide”, folkemord. Magill havde forsøgt at skelne mellem holdninger og handlinger, men efter pres fra ledende politikere og universitetets donorer forlader hun nu sin stilling. Det samme gør bestyrelsesformand Scott L. Bok, der havde støttet hende. Stefanik presser på for at ledelserne af Harvard og MIT, der havde udtrykt lignende holdninger ved høringen, også skal trække sig. (nytimes.com; stefanik.house.com)

 

 

7/12 2023

 

Den såkaldte “Koranlov” vedtages i Folketinget efter fem timers debat, hvori ingen af regeringspartierne tog del. Resultat: 94 stemmer for, 77 imod, 0 blanke stemmer. Regeringspartierne Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne, plus De Radikale stemmer for. De øvrige partier stemmer imod. Loven ventes af træde i kraft 1. januar 2024.

 

 

27/11 2023

 

Retssagen begynder mod seks teenagere anklaget for delagtighed i halshugningen af læreren Samuel Paty, der viste karikaturer af Islams profet til sin klasse som et led i undervisningen, skriverLe Monde. Paty var historie- og geografilærer, og han blev dræbt på åben gade af den 18-årige tjetjenske radikaliserede flygtning Abdoullakh Anzorov 16. oktober 2020 nær den skole, hvor Paty underviste i en forstad i det nordvestlige Paris. Gerningsmanden postede et billede af den dræbte lærer på det sociale medie Twitter (nu X) efter angrebet. Med billedet fulgte en besked fra den 18-årige om, at han havde dræbt læreren. ”Jeg henrettede en af jeres helvedeshunde, der havde vovet at nedgøre Muhammed”, lød det i beskeden.

 

De seks tiltalte ankommer til retten i Paris mandag morgen med ansigterne skjult bag masker og hætter, ledsaget af deres familie. Retsmøderne holdes for lukkede døre i overensstemmelse med fransk lovgivning, hvorfor medierne heller ikke må oplyse deres identitet. Blandt de seks, der står tiltalt, er en teenagepige, der på gerningstidspunktet var blot 13 år. Hun er tiltalt for at sprede falske oplysninger, herunder at have fortalt, at Paty som led i sin undervisning bad muslimske elever om at række hånden op og forlade klasseværelset, før han viste tegningerne. Hun krøb senere til korset og fortalte, at det var løgn.

 

Fem andre elever fra den skole, hvor Paty underviste, er anklaget for i fælleskab at opfordre til vold. Sammen ventede de i flere timerpå, at Paty forlod skolen for at kunne identificere ham over for morderen mod en betaling på 300-350 euro, skriverABC News. De fem elever var alle mellem 14 og 15 år, da mordet fandt sted. Senere efterforskning viste, at morderen Anzorov kendte navn og adresse på Samuel Paty, men ikke vidste, hvordan har så ud.

 

Alle seks teenagere risikerer 2½ års fængsel. Retssagen er planlagt til at slutte den 8. december. Otte voksne skal ligeledes senere i retten. Det omfatter faderen til den teenagepige, der er sigtet for at sprede falske påstande. Han havde lagt videoer ud på sociale medier, hvor han opfordrede til vold mod læreren. (eb.dk)

 

 

17/11 2023

 

Den 33-årige russiske kunstner Aleksandra Skochilenko modtager en dom på syv års fængsel. Hendes forbrydelser er at have erstattet fem prisskilte i et supermarked med mærkater med udsagnet ”Putin har gennem tv-skærmene løjet for os i 20 år: Resultatet af disse løgne ligger i vores parathed til at retfærdiggøre krigen og de meningsløse tab.” Den aktivistiske handling bedømmes efter en ny særlov, som Ruslands præsident Vladimir Putin fik gennemtrumfet i starten af 2022, der slår hårdt ned mod det, som Putin og hans regering vurderer er ”fake news”. (jp.dk)

 

 

15/11 2023

 

Udstillinger af den kinesiske kunstner Ai Weiwei aflyses, efter han har kommenteret Israel-Hamas-konflikten på sociale medier. En udstilling med ham skulle åbne 15. november på Lisson Gallery i London.

 

Ai har udtrykt støtte til palæstinenserne og siger, at han er "committed to voicing my perspective". Galleriet udtaler, at der er "no place for debate that can be characterised as anti-Semitic or Islamophobic", og fortsætter: "After extensive conversations with Ai Weiwei, following a comment he posted online, we together agreed that now is not the right time to present his new body of work." Ais postering, der siden er blevet slettet, hævdede, at en "… sense of guilt around the persecution of the Jewish people" var blevet overført og brugt imod den arabiske verden. Han sagde også, at det jødiske samfund (“Jewish community”) har stor indflydelse i medier, finans og kultur i USA, og at den amerikanske årlige militærstøtte til Israel i størrelsesordenen 3 milliarder dollars betød, at de to lande havde en ”fælles skæbne”. Ai udtaler, at han har modtaget besked fra galleriet om, at hans udstilling blev "effectively cancelled due to my tweet".

 

En talsmand for kunstneren siger, at tre yderligere udstillinger, i New York, Paris og Berlin, også er blevet aflyst. Ai siger, at han havde fremsat sit udsagn som svar til en anden burger, der havde stillet ham et spørgsmål, og at han havde "attempted to be objective and neutral without moral judgment, accusations, or evaluation of human actions". Han siger, videre, at som kunstner er han kun interesseret i ytringsfrihed, ikke i "seeking correct expression".

 

Han fortsætter: "When discussing correctness or wrongness, I must be wrong. I have always regarded free expression as a value most worth fighting for and caring about, even if it brings me various misfortunes ... Incorrect opinions should be especially encouraged. If free expression is limited to the same kind of opinions, it becomes an imprisonment of expression. Freedom of speech is about different voices, voices different from ours."

 

I en særskilt udtalelser siger han: "If culture is a form of soft power, this represents a method of soft violence aimed at stifling voices. It's not directed solely at me but at the broader culture of a society lacking a spiritual immune system. When a society cannot withstand diverse voices, it teeters on the brink of collapse." Lisson Gallery siger i sin udtalelse, at  "all efforts should be on ending the tragic suffering in Israeli and Palestinian territories, as well as in communities internationally", og tilføjer: "Ai Weiwei is well-known for his support of freedom of expression and for championing the oppressed, and we deeply respect and value our longstanding relationship with him." (bbc.com)

 

 

2/11 2023

 

Politiforbundets formand Heino Kegel udtaler, at gerningsmænd selv skal være med til at vurdere, om de overtræder ny koranlov. Da første udkast til Regeringens nye lovforslag mod utilbørlig behandling af genstande med væsentlig religiøs betydning kom, var Politiforbundet kritiske, og Kegel sagde: “Det er elastik i metermål. Det er for uklart, når vores medlemmer skal håndhæve det her forbud. Vi har brug for nogle klare retningslinjer og ikke det, der bliver lagt op til.”

 

Efter regeringens ændringsforslag, baseret på forskellige høringssvar, er Kegel beroliget, og på spørgsmålet om, hvordan den enkelte betjent kan vurdere, hvorvidt en afbrænding er en større eller mindre del af et større eller mindre kunstværk, svarer han nu:  “Man har selvfølgelig sin erfaring, uddannelse og man har muligheden for at rådføre sig med sin vagtchef, som har mulighed for at rådgive sig med juridiske eksperter, og så er der også mulighed for på stedet at spørge ind til dem, som afholder det, om det er noget større,” siger han og fortsætter: “Det er også sådan, man normalt på et gerningssted vil afdække, hvad der er sket. Det kan være et færdselsuheld. Der spørger man også involverede parter, hvad der er gang i, så på den måde kan man måske få opklaret, om det er noget større eller en del af noget andet.” 

 

Vil det sige, at gerningsmændene selv kan ende med at være med til at definere, sammen med betjenten, hvad der er en større eller mindre del af et kunstværk? “Ja, sådan må det være. Der kan også være nogle af dem, der står og kigger, man kan spørge, om de er af en anden overbevisning. Det kommer jo lidt an på situationen, men langt hen ad vejen er det jo en samtale og en dialog med dem, der udfører det. Der er jo ikke ret mange andre, der kan afgøre, om det er en større eller mindre del af noget andet.” Selvom du siger, at politibetjente foretager skøn hver dag, er det så ikke en absurd situation, at politibetjente nu skal til at afklare sammen med beskuerne af et kunstværk, hvorvidt det er et stort eller mindre kunstværk? “Det er ikke anderledes, end at hvis du er til et færdselsuheld, så kommer du ud til to parter, og så afdækker du undervejs, om der er sket en overtrædelse af færdselsloven. I det forløb finder du ud af, at den ene har kørt frem for ubetinget vigepligt, og så bliver den pågældende sigtet for det – for at drage en parallel,” siger Heino Kegel. (frihedsbrevet.dk)

 

 

1/11 2023

 

I en international bølge af antisemitisme i kølvandet på Hamas-Israel krigen blander sig også voldstrusler. Politiet i New York anholder fx en studerende fra Cornell University, der har posteret trusler mod jødiske medstuderende på nettet. Det er den tredjeårsstuderende Patrick Dai, der på websitet Greekrank hævder, at han vil medbringe våben og overfalde jøder i en universitetsbygning, der huser et kosher cafeteria. Han vil voldtage jødiske piger og “halshugge jødiske spædbørn”. Dai er nu anklaget af FBI for trusler med en strafferamme på op til fem år og fremstilles i retten i Syracuse. (bbc.com)

 

 

27/10 2023

 

Regeringen fremlægger den reviderede udgave af den foreslåede blasfemi-lovgivning motiveret i ønsket om at kriminalisere offentlig afbrænding af koraner. Lovforslaget, der nu som før er en tilføjelse til Straffelovens § 110 e, lyder nu således:

 

På samme måde straffes den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds gør sig skyldig i utilbørlig behandling af et skrift, der har væsentlig religiøs betydning for et anerkendt trossamfund, eller en genstand, der fremstår som et sådant skrift.”

 

Indledningen ”på samme måde” henviser til paragraffens stk. 1, der omhandler offentlig flagafbrænding med en straframme på to års fængsel. Ligeledes foreslås den ændring, at § 136 stk. 2, der lyder: ”Den, der offentligt udtrykkeligt billiger en af de i denne lovs 12. eller 13. kapitel omhandlede forbrydelser, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år”, bliver tilføjet indskrænkningen: ”dog ikke § 110 e”.

 

Væsentlige ændringer i forhold til lovforslagets første version er således:

 

 1. De omhandlede objekter indskrænkes fra at være ”genstande” til kun at omfatte ”skrifter” eller genstande der ligner sådanne.
 2. De beskyttede religioner indskrænkes til at omfatte ”anerkendte trossamfund”, inklusive Folkekirken.
 3. Billigelse af sådanne kriminelle handlinger er ikke længere i sig selv kriminelle.
 4. I lovkommentaren indskrænkes lovforslagets anvendelighed på kunstværker, der tidligere var ubetinget, på følgende vis: ”Kunstneriske fremstillinger vil, hvis den ellers utilbørlige behandling udgør en mindre del af et kunstnerisk værk, falde uden for bestemmelsens anvendelsesområde. Et kunstnerisk værk, som har den utilbørlige behandling som den eneste eller centrale bestanddel, vil derimod være omfattet af bestemmelsen”.
  1. Den høje straframme, som fx Jacob Mchangama argumenterer ligger langt hinsides straffene for beslægtede overtrædelser i europæisk lov og således ikke er omfattet af proportionalitetsprincippet for straf. Den i 2017 afskaffede blasfemiparagraf havde en straframme på 4 måneder, mens det reviderede lovforslag fastholder to års fængsel som straframme.
  2. Muligheden for, at ny lovgivning tilføjet § 110 e kan reaktivere paragraffens stk.1 om flag-afbrænding, der længe har været en ”sovende” paragraf, der fx ikke har været taget i anvendelse mod afbrænding af amerikanske, israelske og andre flag ved demonstrationer.
  3. Det generelle princip, at religioner og deres skrifter fremover skal nyde en særlig politisk-juridisk beskyttelse, som ikke tilkommer andre institutioner og deres centrale skrifter; i Danmark fx Grundloven, der fortsat frit kan afbrændes og udsættes for anden utilbørlig behandling. Man kan mene, at dette forhold udgør en styrkelse af religiøse fundamentalisters opfattelse af at deres religiøst-politiske ideer om lovgivning er hævet over Grundloven og dansk lov i det hele taget.
  4. Det forhold, at lovforslaget er blevet til som umiddelbar reaktion på pression imod det danske udenrigsministerium foretaget af de muslimske landes organisation OIC i hemmeligholdte telefonsamtaler med udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Dette forhold kan på længere sigt bidrage til den præcedens, at stærke, internationale, antidemokratiske aktører kan udbede sig regulering af dansk offentlighed ved et opkald til udenrigsministeriet – jf. problemerne med Kina og Tibetsagen – således at grænserne for dansk offentlighed ikke længere er et rent dansk anliggende. (justitsministeriet.dk)

 

Lovkommentaren adresserer herudover en række forhold og begreber, der har været debatteret siden forslagets første version i august. Fx søges begrebet om ”skrifter” præciseret således:

 

”Ved ’et skrift, der har væsentlig religiøs betydning’ forstås fysiske skrifter, som inden for den pågældende trostradition anses for særligt centrale for troens bekendelsesgrundlag og/eller lære. At et skrift anvendes af religiøse grunde eller som led i religionsudøvelse, f.eks. en salmebog, er ikke i sig selv tilstrækkeligt til, at skriftet omfattes, ligesom skrifter, som af kulturelle eller politiske grunde er forbundet med religionen, men som ikke i sig selv er centrale for troens bekendelsesgrundlag og/eller lære, ikke vil være omfattet.

 

Om et givent skrift kan anses for at være af væsentlig religiøs betydning for et anerkendt trossamfund vil bero på en nærmere konkret retlig vurdering efter omstændighederne med inddragelse af religionsvidenskabelig sagkundskab. Det vil således ikke være det enkelte anerkendte trossamfund,der vurderer, om et specifikt religiøst skrift skal anses for omfattet af bestemmelsen. Oplysninger fra et anerkendt trossamfund, om hvad trossamfundet måtte betragte – eller ikke måtte betragte – som skrifter med væsentlig religiøs betydning, vil dog naturligt kunne indgå i den vurdering af skriftets religiøse betydning for trossamfundet, der skal foretages.”

 

Her er det at bemærke, at de omhandlede trossamfund ikke selv suverænt kan definere, hvilke skrifter bestemmelsen skal omfatte, selv om deres holdninger kan inddrages i bedømmelsen. Det efterlader en grænsezone fx angående hadither i islam, katekismer i kristendommen, og lignende, ligesom genstande udsmykket med skrift (fx et krucifiks med indskriften ”I.N.R.I.” eller en kultgenstand med den muslimske ”shahada” påskrevet) kan udgøre et problem.  

 

Begrebet ”utilbørlig”, der har været genstand for en diskussion på grund af begrebets manglende præcision, søges bestemt på følgende vis:

 

”Ved ’utilbørlig behandling’ forstås fysiske handlinger, hvorved de af bestemmelsen omfattede skrifter ødelægges eller beskadiges på en nedsættende eller forhånende måde eller i øvrigt fysisk behandles forhånende eller nedsættende.Den foreslåede bestemmelse vil efter omstændighederne omfatte enhver utilbørlig behandling, herunder afbrænding, tilsøling, at der f.eks. trampes på eller sparkes til skriftet, at skriftet overhældes med en væske eller svøbes i fødevarer, eller at skriftet ødelægges ved, at det f.eks. rives eller klippes i stykker eller lignende. Den vil også omfatte tilfælde, hvor skriftet stikkes i f.eks. med en kniv.

 

Det afgørende vil være, om den pågældende behandling ud fra en almindelig samfundsmæssig betragtning kan anses for at være utilbørlig. Vurderingen vil således være objektiv og uafhængig af, hvilket trossamfund skriftet knytter sig til, og om eventuelle religiøse følelser i et trossamfund måtte være krænket. At svøbe et religiøst skrift i bacon vil således eksempelvis – uanset skriftets religiøse tilhørsforhold – være at anse som utilbørligt. Omvendt vil eksempelvis indpakning af et religiøst skrift i et regnbueflag ikke være en utilbørlig behandling.”

 

Også her søges utilbørlighedsbegrebet givet en objektiv bestemmelse i den forstand, at det skal være uafhængigt at de enkelte trosretningers opfattelse af, hvad der er mere eller mindre helligt. Det vil således også være kriminelt at pakke Bibelen ind i bacon, selv om kristendommen ikke hævder noget tabu mod svinekød.

 

Spørgsmålet om den ny undtagelse, der angår afbrænding af hellige skrifter i kunstnerisk sammenhæng, er genstand for en længere præcisering som følger:

 

”Det vil således i almindelighed ikke være strafbart eksempelvis at afbrænde et skrift med væsentlig religiøs betydning i forbindelse med optagelsen af en scene i en spillefilm. Tilsvarende vil iturivning af Bibelen under en koncert, en opera eller lignende som udgangspunkt heller ikke være at anse som utilbørlig.Må den kunstneriske ramme for behandlingen af det religiøse skrift anses for at være etableret med det formål at foretage en ellers utilbørlig behandling, vil en sådan rammesætning ikke bringe behandlingen udenfor det strafbare område.

 

Ved vurderingen af, om behandling af et religiøst skrift i kunstnerisk sammenhæng i en given situation må anses for at være omfattet af forbuddet, vil der ved den ovennævnte vurdering kunne lægges vægt på en række yderligere momenter. Det vil således kunne indgå, om behandlingen foregår et sted, hvor der sædvanligvis fremføres eller vises kunst, om behandlingen foretages af personer eller grupper af personer, som også i øvrigt beskæftiger sig med den pågældende udtryksform i en kunstnerisk sammenhæng, og om værket fremtræder i en form og under omstændigheder, hvor der sædvanligvis er et publikum, som ud fra en kunstnerisk interesse og eventuelt mod betaling opsøger værker af den pågældende art.”

 

Her er det altså kunstinstitutionen, dens rammer, genrer og normer, der påkaldes som garant for, at en utilbørlig behandling optræder som et moment i et kunstværk og derfor ikke er strafbar efter bestemmelsen.

 

Debatterede problemer, som det reviderede lovforslag derimod ikke adresserer, omfatter:

 

 

26/10 2023

 

To kvindelige iranske journalister idømmes fængsel i 12 og 13 år. Det offentliggøres samtidig med informationen om, at den 16-årige Armita Garawand er blevet erklæret hjernedød. Hun blev båret bevidstløs ud af metroen i Teheran, og mistanken lyder, at hun var blevet slået ned af det iranske moralpoliti, fordi hun ikke bar slør. Rasmus Elling, lektor ved Københavns Universitet og Iran-forsker, udtaler: ”Det er lige præcis den taktik, de benytter sig af i præstestyret. Det at sige nu kommer der den her nyhed, men husk lige, hvad der kan ske, hvis I dækker den på en hvilken som helst anden måde end lige præcis den, vi kræver – altså den officielle udlægning.”

 

De to nu dømte kvindelige journalister - Niloofar Hamedi og Elaheh Mohammadi - var blandt dem, som dækkede 22-årige Aminis død tæt. Hamedi blev ifølge The Guardian anholdt, efter hun delte et billede af den 22-åriges forældre på hospitalet, hvor de omfavnede hinanden, mens deres datter lå i koma. Mohammadi dækkede Aminis begravelse i hjembyen. De to kvinder blev dømt efter en række anklager, blandt andet at have samarbejdet med USA's regering og at have skadet Irans nationale sikkerhed. ”Det er enormt svært at bedrive uafhængig journalistik i Iran, så det der ligesom er tilbage, når journalisterne ikke kan gøre deres arbejde, er borgerjournalister og aktivister, og de er under ekstremt stort pres på alle mulige måder for ikke at gøre det her (Armita Garawands død) til en sag”, siger Rasmus Elling. (eb.dk)

 

 

25/10 2023

 

Efter krigsudbruddet mellem Israel og Hamas 7. oktober rammes mange, både palæstinensere og jøder, af ”cancel culture” i forskellige varianter. I vestlige lande synes trusler især at ramme offentligt profilerede jøder og deres støtter, medens offentlige aflysninger og forbud mod støtteytringer især retter sig mod palæstinensere og deres støtter.

 

 

16/10 2023

 

Det britiske dagblad The Guardian fyrer deres satiretegner gennem 40 år, Steve Bell, en af de mest anerkendte tegnere i landet. Anledningen er en tegning, der adresserer Israel-Hamas-krigen. Det er en karikatur af den israelske premierminister Netanyahu, der udbryder ’Residents at Gaza, get out now”, samtidig med at han blotter sit maveskind og lægger an til at foretage en kirurgisk operation på sig selv. Han skal til at skære et Gaza-formet stykke ud af sig selv, iført boksehandsker. Ifølge bladets ledelse er det en antisemitisk tegning, der spiller på den jødiske købmand Shylock i Shakespeares ”Købmanden i Venedig” – Shylock udlåner penge med sikkerhed i et skålpund kød af den, der modtager lånet. Bell forsvarer sig ved at sige, at Shylock ingen rolle spiller i tegningen, der i stedet er inspireret af en karikatur tegnet af David Levine fra 1960’erne forestillende daværende præsident Johnson med et Vietnam-formet ar på maven efter en galdeblæreoperation. Fyringen afstedkommer protester og debat; et arrangement med Bell på Cambridge University aflyses efterfølgende. (belltoons.co.uk; bbc.com)

 

 

12/10 2023

 

Frankrig vil fremover forbyde alle demonstrationer, som er pro–palæstinensisk. Indenrigsminister Gérald Darmanin siger i et notat, at demonstrationerne "sandsynligvis vil skabe forstyrrelser af den offentlige orden" og tilføjer, at arrangørerne skal arresteres. (afp.com)

 

 

12/10 2023

 

Det sociale medie X, tidligere Twitter, udtaler at man har fjernet hundredvis af Hamas-relaterede konti og markeret titusinder af posteringer siden konflikten i Israel begyndte. Linda Yaccarino, CEO af X, svarer på en henvendelse fra 10/10 fra EU-regulator Thierry Breton, og siger, at firmaet  “understands the importance of addressing any illegal content,” og “there is no place for terrorist organizations or violent extremist groups on X.” (washingtonpost.com)

 

 

12/10 2023

 

At vise det palæstinensiske flag vil ikke blive betragtet som en kriminel handling, udtaler London Metropolitan Police, efter at indenrigsminister Suella Braverman tidligere på ugen opfordrede politiet til at slå ned på folk, der fremviser flaget eller synger bestemte sange for at intimidere jøder. Politiet peger på, at det at vise støtte til Hamas, som Storbritannien betragter som en terrororganisation, allerede er kriminelt i landet. (washingtonpost.com)  

 

 

12/10 2023

 

Den italienske forfatter Roberto Saviano står over for dom i en retssag for injurier, fordi han har kaldt premierminister Giorgia Meloni, en “bastarda”. Sagen har vakt international opmærksomhed og kritik af Italiens hårde injurielove, og Saviano, der har levet under politibeskyttelse siden udgivelsen af sin bestseller Gomorrah vendt imod mafiaen, kan idømmes op til tre års fængsel. PEN international har udtrykt støtte til Saviano og opfordret Meloni til at opgive anklagen.

 

Sabrina Tucci, talsperson for PEN; udtaler i Rom: “The fact that this lawsuit was initiated by Meloni, Italy’s prime minister, serves as a dangerous warning to writers and journalists, suggesting that their words could lead to prolonged legal battles, financial strain, emotional distress, and possible imprisonment. Dissenting the opinion of the government should not be equal to getting into trouble with the law.”

 

Sagen begyndte med et TV-interview i december 202 hvor Saviano angreb Meloni og hendes kollega på højrefløjen Matteo Salvini for deres kritik af velgørenhedsbaserede skibe, der redder migranter i Middelhavet. Da han blev bedt om at kommentere en seks måneder gammel babys død i et skibsvrag, sagde han, i engelsk oversættelse “All the bullshit [said about NGOs], sea taxis, cruises [for migrants]. All I can say is: bastards, how could you? Meloni, Salvini: bastards.” Dengang kaldte Meloni, hvis regering kom til magten oktober 2022, sagde, at Saviano var en ”seriehader” og tilføjede, at hun blev ”syg af at være vidne til dette afskyelige profitmageri”.

 

Saviano er involveret i injuriesager anlagt af to andre aktuelle ministre, inklusive vicepremierminister Salvini, der sagsøgte ham i 2018 efter han på sociale medier havde kaldt ham, dengang indenrigsminister, “il ministro della mala vita” – hvilket omtrent betyder ”minister for den kriminelle underverden”. I maj i år vandt Saviano i en civilsag anlagt i 2020 af Gennaro Sangiuliano, kulturminister i Melonis regering. Injurier er strafbart i Italien med fængselsstraf mellem seks måneder og tre år. Den italienske højesteret har tidligere opfordret politikere til at ændre loven, med det argument at fængselsstraf for sådanne handlinger er forfatningsstridigt. I 2022 lå Italien nr. 58 i verdens pressefrihedsindeks hos Reporters Without Borders. Efter hun blev premierminister har Meloni også sagsøgt journalister ved venstrefløjsavisen Domani, mens finansminister Giancarlo Giorgetti for nylig har udtalt han også ville sagsøge mediet, og italienske journalister modtager løbende trusler om sagsanlæg fra Meloni-regeringen.

 

“However, I don’t think life for journalists has got any worse [under her government] as there has always been pressure from all governments and cabinets,” siger Gianni Riotta, lederen ved jouralistskolen ved det romerske the director of the school of journalism Luiss Universitet. “Journalists should be more aware, especially on social media … It is always better never to make personal insults. On the other hand, politicians have to accept that a public figure is a public figure.” (theguardian.com)

 

 

10/10 2023

 

De Konservative vil se på, om personer, der offentligt støtter det aktuelle angreb fra den militante organisation Hamas i Israel, kan straffes, udtaler partiets retsordfører, Mai Mercado. Konkret vil partiet undersøge, om paragraffen om billigelse af terror kan tages i brug, og derfor har partiet henvendt sig til justitsminister Peter Hummelgaard (S). ”Vi synes ikke, det skal være omkostningsfrit i et demokratisk samfund at hylde drab på civile og kidnapninger af civile. Vi skal som samfund sætte foden ned, og første skridt må være at undersøge, om det her er strafbart.”Mercado henviser til en tidligere sag, hvor en person i Danmark skrev på sociale medier, at gerningsmanden bag et terrorangreb ved en moské i London burde have en medalje. Denne sag nåede helt til Højesteret, hvor han blev dømt. ”Det alene (hans opslag, red.) blev opfattet som udtryk for en støtteerklæring. Derfor er jeg spændt på, om det at give støtte til en organisation som Hamas også falder ind under den her terrorlovgivning”, siger hun.Mercado siger, at lige nu "flyder det over" på sociale medier med støtteerklæringer til Hamas. ”Der stiller jeg bare det helt simplespørgsmål: Er det lovligt? Ikke mindst også for at dem, der skriver noget, som er over stregen, bliver bevidste om, at de går langt over stregen.” På spørgsmålet om, hvor grænsen skal gå, svarer Mercado: ”For mig går stregen ved at hylde en organisation, der er på EU's terrorliste. Men det er selvfølgelig op til domstolene at vurdere, hvor den streg skal trækkes”. Hun uddyber, at man selvfølgelig kun skal gå efter personer, der konkret støtter episoder relateret til terror eller organisationer relateret til terror. ”Og med Hamas har vi at gøre med en terrororganisation”, siger hun. USA, EU og Israel kategoriserer Hamas som en terrororganisation. (ritzau.dk)

 

 

4/10 2023

 

Rasmus Paludan modtog 8/2 2023 fra Københavns Politi et stadig gældende påbud med henvisning til politilovens paragraf 5 om enkeltpersoners og offentlighedens sikkerhed. Det indebærer, at politiet afviser at beskytte Paludan, hvis han anmelder en demonstration. PET har informeret politiet om, at de ikke vil beskytte ham, hvis han demonstrerer, hvorfor Københavns Politi skriver, at han ikke må deltage i demonstrationer, ”idet der derved fandtes at foreligge en konkret og nærliggende fare for enkeltpersoners eller den offentlige sikkerhed”. 

 

Paludan udtaler: ”Politiloven er ikke hensigtsmæssig. Det burde jo kun kunne forbydes, hvis de, der vil have forsamlingen, forstyrrer den offentlige orden. Det burde ikke kunne forbydes, når det er nogen andre, der forstyrrer den offentlige orden med voldelig adfærd. Altså hvor fredelige mennesker forbydes, fordi nogle andre reagerer farligt”. Ekstra Bladet fremfører dette argument i et spørgsmål til politiet: For at kunne udstede et påbud kræver det, at påbuddet udstedes mod den person, der giver anledning til faren. I påbuddet skriver Københavns Politi, at det også er gældende, hvis faren er rettet mod den, påbuddet rettes mod. Politiet afviser imidlertid at besvare bladets spørgsmål om denne udvidende fortolkning af loven, idet man svarer ”Vi henholder os til den begrundelse, der fremgår af påbuddet. Som nævnt heri er det altid muligt at klage over et udstedt påbud.” (eb.dk)

 

 

22/9 2023

 

Den indonesiske TikTok-stjerne Lina Lutfiawati idømmes to års fængsel og en bøde på $16,269 for blasfemi. Anledningen er at hun på det sociale medie indtager og kommenterer delikate måltider, herimellem svine-ribben. Det fik Indonesiens muslimske “Ulema-råd” til at anklage hende for blasfemi. Det blev set som en skærpende omstændighed, at hun indledte sit måltid med at sige “Bismillah” — ”i Allahs navn”. Indonesien er principielt et sekulært demokrati, selv om 90 % af befolkningen er muslimer, og landets blasfemilovgivning hidrører fra den hollandske kolonitid og straffer dem, der afviger fra de centrale dogmer i landets seks officielle religioner, islam, protestantisme, katolicisme, hinduisme, buddhisme og konfucianisme.

 

Loven begyndte at komme i brug igen i 2000’erne og brugen er skærpet med adskillige sager under præsident Joko Widodo, der er hardliner muslimsk konservativ. Sapriadi Samsudin, advokaten for den imam, der anmeldte Lina til politiet, takker dommeren for dommen og udtaler: “Dette er ikke hævn. Det er simpelthen en lærestreg til en borger for at beskytte landet, for ikke at give anledning til optøjer og for at respektere hvert af de religiøse samfund.” Lina udtaler, at hun har undskyldt mange gange for sin adfærd: ”Jeg ved at det var forkert, hvad jeg gjorde, men jeg forventede ikke at straffen ville være to år”. Hun syntes ikke at have nogen forsvarer i sagen. Hun spiste svinekødet på Bali, hvor de fleste er praktiserende hinduer. (nytimes.com).

 

 

21/9 2023

 

Fagforeningen Authors Guild, der repræsenterer en række prominente amerikanske forfattere som John Grisham, Jonathan Franzen og George R.R. Martin, sagsøger selskabet OpenAI, der står bag chatbotten ChatGPT. De anklager virksomheden for uretmæssigt at have brugt forfatternes værker til at træne sin populære kunstige intelligens. Desuden repræsenterer fagforeningen forfattere som George Saunders, Jodi Picoult, Michael Connelly, David Baldacci og Scott Turow.

 

Virksomheder med lignende kunstig intelligens som Meta, der står bag Facebook, og Stability AI, er blevet ramt af lignende søgsmål. De mener dog ligesom OpenAI, at deres brug af data fra internettet hører under betegnelsen 'Fair use', hvilket vil sige, at materiale kan bruges i visse tilfælde, selvom det er beskyttet af ophavsret. Mary Rasenberger, der er administrerende direktør for Authors Guild, siger i en udtalelse, at forfatterne skal have mulighed for at kontrollere, om og hvis deres værker bliver brugt af generativ kunstig intelligens. En talsperson for OpenAI siger onsdag, at virksomheden respekterer forfatternes rettigheder og har ”produktive samtaler med mange ophavsmænd i verden, inklusive Authors Guild”. I søgsmålet hævder Authors Guild, at meget af den data, der er blevet brugt til ChatGPT, stammer fra ulovlige kopier af forfatternes bøger, der har ligget frit tilgængelige på internettet. (eb.dk)

 

 

20/9 2023

 

En ny kritik af regeringens forslag til ny blasfemilovgivning fremføres i Altinget. Eftersom loven foreslås indsat som et stk. 2 tilføjet flagskændingsloven § 110e i Straffelovens kap. 12, omfattes de relevante overtrædelser af dennes § 136 stk. 2, hvor det hedder, at "den, der offentligt udtrykkeligt billiger en af de i denne lovs 12. eller 13. kapitel omhandlende forbrydelser, straffes med bøde eller fængsel indtil tre år". Hvis man altså bifalder en handling, der ifølge den ny paragraf bedømmes som ”utilbørlig”, vil man kunne straffes med op til tre års fængsel for denne bifaldende ytring – altså fx ytringer som ”Jeg finder det rimeligt, at Bazrafkan protesterer mod iransk kvindeundertrykkelse ved at traktere Koranen med et rivejern.” To juridiske eksperter, Sten Schaumburg-Müller fra SDU og Jørn Vestergaard fra KU, støtter Altingets kritik og kalder konsekvensen hhv. ”helt ude af proportioner” og ”en yderligere indskrænkning af ytringsfriheden”. Vestergaard har dog svært ved at forestille sig at man vil håndhæve disse konsekvenser i praksis, og Schaumburg foreslår, at man kunne placere den ny lov andetsteds i Straffeloven. Begge kalder dog på, at det er vigtigt at få klarlagt lovforslagets konsekvenser for ytringsfriheden. (altinget.dk)

 

 

19/9 2023

 

Storbritannien vedtager en omfattende lov til regulering af indhold på internettet, indfører alders-verifikation for adgang til pornosites og andre regler for at reducere hadetale, chikane og andet ulovligt materiale. ”Online Safety Bill”, der også retter sig mod terrorpropaganda, internet-svindel og børnesikkerhed, er et af de mest vidtrækkende forsøg i et vestligt demokrati på at regulere ytringer på nettet. Loven fylder 300 sider og har taget mere end fem år at skitsere og udløser intense debatter om balancen mellem ytringsfrihed og beskyttelse af privatlivet mod skadeligt indhold, især angående børn.

 

Loven tvinger netfirmaer til proaktivt at tjekke problematisk materiale og bedømme, om det er ulovligt, snarere end kun at være forpligtet til at reagere efter at være blevet gjort opmærksom på ulovligt materiale, hedder det fra London-advokaten Graham Smith. Loven er en del af en bølge af love i Europa, der afslutter en æra af selvregulering, hvor techfirmaer vedtog deres egne politikker om hvilket indhold, der kunne posteres og hvad der skulle fjernes. EU-loven “Digital Services Act” er fornylig trådt I kraft og kræver også af firmaer en mere aggressiv kontrol med ulovligt materiale på deres platforme.

 

Den britiske teknologiminister Michelle Donelan siger: “The Online Safety Bill is a game-changing piece of legislation,” og fortsætter: “This government is taking an enormous step forward in our mission to make the U.K. the safest place in the world to be online.” Motivationen er især sociale mediers mentale helbredseffekter blandt unge, anført af forældre, der tilskriver deres børns selvmord til sociale medier.

 

Ifølge den ny lov skal indhold henvendt til børn, der promoverer selvmord, selvskade og spiseforstyrrelser begrænses. Pornofirmaer, sociale medier og andre tjenester skal indfører alders-verifikations-procedurer for at hindre børn i at få adgang – et skifte der får kritikere til at sige, at det vil skade tilgængeligheden af information på nettet og undergrave privatlivets fred. The Wikimedia Foundation, der star bag Wikipedia, udtaler, at den ikke vil være i stand til at leve op til loven og måske vil blive blokeret. Også firmaer som TikTok, YouTube, Facebook og Instagram vil blive afkrævet at indføre mulighed for at brugere kan vælge at møde mindre mængder skadeligt indhold, herunder spiseforstyrrelser, selvskade, racisme, kvindehad eller antisemitisme. “At its heart, the bill contains a simple idea: that providers should consider the foreseeable risks to which their services give rise and seek to mitigate — like many other industries already do,” udtaler Lorna Woods, professor i internet lovgivning ved University of Essex, der har medvirket til at skrive loven.

 

Loven får kritik af techfirmaer, ytringsfrihedsaktivister og privathedsgrupper, der siger at den vil true ytringsfriheden, fordi den vil presse firmaer til at fjerne indhold. Spørgsmålet henstår, hvordan loven vil blive håndhævet. Ansvaret for det påhviler Ofcom, den britiske myndighed, der overvåger fjernsyn og telekommunikation, der nu må skitsere regler for hvorledes de vil overvåge internetsikkerhed. Firmaer, der ikke adlyder loven vil kunne idømmes bøder på op til 18 millioner pund, en relativt lille sum for techgiganter, der tjener milliarder hvert kvartal. Ansatte i firmaerne kan udsættes for kriminalsager for ikke at udlevere information under Ofcom-undersøgelser eller adlyder regler om beskyttelse af børn på nettet. (nytimes.com)

 

 

16/9 2023

 

Hvis landets politibetjente fremover skal håndhæve et forbud mod koranafbrændinger og andre former provokationer rettet mod religion, er de nødt til at vide, præcis hvad der er omfattet af forbuddet. Det ved de ikke, som regeringens forslag om et forbud mod blandt andet koranafbrændinger ser ud i dag. Og det er et problem, for det vil sætte betjentene under et stort pres. Sådan lyder det fra Heino Kegel, der er formand for politibetjentenes fagforening, Politiforbundet. ”Det er elastik i metermål. Det er for uklart, når vores medlemmer skal håndhæve det her forbud. Vi har brug for nogle klare retningslinjer og ikke det, der bliver lagt op til”, siger Heino Kegel. Kommentaren kommer, efter at Politiken har beskrevet et høringssvar fra Politiforbundet om forbuddet.

 

Hvis regeringens lovforslag bliver vedtaget, vil ”utilbørlig behandling af genstande med en væsentlig betydning for et trossamfund” fremover være ulovligt. Men hvad dækker det over, spørger politiformanden. ”Enten skal man gøre formuleringen mere klar. Og hvis det ikke er muligt, så skal man lave en opremsning af, hvad der konkret er ”utilbørlig” opførsel, men også hvad det er for skrifter og genstande, man ikke må brænde af. Det er også vigtigt at præcisere, hvem der skal træffe beslutningen. Er det betjenten på stedet, er det vagtchefen eller politidirektøren? Som det er lige nu, lægger man op til, at ansvaret ligger på den yngste betjents skuldre, når han eller hun kommer ud”, siger Heino Kegel. Han beskriver hele problematikken som ”politisk betændt”, og mener derfor, at hans medlemmer kan komme under et stort pres, når de i situationen skal vurdere, hvornår der er tale om ”utilbørlig behandling” af genstande eller skrifter, som af nogen anses for at være hellige. (ritzau.dk)

 

9/9 2023

 

Elon Musk’s X sagsøger staten Californien og udfordrer en ny lovgivnings overensstemmelse med forfatningen. Loven etablerer ny gennemsigtighedskrav for sociale mediefirmaer, inklusiv hvordan de griber ind over for desinformation, hadetale og ekstremisme. X (tidligere Twitter) hævder loven, Assembly Bill 587, overtræder ytringsfriheden i den amerikanske forfatnings First Amendment. I klagen hævder X, at lovens “true intent” er at presse sociale mediefirmaer til at fjerne indhold, som staten har indvendinger imod. Derved tvinger Californien firmaerne til at overtage statens synspunkter på politiske emner, “a form of compelled speech in and of itself”, hævder X.

 

AB 587 kræver af større sociale medier, at de udgiver halvårlige rapporter, der beskriver deres praksis med indholdsmoderering og fremlægger data om antallet af posteringer, der har givet problemer, og hvordan de er blevet adresseret. Loven kræver også af firmaerne, at de skal fremlægge kopier af deres ”terms of service”, deres brugsbetingelser. Gør firmaerne ikke som loven kræver, kan der idømmes dagbøder på op til $15,000 for hver enkelt overtrædelse. Statens demokratiske guvernør Gavin Newsom signerede loven i september 2022, idet han sagde, at staten ikke ville lade sociale medier ”opruste” til at udbrede had og desinformation. Jesse Gabriel, medlem af Statens lovgivende forsamling og forfatter til loven, siger i en udtalelse, at “if Twitter has nothing to hide, then they should have no objection to this bill”. “Assembly Bill 587 is a pure transparency measure that simply requires companies to be upfront about if and how they are moderating content. It in no way requires any specific content moderation policies – which is why it passed with strong, bipartisan support,” fortsætter han. (theguardian.com)

 

 

5/9 2023

 

Den svensk-iranske kunstner Sadaf Ahmadis udstilling på Kulturhuset i Borås med start den 16. september udsættes for censur. Udstillingens tema er det islamistiske regimes kvindeundertrykkelse i Iran. Udstillingen består dels af portrætter af kvinder, der er blevet dræbt af iranske myndigheder, dels af svævende skulpturer, der forestiller kvinder klædt i chador – der dækker hele kroppen undtagen ansigtet. Ahmadi siger om værket:

 

”Da jeg først blev tvunget til at gå i chador, da jeg var ni oplevede jeg en form for ophøjethed, en kontakt med Gud. Som årene gik forstod jeg mere og mere, hvordan reglerne beskar mit liv. Med tiden føltes det tungt, det er derfor jeg har anvendt beton”

 

Men nu har Borås kulturchef Ida Burén besluttet, at de svævende betonstatuer skal fjernes fra udstillingen. Beslutningen begrundes med ”en samlet bedømmelse af værkets tænkte placering ved Kulturhusets meget besøgte indgang, værkets motiv og den forværrede sikkerhedssituation i Sverige”, forklarer hun til Borås Tidning. ”Det gjorde, at jeg fjernede dette værk, for ikke at risikere at der skulle opstå en utryg situation koblet til visningen”, siger hun til Expressen. Ahmadi er stærkt kritisk: ”Det lyder præcis som i Iran. Når kunst blev censureret i Iran var det netop sådan de sagde, at det ville være sårende for troende mennesker.”

 

Beslutningen oprører mange i Kultursverige. Expressens kulturchef Victor Malm skriver: ”Begynder kulturchefer og andre bureaukrater med magt over det offentlige Sverige at ræsonnere sådan, så behøver vi ingen blasfemiparagraf. Så har de mullaher, der råber til dem allerede fået det som de vil have det.”

 

I Aftonbladet skriver kunstkritikeren Ulrika Stahre: ”Måske får vi bare idyller tilbage på vores udstillinger. Nogen solidaritet med det kæmpende iranske folk har vi i hvert fald tydeligvis ikke råd til.” Burén tog beslutningen efter råd fra Centrum för kunskap och säkerhet i Borås by, ”Mine kolleger drog den konklusion, at det her værk kan vække anstød og ubehag”, siger den tilforordnede afdelingschef Rangbar Mohammad der henviser til kulturchefen. (expressen.se)

 

 

30/8 2023

 

Saudi-Arabien dødsdømmer en pensioneret lærer for skriverier på X (tidligere Twitter]. Det er Mohammed al-Ghamdi, der her har skrevet om problemer med ledighed, inflation og politiske fanger i landet. Det skriver flere medier, herunder CBS og Middle East Eye. Ifølge The Telegraph kan det være første gang, at Saudi-Arabien vil halshugge en borger for at skrive ting på sociale medier. Al-Ghamdi har ni følgere på X.

 

Saudi-Arabien er blandt de OIC-lande, der aktuelt er i færd med at presse udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen til at indskrænke dansk ytringsfrihed. (eb.dk)

 

28/8 2023

 

Kata’ib Al-’Iman Foundation, en kanal på den russiske platform Telegram knyttet til al-Qaida, opfordrer muslimer i Sverige til at kræve hævn for koranafbrændingerne. Det skal foregå dels ved at halshugge svensk-irakeren Salwan Momika, der har stået bag mange koranafbrændinger, dels ved en massakre imod svenskere og svensk politi. Opfordringen fremsættes i en syv minutter lang video, der hævder, at disse parter ”har samme interesse, at ødelægge islam og slukke Allah den almægtiges lys” (samnytt.se)

 

Den lov, der blandt andet skal forhindre afbrænding af koraner, vil ifølge lovudkastet også straffe folk, der måtte foretage en utilbørlig behandling af religiøse genstande i kunstnerisk øjemed – eksempel i teaterforestillinger.Men det ønsker De Radikale at få lavet om på, siger Christian Friis Bach, udenrigsordfører for partiet, til Politiken. Også Alternativet, der sammen med De Radikale udgør de eneste to partier uden for regeringen, som vil stemme for loven, ønsker linjen ændret.

 

Det siger politisk ordfører Sascha Faxe til Ritzau. ”Det er en lov, der er blevet lavet relativt hurtigt, så den er ikke helt i skabet. Det er ikke sådan, at vi vil stemme nej, som det ligger nu, men vi kunne godt tænke os, at det område blev mere klart”. Hun har ikke noget færdigt bud på, hvad sætningen i lovteksten skal ændres til. Faxe håber, at kulturmiljøet kommer på banen. Konkret lyder linjen i lovteksten, at "bestemmelsen vil finde anvendelse, selv om den utilbørlige behandling af genstanden finder sted i for eksempel kunstnerisk eller politisk øjemed".

 

Adspurgt om, hvorvidt eksempelvis Rasmus Paludan i så fald ikke bare ville kunne fortsætte sine koranafbrændinger og dække sig ind under, at det skulle have et kunstnerisk formål, siger Christian Friis Bach til Politiken:

 

”Nu er kunst og kultur ikke de første ord, jeg kommer til at tænke på, når jeg hører navnet Rasmus Paludan. Derudover er det afgørende, om behandlingen af de anvendte religiøse genstande sker på en måde, som er vulgær eller unødigt stødende.Og jeg mener faktisk, at man kan kategorisere den anvendelse, som Rasmus Paludan og andre har brugt, når de har brændt koraner af, som værende vulgær”. (ritzau.dk)

 

 

27/8 2023

 

Kritiske internationale reaktioner på det danske forslag om ny blasfemilovgivning:

 

”Danmark viker sig för islamisterna” (Susanne Birgersson, expressen.se)

 

”Danmark ger efter för terrorhot – förbjuder koranbränningar” (samnytt.se)

 

”Denmark and Sweden's Commitment to Free Speech Is Wilting in the Face of Quran Burnings” (time.com)

 

“Denmark capitulates, abandons freedom of expression, bans burning of Qur’an” (Jihadwatch.org)

 

“Denmark Buckles Under Pressure, Moves to Restrict Speech That Insults Other Cultures and Religions” (fee.org)

 

”Denmark seeks to jail people who burn the Koran for up to 2 years. Proposal likely to be deeply controversial in country with long tradition of protecting free speech” (Financial Times, ft.com)

 

Andre toner lyder fra muslimske lande. Efter måneders fordømmelser og gentagne klager fra en række muslimske lande modtager udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen et takkebrev fra Mellemøsten. Ifølge tv-stationen al-Sumaria var Iraks udenrigsminister Fouad Hussein blandt de første til at reagere på den danske regerings ønske om at kriminalisere koranafbrændinger med straf for “utilbørlig behandling af genstande med væsentlig religiøs betydning”. I sin besked til Løkke skriver Fouad Hussein, at den irakiske regering “sætter pris på den danske regerings holdning og det juridiske skridt, der kriminaliserer afbrændingen – eller fornærmelsen – af den ædle Koran”. 

 

Muqtada al-Sadr, leder af den væbnede Sadr-milits, hvis medlemmer tidligere denne sommer angreb den svenske ambassade i Bagdad, erklærer på mediet X, tidligere kendt som Twitter, at han nu er parat til at indgå en meningsfuld og konstruktiv dialog med Danmark og Sverige. Om den danske regerings seneste tiltag skriver han: "Jeg modtager nyheden om kriminalisering af overgreb mod de hellige bøger med al min respekt og påskønnelse,” skriver han og drager en sammenligning mellem Islamisk Stat og dem, der afbrænder koraner ved at påpege, at begge grupper handler mod resten af menneskeheden.

 

Også Kuwaits udenrigsminister sheik Salem al-Abdullah al-Sabah har reageret på den danske regerings tiltag, som han ifølge mediet Shouruk News omtaler som “et positivt skridt”. På det sociale medie X bekræfter Kuwaits udenrigsministerium, at Lars Løkke Rasmussen personligt informerede sheik al-Sabah om den danske regerings lovforslag. Ifølge Shouruk News sagde Løkke til sin kuwaitiske kollega, at “den danske regering er meget opmærksom på spørgsmålet om koran-afbrændinger og at Danmark er ivrig efter at opretholde venskabelige forbindelser og samarbejde”. Efter sin ros af den danske regering opfordrede sheik al-Sabah regeringerne i alle lande, hvor der afbrændes koraner, til at følge Danmarks eksempel med vedtagelse af forbud for at forhindre fornærmelse af religioner. 

 

Pakistans udenrigsministerium kalder Danmarks lovforslag for “et skridt i den rigtige retning”: "Pakistan har altid fastholdt, at vanhelligelse og afbrænding af hellige skrifter udgør en alvorlig handling af religiøst had, som ikke må tillades under dække af ytrings-, menings- og protestfrihed. Vi håber, at det skridt, som Danmark har taget i dag, vil kulminere i effektiv lovgivning for at dæmme op for vanhelligelsen af den hellige Koran og andre guddommelige bøger,” skriver Pakistans udenrigsministerium på sin hjemmeside ifølge mediet Russia Today. 

 

Formanden for Den Arabiske Ligas parlament, Adel bin Abdul Rahman Al-Asoumi, udtrykker ifølge mediet Iqna glæde over den danske regerings beslutning. 

 

Ifølge det tyrkiske dagblad Hürriyet har Danmark og Tyrkiet været i dialog om koran-afbrændingerne i næsten tre måneder. Referater fra forhandlingerne afslører ifølge Hürriyet, at de danske repræsentanter under forløbet sagde, at de skammede sig over koran-afbrændingerne og at hele sagen viser, at statsadministrationen er svækket. Ifølge Hürriyet havde Tyrkiet stor indflydelse på den danske regerings beslutning, og derfor anses lovforslaget af den tyrkiske ledelse som et skridt i den rigtige retning. “En sidste bemærkning," skriver det tyrkiske dagblad, "det bør ikke komme som en overraskelse, at Sverige, der også leder efter en udvej, vil tage et lignende skridt i den kommende tid.”

 

Indtil videre er der ikke registreret nogen officiel iransk reaktion på det danske lovforslag. Iran har stået i spidsen i af kritikken mod Danmark og Sverige i løbet af sommeren. Både Irans åndelige leder ayatollah Ali Khamenei og Hizbollah, Irans forlængede militære arm i Libanon, har fremført indirekte trusler mod Danmark og Sverige ved at sige, at de nu er en del af “krigens hus”. (kristeligt-dagblad.dk)

 

 

22/8 2023

Iowa Mason City Community School District i USA har nu udrenset skolebiblioteket ved hjælp af ChatGPT. Ifølge en ny lov i delstaten, Senate File 496, ”The Parental Rights and Transparency Act” skal enhver bog i Iowas offentlige skolesystem være uden ”descriptions or visual depictions of a sex act”. “It is simply not feasible to read every book and filter for these new requirements,” udtaler Bridgette Exman, assisterende inspektør ved Mason City School District, “Therefore, we are using what we believe is a defensible process to identify books that should be removed from collections.”

Det drejer sig om 42 bøger kompileret fra andre aktuelle forbudslister i USA. Exman spurgte følgelig sprogmodellen ChatGPT: “does [x] book contain ‘a description or depiction of a sex act’?”, og modellen udpegede så 19 af de 42 titler som overtrædelser af den ny lov, hvorefter de blev fjernet fra skolen. De forbudte bøger omfatter The Color Purple af Alice Walker, Beloved af Toni Morrison og The Handmaid’s Tale af Margaret Atwood. Exman kalder det som nævnt en ”defensible process”, en forsvarlig procedure. (theguardian.com)

 

21/8 2023

Et kristent område i den pakistanske by Faisalabad hærges ifølge AFT af vrede muslimer. ”Folkemængden påførte voldsom skade i området, hvor kristne hjem og mange kirker blev ødelagt”, udtaler Ahad Noor, talsmand for distriktsregeringen. Ifølge myndighederne er urolighederne opstået som følge af en strid om koranen. Gerningsmændene er efter sigende blevet vrede over, at der skulle være nogen, der har skrevet grimme ting i en koran med rød skrift. De mistænker og beskylder det kristne miljø i Faisalabad for at stå bag, og så har hundredvis af mænd taget sagen i egen hånd. Ifølge politiet er mindst fire kirker blevet brændt ned, mens adskillige kristne er blevet tvunget til at flygte. Derudover er eksemplarer af Bibelen også blevet brændt af. Det har fået myndighederne til at tage afstand fra handlingerne. På sociale medier florerer der i øjeblikket flere billeder og videoer af de vrede mænd på gaderne med pinde og sten på jagt efter kristne mål, og hvordan mændene flår et kors ned fra en kirke. Foreløbig er kun to anholdt efter urolighederne. (eb.dk)

 

19/8 2023

Tjetjeniens præsident, Ramzan Kadyrov, fremsætter trusler mod lande, der tillader afbrænding af Koranen. ”Når vi er færdige i Ukraine, er det tid til at rejse til de lande, der fornærmer Koranen”, advarer Ramzan Kadyrov ifølge det svenskeDagens Nyheter. Kadyrov, der ofte omtales som 'Putins blodhund' på grund af sin og sine troppers indsats hjemlandet samt i Ukraine, fremsætter advarslen på den sociale platform Telegram. Kadyrov, der anklaget for grove overskridelser af menneskerettighederne, herundertortur og drabsamtforfølgelse af homoseksuellei Tjetjenien, har tidligere angrebet Rasmus Paludan med ordene: ”Under alle omstændigheder vil de alle høste præcis, hvad de har sået, og alle involverede i dette modbydelige spil er underlagt evig fordømmelse. En dag vil de forstå det, men det vil være for sent. I vil brænde i helvede, dæmoner”. (eb.dk)

 

17/8 2023

Et kristent kvarter i den pakistanske by Jaranwala angribes af rasende muslimer. Flere huse og kirker brændes ned, skriver Deutsche Welle. Angrebet kom, efter lokale muslimer anklagede en lokal kristen, Raja Amir, og en anden person for at have vanhelliget Koranen. Ifølge nyhedsbureauet AP skulle de have revet sider ud af en koran og kastet dem på jorden. De skulle også have skrevet fornærmende bemærkninger på andre sider. En kirke brændes, og mindst fire andre kirker er skadet. Raja Amirs hjem og flere andre bygninger skal også være angrebet. Flere kristne flygter fra den rasende hob, der blandt andet brændte møbler af. En kristen leder, Akham Bhatti, oplyser ifølge Deutsche Welle, at folkemængden satte ild til mindst fem kirker og plyndrede flere huse.

Ifølge Bhatti var masserne blevet opildnet af muslimske gejstlige i moskeer. De to mænd, der anklages for at have skændet koranen, har været i politiets varetægt, men er ikke arresteret. De er dog sigtet efter en blasfemiparagraf, der kan udløse dødsstraf, skriver BBC. Pakistan har dødsstraf for at fornærme islam eller de vigtigste personer i islam. Endnu er ingen personer dog blevet henrettet efter den lov, skriver AP, men anklagerne om blasfemi har ofte udløst optøjer og selvtægt. Mere end 100 personer er arresteret, mistænkt for at have deltaget i optøjerne. Pakistans nyudnævnte midlertidige premierminister, Anwaar ul Haq Kakar, siger, at han er 'sønderknust' over billederne fra angrebet. ”Der vil blive grebet hårdt ind over for dem, der overtræder loven og angriber minoriteter. Alle retshåndhævende myndigheder er blevet bedt om at pågribe de skyldige og bringe dem for retten,” skriver han på det sociale medie X, tidligere kendt som Twitter.

Da balladen om koranafbrændingerne i Danmark og Sverige var på sit højeste i juli, indkaldte netop Pakistan til et krisemøde i FN’s Menneskerettighedsråd, skriver Ritzau. Her sagde den pakistanske udenrigsminister, Bilawal Bhutto-Zardari, at man opildner til religiøst had, når man ødelægger Koranen. (bt.dk)

 

17/8 2023

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) undskylder i en telefonsamtale med Algeriets udenrigsminister afbrændingerne af koranen i København. Det skriver det algeriske udenrigsministerium i en pressemeddelelse. Minister for udenrigsanliggender og det nationale fællesskab i udlandet, Ahmed Attaf, modtog et telefonopkald fra sin danske kollega, Lars Løkke Rasmussen, hvor han udtrykte sin ”beklagelse og undskyldning for den kriminelle handling at brænde Koranen af foran muslimske landes ambassader, herunder den algeriske ambassade i København.” Ifølge pressemeddelelsen fandt samtalen sted mandag 14/8, hvor Lars Løkke Rasmussen også skulle have sagt, at koranafbrændingerne var ”utålelige og uacceptable”, og at de var ”i strid med de traditioner for gæstfrihed, åbenhed og tolerance, som er fast forankret i det danske samfund.”

Onsdag blev Mette Frederiksen, på et pressemøde i forbindelse med Socialdemokratiets sommergruppemøde, spurgt, om hun kunne sige, hvornår regeringens kommende lovindgreb over for koranafbrændinger ville se offentlighedens lys. Her kunne statsministeren ikke give en tidshorisont.  Men i den algeriske pressemeddelelse står der, at Lars Løkke Rasmussen i telefonsamtalen oplyste, at lovforslaget vil blive forelagt, når Folketinget åbner efter sommerferien: ”Han informerede også Attaf om, at hans lands regering var ved at færdiggøre teksten til en lov, der ville sætte en stopper for denne uacceptable praksis, og tilføjede, at ”lovforslaget vil blive forelagt Folketinget, så snart sessionen genoptages om fire uger.” (bt.dk)

 

16/8 2023

På et pressemøde ved Socialdemokratiets sommergruppemøde vil statsministeren ikke afvise, at det kommende lovforslag mod koranbrændinger også kommer til at omfatte satiretegninger. På et spørgsmål fra Joachim B. Olsen om statsministeren kunne udelukke, at det kommende forbud mod koranafbrændinger, også kommer til at omfatte en eller anden form for forbud af satiretegninger, som kan opfattes forhånende over for en religion, svarer hun, at der er et lovforslag på vej og hun vil forholde sig til det, når det forelå. ”Det synes jeg faktisk er ret bemærkelsesværdigt, for politisk må statsministeren da have en klar holdning til om satiretegninger også skal berøres af sådan et kommende lovforslag”, siger. Olsen som fortsætter: ”De kan ikke sætte nogen som helst grænser for deres eget lovforslag”. (bt.dk)

 

16/8 2023

Der er politisk opbakning til et forslag om at opkalde en vej i Aarhus Kommune efter den afdøde bladtegner Kurt Westergaard.  Forslaget skal ifølge et politisk flertal i Aarhus Byråd først diskuteres i kommunens vej-og navneudvalg. ”Der er tale om en person, der har fyldt meget og stået forrest i frontlinjen. Derfor har forslaget også givet en del bølger, og derfor vil jeg anbefale, at vi tager sagen i udvalg. Og så ser vi på, om der skulle være plads til en vej til Kurt Westergaard,” siger rådmand for teknik og miljø, Nicolaj Bang (K) under onsdagens byrådsmøde. Forslaget blev i maj fremsat af byrådsmedlem Jakob Søgaard Clausen (DD), som mener, at Kurt Westergaards Muhammed-tegninger var en manifestation af ytrings- og pressefrihed, og at tegneren har stået forrest i kampen for grundlovssikrede rettigheder.

 

Jakob Søgaard Clausen kalder beslutningen om en udvalgsbehandling for en ”syltekrukke”. ”Vi har i Aarhus en lang og god tradition for, at vi hylder nogle af dem, der har fyldt i historien. Derfor er det ærgerligt, at beslutningen nu sendes over i en syltekrukke,” sagde Jakob Søgaard Clausen, som vurderer, at sommerens debat om koranafbrændinger har gjort forslaget endnu mere vigtigt. Ifølge forslaget skal en eventuel Kurt Westergaards Vej ligge på en del af den nuværende Grøndalsvej, hvor der skal anlægges et nyt boligbyggeri ved Jyllands-Postens tidligere hovedsæde i Aarhus-forstaden Viby. SF i Aarhus Byråd mener også, at Muhammed-krisen skal huskes. Men partiet er bekymret for sikkerheden for beboerne i området, hvis vejen bliver opkaldt efter Kurt Westergaard. Partiet vil derfor have lavet en sikkerhedsvurdering af konsekvenserne ved vejnavnet. (jp.dk)

 

14/8 2023

En trussel fra al-Qaeda i anledning af koranafbrændingerne i Danmark og Sverige deles på organisationens mediebureau al-Sahab. Titlen på udmeldingen er ”Forpligtelsen til at angribe de aggressive folk”. Her hedder det: ”Danmark og Sverige er to små, foragtelige lande, som ikke udgør mere end to små pletter på verdenskortet”, ligesom der opfordres til angreb foretaget af lokale muslimer: ”Mennesker af islam i Sverige, Danmark og hele Europa – hævnens pligt er placeret hos jer”. (b.dk)

 

14/8 2023

Statsminister Mette Frederiksen og vicestatsminister Jakob Ellemann-Jensen ser forskelligt på selve udgangspunktet for den ophedede diskussion om koranafbrændinger. Mens den ene anerkender, at det er en ytring at afbrænde Koranen, kan den anden ikke se, hvad afbrænding af Koranen har med ytringsfrihed at gøre. I P1 siger Jakob Ellemann-Jensen, at han anerkender, at det er en ytring at brænde Koranen. Det sker dog først, efter at han er blevet spurgt til det flere gange. ”Jeg vil gerne sige ja til det, hvis det kan gøre det nemmere for dig at stille dit næste spørgsmål, så vi kan komme videre, siger Ellemann og fortsætter: ”Jeg anerkender hermed, at det er en ytring.” Ellemann bliver videre spurgt, om han anerkender, at man vil begrænse ytringsfriheden, hvis man laver et forbud mod at afbrænde Koranen. ”Jamen, det gør man muligvis, svarer han.

Men statsminister Mette Frederiksen har givet udtryk for det modsatte i Weekendavisen: ”Jeg anerkender ikke, at det er en religionskritisk ytring at brænde hinandens bøger. Det kan være din holdning eller holdningen på din avis, jeg betragter det som noget andet,” har statsministeren forklaret. I Weekendavisen bliver hun netop spurgt til, om det er ikke vil indskrænke ytringsfriheden, hvis regeringen gennemfører et forbud mod at brænde Koranen af. ”Jeg mener det ikke,” svarer Mette Frederiksen. 

B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, mener, at regeringstoppens modstridende budskaber afspejler, at sagen i bund og grund ikke bunder i ytringsfriheden: ”Det sejler rundt for regeringen, fordi de ikke har tænkt det ordentligt igennem,” siger Joachim B. Olsen og fortsætter: ”Regeringen forsøger at forklare, hvorfor de vil komme med det her forbud, men den eneste reelle grund er, at man vil holde sig på god fod med nogle diktaturer i Mellemøsten, så de ikke bliver venner med Rusland,” siger han. ”Handlede det om forhånelse alene, så havde man fundet på det for længst, og man havde sandsynligvis også forbudt at brænde Koranen af foran moskeer udover bare ambassader,” siger Joachim B. Olsen. 

Socialdemokratiets politiske ordfører, Christian Rabjerg Madsen, der har fået overladt opgaven at kommunikere forslaget om lovforslaget, afviser, at regeringen kommunikerer rodet. ”Statsministeren har jo sagt, at det ikke for hende personligt er en ytring. Der går heller ikke noget af mig, hvis man forbyder nogle mennesker at brænde Koranen af, udelukkende fordi de vil håne andre,” Han fortsætter:  ”Nej. Jeg mener, det er en ekstremt semantisk diskussion. Jeg bemærker også, at et flertal af danskerne i flere målinger er enige i, at et forbud mod at brænde Koranen er fornuftigt.” (bt.dk)

 

10/8 2023

Personer, der ejer eller sælger regnbuefarvede ure, som de fremstilles af det schweiziske firma Swatch, kan få tre års fængsel i Malaysia, ifølge landets indenrigsministerium. Landet, der har muslimsk flertal, hævder urene kan “skade moralen”. Homosexualitet er forbudt i Malaysia, og en politistyrke fra indenrigsministeriet har gennemsøgt Swatch-butikker i 11 butikscentre landet over i maj under eftersøgning af ”LGBT-elementer”, herunder i Kuala Lumpur.

Den malaysiske regering udtaler, at urene ”kan skade … nationens interesser ved at promovere, støtte og normalisere LGBTQ+ bevægelsen, der ikke anerkendes af den almene offentlighed”. 172 ure til en værdi af $14,000 (£10,960) blev beslaglagt, fordi de bar akronymet “LGBTQ” og havde seks i stedet for syv farver i deres regnbuesymbol – ligesom ”Pride”-flaget. Beslaglæggelsen henviser til Presse- og Publikationsloven af 1984, som kritikere finder drakonisk. Swatch har lagt sag an mod den malaysiske regering i juni idet man argumenterede, at urene ”ikke udtrykker nogen seksuel aktivitet men blot et morsomt og glædeligt udtryk for fred og kærlighed”.

Der er valg lørdag, hvor premierminister Anwar Ibrahims regering står over for en stærk opposition af malaysisk-muslimske partier, der har kritiseret ham for at han ikke gør nok for at beskytte landets muslimske værdier.  (theguardian.com)

 

9/8 2023

Europa-Kommissionens talsmand Peter Stano udtaler ved en pressebriefing om koranbrændinger: ”Dette er uansvarlige handlinger fra uansvarlige individer, som er interesserede i at skabe splid og problemer og splitte os som samfund.” Stano slår fast, at Europa-Kommissionen tager klar afstand fra koranafbrændingerne i Danmark og Sverige. Han siger, at tiden er til at stå sammen og styrke indsatsen for at fremme tolerance og gensidig respekt.

Stano tilføjer, at OIC (Den Islamiske Samarbejdsorganisation) er en vigtig partner for EU: ”Så vi hilser OIC's skridt til at gå i dialog med EU velkommen, fordi de ønsker at gå i dialog med os, og vi ønsker at gå i dialog med dem, og vi ser frem til yderligere drøftelser med dem.” Peter Stano er ledende talsperson for udenrigsanliggender i EU, hvor Josep Borrell er EUs udenrigspolitiske chef.

Stano tilføjer i en skriftlig kommentar til BT: ”Den Europæiske Union har altid været klar over, at racisme, fremmedhad og intolerance ikke hører hjemme i Europa. Som vi har sagt før, er sådanne handlinger ikke forenelige med de værdier, som EU er grundlagt på. Respekt for mangfoldighed er en kerneværdi i Den Europæiske Union. Det omfatter respekt for religiøse samfund. Disse hensynsløse hadefulde handlinger begået af individuelle provokatører gavner kun dem, der ønsker at splitte os og vores samfund”.

Det er ikke første gang, at EU-Kommissionen udtaler sig om koranafbrændingerne. I juli gik EU's udenrigspolitiske chef, Josep Borell, ud og fordømte koranafbrændingerne i Sverige og Danmark: ”Det er ikke alt, der er lovligt, som er etisk,” lød det fra Borell. (bt.dk)

 

7/8 2023

Danmark kritiseres i udenlandske medier på grund af en episode, hvor en Koran blev revet i stykker. Den dansk-iranske kunstner Firoozeh Bazrafkan ødelagde lørdag et eksemplar af Koranen ved at rive den på et rivejern. Demonstrationen fandt sted foran Irans ambassade i København. På en 16 minutter lang video fjerner Bazrafkan sider fra den religiøse bog, krøller dem sammen og river dem på et rivejern. Efterfølgende smider hun dem i en grøn urne på jorden. Kunstneren fortsætter i videoen, indtil der ikke er flere sider tilbage.

Bazrafkans demonstration beskrives i medier i adskillige muslimske lande, herunder Indonesien, Malaysia samt det engelsksprogede Iran International. I Tyrkiet beskriver ikke mindre end 30 medier episoden, dog er det i Tyrkiet ofte det samme nyhedstelegram, der går igen. Videoen spredes også på sociale medier. Bazrafkans demonstration var ”en kommentar til det iranske styres krav om respekt for Koranen,” skriver hun i en pressemeddelelse på sin hjemmeside, hvor hun også har delt videoen. Hun kalder det en ”kunst-performance”. Hun fortsætter: ”det iranske styres krav om respekt for koranen” er et udtryk for ”dobbeltmoral”: ”Styret viser nemlig ingen respekt for kvinders rettigheder og hævder, at netop Koranen berettiger styrets undertrykkelse af millioner af kvinder.” ”Min performance er en hyldest til Irans modige kvinder og deres mænd”.

Kunstnerens happening kommer, efter udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) 30. juli udtalte til DR, at regeringen skal ”finde et juridisk værktøj” til at forhindre Koranafbrændinger foran ambassader i Danmark. Blandt andet Iran har protesteret til Danmark mod ”vanhelligelse af Koranen”, efter eksemplarer af bogen flere gange er blevet brændt af i Danmark og Sverige. B.T. har kontaktet udenrigsministeriet for at spørge, om udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen også mener, at en handling som Bazrafkans bør være forbudt. Ministeriet har afvist at kommentere sagen. (bt.dk)

 

23/6 2023

Det canadiske parlament vedtager en lov, der kræver, at techfirmaer skal betale lokale nyhedsmedier for at linke til deres artikler, hvilket får Facebook og Instagrams ejere til at sige, at de vil fjerne nyhedsartikler fra begge platforme i landet. Det er det seneste sammenstød i et fremstød fra regeringer verden over for at presse store firmaer som Google og Facebook til at betale for nyheder, som de deler på deres platforme – en kampagne som firmaerne er gået imod i hvert enkelt tilfælde.

Den nye canadiske lovgivning vil presse søgemaskiner og sociale medier til at indgå i forhandlingsprocesser – og bindende aftaler, om nødvendigt – for at få licens til at anvende nyhedsindhold. Loven, kaldet Online News Act, er modelleret efter en lignende lovgivning i Australien fra for to år siden. Den skal “enhance fairness in the Canadian digital news marketplace and contribute to its sustainability,” ifølge en official opsummering. Det er endnu ikke klart, hvornår loven præcis vil træde i kraft. Lovens støtter ser loven som en sejr for nyhedsmedierne, da den vil kompensere for deres svigtende annonceindkomster, der er overtaget af Silicon Valley-firmaerne. (nytimes.com)

 

18/6 2023

 

Østrigs sikkerheds- og efterretningstjeneste afværger et terrorangreb på ”pride”-paraden i Wien. Tre drenge på henholdsvis 14,17 og 20 år er anholdt for et planlagt angreb på paraden. Det skriver Østrigs største avis,Kronen Zeitung, der søndag var til stede på et hasteindkaldt pressemøde hos politiet i Wien. De tre drenge med bosniske og tjetjenske rødder er ifølge politiet alle blevet radikaliseret på internettet og sympatiserer med Islamisk Stat.

 

Chefen for Østrigs sikkerheds- og efterretningstjeneste (DSN), Omar Haijawi-Pirchner, fortæller på pressemødet, at tjenesten blev informeret om drengenes planer, og at de blev sat under ”konstant kontrol.” En af de mistænkte var i forvejen kendt af politiet i forbindelse med terrorhandlinger. Tjenesten ransagede hans hus i god tid inden paraden, og Haijawi-Pirchner forsikrer. at der aldrig har været konkret fare for deltagerne i paraden”.

 

Ransagningen bragte en række beviser frem i lyset, bl.a. blev der beslaglagt sabler, økser, luftgeværer, knive og kastestjerner. De tre drenge er nu varetægtsfængslet i St. Pölten-fængslet. Arrangørerne af paraden blev med overlæg først informeret om planerne søndag morgen for at forhindre ”frygt og panikreaktioner”, ifølge chefen for efterretningstjenesten. (eb.dk)

 

 

18/6 2023

 

På Folkemødet på Bornholm forbyder det lokale politi Rasmus Paludan adgang med henvisning til, at man ikke kan garantere hans sikkerhed. Han udfører i stedet demonstrationer tæt på Folkemødets område og stiller sig tilfældigt op foran et hus ejet af kendissen Annette Heick. Hun hævder efterfølgende i pressen, at det lykkedes hende at tilkalde politiet og få ham fjernet. Det afvises af både politi, Paludan og vidner på stedet: ”Vi var på stedet, fordi vi selvfølgelig fulgte Rasmus Paludan. Så da han tog opstilling på den givne adresse, gjorde vi også. Men vi har ikke givet ham nogen anvisninger i den forbindelse og han valgte selv at forlade stedet efter noget tid”, siger presseansvarlig ved Bornholms Politi Thomas Kristensen til Ekstra Bladet.

 

I BTs podcast'Det vi taler om', hævder Heick modsætningsvis, at hun skulle have fået fjernet Paludan, der tilfældigvis holdt en demonstration foran hendes hus. Her skulle hun have et middagsselskab kl. 18 for folk fra den ”øverste, øverste, øverste” hylde. Omkring klokken 17 begynder Paludan en af sine velkendte noget larmende demonstrationer. Hvilket fører til, at Heick og Paludan har en mindre konfrontation, da hun ikke ønsker, at han var der ved hendes arrangement.

 

Paludans version på Facebook: ”Jeg bliver opsøgt af en blond, hysterisk kvinde, der slår ud efter min megafon flere gange og kræver, at jeg skulle stoppe med at ytre mig politisk, fordi hun havde en forretning, der skulle drives. Jeg sagde - for sjov - at jeg ikke ville blande mig i, hvordan hun passede sit bordel. Det var en lille joke, der kun blev sagt til hende. Ingen andre hørte det.Men nu har hun sagt det i offentligheden, og jeg kan bekræfte, at det var sådan, jeg formulerede mig. Hun opførte sig meget hysterisk og det kunne jo sammenlignes med, hvordan en bordelmutter opfører sig.”

Heicks version på ”Det vi taler om”:Jeg skulle have gæster klokken 18 og cirka klokken 17 indfinder Paludan sig stort set lige uden for mit hus, hvor han råber, at han vil brænde koranen.Jeg blev forholdsvis hidsig, vil jeg godt sige. Men prøvede at beherske mig. Jeg gik ud til ham. Han står derude og råber, at han vil brænde koranen. Så jeg går ud til ham målrettet og siger: Kan vi lige få en ordentlig samtale? Så tager han sin megafon op sådan 10 centimeter fra mit ansigt og bare råber det der halløj op i hovedet på mig. Så jeg sætter hånden op foran megafonen og råber igen, om vi kan have en ordentlig samtale? Så siger han: Du skal ikke røre ved mine ting. Og så siger jeg: Du skal heller ikke røre ved mine ting, og de er lige derinde! Så siger han: Gå dog ind og tag dig af dit bordel. Der siger jeg: Ok, jeg opgiver denne her samtale. Så er der jo det, at Rasmus Paludan, han havde faktisk ret til at stå der. Det har han ret til. Det, som Rasmus Paludan ikke vidste, det var, at jeg havde magten til at ændre på den ret. Det betød jo, at med nogle telefonopkald til de rigtige steder, så gik der ikke ret lang tid, så kom der to politibusser med 10 betjente i alt, og hældte Rasmus Paludan ind i busserne og kørte ham væk.”

 

Personer, der var på stedet, kan dog langt fra genkende, at det var sådan det skete. Ifølge dem forlod Paludan selv stedet af egen vilje og i egen bil, da han var færdig med sin demonstration. Paludan selv på Facebook: ”Hun har fortalt en helt ufattelig løgnehistorie om, hvad der er sket. Hun påstår, at hun ringede til nogle hun kendte, og så kom der 10 betjente, der smed mig ind i en politibus og kørte væk med mig. Det er løgn fra ende til anden. Det er aldrig nogensinde sket. Det har jeg ufatteligt mange vidner på. Jeg forlod området, da jeg var færdig. Det havde intet med Annette Heick at gøre. Så det er aldrig sket, det hun påstår.” Ekstra Bladet har kontakte Annette Heick for at høre, om hun står ved sin fortælling set i lyset af politiets afvisning. Hun svarer: ”Det (afviser historien red.) ved jeg ikke, hvorfor de politifolk, du har talt med, gør. Jeg og flere andre ved, hvad der er sandt og falsk i den historie, så jeg kommer ikke til at kommentere mere på det.” (eb.dk)

 

22/5 2023

 

Den belarusiske blogger Roman Protasevitj er benådes fra en otteårig fængselsdom, som han fik 3. maj. Det skriver det statslige belarusiske nyhedsbureau Belta. Protasevitjs anholdelse vakte stor opsigt, da den fandt sted i maj 2021. Han var på vej i fly fra Athen i Grækenland til Vilnius i Litauen, og undervejs blev det Ryanair-fly, han befandt sig i, tvunget af kampfly til at lande i den belarusiske hovedstad Minsk. Han var ved sin anholdelse redaktør på oppositionsmediet Nexta i exil. Efter anholdelsen trådte han tårevædet frem på stats-tv og indrømmede, at han havde været involveret i demonstrationer mod regeringen og i at have lagt planer om at vælte Belarus' præsident, Aleksandr Lukasjenko. Belarus' opposition siger, at han blev tvunget til indrømmelserne. 3. maj i år blev Protasevitj idømt otte års fængsel for en række straffeovertrædelser, bl.a. forsøg på at omstyrte regeringen. Det står ikke umiddelbart klart, hvad årsagen til den hurtige benådning er.

 

19/5 2023

De seneste fem år har over 50.000 videnskabsfolk forladt Rusland. Det har viceformanden for det russiske videnskabsakademi (RAS) Valentin Parmon ifølge nyhedsbureauetInterfaxfortalt under et møde, skriver The Moscow Times. Det sker på et tidspunkt, hvor Rusland som følge af de vestlige sanktioner bestræber sig på at blive uafhængig af udenlandsk teknologi. Samtidig slår nogle af de videnskabsfolk, der stadig befinder sig i Rusland, alarm. Tre videnskabsfolk fra Institut for Teoretisk og Anvendt Mekanik, som hører under RAS' sibiriske gren, er blevet anholdt og anklaget for forræderi – og det får instituttet til at publicere et åbent brev, hvor der udtrykkes stor bekymring: Vi forstår simpelthen ikke, hvordan vi kan fortsætte med vores arbejde. Vi oplever, at enhver artikel eller rapport kan føre til anklager om forræderi.” Instituttet advarer også om, at Rusland går glip af fremskridt indenfor hypersonisk teknologi, som blandt andet bruges til at lave hypersoniske missiler, på grund af forræderianklagerne mod de tre videnskabsfolk. Rektor for Moskvas statslige universitet, Viktor Sadovnichij, sagde i april, at antallet af videnskabsfolk i Rusland, som er under 30 år gamle, er faldet med 25 procent de seneste 10 år. (bt.dk)

 

19/5 2023

Den amerikanske højesteret afgør, at Andy Warhol ikke havde ret til at tegne på fotografen Lynn Goldsmiths foto af Prince mhp. et billede af musikeren som hans bo gav et magasin licens til at publicere. Hermed begrænser retten rækkevidden af såkaldt fair-use i visual kunst med henvisning til copyright. Stemmerne i retten var 7 mod 2. Dommer Sonia Sotomayor skriver i majoritetsafgørelsen, at fotografens “original works, like those of other photographers, are entitled to copyright protection, even against famous artists.” Afgørelsen lægger vægt på at både Warhol og Goldsmith var aktive i samme kommercielle forretning – nemlig at sælge billeder af Prince til magasiner. “To hold otherwise would potentially authorize a range of commercial copying of photographs, to be used for purposes that are substantially the same as those of the originals,” skriver Sotomayor “As long as the user somehow portrays the subject of the photograph differently, he could make modest alterations to the original, sell it to an outlet to accompany a story about the subject, and claim transformative use.”

I en dissens skriver dommer Elena Kagan støttet af overdommer John G. Roberts Jr., at afgørelsen “will stifle creativity of every sort.It will impede new art and music and literature- It will thwart the expression of new ideas and the attainment of new knowledge. It will make our world poorer.” Uenigheden mellem de to liberale dommere, der ellers ofte er allierede, har en usædvanlig skarp tone. Dommer Kagans dissens, skriver Sotomayor, er karakteriseret ved “a series of misstatements and exaggerations, from the dissent’s very first sentence to its very last.” Dommer Kagan svarede, at dommer Sotomayor overhovedet ikke forstår Warhols kunst: “The majority does not see it. And I mean that literally. There is precious little evidence in today’s opinion that the majority has actually looked at these images, much less that it has engaged with expert views of their aesthetics and meaning.”

Fotografiet blev taget af Goldsmith i 1981, da hun var en succesrig rockfotograf på Newsweek. I 1984, da Prince udgav “Purple Rain,” hyrede Vanity Fair Warhol til at skabe et værk, der skulle ledsage en artikel med titlen “Purple Fame”. Magasinet betalte Goldsmith $400 som en “artist reference,” for at bruge hendes foto og accepterede at kreditere hende og kun bruge fotoet I det ene nummer. Warhol skabte så en serie på 16 billeder, hvor han forandrede fotoet på forskellige måder, hvorved han skabte hvad Warhol-sidens advokater beskriver som “a flat, impersonal, disembodied, mask-like appearance”, og Vanity Fair brugte et fra serien. Warhol døde i 1987, og Warhol foundation overtog ejerskabet. Da Prince så døde i 2016 publicerede Vanity Fair et særnummer, der hyldede hans liv, og det betalte $10,250 for at bruge et andet billede fra serien til forsiden; denne gang fik Goldsmith ingenting.  Flertallets analyse er ifølge dommer Kagan simplistisk og naiv: “All of Warhol’s artistry and social commentary is negated by one thing: Warhol licensed his portrait to a magazine, and Goldsmith sometimes licensed her photos to magazines too. That is the sum and substance of the majority opinion.” Sotomayor siger modsætningsvis: “Warhol himself paid to license photographs for some of his artistic renditions. Such licenses, for photographs or derivatives of them, are how photographers like Goldsmith make a living. They provide an economic incentive to create original works, which is the goal of copyright.” Andre Warhol-værker, som hans berømte billeder af Campbells suppedåser, var anderledes, skriver hun: “The purpose of Campbell’s logo is to advertise soup. Warhol’s canvases do not share that purpose,” Justice Sotomayor wrote. “Rather, the soup cans series uses Campbell’s copyrighted work for an artistic commentary on consumerism.” (nytimes.com)

 

18/5 2023

Den amerikanske højesteret træffer en afgørelse imod to sagsanlæg, der vil pålægge Google og Twitter ansvar for terrorhandlinger inspireret af indhold på platformene, hhv. Twitter v. TaamnehogGonzalez v. Google.

 

Det angår familier til terrorismeofre, der hævder, at terrorhandlingerne er blevet hjulpet af techgiganternes svigtende fjernelsespolitik over for indhold posteret af terrorgrupper. I sagen mod Twitter hævder amerikanske slægtninge til Nawras Alassaf, at firmaet undlod at overvåge sin platform for konti relateret til Islamisk Stat forud for angrebene på Reina-natklubben i Tyrkiet, der dræbte Alassaf og 38 andre. I Google-sagen siger familien til en udvekslingsstudent dræbt af et Islamisk Stat-angreb i Paris, at Googles YouTube er ansvarlig for at promovere indhold for gruppen. Begge sager henviser til Anti-Terror lovgivningen, der omfatter ansvarlighed for assistance til terroristangreb, og i begge sager afviser retten anklagerne mod techplatformene. “Plaintiffs’ allegations are insufficient to establish that these defendants aided and abetted ISIS in carrying out the relevant attack,” skriver dommer Clarence Thomas i en enstemmig afgørelse i sagen mod Twitter. Retten følger en parallel argumentation i sagen mod Google.

Dermed undviger retten at benytte lejligheden til at udtale sig om den lov, der fraskriver techgiganterne ansvar for indhold posteret af deres brugere, Section 230. Den lov har i årevis været angrebspunkt for kræfter på begge politiske fløje, der søger regulering af internettet. Demokrater kritiserer Section 230 for at beskytte sociale mediers udbredelse af fake news og løgne om valghandlinger og folkesundhed og vil pålægge dem større ansvar for sådant indhold. Republikanere er optaget af, at Section 230 beskytter firmaerne mod sagsanlæg imod beslutninger om at fjerne indhold eller suspendere konti, især efter firmaernes suspension af Donald Trump og personer involveret i 6.januar-angrebet på Capitol.

Afgørelserne er således en sejr for techgiganterne, der har spenderet omfattende lobbyering og kampagner i Washington til forsvar for Section 230. Firmaerne hævder, at indskrænkning af Section 230 vil åbne for en lavine af sagsanlæg, der vil hindre innovation og umuliggøre mange populære webstites. Sagen mod Google fokuserer specifikt på hvorvidt loven beskytter anbefalingsalgoritmer, der er firmaets egne produkter og ikke brugerskabt indhold. “Countless companies, scholars, content creators and civil society organizations who joined with us in this case will be reassured by this result," siger Google-talsmanden Halimah DeLaine Prado "We’ll continue our work to safeguard free expression online, combat harmful content, and support businesses and creators who benefit from the internet.”

 

Det blev klart i den mundtlige præsentation af afgørelserne, at dommerne tøver med at ændre Section 230. “We’re a court,” siger dommer Elena Kaganog tilføjer at hun og hendes kolleger "are not like the nine greatest experts on the internet.” Flere politikere fra begge partier udtaler, at Højesterets afgørelse også skal ses som en indirekte opfordring til Kongressen om i stedet at lovgive, hvis Section 230 skal strammes. (washingtonpost.com)

 

18/5 2023

Den amerikanske stat Montana vedtager fuldstændigt at forbyde TikTok i staten med virkning fra 1. januar 2024:

“Today, Montana takes the most decisive action of any state to protect Montanans’ private data and sensitive personal information from being harvested by the Chinese Communist Party,” udtaler statens republikanske guvernør Greg Gianforte efter en flere måneder lang debat. Vedtagelsen eskalerer den nationale debat om et forbud mod den kinesiske tjeneste i hele USA. TikTok, der hævder at have 7000 ansatte i USA, har uden held kæmpet imod forbuddet med støtte fra små virksomheder i Montana, der anvender platformen.

Lovgivningen forbyder app stores som Apple og Google at tilbyde TikTok i staten, selv om de hævder at det er umuligt for dem at hindre tilgang til tjeneste i én enkeltstat. “Governor Gianforte has signed a bill that infringes on the First Amendment rights of the people of Montana by unlawfully banning TikTok, a platform that empowers hundreds of thousands of people across the state,” udtaler Brooke Oberwetter, talsmand TikTok. TikTok, Apple og Google vil kunne få bøder, hvis de lader folk downloade tjenesten i staten.

Det politiske problem er, at tjeneste kan aflevere følsomme brugerdata til den kinesiske regering og sprede kinesisk propaganda til brugerne. Ytringsfrihedsorganisationer er kritiske over for forbuddet i Montana. The American Civil Liberties Union siger, at lovgivningen “flouts the First Amendment.” “The government cannot impose a total ban on a communications platform like TikTok unless it is necessary to prevent extremely serious, immediate harm to national security,” udtaler ACLU. “But there’s no public evidence of harm that would meet the high bar set by the U.S. and Montana Constitutions, and a total ban would not be the only option for addressing such harm if it did exist.” Montana-loven indbærer, at forbuddet ophæves, hvis TikTok købes af et firma, der ikke er forbundet til et land, der er “designated as a foreign adversary.” (nytimes.com)

 

17/5 2023

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen lancerer en ny udenrigspolitisk linje for Danmark. Her hedder det bl.a.: "Danmark bør fremover stå mindre stejlt på værdier som menneskerettigheder, demokrati og ligestilling for nemmere at kunne få nye venner blandt verdens lande." (tv2)

 

17/5 2023

Et sagsanlæg anlagt af forældre i Florida åbner en ny front i kulturkrigene. De kræver et stop for forbud mod bøger I skolebiblioteker i Escambia County, et republikansk område i statens vestlige del. Sagen er anlagt af forældre, der gerne ser deres børn udsat for ideer, som censorer har fundet upassende. Sagsanlægget anføres af PEN America og støttes af adskillige forfattere, hvis bøger er blevet forbudt, såvel som deres udgiver forlaget Penguin Random House. Lindsay Durtschi, der er moderen bag sagsanlægget siger: “It’s one thing for you to say, ‘I don’t want my child to read this. But if you take it from the library altogether, you’re also telling me thatmychild can’t read this.” Sagsanlægget argumenterer, at en række fjernelser af bøger i amtet overtræder ytringsfrihedsparagraffen First Amendment ved at nægte forældre og elever adgang til information af ideologiske grunde. Idet der citeres præcedens, argymenterer klagen at mens administratorer har en vis control over, hvad der finds i skolebiblioteker, så tillader det ikke officiel undertrykkelse af upopulære ideer.

“This case is important,” udtaler Scott Wilkens fra Knight First Amendment Institute, “It may place constitutional limits on the authority of school boards to remove books from school libraries.” Sagen kunne stoppe den mani med bogforbud, som Floridas guvernør Ron DeSantis har sat i værk. Mange steder i staten henviser højrefløjsaktivister til hans love og direktiver som bevæggrund for at fjerne bøger fra skolebiblioteker. Mere end 500 bøger blev udpeget til fjernelse i skoleåret 2021-2022 ifølge PEN America, blandt andet bøger med LGBTQ-temaer, ifølge sagsanlægget uden at beskrive ”upassende sexuel adfærd”. Sagsanlægget retter sig ikke direkte imod DeSantis’ lovgivning, men hævder derimod, at selve fjernelsen er forfatningsstridig. Hvis forældrene vinder sagen, kan det skabe klarere forbud imod at skolebestyrelser forbyder bøger af ideologiske grunde, uanset hvilke figenbladsforklaringer, de fremsætter. Durtschi siger “I worry about where this goes next. This is just the beginning of censorship on a much larger level in our public schools.” (washingtonpost.com)

 

17/5 2023

 Højesteret frifinder Berlingske Tidende i en sag om ophavsretten til Den Lille Havfrue. Arvingerne til billedhuggeren Edvard Eriksen betvivlede bladets ret til bringe en tegning af Havfruen med zombieansigt og et billede af havfruen med mundbind på i 2019 og 2020. Afgørelsen i Højesteret kommer efter at både byret og landsret idømte chefredaktør Tom Jensen en erstatning på 300.000 kroner til arvingerne efter skulptør Eriksen. Begge retsinstanser fandt, at det var en krænkelse af ophavsretten, at tegningen og billedet blev bragt i avisen henholdsvis i maj 2019 og april 2020. Højesteret skulle blandt andet tage stilling til, om tegningen var et selvstændigt værk eller en parodi eller karikatur, som ikke krænkede ophavsretten. På højesterets hjemmeside hedder det: ”Højesteret fastslog, at der gælder et parodiprincip i dansk ophavsret”. ”Højesteret fastslog også, at parodier vil kunne betragtes som selvstændige værker, og at det gælder selv, når parodien er meget nærgående, og hvad enten parodien retter sig mod selve originalværket eller mod noget andet”, hedder det. (ritzau.dk)

 

15/5 2023

I en kongreshøring kalder Sam Altman, CEO for AI-firmaet OpenAI, der har lanceret chatbotten ChatGPT, på politisk regulering af kunstig intelligens. Han fremlagde en løs skitse over, hvad de næste skridt vil være i den hurtige udvikling af AI, som hævdes fundamentalt at ændre økonomien: “I think if this technology goes wrong, it can go quite wrong. And we want to be vocal about that,” siger han: “We want to work with the government to prevent that from happening.” I løbet af det seneste halvår har ChatGPT fået følgeskab af søgemaskinen Bings chatbot, Googles chatbot Bard og den kinesiske gigant Baidus chatbot Ernie. Politiske ledere i kongressen har også varslet regulering. Altman foreslår skabelsen af en styrelse, der udsteder licenser for udviklinen af storskala AI-modeller, sikkerhedsreguleringer og tests, som ny AI skal leve op til, før de gives fri til offentligheden. “We believe that the benefits of the tools we have deployed so far vastly outweigh the risks, but ensuring their safety is vital to our work,” siger han. Men efter tre timers høring henstår det uklart, hvordan politikerne vil respondere på opfordringen. Dusinvis af lovforslag om privathed, regulering, der tvinger firmaerne til at offentliggøre hvordan deres programmer fungerer og hvilke dataset de anvender angående techgiganterne har slået fejl på grund af politisk uendighed og hård modstand fra giganterne. Det omfatter forslag om en uafhængig politisk myndighed der overvåger udviklingen samt antimonopollovgivning, der skal hindre firmaer som Microsoft og Google i at monopolisere den ny industri.

 Ved høringen er politikerne generelt velvillige over for Altman og takker ham for at stille op til høring og private møder med ham. Det er den første af en række kongreshøringer om de mulige fordele og ulemper ved AI. Høringspanelets formand senator Richard Blumenthal, democrat fra Connecticut, anerkender kongressens tidligere fejl i forhold til at følge med udviklingen af nye teknologier: "Our goal is to demystify and hold accountable those new technologies to avoid some of the mistakes of the past. Congress failed to meet the moment on social media.” (nytimes.com)

 

13/5 2023

 Politiets Efterretningstjeneste (PET) vurderer, at det kan få 'sikkerhedsmæssige konsekvenser', hvis man viser muhammedtegninger i undervisning i folkeskolen. Men PET har ikke kunnet vurdere risikoen ved obligatorisk undervisning i Muhammedkrisen uden visning af tegningerne – ifølge en sikkerhedsvurdering fra PET, som Justitsministeriet har gengivet i en mail til Jyllands-Posten. Ministeriet skriver således i en gengivelse til avisen: ”PET har peget på, at det ifølge PET ikke er muligt at vurdere den selvstændige sikkerhedsmæssige betydning af, at det måtte blive obligatorisk at undervise i Muhammedkrisen (uden visning af tegninger).” Onsdag afviste regeringen et beslutningsforslag om at gøre undervisning om Muhammedkrisen obligatorisk i folkeskolen, og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) til netop vurderingen fra PET. Siden har SF og Danmarksdemokraterne krævet at få den at se. De var blandt partierne, som stillede forslaget. ”Regeringen har hele tiden skubbet PET's vurdering, som vi ikke har måtte se, foran sig i dens afvisning af, at der skal undervises i et stykke alvorligt, men også vigtigt danmarkshistorie, og det fik Venstre til at ændre holdning. Vi finder det mærkeligt, at de har brugt PET's vurdering til at afvise undervisningsforløbet, når PET ikke reelt har en holdning til det”, siger SF's uddannelsesordfører, Jacob Mark.

Før folketingsvalget i november var der et flertal for forslaget. Men efter regeringsdannelsen skiftede Venstre holdning og er nu imod det. Det skete blandt andet med henvisning til den sikkerhedsmæssige vurdering. PET lægger ifølge Jyllands-Posten vægt på, at tegningerne udgør et særligt problem. Det kan få ”… betydelige sikkerhedsmæssige konsekvenser for Danmark og danske interesser i udlandet samt for den enkelte underviser, hvis der indgår visning af konkrete tegninger i undervisningen, uanset om visning af tegninger er obligatorisk eller ej”. Men lærerne skulle ifølge det oprindelige forslag ikke pålægges at vise Muhammed-tegningerne. Det påpeger Jacob Mark over for Jyllands-Posten. Til B.T. siger både Jacob Mark og Danmarksdemokraternes udlændinge- og integrationsordfører, Peter Skaarup, at ministeren vildleder. Men Tesfaye afviser i et mailsvar til B.T. kritikken: ”Forud for behandlingen af forslaget er regeringen selvfølgelig blevet rådgivet af PET. Jeg står fast på, at beslutningsforslaget ikke vil fjerne risikoen.” (jp.dk, bt.dk, eb.dk)

 

13/5 2023

Twitter blokerer visse posteringer i Tyrkiet op til landets valg søndag 14/5. Firmaet udtaler, at det har “taken action to restrict access to some content in Turkey” begyndende fra fredag 12/5 amerikansk tid, men tilføjer at det spærrede indhold forbliver tilgængeligt i resten af verden. Beslutningen er kontroversiel i forhold til Elon Musks erklærede ytringsfrihedspolitik for Twitter. Kritikere siger at Musk bøjer sig for den tyrkiske præsident Erdogans krav om at slå ned på indhold der støtter oppositionen anført af Kemal Kilicdaroglu, der ligger tæt på Erdogan i meningsmålinger. Den liberale blogger Matt Yglesias i Washington tweeter, at “the Turkish government asked Twitter to censor its opponents right before an election and @twitter complied.” Musk svarer og forsvarer firmaets beslutning: “Did your brain fall out of your head, Yglesias? The choice is to have Twitter throttled in its entirety or limit access to some tweets. Which one do you want?” (washingtonpost.com)

 

10/5 2023

Studerende på Oxford University vil blive tilbudt såkaldte “welfare resources” for at blive i stand til at klare, at den kønskritiske feministprofessor Kathleen Stock skal tale på universitetet 30. maj. De kritiske studerende havde forsøgt at “cancele” hendes aftalte foredrag ved den prestigiøse foredragsklub Oxford Union, men uden held. Professor Stock blev afskediget fra sin stilling på Sussex University i oktober 2021 efter en proteststorm, da hun havde udtalt, at biologisk køn ikke kan ændres, og har nu givet anledning til en lang chikanekampagne imod hende på Oxford, der hævder at hun er ”transphobic and trans-exclusionary”.

En talsmand for Oxford Union udtaler: “The Oxford Union is deeply committed to its core foundational principle of free speech. In light of this, the Society will take active steps to ensure that the event on May 30th goes ahead as planned. We acknowledge that some of our speakers may hold views that some find offensive – but regardless believe that we must debate complex issues in full. Given the sensitive nature of Dr Stock's views, welfare support will be available.” Matthew Dick, præsident for Oxford Union, siger, at begivenheden vil finde sted, men at medlemmernes velbefindende vil blive “sørget for” under arrangementet: “The Union aims to challenge Professor Kathleen Stock's views and provide a platform for members to question her beliefs in a "mini-debate" format, where members will have an automatic right of reply to their questions, so to uphold the freedom of expression of our members as well that of Professor Stock. The Union assures its members' welfare will be attended to during the event, providing welfare spaces devoted to this, and encourages dissenting members to challenge Professor Stock's opinions, as the Union is devoted to promoting free speech both ways.” Det angiver en alternativ politik efter at talere som ex- indenrigsminister Amber Rudd og den canadiske psykolog Jordan Peterson tidligere har fået foredrag og ophold på Oxford aflyst efter studenterpression. (dailymail.co.uk)

 

8/5 2023

Iran henretter to mænd ved hængning i Arak-fængslet i det centrale Iran for at ”brænde koranen” og ”fornærme islams profet”. Det drejer sig om Yousef Mehrad og Sadrollah Fazeli-Zare, der var dømt for at stå for sociale medie-konti, der var “dedikeret til ateisme og vanhelligelse af helligdommene”, ifølge nyhedsbureauet Mizan. Sagen angår et Telegram-site ved navn “Kritik af overtro og religion”, for hvilken de to blev dødsdømt for blasfemi plus en yderligere dom på seks års fængsel for at “lede grupper i at handle imod national sikkerhed”. Den iranske højesteret afviste de tos appeller og opretholdt dødsdommene, der nu er eksekveret. (bbc.com)

 

21/4 2013

En debat er brudt ud i forbindelse med en ny bog om muhammedkrisen. Det er cand.mag. Mette Winding Tops ”Den forkerte muhammedtegner – og andre nuancer af karikaturkrisen”, der benytter en af tegnerne, Lars Refn, som hovedkilde. Han tager afstand til Jyllands-Postens 2005-projekt med tegningerne, som han selv deltog i, idet han fremhæver, at han i sin tegning kritiserede projektet ved at tegne skoleeleven Muhammed, der på arabisk skriver på tavlen, at Jyllands-Postens redaktion er en flok reaktionære provokatører. Han siger nu, at avisens formål var at krænke ”menige danske muslimer”, at det ikke er en satireavis og fremhæver som modsætning den franske Charlie Hebdo, hvis optrykning af tegningerne han støtter. Det fremhæves ofte som en bevæggrund til projektet, at en planlagt bog af Kaare Bluitgen om Muhammed ikke kunne finde illustratorer, idet tre tegnere sagde fra af frygt. Det mener Top kan afsløres som en ”løgn”, idet hun ikke har kunnet identificere tegnerne, og Bluitgen afviser at navngive dem for ikke at trække dem ind i krisen. Samtidig argumenterer hun at frygten for terrortruslen er irrationel, idet der kun er 0,00000028 procents risiko for Vesteuropas befolkninger for at dø i et terrorangreb.

Det har fået fem andre blandt de overlevende muhammedtegnere til at reagere sammen med Bluitgen. De peger blandt meget andet på terrortruslen mod dem specifikt og på PETs beskyttelse af dem, inklusive af Refn. En af de tegnere er Bob Katzenelson, der udtaler: ”Lars er min gode ven, men jeg synes, han er dobbeltmoralsk, når han tager afstand fra Jyllands-Postens projekt, samtidig med at han vil være ambassadør for Charlie Hebdo og Cartooning for Peace. Han prøver at bagatellisere terrortruslen, når vi begge to har stået sammen til vores venners begravelse i Paris (de franske tegnere,red.). Hele forudsætningen for bogen er, at det er en løgn, at vi ikke har ytringsfrihed, samtidig med at vi har været beskyttet af PET i flere år. Under angrebet på Krudttønden kørte en firhjulstrækker med tungt bevæbnet politi i pendulfart mellem min og Lars' adresse. Jeg forstår ikke, at man ikke kan se den sammenhæng.” Top udtaler: ”Mit ærinde har bare været at undersøge, om det kan dokumenteres, at folk sagde nej af frygt, og det kan det ikke. Men jeg har været omhyggelig med ikke at påstå noget. De tegnere, jeg har talt med bredt i tegnermiljøet, har ikke kunnet genkende selvcensuren, og det er vigtigt, for det var Jyllands-Postens anledning til at bringe tegningerne.” På Weekendavisens spørgsmål, om hun kan dokumentere, at Bluitgens udsagn om de tre tegnere er ”løgn”, svarer Top at det ord vil blive fjernet fra kommende oplag af bogen. Tegningerne er ikke – med undtagelse af Lars Refns egen tegning – optrykt i bogen. (weekendavisen.dk)

 

19/4 2023

Stemmemaskinefirmaet Dominion og tv-kanalen Fox News indgår forlig, netop som injuriesagen imod Fox skulle begynde. Fox indvilger i at betale Dominion 787 mill. dollars – mere end fem mia. kroner – en af de største skadeserstatninger i en amerikansk injuriesag. Fox har forgæves forsøgt at føre et forsvar, der henviser til ytringsfriheden i First Amendment. Ved forliget undgår Fox at blive trukket gennem en ydmygende retssag i de kommende uger, hvor ejeren Rupert Murdoch og en række af kanalens berømte værter ville blive tvunget til at vidne. Sagen har allerede afsløret, at stationens journalister ikke selv troede på at 2020-valget var et resultat af svindel, men at de alligevel fortsatte med at bringe falske nyheder om dette. Det er den første af en række sager mellem producenter af stemmemaskiner og højrefløjsmedier om samme emne. (cnn.com)

 

13/4 2023

Dominion Voting Systems injuriesag imod Fox News begynder nu i Delaware med udvælgelsen af en jury og forventes at bringe helt nye udviklinger i fortolkningen af amerikansk injurielovgivning og dens forhold til pressefriheden, Udforskningen af sagen har allerede bragt mange interne dokumenter, mails og sms’er fra Fox News frem i det åbne og synes at dokumentere, at kanalen var vidende om at fremlagte påstande om valgfusk – og specielt om Dominions afstemningsmaskiner – var falske. De blev gentagne gange fremført af nyhedsjournalister som Maria Bartiromo og Lou Dobbs og var centrale for daværende præsident Trumps forsøg på at overtale den amerikanske offentlighed om snyd ved valget. Dominion sagsøger Fox for 1.6 milliard dollars, og kanalen forsvarer sig med ytringsfrihedsargumenter: at de dækkede en siddende præsidents påstande om valgsvindel og var beskyttede af den amerikanske First Amendment: “Ultimately, this case is about the First Amendment protections of the media’s absolute right to cover the news,” siger kanalens advokater.

Det er vanskeligt at bevise injurier i amerikansk ret, i stort omfang på basis af Højesterets afgørelse i sagen New York Times v. Sullivan i 1964, det satte en meget høj juridisk tærskel for offentlige personer, der forsøger at bevise de er blevet bagvasket i medierne. Man skal bevise ikke bare, at nyhedsmediet har publiceret falsk information, men også at det gjorde det med “actual malice,” dvs. enten ved at vide, at informationen faktisk var falsk eller ved at udvise en hæmningsløs tilsidesættelse af sandheden. Det anses allerede for bevist af dommeren Eric M. Davis, at Fox’s påstande om Dominion var falske, så juryens kommende afgørelse skal beslutte hvorvidt Fox med overlæg udsendte disse usandheder selv om man vidste at påstandene sandsynligvis var falske. Sagen er politisk så meget mere kompliceret, fordi kritikken over for mediernes omfattende frihed som effekt af New York Times v. Sullivan især – men ikke kun – har været at finde blandt konservative, der samtidig kan nære sympati for Trumps påstande om valgsvindel. Ytringsfrihedstilhængere på venstrefløjen kan modsætningsvis fremføre det argument, at en hård dom til Fox også vil indskrænke friheden for andre medier og indsnævret rummet for at begå fejltagelser i god tro. Sagen kan komme til at involvere vidneudsagn fra centrale spillere som Fox’ ejer Rupert Murdoch, nyhedsjournalisterne Tucker Carlson og Maria Bartiromo samt Suzanne Scott,direktøren for Fox News Media. (nytimes.com)

 

10/4 2023

Dissidenten Vladimir Kara-Murza udtaler i dag ved det sidste retsmøde i sagen imod ham i Moskva, blandt andet: ”Jeg er overrasket over i hvilket omfang min retssag, i dens hemmelighed og foragt for juridiske normer, har overgået selv ”retssagerne” mod sovjetiske dissidenter i 1960’erne og -70’erne.” Som historiker reflekterer Kara-Murza over udviklingen: ”Jeg er i fængsel for mine politiske synspunkter. For at tale åbent imod krigen i Ukraine. For mange års kamp imod Vladimir Putins diktatur. For at have støttet vedtagelsen af internationale sanktioner under Magnitsky Act imod menneskerettighedskrænkelser.” Kara-Murza fortsætter med at sige, at han ikke – som retten opfordrer ham til – fortryder eller soner noget af dette, men at han tværtimod er stolt af det og kun ærgrer sig over han ikke har kunnet overbevise tilstrækkelig mange af sine landsmænd om det. Selv om det er hans sidste ord i retssagen, beder han ikke om frifindelse, da han allerede kendte dommen, da han for et år siden opdagede han blev forfulgt af sortklædte uniformer i sin bil. ”Sådan er prisen for at tale frit i Rusland i dag”, slutter han. (washingtonpost.com)

 

25/3 2023

Studenterforsøg på at stoppe en upopulær taler på Stanford Law School ender med den lokale dekans forsvar for ytringsfrihed på campus. Den inviterede var dommeren Stuart Kyle Duncan, der tilhører den amerikanske højrefløj og var inviteret af den lokale afdeling af det konservaive Federalist Society. De uenige studerende mødte frem og afbrød og forhindrede Duncans tale i et såkaldt “heckler’s veto”. Dekan Jenny Martinez formulerede efterfølgende institutionens politik i et tisiders åbent brev og undskyldte på vegne af institutionen og Stanford President Marc Tessier-Lavigne over for Duncan. Hun argumenterer, at der ikke er nogen modsætning mellem ytringsfrihed og diversitet, lighed og inklusion og varsler de studerende om at stedet planlægger et pligtigt halvdageskursus for at styrke denne opfattelse: “There is temptation to a system in which people holding views perceived by some as harmful or offensive are not allowed to speak,” argumenterer hun, “but history teaches us that this is a temptation to be avoided.” (washingtonpost.com)

 

23/3 2023

En sag mellem whiskyproducenten Jack Daniel’s og VIP Products LLC, der bl.a. laver pibedyr til hunde, er nået Højesteret i USA. Et pibedyr er formet som en whiskyflaske med en parodi på Jack Daniel’s kendte etiket. På pibedyret står i stedet ”Bad Spaniels”, ligesom 'Old No. 7 Tennessee Sour Mash Whiskey' er erstattet af 'Old No. 2 (slang for afføring, red.) on your Tennessee Carpet’. Angivelsen af '40 % alkoholindhold' er på legetøjet erstattet af '43 % lorteindhold' og '100 % ildelugtende'.

”Jack Daniel's elsker hunde og værdsætter en god joke lige så meget som alle andre. Men Jack Daniel's holder endnu mere af sine kunder og vil ikke forvirre dem eller have sin gode whisky forbundet med hundelort”, skriver whisky-gigantens advokat, Lisa Blatt, i retsdokumenterne. Legetøjsproducenten argumenterer i stedet med den forfatningssikrede ret til ytringsfrihed, fordi legetøjet ifølge dem er en tydelig parodi. ”Retten til ytringsfrihed begynder med retten til at håne”, hedder det fra virksomheden i retsdokumenterne. Jack Daniel's tabte tidligere sagen hos en lavere domstol, og virksomheden har modtaget støtte fra en række store virksomheder som Nike og Patagonia. Præsident Joe Bidens regering støtter ligeledes Jack Daniel's i sagen, og mener ikke, at ytringsfriheden trumfer lovgivningen om kundeforvirring. Ytringsfrihedsaktivister støtter derimod legetøjsgiganten, skriver BBC. Der forventes at blive afsagt dom i juni. (eb.dk)

Tjæreborg skole i Vestjylland har pillet et af den autodidakte maler Flemming Sørensen ned. Argumentet er, at det forestiller en russisk tank, der kører over et kabel, der kan fortolkes som en gasleverance til Europa. Forhistorien er, at den pensionerede landmand blev syg i 2009 og donerede en mængde af sine forskellige malerier til skolen, hvor de siden har hængt. Nu er så det nævnte billede fjernet. Nu har skolen pillet maleriet ned. Sørensen udtaler selv: ”Jeg kan ikke lide russerne og den måde, de fører sig frem på. De er så stolte af sig selv, og så tager de en gammel KGB-agent ind som præsident. Det duer ikke sådan noget.” Men samtidig tilføjer han: ”De smed mit maleri i skammekrogen, og det har jeg det skidt med. Jeg er jo stolt af alle mine malerier, men det er klart, det her betyder noget særligt for mig. Der må være nogle, der synes, at det var skræmmende for børnene, jeg mener, det er hysteri”.

På Tjæreborg Skole forklarer skoleleder Jette Sylvestersen hvorfor Flemming Sørensens billede af den russiske kampvogn ikke længere må hænge på skolen: ”Billedet kan ligne en hyldest til Rusland. Det synes jeg ikke, er passende at have hængende på skolen. Det var, mens det væltede ind med flygtninge fra Ukraine, og hvordan skulle de vide, hvad det maleri handlede om. Vi ville ikke have, at den symbolik blev misforstået, for vi er der jo ikke altid som voksne til at forklare det”, siger Jette Sylvestersen og understreger, at mange af Flemming Sørensens andre billeder stadig kan ses på skolen. (jv.dk)

 

11/3 2023

Den tidligere fodboldstjerne Gary Lineker fyres fra BBC-programmet ”Match of the Day” på grund af udtalelser fremsat på Twitter, hvor han kritiserede den britiske regerings flygtningepolitik og sammenlignede diskussionen om den med 1930’ernes Tyskland. En række studieværter på kanalen trækker sig i protest mod afskedigelsen. BBC udtaler, at Lineker brød kanalens regler for brug af sociale medier. Premierminister Rishi Sunak udtaler, at BBC og Lineker må løse striden, men at han står fast på sin indvandringsplan. (bbc.com)

 

10/3 2023

 Rasmus Paludan er i Sverige blevet sigtet for at have ført hetz mod en folkegruppe samt for overgreb og fornærmelig tiltale mod tjenestemand. Det skriver avisen Expressen. Paludan nægter sig over for avisen skyldig i alle forhold. Forholdene skulle være sket i forbindelse med en koranafbrænding i Malmø 16. april 2022, der førte til voldsomme uroligheder i området. Siden da har Paludan flere gange afbrændt koraner – også i Danmark. (ritzau.dk)

 

5/3 2023

Floridas guvernør Ron DeSantis arbejder på at indføre en ny lovgivning, der radikalt vil indskrænke ytringsfriheden i staten. Det er et explicit forsøg på at kuldkaste en berømt højesteretsdom fra 1964 i sagen The New York Times Company v. Sullivan. Dommen kræver, at offentlige personer for at kunne vinde en injuriesag skal kunne bevise at en nyhedsorganisation har udvist “actual malice”, aktuel ond intention. Ved at forhindre sagsanlæg, der bygger på uintentionelle fejl, frisatte afgørelsen nyhedsmedier til at udøve kritisk journalistik om folk i offentlige embeder uden frygt for sagsanlæg. Afgørelsen er siden af lavere retsinstanser blevet udstrakt til bloggere og andre, der udtaler sig om offentlige personer. Mange konservative som DeSantis har længe beklaget sig over denne frihed i en medieindustri, som de finder for liberal. Den ny lov vil derfor stærkt indskrænke definitionen af, hvad der skal til for at være en offentlig person og fx udelukke offentligt ansatte som politifolk fra kategorien, selv når de bliver offentlige i kraft af deres handlinger. Samtidig vil loven ændre “actual malice” til enhver anklage, der er “inherently improbable” — umiddelbart usandsynlig – eller som baserer sig på hvad der hedder et ”uverificeret” udsagn af en anonym kilde. Reelt siger lovforslaget, at alle anonyme udsagn, et central redskab for undersøgende journalistisk, er ”forudsat falske” inden for rammerne af en injuriesag.  Anonyme kilder var fx grundlaget for meget af The Washington Posts dækning af Watergate og New YorkTimes’ afsløring af Bush-regeringens aflytningsprogram i 2005.

Ifølge loven vil en offentlig person ikke længere være nødt til at bevise “actual malice” for at vinde en injuriesag, hvis anklagen mod personen ikke er re4lateret til grunden til personens offentlige status. Så hvis en person er offentlig kendt for at være valgt som præsident eller guvernør, og et nyhedsmedie udgiver en undersøgelse af personens privatliv eller forretninger urelateret til det valgte embede, så vil loven ikke give særlig beskyttelse af disse udsagn. Loven går meget videre end dette forsøg på at kneble pressen. Den gør det klart at de nye injurieregler også angår enhver enkelt ”ytring på Internettet”, altså et tweet eller en facebook-postering af hvem som helst, eller ”enhver præsentation for et publikum”, altså fx udsagn fremsat ved skolehøringer eller andre offentlige møder. Loven siger at når nogen anklages for at diskriminere mod andre på basis af race, køn eller sexuel orientering, så er den anklage automatisk tilstrækkelig til et sagsanlæg for injurier. Enhver person anklaget for bigotteri baseret på sexuel orientering eller kønsidentitet kunne anlægge injuriesag og være så godt som sikker på at vinde ved at sige at diskriminationen i stedet var baseret på personlige religiøse eller videnskabelige trossætninger. Straffen for at kalde nogen bigot vil være mindst $35,000.

DeSantis har længe kampagneret imod pressefrihed, og loven har stor sandsynlighed for at blive vedtaget; en lidt mildere version er blevet vedtaget i statens senat. Hvis den vedtages, vil loven øjeblikkelig blive udfordret i retten, men det er forudset af forslagsstillerne, der siger, at de vil bruge loven som løftestang til at få Højesteret til at kuldkaste afgørelsen I New York Times v. Sullivan og henviser til at to højesteretsdommere, Clarence Thomas og Neil Gorsuch, allerede har opfordret retten til at genoptage afgørelsen. Men loven kan allerede anrette skade på sin vej til Højesteret, hvis andre stater beslutter at kopiere den. I 1964, sagde Højesteretsdommer William J. Brennan Jr., der forfattede dommen, at den baserede sig på “… the principle that debate on public issues should be uninhibited, robust and wide open.” Det kan omfatte “vehement, caustic and sometimes unpleasantly sharp attacks on government and public officials.” (nytimes.com)

 

8/2 2023

Svensk politi har afvist at give tilladelse til en ny koranafbrænding foran den tyrkiske ambassade i Sveriges hovedstad, Stockholm. Rasmus Paludan udtaler, at det ikke er ham, der har søgt om tilladelse til at brænde en koran af foran ambassaden. Politiet har været i kontakt med Säkerhetspolisen (Säpo) – den svenske pendant til PET i Danmark – og vurderet, at den almene orden og sikkerhed ikke kan garanteres, hvis demonstrationen blev gennemført, skriver SVT. ”Vi har naturligvis haft en dialog med Säpo, inden vi traf denne beslutning”, siger Ola Österling, pressesekretær ved Stockholms politi. (eb.dk)

31/1 2023

En ægyptisk mand bosiddende i Sverige udsætter sin planlagte demonstration med afbrænding af torahen uden for den israelske ambassade. Han vil dog gennemføre den, ligesom hans plan om at brænde Bibelen på Sergels Torg. (varldenidag.se)

28/1 2023

Rasmus Paludan afbrænder koraner tre steder i København. Samtidig er der voldsomme demonstrationer i Pakistan, Irak og Afghanistan, hvor det svenske flag bliver brændt af. (jp.dk)

25/1 2023

Den tidligere amerikanske præsident Donald Trump får igen adgang til sine konti på henholdsvis Facebook og Instagram. Det oplyser moderselskabet bag de to sociale medier, Meta, i en udtalelse onsdag ifølge nyhedsbureauet AFP. Trump har været udelukket fra platformene siden det dødelige stormløb på den amerikanske kongresbygning i Washington 6. januar 2021. Dermed har han været udelukket i to år. For få dage siden bad Donald Trump Facebook om at få sin profil genåbnet inden valgkampen til præsidentvalget i 2024, hvor den tidligere republikanske præsident håber at genvinde magten. Oprindeligt meddelte Facebook, at udelukkelsen var permanent. (bt.dk)

21/1 2023

Den dansk-svenske aktivist Rasmus Paludan brænder koraner af nær den tyrkiske ambassade i Stockholm, hvilket får den svenske udenrigsminister, Tobias Billström, til at reagere på Twitter: ”Islamofobiske provokationer er rystende. Sverige har en vidtrækkende ytringsfrihed, men det betyder ikke, at den svenske regering eller jeg selv støtter de udtrykte holdninger”, skriver han i et opslag på det sociale medie. (dr.dk)

Tyrkiet meddeler, at Sveriges forsvarsminister, Pal Johnson, alligevel ikke er velkommen i Tyrkiet i næste uge. Den svenske forsvarsminister skulle have mødt sin tyrkiske kollega Hulusi Akar for endnu engang at diskutere de tyrkiske forbehold over for et svensk NATO-medlemskab. Men tyrkerne er blevet vrede over, at de svenske myndigheder har givet tilladelse til både Paludans Koran-afbrænding og en demonstration, arrangeret af kurdiske grupper i Sverige, i løbet af lørdag. (tv2.dk)

Tyskland slår hårdt ned på udsagn på sociale medier, der anklages for hate speech. Det omfatter både falske udsagn, chikane og deciderede trusler. Det er udløst af drabet i 2019 på lokalpolitikeren Walther Lübcke, der støttede indvandring og blev hårdt kritiseret for det på nettet. Der er ingen officielle tal på antal sager imod ytringsforbrydelser på nettet, men en undersøgelse af New York Times viser mere end 8.500 sager med mere end 1.000 straffede siden 2018, et tal experter siger kan være meget højere. Straffene kan være bøder i 1-10.000 dollars-klassen, og sager rejses på baggrund af at kriminalefterforskere scanner sociale medier, offentlige databaser og regeringsdata mhp. at rejse sager. GDP-lovgivningen bemyndiger ikke undersøgerne til at kræve netudbydernes samarbejde. Eksempler omfatter politikeren Andy Grote i Hamburg, der holdt sammenkomster under corona, samtidig med han selv havde som opgave at overvåge coronareglerne, modtog netkommetaren ”Du bist so 1 Pimmel” (du er sådan en pik).

Tre måneder senere blev afsenderens hjem gennemsøgt af seks politifolk, hvilket gav anledning til stærk kritik og snak om ”Pimmelgate”, og udsagnet spredte sig som et mem, bl.a. som grafitti. Da så klimaaktivisten Alexander Mai kom i net-skænderi med højrefløjspolitikeren Andreas Jurca, postede førstnævnte et foto af en graffiti med Pimmel-udsagnet, hvilket Murca anmeldte – og fire politibetjente gennemrodede hans lejlighed og konfiskerede hans computere og telefoner. Sådanne sager fremkalder bekymringer for, hvor grænserne går for tysk politis aktivisme imod såkaldt hate speech. (nytimes.com)

18/1 2023

Den systemkritiske marokkanske journalist Omar Radi, der er idømt seks års fængsel for skriverier om korruption, undertrykkelse og usammenhængende statsbudgetter, såvel som af anholdelse af demonstranter imod kongehuset, tages i forsvar af EU-parlamentet. Det får den marokkanske regering til at anklage EU for at blande sig i landets indre anliggender. Det menes især at være Radis kritik af forretningsmanden Mounir Majidi og hans tætte forbindelse til kongehuset, der har udløst at regeringen i marts 2022 anklagede ham for spionage og voldtægt, ifølge Human Rights Watch og Amnesty helt uden beviser.

17/1 2023

Hamline University trækker deres påstand tilbage om at det var ”islamofobi” da deres underviser Erika Lopez Prater i oktober 2022 viste muslimske fremstillinger af Muhammed på et kunsthistorie-kursus. Det udløste en klage fra den studerende Aram Wedatalla, der førte til afskedigelsen af læreren. Dengang underskrev universitetets rektor en beklagelse, der hævdede, at hensynet til muslimer skulle være vigtigere end akademisk frihed. (nytimes.com)

 

Tidslinje over presset imod ytringsfriheden 2022

 

13/12 2022

Betalingstjenesten PayPal er i stigende grad begyndt at blackliste kunder med synspunkter, der anses for ukorrekte. Det er en overraskende udvikling for firmaet der omkring år 2000 blev grundlagt for at muliggøre fri udveksling af beløb uden gebyrer og styring fra banker og myndigheder. Brugere kan nu på deres skærm møde udsagnet “You can no longer do business with PayPal” uden videre forklaring.

De kan så modtage en mail fra PayPals Risk and Compliance Department, at man, efter en intern undersøgelse, har, “… decided to permanently limit your account as there was a change in your business model or your business model was considered risky.” Mailen indeholder i nogle tilfælde besked om, at brugerens midler er indefrosset: “If you have funds in your PayPal balance, we’ll hold it for up to 180 days. After that period, we’ll email you with information on how to access your funds.”

PayPal har 429 millioner aktive konti og bruges af 85% af den amerikanske befolkning, men afviser at meddele, hvor mange brugere der suspenderes eller forvises. Et exempel på problemet er Eric Finman, Bitcoin-investor og entreprenør, der grundlagde startuppen Freedom Phone, der lader brugere downloade hvad de vil, inklusive det sociale medie Parler, der blev suspenderet fra Apples App Store. Dagen efter det skete, lukkede PayPal for Finmans betalinger og blokerede hans adgang til $1.2 million i indkomne betalinger til hans firma.

Et andet exempel er evolutionsbiologen Colin Wright fra UC Santa Barbara, der er kritisk over for ”gender”-ideologien og er blevet forsøgt “canceled” af aktivister. PayPal vil ikke meddele grunden til hans forvisning og siger, at “an attorney or law enforcement officer must submit a legal subpoena”, hvis firmaet skal give den information. Den britiske journalist Toby Young, redaktør af The Daily Skeptic og grundlægger af Free Speech Union, har sat spørgsmålstegn ved Covid-vacciners effektivitet; i september 2022 blev hans personlige konto lukket, såvel som konti for Daily Skeptic og Free Speech. Andre nyligt suspenderede konti omfatter “Gays Against Groomers”, vaccineskeptikerne ”UsForThem” og ”Law or Fiction” samt ConsortiumNews, der har kritiseret USA's Ukraine-politik, plus et antal alt-right og Stop the Steal-aktivisters konti.

Lukkes man som forretningsdrivende ude fra PayPal, har man ikke længere adgang til sit kundekartotek, og det kan være vanskeligt at genopbygge det fra bunden andetsteds. I sin forfølgelse af ukorrekte synspunkter arbejder PayPal sammen med Anti-Defamation League (ADL) og Southern Poverty Law Center—der har udviklet særdeles vidtrækkende definitioner af, hvad der tæller som “defamation” eller krænkelse.

PayPal har fornylig, under ledelse af CEO Dan Schulman, per oktober 2022 yderligere strammet sine brugerregler og åbner dermed for nye suspenderinger, forvisninger og bøder. Nu forbydes al ”objectionable” aktivitet under en bødestraf på $2.500, uden at det gøres vældig klart hvad der mere præcist tæller som “objectionable”.

Historien bag er en liste af stramninger, der begyndte med Patriot Act efter 9-11, og fortsatte da PayPal blev købt af Ebay i 2002 og ophørte med at processere betalinger for sports-betting firmaer. I december 2010 suspenderede man kontoen for WikiLeaks. Men først i sommeren 2020 begyndte den aktuelle, bredere bølge af stramninger at tage form, influeret af ideologien om ”stakeholder capitalism”, der breder sig i mange firmaer.

Kritikere ser det som en uofficiel, bottom-up variant af det top-down kontrolsystem, som den kinesiske regering udøver over sine borgere via internettet, og peger på en sammenflydning mellem store firmaer og den amerikanske regering. Kara Frederick, tidligere leder af Facebook’s Global Counterterrorism Analysis Program, siger:

“I started noticing discomfiting similarities in what the consolidated centralized power of the CCP was visiting on its internal population, and what this combination and symbiosis of corporate power in the form of big tech and the federal government is, frankly, seeking to turn on specific American citizens.”

Frederick peger bl.a. på Manhattan District Attorney Cy Vance, Jr., der hyldede det ny PayPal-ADL partnerskab. Eller på Jen Psaki, præsident Joe Bidens daværende pressesekretær, der 15. juli 2021 annoncerede, at det Hvide Hus havde identificeret “problematic” Facebook posteringer, der spredte “misinformation” – og at man forventede at platformen ville fjerne dem.

En af PayPals grundlæggere, David Sacks, siger: "What happens is these companies create the machinery of account deplatforming, suspensions, moderation, and it starts being used for legitimate reasons, but then what happens is it gets hijacked for political reasons.” Det sker skridt for skridt, siger Matt Kibbe, lederen af dokumentar- og podcastfirmaet Free the People: “The way these social-credit systems work, they don’t happen overnight—they happen drip by drip.” (substack.com)

16/12 2022

Elon Musk møder protester fra medier og politikere, efter at Twitter uden advarsel har suspendered konti tilhørende mindst ni journalister. De omfatter Ryan Mac fra New York Times, Donie O’Sullivan fra CNN og Drew Harwell fra Washington Post. Suspenderingerne er mærket “direction of Ella” i Twitters interne systemer, ifølge to tidligere ansate i kontakt med Twitters stab; det skal henvise til Ella Irwin, firmaets leder af ”trust and safety”.

Vicepræsident Vera Jourova fra EU-kommissionen siger, at Musk forbryder sig mod EUs lovgivninger om digitale servicer og mediefrihed, og truer med en bøde på 6% af firmaets globale indtjening. “It’s impossible to square Twitter’s free speech aspirations with the purging of critical journalists’ accounts,” udtaler lederen af American Civil Liberties Union, Anthony D. Romero.

Ifølge Musk skyldes bandlysningerne, at journalisterne har ”doxxet” ham, altså afsløret privat information såsom hvor Musk opholder sig. Han hævder, de har offentliggjort, hvad der er ” “basically assassination coordinates”.  ” “Criticizing me all day long is totally fine, but doxxing my real-time location and endangering my family is not”, tweeter han og udtaler: “You doxx, you get suspended, end of story”. Journalisterne, der er kritiske over for Musk, benægter imidlertid at have afsløret privat information. Det er uvist hvornår suspenderingerne vil blive ophævet. Fredag bad Musk sine 121 millioner følgere stemme om spørgsmålet; fredag morgen har 60% svaret ”nu”. (nytimes.com; washingtonpost.com)

12/12 22

Iran gennemfører en offentlig hængning af demonstranten Majidresa Rahnavard i Mashdad. Henrettelsen blev gennemført fra en kran under overværelse af folk fra byen. Rahnavard var dømt for ”krig mod Gud” med henvisning til hans deltagelse i protesterne mod præstestyret i november. I hvad kritikere ser som en skueproces hævdedes det, at han havde dræbt to medlemmer af den civile Basji-milits og såre fire andre. Op mod 500 protesterende er blevet dræbt i gadekampe.

“Majidreza Rahnavard blev dømt til døden baseret på fremtvungne tilståelser efter en groft uretfærdig skueproces”, udtaler Mahmood Amiry-Moghaddam, leder af Iran Human Rights. ”Der alvorlig risiko for massehenrettelser af protesterende.” Den tyske udenrigsminister Annalena Baerbock varsler nye sanktioner imod Iran for disse brud på menneskerettighederne. (nytimes.com)

 

3/12 2022

 

Ved de mange kinesiske demonstration mod coronanedlukningen, der i stigende grad også retter sig direkte imod partiet, styret og præsident Xi Jinping, adresseres manglen på ytringsfrihed indirekte, ved tegn som blanke papirer, en bestemt ligning og billeder af alpacaer.  De tomme ark er et nærliggende symbol på manglen på muligheden for at udtrykke sig; det samme gælder et udråbstegn på rød baggrund, der er platformen WeChats symbol for en besked, der ikke kan leveres. Friedmann-ligningerne er udviklet af Alexander Friedmann i 1922 til at beskrive rummets udvidelse ifølge Einsteins generelle relativitetsteori, men citeres her, fordi udtalen af ”Friedmann” på kinesisk er den samme som ”free man”. Alpacaerne henviser til et tidligere protest-meme kaldet ”The Grass Mud Horse” motiveret i, at dette ord på kinesisk udtales ligesom ”Knep din mor”, og billeder af lama-arten er blevet et generelt protestsymbol. (bt.dk)

 

20/11 2022

 

Elon Musk genopretter tidligere præsident Trumps Twitter-konto. Det sker efter en uformel meningsmåling blandt brugere på platformen, der resulterede i 52% for og 48% imod. Musk har tidligere hævdet, at afgørelsen ville afhænge af indstillingen fra et nyt moderationspanel, han ville oprette. Genoprettelsen sker dagen efter, at andre udelukkede brugere er vendt tilbage, såsom den konservative satire-site Babylon Bee, psykologen og selvhjælps-guru Jordan Peterson, der var suspenderet for anti-transkønnede posteringer, og komikeren Kathy Griffin, der havde gjort nar af Musk.

Trump har endnu ikke tweetet igen og udtaler at han hellere vil benytte sin egen platform, Truth Social. Her har han dog kun 4 millioner følger, imod tidligere 88 millioner på Twitter. (washingtonpost.com)

 

13/11 2022

Iran afsiger den første dødsdom i forbindelse med den seneste tids landsomfattende demonstrationer. Det sker ved en domstol i hovedstaden Teheran ifølge justitsvæsenets webside Mizan Online. Den anklagede er blandt andet dømt for at have sat ild til en regeringsbygning og for at være 'en fjende af Gud'. Det sidste regnes efter iransk lov som en af de værste forbrydelser. Yderligere er den anklagede dømt for, at 'have forstyrret den offentlige orden og forsamlinger og at stå bag en forbryderisk sammensværgelse mod den nationale sikkerhed'. Det er ikke umiddelbart oplyst, hvem den dødsdømte er.

En anden domstol i Teheran idømmer fem personer til mellem fem og ti års fængsel for at have forbrudt sig mod den nationale sikkerhed og forstyrret den offentlige orden ved at deltage i demonstrationer mod regimet. Alle de dømte har en mulighed for at appellere dommene. Men iranske domstole er ikke uafhængige og reagerer på regimets anvisninger.

Samtidig tiltales 750 personer i tre provinser for at have deltaget i protesterne. I forvejen er over 2000 iranere allerede tiltalt. Halvdelen af dem i Teheran, fremgår det af domstolenes egne tal. Under de mange demonstrationer har råbet 'død over Khamenei' lydt med henvisning til Irans åndelige leder, ayatollah Ali Khamenei.

Kvinder har i vrede revet deres obligatoriske hovedtørklæder af og brændt dem på bål. Der er ingen tegn på, at regimet vil bøje af på de religiøse krav, som demonstranterne modsætter sig. Men truslen om langvarige fængselsstraffe eller dødsdomme har ikke kunnet stoppe protesterne. (eb.dk)

 

9/11 2022

Historikeren og Rusland-kenderen Jens Jørgen Nielsen afskediges fra nytår fra Folkeuniversitetet, hvor han siden 2014 har undervist i Ukraines og Krims historie. Nielsen anklages for at støtte Putin-regimets politik og står på en ukrainsk sortliste over personer, der promoverer “russiske fortællinger”, hvilket har fået fire undervisere til at sige op i protest imod ham.

Samtidig udtræder tre ud af syv medlemmer af bestyrelsen for Folkeuniversitetet i København med øjeblikkelig virkning. Det drejer sig om formand Anja C. Andersen, der er professor i astrofysik, næstformand Morten Thomsen Højsgaard, der er museumsdirektør på Romu, og menigt bestyrelsesmedlem Camilla Sløk, der er teolog og lektor på CBS. I samme ombæring har rektor Bente Hagelund opsagt sin stilling og fratræder ved udgangen af januar 2023. (kristeligt-dagblad.dk)

 

4/11 2022

En række bekymrede forskere holder konference på Stanford University om de aktuelle trusler mod forskningsfriheden. Blandt andre vurderer evolutionsbiologen Luana Maroja problemerne. Hun siger, at i det meste af hendes karriere har truslerne mod akademisk frihed kommet fra højre, fra kreationister; nu kommer de fra venstre.

Faren for ”cancelling” vurderer hun som helt reel og baserer det på eksempler fra sit fag, både angående forskning og undervisning. Hun siger: 

 

We each have our own woke tipping point—the moment you realize that social justice is no longer what we thought it was, but has instead morphed into an ugly authoritarianism. For me that moment camein 2018, during an invited speaker talk, when the religious scholar Reza Aslan stated that “we need to write on a stone what can and cannot be discussed in colleges.” Students gave this a standing ovation. Having been born under dictatorship in Brazil, I was alarmed.”

 Hun forsøgte forgæves at få Stanford til at acceptere Chicagoprotokollen for forskningsfrihed – på mødet brød studerende ind og råbte “free speech harms” og krævede, at de tilstedeværende hvide mandlige professorer skulle ”bekende deres privilegier”. Om diskussionen om to eller flere køn siger hun:

 ”One of the most fundamentalrules of biologyfrom plants to humans is that the sexes are defined by the size of their gametes—that is, their reproductive cells. Large gametes occur in females; small gametes in males. In humans, an egg is10 milliontimes bigger than a sperm. There is zero overlap. It is a full binary.”

 Men i nogle biologiklasser skal det nu hedde, at ikke bare kønsroller, men også køn, udgør et kontinuum. I så fald, siger hun, ville hele det biologiske felt ”sexuel udvælgelse” blive meningsløs, da den bygger på at hunner investerer mere i reproduktion end hanner. Hun henviser til publicerede artikler, der kræver at biologer skal være ”inklusive” ved kun at studere de ganske få arter af alger og protister, hvor kønnenes gameter er lige store. Biologer møder krav om at kun kvinder må studere hunners reproduktion, at undervisning i forskellene mellem kønnenes interesser skal opgives, fordi kønnenes selviskhed kan traumatisere de studerende. Hun er selv blevet angrebet for at studere ”kin selection” – at individer tenderer mod at hjælpe nærtbeslægtede – fordi det blev set som en hyldest til at Donald Trump ansatte sin egen datter. 

Ligeledes får arvelige egenskaber såsom personlighedstræk eller skolepræstationer studerende til at protestere, for ikke at tale om populationsgenetik, der interesserer sig for arvelige forskelle mellem grupper – vigtigt for sygdomsbehandling. De eneste forskelle, kritikerne anerkender, er dem, der hævdes at hidrøre fra systematisk bias. Samtidig vokser mængden af forbudte ord – nu må man ikke sige ”guys”, da det er en ”mikroaggression” – og forbudte referencer. Man må ikke henvise til Newton eller Darwin, der ses som kolonialister, og nogle kræver, at man slet ikke må henvise til hvide, mandlige forskere.

Men også forskningen påvirkes. National Institute of Health har begrænset adgangen til den vigtige database “Genotypes and Phenotypes (dbGaP)”, der forbinder humane genomer og fænotyper som fx. uddannelse, arbejde, sundhed, indkomst osv.  Det hævdes at være “stigmatiserede” at søge den genetiske basis for sådanne fænotyper. Det prestigiøse tidsskrift Nature Human Behavior siger nu i en leder, at akademisk frihed er vigtig, men ikke ubegrænset – og henviser til at studiet af menneskelig variation i sig selv er suspekt og advarer mod forskning, der kunne “stigmatize individuals or human groups” eller som “promotes privileged, exclusionary perspectives.”

Maroja konkluderer, at videnskaben er i færd med at blive en blot forlængelse af bestemte ideologier og ikke længere en bestræbelse på at opnå viden og sandhed. (substack.com)

 

2/11 2022

Elon Musk erklærer – efter et zoom-møde med borgerrettighedsgrupper – at Twitter ikke vil genåbne for lukkede konti før der er vedtaget en klar proces for at gøre dette. Det indebærer at suspenderede brugere som fx Donald Trump ikke vil få adgang til platformen før midtvejsvalgene. Twitter vil “continue to combat hate & harassment & enforce its election integrity policies,” tweeter han efter mødet. Udtalelsen udgør en ændring ift hans tidligere erklæringer om at alle lovlige udsagn skulle tillades på Twitter. “We’re going to watch very closely, very carefully,” siger Jonathan Greenblatt, leder af Anti-Defamation League. “But I was encouraged by the conversation and his willingness to engage with us.”

Andre grupper involveret omfatter NAACP, Color of Change, Free Press, George W. Bush Presidential Center og the Asian American Foundation, ifølge et Musk-tweet. Musks udtalelser forårsager uenighed blandt folk, der tidligere har hyldet hans overtagelse af platformen. Musk søger også at mildne store annoncører, der er bekymret for at deres annoncer optræder sammen med usande og grove udsagn. Aktivisterne på mødet fremsatte tre krav: at Twitter skal fortsætte sin ”election integrity”-politik til efter valgresultaterne er certificeret; at han fortsat lytter til folk, der hævder at være afficeret af hate speech, harassmen og disinformation på platformen; og han man ikke skal genåbne for suspenderede brugere uden en gennemsigtig proces.

Yoel Roth, en Twitter-leder ansvarlig for indholdsmoderering siger at væksten i “hateful content” efter Musks overtagelse har været drevet af “inautentiske” brugere og ”trolls”,  (washingtonpost.com)

 

1/11 2022

I løbet af perioden fra april til oktober har Twitter optrævlet tre kinesisk-baserede operationer, der forsøgte at influere amerikansk politik op til midtvejsvalget. Operationerne omfattede næsten 2000 brugerkonti, mange af hvilke foregav at være amerikanske. De tweetede især påstande baseret på yderfløjene i amerikansk politik, to af dem højrefløjen med påstande om valgsvindel etc., den tredje venstrefløjen. Twitter fjernede ligeledes tre iranske operationer med tweets, der foregav af hidrøre fra USA og Israel. Iran og Kina synes således at videreudvikle russiske strategier fra 2016-valget med henblik på at svække USA gennem polarisering (washingtonpost.com).

 

1/11 2022

Elon Musk overvejer at indføre betaling for at brugere på Twitter kan få deres konti verificeret. Siden 2009 har man haft en verificeringsprocedure, oprindelig indført for at udelukke falske konti, der foregav at være berømte personers, men senere også for at marginalisere bots og andre falske konti, et emne Musk har været optaget af, men som synes at være et vedblivende problem på platformen. Samtidig vil en betaling for verificering – 8 dollars om måneden har været nævnt – udgøre en art abonnementsbetaling og give platformen en ny indtægtskilde ud over annoncering. Musk overvejer også betaling for indholdsproducenter, som på YouTube. (washingtonpost.com)

 

29/10 2022

Efter at Elon Musk har overtaget Twitter, forsøger brugere at teste, om platformens grænser har ændret sig. Fx tweeter den conservative commentator Steve Cortes: “Ok, @elonmusk, is this thing on? There are two sexes. Trump won. Ivermectin rocks.” Andre tweeter racistiske skældsord og nazistiske paroler. Musk har ikke signaleret præcist hvor platformens grænser nu skal gå. I en henvendelse til platformens annoncører skriver Musk, at platformen “obviously cannot become a free-for-all hellscape” og at den skal være “warm and welcoming to all”. Efter at have fyret platformens chef for ”content moderation”, erklærer han også, at han vil nedsætte et nyt “content moderation council” der skal omfatte “diverse views” på emnet, og henviser spørgsmål om grænser for indhold – dvs. ytringsfrihed – til diskussioner i dette råd: “No major content decisions or account reinstatements will happen before the council convenes.” (theguardian.com)

 

28/10 2022

 Kina anklages for at have oprettet et net af politistationer baseret i sine ambassader i en række lande, fx Holland og Irland. Mens disse stationer hævdes at have som opgaver at bekæmpe international kriminalitet og at forny kinesiske borgeres kørekort, hævder kritikere, at deres virkelige formål er at gennemføre ”overtalelsesoperationer” over for kinesiske dissidenter og expats i udlandet til at ændre synspunkter og vende hjem. Netværket kortlægges af en rapport med titlen Chinese Transnational Policing Gone Wild, udgivet af den spanske NGO ”Safeguard Defenders”. Den hævder, der aktuelt er 54 sådanne politistationer i 21 lande spredt på fem kontinenter. (bbc.com)

 

27/10 2022

Efter et langt forhandlingsforløb fuldbyrder Elon Musk sit køb af Twitter for 44 mia. dollars og begynder med at fyre fire personer i topledelsen. Musk har annonceret store nedskæringer i platformens bemanding parallelt med en større vægt på Twitter som ”the digital town square” med særlige forpligtelser ang. ytringsfrihed. Det forventes, at Musk vil ophæve Twitters permanente sortlistning af Donald Trump, der begyndte 9/1 2021, efter at Trump i tweets hyldede stormen på Capitol 6/1 2021 og kaldte deltagerne ”patriots”. (nytimes.com)

 

23/10 2022

Salman Rushdie har mistet synet på det ene øje, og nerverne til hans ene hånd er så beskadigede, at han ikke kan bruge den. Det skriver El Pais efter et interview med Rushdies litterære agent, Andrew Wylie. Rushdie fik flere alvorlige knivstik af en gerningsmand i forbindelse med en forelæsning i den amerikanske delstat New York i august. Ud over skaderne på øje og hånd fortæller agenten, at Salman Rushdie blev ramt af tre alvorlige knivstik i nakken og 15 stik i brystet og på torsoen. (eb.dk)

 

17/10 2022

Den russiske tv-journalist Marina Ovsjannikova, der blev kendt for sin protest mod Ukraine-krigen på direkte tv, flygter fra Rusland, oplyser hendes advokat til Reuters. Ovsjannikova er nu ”under en europæisk stats beskyttelse”, siger advokaten, Dmitrij Sakhvatov, der afviser at oplyse, hvor hun opholder sig: ”Det kan blive et problem for hende.” Tidligere på måneden meddelte Ovsjannikovas eksmand, at hun var stukket af fra den husarrest, hun var i. Ovsjannikova er sigtet for at sprede falsk information om Ruslands væbnede styrker ved en demonstration i juli. Hun risikerer op til ti års fængsel, hvis hun kendes skyldig. (ritzau.dk)

 

16/10 2022

Et protestmøde i Michigan, Detroit imod LGBT+ bøger i de lokale skoler samler over 1000 protesterende, overvejende lokale muslimer, der bakker om kristne republikaneres protester imod bøgerne og deres pres imod skolebestyrelserne for at forbyde dem. På mødet hævder Matthew DePerno, en Trump-støttet kandidat til posten som Michigans statsadvokat, at demokratiske politikere vil sikre, at der er en ”drag queen i enhver skoleklasse”. På det kaotiske møde må et massivt politiopbud sikre ro og orden; stemmer der taler imod forbuddet eller identificerer sig som homoseksuelle mødes med skældsord og krav om at holde mund og sætte sig ned. (theguardian.com)

 

14/10 2022

Onsdag 5/10 var den finske karikaturtegner Ville Ranta til afhøring på politistationen i Helsinki med baggrund i at den finske statsanklager har sat en undersøgelse i gang, motivere i mere end ti tegninger bragt i en af Finlands største tabloidaviser, Iltalehti, hvor Ranta er fast leverandør af bidsk satire. Tegningerne handler om ”den muslimske verden i vid forstand”, som Ranta formulerer det.

Én viser Salman Rushdies attentatmand med en blodindsmurt kniv i hånden foran en flok blodoverstænkede ayatollaher, der bare kan mærke, helt ned i deres boller, at respekten for deres religion er voksende. En anden forestiller præsident Erdogan, der gnider på en lampe, hvorefter en ånd i skikkelse af islamist suser ud af tutten. I en tredje cartoon bliver den franske lærer Paty, som holder en muhammedtegning, skoset for blasfemi af vrede muslimer, hvorefter han pludselig står tilbage uden hoved, mens hans muslimske kritikere smutter væk med bemærkningen: ”Det har intet med religion at gøre!” Finsk politi efterforsker, om Rantas tegninger efter finsk lovgivning krænker en religion, og om Ranta med tegningerne opildner til had mod en gruppe på baggrund af race og tro. Forbrydelsen kan i værste fald give flere års fængsel. Sagen har givet anledning til en opblussende debat om ytringsfrihed i Finland – og om landets paragraffer imod blasfemi og hate speech. (weekendavisen.dk)

 

4/10 2022

Det europæiske Råd, bestående af EUs regeringschefer og formanden for EU-kommissionen, giver sin endelige godkendelse af den europæiske regulering af internettet, Digital Services Act, som vedtaget af EU-parlamentet 5/7 2022.

Loven forpligter netservices på at fjerne indhold, der ulovligt ifølge EU-landenes lovgivninger – der strækker sig fra hate-speech lovgivninger over blasfemilove og kriminalisering af fornærmende humor og til kriminalisering af LGBT-indhold. Loven forpligter således private firmaer til at udføre censuropgaver for staterne, uden at sædvanlig retsbeskyttelse i form af domstolsprøvelse, gennemsigtighed og klageadgang for ramte borgere er sikret. Samtidig forpligter loven netplatforme til at fjerne også indhold, der ikke er kriminelt, hvis det har “any actual or foreseeable negative effect” på en liste af indbyrdes konkurrerende og vagt definerede interesser og formål, såsom“fundamental rights,” “the protection of public health and minors” eller “civic discourse, the electoral processes and public security.” De største sociale medier forpligtes desuden til løbende at vurdere og modgå “systemiske risici”, der kan omfatte det uklare begreb om ”disinformation”.

Kritikere advarer om, at denne lovgivning som bivirkning kan få alvorlige indskrænkninger af ytringsfriheden i EU. (www.consilium.europa.eu)

4/10 2022

I august stemte befolkningen i Jamestown, Michigan, for at de hellere ville ”defund” og potentielt lukke deres eneste offentlige bibliotek, end de ville bevare LGBTQ-bøger på hylderne. I USA har der været en voksende bølge imod ytringsfriheden ved at undertrykke retten til at blive informeret på biblioteker. 

American Library Association (ALA) har per august dokumenteret 681 klager over 1,651 forskellige titler i år; i 2021 angik det 729 klager over 1,597 bøger. Flertallet af disse klager rettede sig imod ikke-hvide LGBTQ forfattere eller emner. Og eftersom ALA bygger på mediereportager og rapporter fra biblioteker, kan det aktuelle antal klager være langt større, hævder organisationen. I Jamestown har to på hinanden følgende biblioteksledere sagt op på grund af online chikane fra en lille, velkoordineret gruppering, og ALA beretter om en generel “alarming increase in acts of aggression toward library workers and patrons,” og advarer imod, at “violence, threats of violence and other acts of intimidation increasingly taking place in America’s libraries.” En undersøgelse i marts foretaget af Hart Research Associates and North Star Opinion Research på vegne af ALAfandt at 71 procent af vælgerne “oppose efforts to have books removed from their local public libraries,” og tilføjede:

 

“Most voters and parents hold librarians in high regard, have confidence in their libraries to make good decisions about what books to include in their collections, and agree that libraries in their communities do a good job offering books that represent a variety of viewpoints.”

Højesterets præcedens hvad dette angår, går tilbage til 1982, da retten bestemte, at det at fjerne bøger fra et skolebibliotek fordi bestemte personer ikke brød sig om de ideer, disse bøger indeholdt, var en overtrædelse af de studerendes ytringsfrihed efter First Amendment. Forbud mod bestemte bøger er derfor imod den amerikanske forfatning. (washingtonpost.com)

 

4/10 2022

 

Anthony Novak fra Parma i Ohio forsøger at få en ytringsfrihedssag for den amerikanske Højesteret. Han blev fængslet i fire dage for en Facebook-side han skabte i 2016 som en parodi på den lokale politimyndighed. Siden var modelleret efter politiets egen side, men tilføjet det parodiske slogan ”We no crime”. Novak blev frifundet og krævede erstatning for fængslingen, men blev afvist af retten. Han får nu støtte i et såkaldt “friend-of-the-court brief” fremsendt til Højesteret af det amerikanske parodiske magasin The Onion efter henvendelse fra Novaks forsvarer Patrick Jaicomo.

Bladets 18 sider lange argument er i sig selv parodisk og hævder bl.a. at bladet har 4,3 billioner læsere og at bladet ejer flertallet af verdens trans-oceaniske skibsruter. Men teksten rummer også mere seriøse passager, såsom afsnit med overskrifterne “Parody Functions By Tricking People Into Thinking That It Is Real” og “It Should Be Obvious That Parodists Cannot Be Prosecuted For Telling A Joke With A Straight Face.”

Jaicomo udtrykker taknemmelighed for opbakningen til Novak fra The Onion og tilføjer, at meddelelsen fortæller retten, at parodi er vigtig og selv vil bruge parodi for at bevise det. I brevet hedder det:

 

The Onion cannot stand idly by in the face of a ruling that threatens to disembowel a form of rhetoric that has existed for millennia, that is particularly potent in the realm of political debate, and that, purely incidentally, forms the basis of The Onion’s writers’ paychecks.”

En af The Onions advokater, D. Andrew Portinga, udtaler, at hans team har samarbejdet med skribenter på bladet med at blande juridiske citater med vitser.  Han siger:

“One of the points they wanted to make is that if you’re a comedy writer, you can’t tell people you’re going to tell them a joke before you tell them a joke.”

Teksten bemærker også, at sagen udgør en fare for bladets egen forretningsmodel:

 

“This was only the latest occasion on which the absurdity of actual events managed to eclipse what The Onion’s staff could make up,” it said. “Much more of this, and the front page of The Onion would be indistinguishable from The New York Times.” (nytimes.com).

 

25/9 2022

Planlagte koncerter med det tidligere Pink Floyd-medlem Roger Waters i Krakow aflyses. Det skyldes en kontrovers efter et åbent brev, som Waters stilede til Ukraines præsidentfrue Olena Zelenska, hvori han argumenterede, at ”ekstreme nationalister” i Ukraine er skyld i krigen. Hun svarede, at det var en anden præsident, Waters burde anmode om fred. Ordvekslingen har fået Krakows borgmester Łukasz Wantuch til at aflyse Waters’ koncerter, hvorefter Waters klager over ”drakonisk censur” og poste beskeden "Hey Łukasz Wantuch, Leave them kids alone" på Facebook. (bbc.com)

 

21/9 2022

Omfattende protester imod regeringen bryder ud i Iran efter den 22-årige kurdiske kvinde Masha Amini dør i fangenskab, arresteret af det iranske moralpoliti for ”upassende påklædning”, dvs. at gå uden slør. Kvinder brænder deres slør og klipper deres hår i protest. Officielle kilder taler om fire sårede og en dræbt politimand. Kurdiske kilder taler om tre dødsofre blandt de protesterende i de kurdiske dele af landet, hvor protesterne er særlig voldsomme. (reuters.com)

 

5/9 2022

Regeringen vil forbyde, at ”kendte sportsfolk og andre autoriteter” kan medvirke i reklamer for pengespil. Det siger skatteminister Jeppe Bruus (S) til TV 2 News, forud for at regeringen onsdag indleder forhandlinger med Folketingets partier. Aktuelt har virksomheden Bet25 skuespilleren Peter Frödin i sine reklamer før, under og efter sport i tv. Jeppe Bruus bliver på TV 2 News spurgt, hvordan man kan vurdere, hvorvidt en medvirkende i en reklame er kendt, og hvor grænsen skal gå. Han svarer, at hvad der præcis definerer en kendt person eller en autoritet, skal afgrænses senere. (TV2News)

 

30/8 2022

En saudiarabisk domstol idømmer en kvinde 45 års fængsel for opslag på sociale medier. Det oplyser organisationen Democracy for the Arab World Now (Dawn). Det sker på baggrund af rets dokumenter, skriver nyhedsbureauet AFP, som dog ikke har kunne verificere indholdet. Kvinden, Nourah al-Qahtani, er ifølge Dawn blandt andet dømt for at 'krænke den offentlige orden' ved brug af sociale medier. Tidligere i august blev en anden saudiarabisk kvinde, Salma al-Shehab, idømt 34 års fængsel. Hun havde fulgt og videresendt tweets fra kritikere af styret i Saudi-Arabien. I begge tilfælde har de saudiarabiske myndigheder brugt 'grove love til at ramme og straffe saudiarabiske borgere, der kritiserer regeringen på Twitter', siger forskningsdirektør i Dawn Abdullah Alaoudh. (eb.dk)

 

23/8 2022

Kina straffer 27 personer for "tragisk grimme" illustrationer i en matematik-skolebog. (theguardian.com)

 

12/8 2022

Salman Rushdie overfaldes af en 24-årig mand med en kniv under et arrangement om støtte til forfulgte forfattere i den lille by Chautauqua i delstaten New York. Rushdie stikkes mange gange af gerningsmanden: tre knivstik i halsen, fire i maveregionen, et ved øjet og et i brystet, samt en flænge i det ene lår. Rushdie lægges efter overfaldet i respirator, men overlever med alvorlige mén efter flere operationer. Gerningsmanden Hadi Matar er amerikansk statsborger født i Californien, med iransk indvandrerbaggrund.

 

5/8 2022

Den 14. juli blev debattør og forfatter Jaleh Tavakoli idømt tre måneders betinget fængsel. Hun blev i 2019 sigtet for at have overtrådt straffelovens § 264 d stk. 2 ved at dele en video af halshugningen af danske Louisa Jespersen i Marokko.Tavakoli anker dommen, som hun kalder uretfærdig. Hun håber, at hun kan vinde sagen i landsretten, fordi, hun mener, at det, hun har gjort, er en vigtig og principiel sag, der handler om, at myndighederne “nærmest lyver” for borgerne, og at hun har været udsat for en “politisk hetz”.

“Jeg mener, at det er forfærdeligt, at vores myndigheder er kommet dertil, hvor vi ikke kan stole på dem,” siger Tavakoli, der har iransk baggrund.“Jeg kommer jo fra et totalitært land, hvor myndighederne ikke er til at stole på, og hvor der bliver løjet for befolkningen, og hvor folk bliver slået ihjel, uden man kan finde ud af hvorfor og hvordan, og uden at man overhovedet skriver om det efterfølgende. Det ønsker jeg ikke skal ske for Danmark. Det var jo ved at ske i den her sag.” (frihedsbrevet.dk)

 

28/7 2022

Organisationen FIRE (Foundation for Individual Rights and Expression) anlægger sag mod University of Washington Allen School of Computer Science & Engineering i Seattle for deres behandling af computervidenskabsmanden professor Stuart Reges på grund af en vits han har fremsat. Reges er en kontroversiel figur, der i 1980erne åbent erklærede sig som bøsse, i 1990’erne vendte sig imod regeringens ”war on drugs” og bl.a. skrev en artikel med titlen “Why Women Don’t Code” i Quillette.

I 2020 udsendte universitetet et “best practice” dokument, der opfordrede de ansatte til at medtage et “Indigenous Land Acknowledgment Statement” på deres læselister, med den intention at anerkende den historiske tilstedeværelse af indfødte på det landområde hvor universitetet ligger. Her hed det:

 

“The University of Washington acknowledges the Coast Salish peoples of this land, the land which touches the shared waters of all tribes and bands within the Suqaumish, Tulalip and Muckleshoot nations”.

Reges vendte sig imod dette og udtalte:

“Land acknowledgments are performative acts of conformity that should be resisted.” I stedet skrev Reges på læselisten for sit programmeringskursus følgende:  “I acknowledge that by the labor theory of property the Coast Salish people can claim historical ownership of almost none of the land currently occupied by the University of Washington.”

 I stedet for at respektere hans frihed til at være uenig, agerede skolen imod ham. Det censurerede hans læseliste og forhindrede ham i at tilføje ændringer til den. Universitetet udbød et konkurrerende kursus for at trække studerende væk fra Reges’ kursus, ligesom man for fire måneder siden iværksatte en undersøgelse af ham for udsagnet, der er ”unacceptable or inappropriate”, en undersøgelse, der stadig pågår. Reges siger: “It is difficult to go to work every day knowing the allegations against me are unresolved, that I could ultimately be fired.” Det er på den baggrund, at Greg Lukianoff fra FIRE har rejst en sag imod universitetets administration for at sikre de ansattes intellektuelle uafhængighed og forhindre den i at diktere de ansattes synspunkter.

I den sammenhæng opregner de, at FIRE i 22 år har bekæmpet krisen i akademisk frihed i USA. Siden 2015, siger de, er mere end 700 forskere blevet anklaget for udsagn de har fremsat; 127 af dem er blevet fyret, 113 suspenderet, 61 censureret, 49 har sagt op og 34 er blevet degraderet. Man understreger, at det kun gælder sager, der er kommet til organisationens kendskab, og at der altså kan være store mørketal. De fremhæver, at truslen mod akademisk frihed hidrører fra både venstre og højre side af det politiske spektrum. To tredjedele af anklagerne fra venstre har resulteret i en eller anden sanktion mod den anklagede professor. Det samme gælder for 42% af anklagerne fra højre side af det politiske spektrum.

De vender sig derfor mod kritikere, der hævder at sager som Reges’ er sjældne og ubetydelige og fremhæver modsætningsvis den lave ”diversitet af synspunkter” på mange universiteter såvel som de mange undersøgelser, der viser, at mange både lærere og studerende aktuelt er bange for at udtrykke deres synspunkter. De henviser til at for ikke så mange år siden forventede universiteter decideret af deres ansatte, at de kunne fremsætte udfordrende ideer og tankeeksperimenter. (substack.com)

 

23/7 2022

Softwareingeniøren Blake Lemoine afskediges fra Google.Fyresedlen er resultatet af en kontrovers om et af Googles kunstige intelligens-systemer ved navn LaMDA.Blake Lemoine forsøgte i juni at advare offentligheden om, at LaMDA var ved at udvikle en personlighed, at den var bevidst om sin egen eksistens, havde sine egne tanker og følelser. (jp.dk)

 

29/6 2022

Den amerikanske Højesterets afskaffelse af den føderale, forfatningsgaranterede ret til abort kan føre til ytringsfrihedsproblemer. En lang række amerikanske stater har allerede vedtaget forskellige lovgivninger, der forbyder abort, mens andre stater, især på de to kyster, ikke lægger an til at gøre det. Men kan de sidstnævnte stater og deres legale abortklinikker nu avertere for deres tjenester i de førstnævnte stater?

Det er sandsynligt, at forbudsstaterne vil forsøge at forbyde sådanne ytringer, men her vil de støde imod den amerikanske ytringsfrihed som garanteret i First Amendment. Der er endnu ikke hverken forsøg på lovgivning eller sager angående sådanne ytringer, men jurister og ekspertiattagere forventer, at det vil komme. Der er fortilfælde fra før Højesteret indførte føderal abort, hvor fx Virginia forsøgte at forbyde New York at annoncere for aborter i medier i Virginia men hvor Højesteret beskyttede New Yorks ytringsfrihed. Ingen ved, hvordan sådanne sager nu vil falde ud, og en principiel juridisk strid synes at kunne forventes.  (nytimes.com)

 

17/6 2022

Den britiske indenrigsminister Piri Patel beslutter at udvise den australske journalist og hacker Julian Assange til retsforfølgelse i USA efter at han i 11 år har siddet indespærret, først på den ecuadorianske ambassade i London, siden 2019 i Belmarsh-fængslet sammesteds. Hans angivelige forbrydelse er i 2010 at have lækket en lang række amerikanske diplomatiske dokumenter og korrespondancer under sit 2008-initiativ WikiLeaks, der dokumenterer amerikansk og britisk aflytning af udenlandske borgere samt forskellige overtrædelser begået af disse lande i Irak og Afghanistan. (theguardian.co.uk)

 

8/6 2022

AQIS – Al-Qaeda i det indiske subkontinent – udtaler man planlægger selvmordsbomber i Delhi, Bombay, Uttar Pradesh og Gujarat som hævn for de ”fornærmende og bagtalende” kommentarer mod Muhammed og hans kone Aisha fremsat af ledere i det hindunationalistiske regeringsparti BJP. AQIS siger, at hævn over krænkelsen er nødvendig, fordi ”muslimers hjerter over hele verden bløder og er fulde af følelser for hævn og gengældelse”. AQIS har dog endnu ikke været i stand til at gennemføre større terrorangreb. BJP fremlægger en ny mediestrategi, hvor man indskærper partiets talsmænd, at de skal afholde sig fra at opfordre til had. (theguardian.com)

 

8/6 2022

Varehuset Føtex fjerner en hvid T-shirt med påskriften Fars Hus. Fars regler” i sort og guld. Det sker efter journalist Rikke Viemose tirsdag valgte at dele et billede af T-shirten på det sociale medie Twitter. Kommentarfeltet vælter i beskeder fra personer, der diskuterer, hvor grænsen for den politiske korrekthed bør på. Blandt dem Jacob Krogsgaard Nielsen, der er kommunikationsansat i koncernen og skriver ”Hej Rikke. Dumt og utidigt budskab. Vi fjerner dem.” Og så væltede kommentarerne igen ind. Denne gang var folk forargede over, hvorfor Føtex valgte at fjerne T-shirtene. (bt.dk)

 

6/6 2022

Den indiske regering vikles ind i en diplomatisk krise med en række Golfstater på grund af to kommentarer fra to talsmænd for regeringspartiet, der opfattes som krænkende for profeten Muhammed. I en TV debat på den indiske højrefløjs TV kanal Times Now 2 fremsatte Bharatiya Janata-partiets (BJP) talsmand Nupur Sharma krænkende kommentarer om Muhammed og hånede hendes muslimske opponent i debatten. Da disse kommentarer – der ikke citeres – gav anledning til protester i Mellemøsten, posterede partiets medieleder i Delhi, Naveen Kumar Jindal, en tweet om profeten, der siden er blevet slettet. Selv om det ikke står klart, hvad de to præcist har sagt, giver deres udtalelser anledning til protester fra regeringerne i Qatar, Kuwait, Iran, Saudi-Arabien, Oman, Afghanistan ogPakistan, der hævder kommentarerne er ”fornærmende”.

Den indiske ambassadør i Qatar modtager en officiel reprimande fra landet, der kræver en undskyldning fra Indien, som anklages for at igangsætte en ”cyklus of vold og had” og for at nå ”farlige niveauer” af islamofobi. Omans stormufti Ahmad bin Hamad al-Khalili fordømmer “den obskøne grovhed hos den officielle talsmand for det herskende ekstremistparti i Indien imod Islams budbringer”. Pakistans nye premierminister, Shehbaz Sharif, udtaler at kommentarerne er et eksempel på hvordan “India under Modi tramper på religionsfriheden og fornærmer muslimer”. Mens krav om boykot af indiske varer spreder sig i Golfen, der er en vigtig handels- og energipartner for Indien, forsøger BJP at bagatellisere udtalelserne som hidrørende fra ”marginale elementer” i partiet og udtaler at de ”ikke på nogen måde afspejler synspunkter hos den indiske regering. BJP har øjeblikkelig afskediget de to fra deres poster. Krisen begyndte mens den indiske vicepræsident Venkaiah Naidu, var på besøg i Qatar for at styrke båndene mellem de to lande.

BJP-aktivister kræver aktion mod den journalist, der indledte kritikken af kommentarerne på sociale medier, og en video cirkulerer online, der viser den militante Hindutva-leder Yati Narsinghanand forstærke kritikken af Muhammed, idet han kalder alle muslimer ”kriminelle”. (theguardian.com)

 

7/6 2022

Seks yderligere muslimske lande slutter sig til protesterne over fornærmende bemærkninger og profeten fremsat af talsmænd fra det indiske regeringsparti BJP: Indonesien, Forenede Arabiske Emirater, Maldiverne, Jordan, Bahrain og Libyen. Samtidig protesterer partimedlemmer mod fyringen af de to partifunktionærer efter deres kommentarer gik viralt i Mellemøsten.  Mange hylder Nupur Sharma for hendes kommentarer og protesterer over at BJP bøjer sig for muslimske landes pression og kræver premierminister Modi erstattet med delstaten Uttar Pradeshs mere radikale minister Yogi Adityanath. Partiet siger man ikke kan sætte Indiens omfattende handel med den arabiske verden på spil, ligesom man henviser til behovet for olie fra Golfen og nødvendigheden af at beskytte de 6.5 million indere, der bor i Golfen. Nupur Sharma modtager dødstrusler, ligesom indiske opinionspolitikere fra Kongrespartiet kræver hendes og Naveen Jindals anholdelse. (theguardian.com)

Den britiske biografkæde Cineworld trækker filmen The Lady of Heaven om profeten Muhammeds datter tilbage efter protester uden for engelske biografer, der kalder filmen ”blasfemisk”. Hundredvis af demonstranter er mødt frem i Bradford, Bolton, Birmingham og Sheffield. Filmen, der netop har haft premiere 3. juni, vises dog stadig i London af biografkæden Vue. Filmens producer Malik Shlibak kalder beslutningen om at trække filmen for “uacceptabel” og anklager Cineworld for at “bøje sig for radikale ekstremister”. Filmen, der er produceret i Storbritannien for 12 millioner pund, indledes med ISIS’ invasion af Irak og viser et jihadistisk mord før den fortæller historien om Lady Fatima, en af Muhammeds døtre. Instruktøren Eli King viser Fatima med ansigtet skjult bag et sort slør.

De protesterende anklager filmmagerne for en misvisende fremstilling af Islams historie og for et negativt portræt af tre af Islams vigtigste skikkelser. Filmen blev vist ved Cannes-festivalen sidste år. Andre kritikere angriber, at negative figurer i filmen fremstilles af sorte skuespiller, hvilket hævdes at ”stems from the racial bias against darker skinned people”. I Bolton udtaler den lokale formand for Rådet af Moskeer Asif Patel henvendt til Cineworld, at filmen er blasfemisk: 'You many well be aware of the recently released film 'Lady of Heaven' which has caused much distress to Muslims across the globe. It is underpinned with a sectarian ideology and is blasphemous in nature to the Muslim community.It grossly disrespects the Prophet Muhammad (peace be upon him) in many ways and is deeply disturbing to every Muslim. It also misrepresents orthodox historical narratives and disrespects the most esteemed individuals of Islamic history. The storyline begs the question to what extent the producers had considered the huge impact of this film upon the Muslim community and notions of sacredness dearly held by them. In Bolton, we are a very diverse community and are very respectful of each other's culture and honour on community cohesion.'

Producenten Shlibak accepterer protesterne og siger de har givet filmen ny opmærksomhed, men protesterer mod at filmen trækkes tilbage: “I believe it's actually unacceptable in this country what they are calling for – that is the removal from this film from the cinemas due to them being offended. That is something quite silly, because everyone has the ability to share their thoughts and enact their freedom of speech. I genuinely believe from all sides, from the cinema perhaps from the Muslim Council of Britain, that there is this succumbing and bowing down to these radical extremists and their demands. I think this is more than The Lady of Heaven as an individual film, this is about our British values and how much these mean to us. These groups have now been given the power to dictate what the British public can and cannot watch at their local cinemas.”

MP Claire Fox fra House of Lords protesterer også imod fjernelsen af filmen, mens Cineworld hævder at det er foregået for at beskytte sikkerheden for personale og kunder. Biografkæden Vue henviser til at man viser filmen, fordi den er godkendt af BBFC (the independent British Board of Film Classification), men tilføjer dunkelt, at 'Decisions about how long a film remains on show are taken on a site-by-site basis and based on a variety of commercial and operational factors.' (dailymail.co.uk)

 

4/6 2022

Fremover vil kæden Lagkagehuset, der har filialer over hele Danmark, benævne den kendte fødselsdagsspise, der indtil nu har heddet ”kagemand” og ”kagekone”, en »kageperson«, når kunderne bestiller den via bagerbutikkens app. Ifølge Malin Gardeström, ansvarlig for brandmarketing og ekstern kommunikation hos Lagkagehuset, er beslutningen blandt andet truffet med inklusion for øje: ”For os er det vigtigt, at vi afspejler samtiden og omfavner den mangfoldighed, der er i samfundet og også giver muligheder til dem, som normalt ikke føler sig afspejlet i den binære kønsfremstilling,” siger hun. (bt.dk)

 

10/5 2022

Den ærværdige amerikanske borgerrettighedsorganisation American Civil Liberties Union anklages for at svigte sit mangeårige forsvar for ytringsfrihed. Det har været ACLUs holdning at ytringsfrihed skulle forsvares selv for meget tvivlsomme ytringer, såsom nazisme og antisemitisme, og denne upartiske holdning har givet organisationen et stærkt tværpolitisk ry og stor indflydelse. Nu anklager folk som juraprofessor Lara Bazelon ACLU for at have undergået en hård venstredrejning. Hun peger på, at efter Charlottesville-skandalen i 2018 vedtog ACLU nye retningslinjer for hvilke sager man ville støtte. Man henviste til ”begrænsede ressourcer” og ”den potentielle effekt på marginaliserede grupper” idet man krævede at ACLUs jurister skulle være særligt forsigtige når de overvejede at repræsentere grupper hvis ”værdier er i modsætning til vore værdier”. Hermed henviste de til ”progressive sager”, som ACLU har stillet sig bag med stor fundraising-succes til følge efter valget af Trump: indvandrerrettigheder, LGBTQ-rettigheder, fri abort, race-retfærdighed.

ACLU krævede nu af deres jurister, at hvis de påtog sig en sag angående ytringer vendt imod disse værdier, så forpligtede de sig på samtidig offentligt at argumentere mod ytringerne. De mange nye midler har mangedoblet organisationens antal af ansatte, men man har ikke forøget antallet af jurister viet til ytringsfrihed, man har holdt sig tilbage med at forsvare ytringsfrihed på amerikanske universiteter over for ”cancel culture”, og senest har man spillet en rolle i skuespilleren Amber Heards anklager imod eksmanden Johnny Depp, der blev fremført i en kommentar i Washington Post, som var ghost-written og promoveret af ACLU til gengæld for en stor donation fra Heard (som organisationen dog aldrig modtog). For Bazelon – selv gammel feminist og Demokrat – har ACLU tabt sin troværdighed og blevet en karikatur af sig selv. (theatlantic.com)

 

10/5 2022

Elon Musk udtaler, at han vil sløjfe Twitters udelukkelse af tidligere præsident Trump. Det er første gang han antyder sin holdning til en af de afgørende beslutninger der venter ham på det sociale medie han er i færd med at købe: “I do think it was not correct to ban Donald Trump. I think that was a mistake,” siger Musk ved en begivenhed arrangeret af Financial Times: “It alienated a large part of the country and did not ultimately result in Donald Trump not having a voice.” Han tilføjer: “I think it was a morally bad decision, to be clear and foolish in the extreme.” (washingtonpost.com)

 

3/5 2022

Ukraines parlament Verkhovna Rada vedtager en lov, der forbyder politiske partier, der retfærdiggør, anerkender eller benægter Ruslands bevæbnede aggression mod Ukraine, ifølge Interfax nyhedsbureau. Loven vil også forbyde partier, der hylder eller retfærdiggør dem, der udfører bevæbnet aggression imod Ukraine. (theguardian.com)

 

25/4 2022

Elon Musk køber Twitter. Firmaet har accepteret en købspris på $54.20 per aktie, 38% over aktiekursen da det blev afsløret, at han var firmaets største aktionær. Det svarer til i alt 44 milliarder dollars.

Musk udtaler i anledning af handelen: “Free speech is the bedrock of a functioning democracy, and Twitter is the digital town square where matters vital to the future of humanity are debated.” Han tilføjede, at han ønsker “to make Twitter better than ever.” Musk ønsker at styrke ytringsfriheden for brugerne og giver dem mere kontrol over hvad de ser på platformen. Ved at gøre firmaet til privat ejendom kan Musk udvikle tjenesten uden for rækkevidde af investorer og regulatorer. Ved købet udtaler Musk, at han håber at hans egne værste kritikere forbliver på Twitter, for ”that is what free speech means”.

Twitter har 217 millioner brugere –  imod Facebook og Instagrams milliarder – men det har en stor rolle i politiske diskussioner i hele verden. I en udtalelse siger Bret Taylor, Twitters bestyrelsesformand, at bestyrelsen har “conducted a thoughtful and comprehensive process to assess Elon’s proposal with a deliberate focus on value, certainty, and financing. The proposed transaction will deliver a substantial cash premium, and we believe it is the best path forward for Twitter’s stockholders.”

Twitter står også over for andre problemer. Firmaets reklameaktivitet, der er hovedkilden til dets overskud, har problemer, og firmaet har ikke givet overskud i otte af de seneste ti år. Hvor direkte Musk vil styre firmaet og være involveret i dets udvikling er uklart, ligesom hvem han vil udpege som direktør. Musk leder også Tesla, SpaceX, Neuralink og The Boring Company. (nytimes.com)

 

23/4 2022

Den ny EU-lovgivning kendt som DSA (Digital Services Act) er EU's svar på hvad man ser som techgiganternes manglede kamp mod illegalt indhold på deres platforme. Efterkommer de ikke den ny lovgivning, kan det koste dem så meget som op til 6% af deres årlige omsætning. Gentagne overtrædelser kan føre til at et firma får forbud mod at agere i EU. Lovgivningen omfatter forbud mod at bruge sensitiv information såsom race eller religion i målretningen af annoncer; forbud mod at målrette annoncer til mindreårige; forbud mod såkaldte ”dark patterns”, dvs. taktikker for at få folk til at acceptere at blive sporet online. Platforme med mere end 45 millioner brugere vil blive afkrævet 0,05% af deres årlige globale fortjeneste med henblik på at finansiere håndhævelsen af loven og levere årlige opgørelser til regulatorerne om illegalt og skadeligt indhold på platformene.

Konkurrencekommissær og næstformand for EU-kommissionen Margrethe Vestager udtaler: “With the DSA, we help create a safe and accountable online environment. With today’s agreement we ensure that platforms are held accountable for the risks their services can pose to society and citizens.” Lovgivningen afventer endnu godkendelse fra de 27 EU-lande. DSA gælder for alle websites, omend mindre firmaer kan undtages fra nogle af reglerne. Særlige regler gælder store firmaer, der skal åbne deres algoritmer både for regulatorer og forskere. De skal også redegøre for, hvad de stiller op med misinformation under særlige nødsituationer, såsom Covid-pandemien eller Rusland-Ukraine-krigen.

DSA følger kort efter DMA (Digital Markets Act), der fra 24. marts pålagde techfirmaerne anti-monopol-regler. Efter DMA kan techgiganter idømmes bøder på op til 10% af deres globale omsætning for en førstegangsovertrædelse, stigende til 20% for gentagne overtrædelser af monopolbestemmelserne. Gentagne overtrædelser kan føre til midlertidigt forbud mod at indgå i fusioner og opkøb af andre firmaer. Det forekommer dog usandsynligt at EU faktisk vil idømme så store bøder; maksimumbøderne i databeskyttelseslovgivningen GDPR er aldrig blevet udnyttet (20 milliarder Euro eller 4% af et firmas globale omsætning); den største bøde til dato er 746 millioner Euro til Amazon, som firmaet har appelleret. Amazon og Google har længe været i søgelyset for antimonopoladfærd fra Bruxelles, men sagerne trækker ud og har liden effekt på firmaernes adfærd. EU-talsmænd siger at man behøver redskaber som DSA og DMA for at bryde firmaernes kvælertag på de digitale økosystemer. Det forventes at EU-kommissionen vil behøve mere end 200 ansatte for at gennemføre kontrol med overholdelsen af DSA og DMA.

Hvis EU's initiativ viser sig succesrigt, kan det få effekter i andre lande, der forsøger at inddæmme techplatformene, og fx amerikanske politikere kigger til Bruxelles. Tidligere udenrigsminister Hillary Clinton støtter DSA inden de endelige forhandlinger. (bloomberg.com)

 

18/4 2022

Et åbent brev fra syv tidligere topchefer i amerikansk efterretnings- og sikkerhedstjenester kræver at techgiganterne beholder deres centraliserede magt til at censurere indhold. De vender sig derfor imod aktuelle politiske forsøg på at indskrænke techgiganternes kontrol over amerikansk ytringsfrihed med lovgivning og sagsanlæg. Deres argument er udenrigs- og sikkerhedspolitisk: Ruslands og Kinas aggressive cyberpolitik nødvendiggør at techgiganterne fx spærrer for misinformation fra russiske statskanaler. Techfirmaerne roses for, som svar på disse trusler, at have “accelerated their partnership with the U.S. government and its allies to improve our collective defense. Both in public and behind the scenes, these companies have rolled out integrated cyber defenses, rapidly fused threat intelligence across products and services, and moved quickly to block malicious actors on their platforms.”

Dette vil firmaerne uintentionelt blive hindret i, hvis der vedtages lovgivning, der sikrer lige adgang for alle ”business users” til platformene, hedder det. De syv kræver derfor at de relevante komiteer i Kongressen løbende kontrollerer enhver lovgivning der kan indskrænke techgiganternes kontrol over indhold og hindre dem i at bekæmpe russisk og kinesisk cyberkrigsførelse. De syv er tidligere forsvarsminister Leon E. Panetta, tidligere sikkerhedsminister Jeh C. Johnson, de tidligere efterretningschefer James R. Clapper, Michael J. Morell og Michael S. Rogers, tidligere medlem af efterretningskomiteen i Repræsentanternes Hus Jane Harman, antiterrorassistent for præsidenten Frances F. Townsend. (punchbowl.news)

 

15/4 2022

Efter at Elon Musk har købt 9 procent af Twitter og afvist et tilbud om at blive medlem af firmaets bestyrelse, planlægger han nu at købe hele firmaet. Hans bud, der måske overstiger 40 milliarder dollars, kan måske få stor indflydelse på politiske diskussioner i hele verden, da han stærkt støtter uhindret ytringsfrihed og har protesteret når Twitter har fjernet posteringer og udelukket brugere.

Twitter siger, at man vil “carefully review the proposal.” Men firmaet ser ud til ikke at ville overgive sig til Musk uden kamp og søger at samle investorer for at presse prisen op, vendt imod Musks planer. Musk siger, at hvis det lykkes ham at opkøbe Twitter intenderer han at slække firmaets modereringspolitik og offentliggøre dets algoritme for at ranke indhold, der styrer hvad de hundredvis af millioner brugere ser i deres Twitter-feeds. I et interview ved en TED-konference siger han: “Twitter has become kind of the de facto town square, so it’s really important that people have the reality and the perception that they are able to speak freely within the bounds of the law.”

Konservative, der hævder at Twitter er vægtet imod dem, hylder Musks tilbud: “Musk has made clear that in order to be saved, Twitter needs a wholesale tear-down to the foundation — its leadership must be removed,” udtaler Jason Miller, en ansat hos tidligere præsident Trump, der blev udelukket fra Twitter i 2021 og som også er direktør for et højrefløjs-alternativ til Twitter ved navn Gettr.

Men det er uklart, om Musks overtagelsesforsøg er muligt, og han har ikke offentliggjort mange detaljer om hvordan han vil betale. Nogle investorer siger, at hans bud på $54,20 per aktie er for lavt, og at han må gå op til mindst $60 for at appellere til aktieejerne, dvs. 25 procent højere end aktieprisens niveau, da Musk tidligere på måneden bekendtgjorde sit køb af 9 procent af Twitter. Nogle aktionærer afviser også Musks tilbud, fx prins Al Waleed bin Talal i Saudi Arabien, der beskriver det konglomerat af aktionærer, han repræsenterer som en af de største og langvarigste Twitter-ejere, siger at Twitter bør afvise buddet, der ikke er stort nok i forhold til den “intrinsic value of Twitter given its growth prospects.” Andre siger, at tilbuddet er stort nok, men at Musks foreslåede ændringer kunne udløse en udvandring af annoncører og dermed forringe firmaets værdi. Ved aktiemarkedets lukning 14/4 var Twitter-aktien faldet med 1,7 procent til $45.08 — betydeligt under Musks tilbud.

Musk, der er direktør for Tesla og SpaceX, er åben om at hans bud kan mislykkes: “I do think this will be somewhat painful, and I’m actually not sure I’ll be able to acquire it.” Men han presser bestyrelsen for at gennemføre en aktionærafstemning. Firmaet kan vælge en “giftpille”, dvs. en taktik, der oversvømmer markedet med nye aktier eller tillader eksisterende aktionærer at købe discount-aktier – hvilket vil gøre en overtagelse dyrere. I så fald kan Musk reagere ved at henvende sig direkte til aktionærerne med et ”tender offer” og købe disse aktier. Bestyrelsen overvejer også at indbyde tilbud fra andre firmaer, der kunne tænkes at ville købe Twitter, hævdes det.

Angående motivationen for sine planer udtaler Musk i et dokument henvendt til Securities and Exchange Commission, der er blevet offentliggjort: “I believe in its potential to be the platform for free speech around the globe, and I believe free speech is a societal imperative for a that was later made public. Twitter needs to be transformed as a private company.” Firmaets stifter og tidliigere direktør Jack Dorsey er ven med Musk og positiv over for hans tilbud, men han er på vej ud af bestyrelsen.

Musks visioner er ikke detaljerede. Når han bliver spurgt om hvordan Twitter bør behandle ”violent or oppressive speech”, har Musk afvist det. I TED-interviewet torsdag foreslår han at begrænse moderering af indhold til tweets, der udgør “forbrydelser” ifølge amerikansk lovgivning. Twitter forbyder en række ytringer på sine platforme, inkl. spam, voldelige trusler, koordinerede disinformationskampagner og deling af privat information. Man har også slået ned på misinformation om valgresultater og Covid-19 pandemien.

Mange Twitter-ansatte har protesteret imod Musks involvering i firmaet efter hans investeringer blev kendt først i april, idet de argumenterer, at han vil ændre firmakulturen og skade dens indsats for at kontrollere problemer med ” bullying, threats and misinformation” på platformen. Andre bemærker, at Musk ikke selv altid støtter ytringsfrihed og har slået ned på åbenmundede Tesla-ansatte og en på Twitter-konto, der fulgte hans private jetflys bevægelser.

Twitters direktør Parag Agrawal glider af på de fleste spørgsmål om den videre proces og siger: “I believe Twitter stands for way more than one human, any human, me or anyone else, and their values. Twitter stands for open, public conversation. It is best defined by everyone who uses the service.” (nytimes.com)

 

7/4 2022

Apple genopretter den russiske adgang til en app styret af støtter til den fængslede Kreml-kritiker Aleksej Navalnij efter kritik af at Apple bøjede sig for russisk censur. Russisk politi havde truet top-personale i Apple og Google med anholdelser, hvis de ikke fjernede adgangen til Navanijs ”Smart Voting” app der bl.a. indeholdt mere end tusind anbefalinger af kandidater til det russiske parlament. Disse krav blev fremsat forud for valget, og begge firmaer bøjede sig. Google genoprettede senere adgangen for Android telefoner, men Apple gjorde ikke, før denne uge. Apple nægter at kommentere beslutningen.

Kritikere mener techfirmaerne helt bør trække sig fra Rusland, men andre siger, at tech kan give almindelige russere adgang til uafhængige nyhedskilder. Landets censursystem har været ude af stand til at blokere for indhold, der sendes til apps på brugernes telefoner. (washingtonpost.com)

 

7/4 2022

Skolelæreren Irina Gen i den russiske by Penza anklages for at have brudt en ny lov, der forbyder udbredelse af “Fake news” om den russiske hær. Hun havde i sin klasse med 13-14 årige elever fået spørgsmålet om hvorfor russiske sportsfolk aktuelt udelukkes fra international konkurrencer. Hun havde svaret, at indtil Rusland begynder at opføre sig mere civiliseret, vil denne udelukkelse fortsætte. Hendes svar var blevet optaget af elever i klassen, der anmeldte hende til det hemmelige politi FSB, og hun kan nu stå over for en længere fængselsstraf.

Hun frygter nu det er begyndelsen på genoptagelsen af en praksis fra stalintiden, hvor børn opfordres til at spionere imod forældre og lærere og henviser til den berømte sag med Pavlik Morozov, en dreng, der angav sin egen fader til de kommunistiske myndigheder og blev hyldet med statuer i Sovjetstaten. Der meldes samtidig om studerende på universiteter, der med kritiske spørgsmål forsøger at provokere deres professorer til at bekende kulør, så de kan anmelde dem til myndighederne som statsfjender. (theguardian.com)

 

28/3 2022

En af verdens største banker, HSBC, der har hovedkontor i London, har fjernet ordet 'krig' fra deres publikationer og erstatter det i stedet med ordet 'konflikt'. Banken har omkring 200 ansatte i Rusland, hvor den modsat mange af sine konkurrenter endnu ikke har droppet sine forretninger. (b.dk, ft.com)

 

26/3 2022

Ifølge den ukrainske statsanklager Iryna Venediktova er 12 journalister blevet dræbt under krigen i Ukraine, 10 er såret. (twitter.com)

 

22/3 2022

Den russiske systemkritiker Aleksandr Navalnij idømmes 9 års fængsel, angivelig for ”svindel” og ”foragt for retten”. Svindlen hævdes at omfatte over 4 millioner dollars, som han skal have tilegnet sig fra sine nu forbudte anti-korruptions-NGO’er. Efter dommen tilbageholdes to af hans advokater. (bbc.com)

 

21/3 2022

Den britiske regering arbejder på en aggressive plan for at øge “digital sikkerhed” og slå ned på online skadevirkninger – en afgørende lovgivning, der vil indføre nogle af de strammestre reguleringer af techfirmaer i verden, hvis den vedtages. I den sammenhæng skal begrebet “legal but harmful” – lovlig men skadelig – defineres. Lovforslaget blev først luftet i maj 2021 og omfatter i sin reformulerede form en række forpligtelser techfirmaer skaql følge. Det omfatter hurtigt at indberette illegal aktivitet såsom  børneporno, men også at skabe og monitorere regelsæt imod  “content harmful to adults that falls below the threshold” for en kriminel handling, altså ikke-kriminelt indhold, der vurderes skadeligt for voksne, ifølge U.K. Digital Secretary  Nadine Dorries.

Dorries’ stab udtaler, at definitionen af “legal but harmful content” kunne omfatte “exposure to self-harm, harassment and eating disorders,” og bemærker, at de mere præcise kategorier vil blive skitseret i et sekundært, endnu ikke offentliggjort lovgivningsskridt. Begge vil kræve tilslutning fra perlamentet. Denne anden lov sætter en vigtig debat på spidsen: hvorvidt regeringer bør have nogen rolle i at slå ned på disinformation, hadetale og chikane, eller hvorvidt dette bør overlades til den private sektor.  Forsøgene på at formulere en rolle for global regulering møder stærk modstand fra ytringsfrihedstalsmænd, der påpeger faren for massiv censur. Barbora Bukovská fra den London-baserede gruppering Article 19 om digitale rettigheder, raser imod britiske politikere for ikke at opgive planerne om at inddæmme “legal but harmful content”: “Companies, faced with huge fines or even criminal liability for non-compliance, will be incentivised to act in a censorious manner, err on the side of caution and be heavy handed when it comes to removing content,” udtaler Bukovská. I et forsøg på at addressere sådanne bekymringer har britiske politikere mildnet nogle af forslagets oprindelige ideer, der afkrævede firmaer at undersøge om endnu mere indhold kunne dækkes af definitionen  “legal but harmful.” Dorries’ stab hævder denne ændring er et  “further boost to freedom of expression online” og at den “removes any incentives or pressure for platforms to over-remove legal content or controversial comments.” Men det er næppe sandsynligt dette vil tilfredsstille ytringsfrihedsstøtterne, der argumenterer for at hele præmissen bag forslaget i bedste fald er vildført.

De samme spørgsmål har længe optaget politikere i USA hvis stærke tradition for ytringsfrihed i First Amendment gør det vanskeligere at lovgive om sådanne emner end i noget andet vestligt land. Demokratiske politikere har i stort omfang søgt at vende sit til domstolene i stedet og indført love, der skal åbne techfirmaerne for flere sagsanlæg om det indhold de bringer, og dermed rulle deres beskyttelse under paragraffen Section 230 tilbage. Det omfatter fx. firmaernes ansvarlighed for at anbefale indhold, der bidrager til ”physical or severe emotional injury.” Et andet forslag, fremsat af senatorMark Warner (D-Va.) søger at åbne firmaer for sagsanlæg angående cyberstalking, chikane eller misbrug af borgerrettigheder på deres platforme. Sådanne forslag rammes imidlertid af den same kritik fra ytringsfrihedsstøtter. Men ulig Storbritiannien, hvor ledende konservative støtter forsøgene på at hæmme ”lovlig men skadelig” tale, så vender Republikanerne i USA sig imod sådanne tiltag. Det gør det mindre sandsynligt, at USA kan kopiere den britiske lovgivning. I alle tilfælde udgør Storbritanniens plan et af de største globale experimenter angående indholdsregulering til dato. (washingtonpost.com)

 

4/3 2022

Rusland forbyder en række fremtrædende vestlige medier såsom BBC, Deutsche Welle og Radio Free Europe at sende i landet. Noget lignende skal delvist været sket for Facebook og det uafhængige russiske netmedie Meduza. App Store og Google Pay skal være delvis nede på grund af hackerangreb. (afp.com)

 

4/3 2022

Det kan nu give op til 15 års fængsel at sprede 'falske' informationer om den russiske hær, ifølge en ny russisk lov vedtaget i Dumaen. Loven betyder, at hvis man spreder såkaldt 'falsk' information om, hvad Rusland foretager sig i Ukraine, så kan det give tre års fængsel. Er man en del af en organiseret gruppe, eller bruger man 'falske beviser', er strafferammen 10 år, og hvis det fører til 'alvorlige konsekvenser' går straffen op til 15 års fængsel. (theguardian.com)

 

3/3 2022

I Danmark og andre EU-lande skal der nu iværksættes et forbud mod de to pro-Putin medierRussia TodayogSputnik, som udkommer på tv, radio og som netaviser og er rettet mod et internationalt publikum.Den danske regering afviser, at forbuddet har noget at gøre med ytringsfrihed.

Forbuddet er besluttet af EU og får kritik af både SF, Dansk Folkeparti og Dansk Journalistforbund. De mener blandt andet, at det er bedre at bekæmpe misinformationen med oplysning og argumenter, og så er der frygt for en glidebane. Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh, bad torsdag morgen folk om »tage en dyb indånding«: »Det er en farlig glidebane at bevæge sig ned ad, hvis vi begynder at forbyde bestemte medier og begrænse ytringsfriheden,« skrev han påTwitter. Men regeringen støtter forbuddet. Det samme gør Venstre og Det Radikale Venstre.

”Regeringen bakker 100 pct. op om de sanktioner, vi har indført i fællesskab i EU mod Rusland,” siger kulturordfører Kasper Sand Kjær (S), og tilføjer ”… det her har ikke noget at gøre med pressefrihed eller en enkelt falsk historie. Det her er en integreret del af Putins propagandamaskine.” (jp.dk)

 

2/3 2022

EU forbyder de Kreml-støttede medier RT og Sputnik for at stoppe russisk misinformation om invasionen i Ukraine. EU's ekstraordinære træk er vidtgående og angår enhver form for udsendelse eller distribution: kabel, satellit, internet-tv, internetservices, videodelingsplatforme og andre medier eller programmer med indhold fra RT og Sputnik. Licenser, tilladelser og distributionsaftaler suspenderes også. I RT angår det fem juridiske enheder: RT English, RT UK, RT DE, RT France og RT en Espanol.

“We are convinced that we have our legal basis and we actually expect these measures to be challenged. We have independent courts that will review our measures if there is an application and we will defend them in court,” udtaler en EU-talsmand, og tilføjer: “[The measures] are also limited in time, because they should be maintained until the aggression is put to an end and until Russia and its media outlets cease to conduct propaganda actions against the Union and the member states.”

Også Googlemedierne YouTube og News Search, Facebook, TikTok og en række andre private udbydere har spærret adgangen til disse russiske medier. EU's beslutning er kontroversiel, også fordi debatten og processen op til forbuddet er blevet ført for lukkede døre i Kommissionen og EU-parlamentet har ikke været hørt. Det tyske centrum-venstre MEP Tiemo Wölken udtaler  “We need to have a serious debate about whether fundamental rights (e.g. media freedom) should be interpreted differently in war times.” (politico.eu)

 

26/2 2022

Russiske medier får forbud mod at beskrive invasionen af Ukraine som en invasion.Det russiske kommunikationstilsyn, Roskomnadzor, indskærper reglerne. Medierne skal fjerne alle artikler, indslag med videre, hvor Ruslands angreb på Ukraine bliver beskrevet som et ”angreb, en invasion eller en krigserklæring”, og de må ikke for fremtiden heller invasionen med disse begreber.Tilsynet anklager flere uafhængige nyhedsmedier for at have rapporteret fejlagtigt om situationen. Ifølge tilsynet har blandt andet tv-kanalen Dozhd og Novaya Gazeta, en af de største uafhængige aviser, spredt ”utroværdig information”. Chefredaktøren for avisen modtog sidste år Nobels Fredspris. Hvis medierne ikke retter ind, kan de få bøder eller blive hindret i at udkomme. I alt har ti lokale medier fået en advarsel fra tilsynet. Bøderne kan løbe op i ca. 400.000 kroner. (eb.dk)

 

24/2 2022

I forbindelse med invasionen af Ukraine er den russiske regering igennem organisationen 'Roskomnadzor', der fører tilsyn med kommunikation i landet, fremkommet med en trussel til medier i landet. Her skriver regeringen, at medierne er forpligtede til kun at bruge information om situationen i Ukraine fra'officielle russiske kilder'. Der står ligeledes, at Roskomnadzor øjeblikkeligt vil blokere, hvad de anser for falsk information. (eb.dk)

Den tyrkiske præsident Erdoğan sagsøger den fængslede journalist Sedef Kabaş samt Fırat Sakar, lederen af tv-kanalen TELE1. Erdoğan kræver  250,000 lira i erstatning for en krænkende udtalelse, Kabaş fremsatte på kanalen. Hun blev anholdt 22/1 for at have udtalt et ordsprog, som hun gentog på Twitter: ”En okse kan finde vej ind i paladset, men det gør den ikke til konge. Den gør imidlertid paladset til en stald.”

Præsidentens advokater hævder, at Kabaş dermed “fremsatte en ekstremt alvorlig fornærmelse, angreb og bagvaskelse mod Recep Tayyip Erdoğans ære og værdighed med den intention at angribe hans personlige rettigheder.” Sagen er den seneste af en række fængslinger og anklager mod kendte journalister og intellektuelle i landet. (duvarenglish.com)

 

8/2 2022

Erich Schwartzels bog Red Carpet kortlægger hvordan Hollywood gennem mange år har censureret film af hensyn til det store kinesiske marked. Eksempler blandt mange omfatter Tilda Swintons rolle in Disneys “Doctor Strange” (2016), der blev til en keltisk kvinde i stedet for en tibetansk munk; i 2018-filmen “Green Book” fjernede producenterne en scene, hvor en sort pianist spillet af Mahershala Ali bliver opdaget nøgen sammen med en anden mand i et KFUM-hotel – for at beskytte det kinesiske publikum imod homoseksualitet. I år har Warner Bros. skåret seks sekunders dialog ud af “Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore”, der henviser til at Dumbledore er bøsse. Især må enhver henvisning til de ”Tre T’er”: Tibet, Taiwan, Tienanmen holdes ude af Hollywoodproduktioner.I 2020-opfølgeren til ”Top Gun” serien med Tom Cruise er de taiwanesiske og japanske flag fjernet fra ”Maverick”s berømte jakke. Først med den stigende internationale antagonisme mellem USA og Kina er der måske ændringer undervejs i Hollywood, som Schwartzel beskriver som underlagt kinesisk censur i den grad, at producenterne oftest udøver selvcensur længe inden de kinesiske censorer får mulighed for at se tidlige versioner af filmene. (substack.com)

 

2/2 2022

Republikanske politikere i de amerikanske delstater indfører i stigene grad lovgivning, der begrænser emner, der kan diskuteres i skolerne, inklusive køn, sexuel orientering og race. Det omfatter muligheder for at forældre kan sagsøge skoler og lærere, der ikke adlyder påbuddet. Det er nu sket i syv stater, der tillader forældre at stoppe undervisning, fjerne bøger og sagsøge lokale myndigheder og embedsmænd. I Florida har Joe Harding præsenteret en lov, der skal forbyde discussion af sexuel orientering og kønsidentitet i klassen, “that is not age-appropriate or developmentally appropriate.” Floridas guvernør Ron DeSantis støtter et tiltag, der vil forbyde undervisning, der får en elev til at føle  “discomfort, guilt, anguish, or any other form of psychological distress on account of his or her race, color, sex, or national origin.” Texas og Missouri udvikler “Bill of Rights” lovgivning, der skal gøre det muligt for forældre at indgive formelle klager over skoler. I Virginia har den nyvalgte guvernør  Youngkin åbnet hotline for forældreklager.

Modstandere hævder, at disse initiative vil udløse en bølge af rygtebaserede sagsanlæg og få lærere til at trække sig tilbage fra deres opgave som tillidspersoner for sårbare elever eller helt at forlade jobbet, på et tidspunkt hvor mange skoler mangler lærere. “It’s just going to cause a disruption,” udtaler  Anna Fusco, leder af Broward Teachers Union, en af de største i Florida. “How are they going to deputize parents when they’re not even in the schools?” Vægten på “parental rights” eksploderede, da mange konservative tog afstand fra maskekrav og pres for vaccination, der fik forældre til at angribe skoleledere.  Det har udløst en bredere modstand mod hvad conservative opfatter som en venstreorienteret skævvridning i uddannelserne.  Republikanerne menes også at forsøge at spille skole-kortet  for at vinde midtvejsvalget senere på året. (bloomberg.com)

 

2/2 2022

Det Hvide Hus blander sig i striden mellem Spotify og en række rockstjerner anført af Neil Young og Joni Mitchell. Musikerne har trukket deres egne værker fra Spotify i protest over at tjenesten også huser podcast-stjernen og komikeren Joe Rogan, der er anklaget for at sprede misinformationer om corona. Ved oplysningen om at Spotify nu vil tifløje disclaimers med links til Covid-19 information ved indhold, der omtaler sygdommen, opfordrer præsident Bidens pressesekretær Jen Psaki Spotify til at skride hårdere ind mod misinformation: ”There’s more that can be done”.

Selv udtaler Rogan på Instagram at han byder disse disclaimers velkommen og tilføjer: “The problem I have with the term ‘misinformation,’ especially today, is that many of the things that we thought of as misinformation just a short while ago are now accepted as fact. For instance, eight months ago if you said, ‘If you get vaccinated, you can still catch COVID and you can still spread COVID,’ you’d be removed from social media — they would, they would ban you from certain platforms.” Han fortsatte: “Now, that’s accepted as fact. If you said, ‘I don’t think cloth masks work,’ you would be banned from social media. Now that’s openly and repeatedly stated on CNN. If you said, ‘I think it’s possible that COVID-19 came from a lab,’ you’d be banned from many social media platforms. Now that’s on the cover of Newsweek.” (nypost.com)

 

1/2 2022

Stadig flere amerikanske delstater, især med republikansk ledelse, vedtager lovgivning mod undervisning om ”Criticial Race Theory”, om ”divisive concepts” eller om racespørgsmål generelt.  Det drejer sig omArkansas,Florida,Idaho,Iowa,New Hampshire,Oklahoma ogTennessee. Andre stater, der aktuelt behandler lovforslag i same retning omfatter Georgia,Alabama,Kentucky,Louisiana,Michigan,Missouri,Montana,Ohio,Pennsylvania,Rhode Island,South Carolina,Texas,Utah,Washington,West Virginia ogWisconsin. (worldpopulationreview.com)

 

11/1 2022

Elvis Costello erklærer han ikke længere vil spille hittet ”Oliver’s Army” fra 1979 og opfordrer radiostationer til heller ikke at gøre det. ”Oliver” henviser til Oliver Cromwells undertrykkelse af Irland i 1600-tallet, og sangen er en protest imod den britiske hærs aktuelle adfærd i Nordirland. Den lader en britisk officer sige: ”Only takes one itchy trigger/ One more widow, one less white nigger”. Selv om sangen er anti-imperialistisk er det således dens brug af sidstnævnte ord, der får Costello til at tage den ud af sit katalog. (rollingstone.com)

 

2/1 2022

Twitter suspenderer den personlige konto for den republikanske politiker og medlem af Repræsentanternes Hus Marjorie Taylor Greene. Firmaet angiver som begrundelse, at hun har overtrådt dets misinformationspolitik angående Covid-19. Lørdag tweetede hun den falske nyhed, at der er “extremely high amounts of Covid vaccine deaths.” Hun vedhæftede et misvisende diagram, der bygger på en regeringsdatabase af uverificeret rådata, Vaccine Adverse Event Reporting System, eller VAERS, et flere tiår gammelt system, der bygger på selvrapporterede data fra patienter og sundhedspersonale. Twitter siger, at Greenes konto ikke vil blive genåbnet, da det er hendes femte overtrædelse. Hendes fjerde lukning forekom i august efter hun hævdede at vaccinerne var ”failing”. Det var kun en måned efter hendes tredje sag, efter hun havde tweetet at Covid-19 ikke var farligt og at der ikke skulle være krav om vaccine. Greene’s officielle kongreskonto, @RepMTG, forbliver dog åben, eftersom tweets herfra ikke har overtrådt firmaets regler. Firmaet åbner mulighed for appel og genåbning, hvis den overtrædende postering kan vises at være korrekt. Greene har tidligere støttet QAnon på Twitter, ligesom hun har bakket op om påstanden om, at præsidentvalget 2020 blev stjålet fra Trump, men det er Covid-19-udtalelserne, der fører til lukningen. (nytimes.com)

 

HISTORISK DOM TRUER YTRINGSFRIHEDEN

Når blasfemi bliver til racisme, bliver religionskritik dyr

"Ideologien Islam er fuldt ud lige så afskyvækkende, modbydelig, undertrykkende og menneskefjendsk som Nazismen.”

Denne ytring, begået af Ole Flemming Nielsen på Facebook i 2013, er i går ved Retten i Helsingør blevet kendt kriminel, og ophavsmanden er idømt en bøde på 1600 kroner. 

Fri Debat tager stærkt afstand fra denne dom, som udgør en trussel mod den frie meningsdannelse i debatten om islam/islamisme.

Racismeparagraffen er som blasfemiparagraffen problematisk i udgangspunktet, men bliver nu også brugt til at begrænse den frie debat om religioner.

En fascistisk ideologi, der påstår at have rødder i kristendom, vil følgelig heller ikke kunne sammenlignes med fx nazisme, og hvorfor ikke?”

Ingen kan reelt begrunde, hvorfor religion eller ideologier med religiøs legitimitet skulle nyde et fortrin fremfor en sekulær ideologi, og være fredet for kritik. Denne dom ligner et mentalt sammenbrud, hvor blasfemiforbud og racismeparagraf er tænkt sammen. Det må kalde på et opgør nu. Det må kalde på en civil ulydighed.

Fri Debat opfordrer derfor til civil ulydighed på Facebook, hvor vi opfordrer alle til at dele nedenstående tekst. Så må det komme an på en prøve, om nogle former for kritik er mere racistiske eller blasfemiske end andre: 

Find den ene lovovertrædelse og fortæl det til retten i Helsingør:

"Ideologien nazisme er fuldt ud lige så afskyvækkende, modbydelig,
undertrykkende og menneskefjendsk som Islam. Den massive indvandring af nazister her til Danmark, er det mest ødelæggende det danske samfund
har været udsat for i nyere historisk tid." 

"Ideologien kristendom er fuldt ud lige så afskyvækkende, modbydelig,
undertrykkende og menneskefjendsk som Islam. Den massive indvandring af kristne her til Danmark, er det mest ødelæggende det danske samfund har været udsat for i nyere historisk tid."

"Ideologien kristendom er fuldt ud lige så afskyvækkende, modbydelig, undertrykkende og menneskefjendsk som nazisme. Den massive indvandring af kristne her til Danmark, er det mest ødelæggende det danske samfund har været udsat for i nyere historisk tid."

   

Stockholmssyndrom version 2

"Hvorfor blev omfattende seksuelle forulempelser under en festival i Stockholm fortiet? Bærer svensk politi, bystyret eller landets medier ansvaret?"

Læs Klaus Wivels artikel i Weekendavisen her: http://www.weekendavisen.dk/smarticle/view/1

   

Det værste ved Køln

Frederik Stjernfelt

Det er galt nok at mere end sekshundrede personer, mest piger, blev begramset, chikaneret og berøvet. Det er også galt nok, at gerningsmændene efter alt at dømme ikke bare var unge mænd, men indvandrere og asylansøgere, mange af dem marokkanere og algeriere, der måske udgiver sig for syriske flygtninge, og som agerede i flok.

Alt det er vi blevet klar over. Men der er et endnu dybere problem.

Læs mere: Det værste ved Køln

   

Fortielse, Köln og Muhammed

"Sat på spidsen kan man sige, at vi på 10 år i Oplysningens er Europa nået derhen, hvor det at forsvare ytringsfrihed og kvinders rettigheder mod hhv. voldelig håndhævelse af lovreligiøse blasfemikrav og organiseret misogyni bliver opfattet som racistisk og fremmedfjendsk af visse personer i toneangivende kredse."

Læs hele indlægget af Jacob Mchangama her: http://mchangama.blogs.berlingske.dk/2016/01/11/koln-og-det-vaerdimaessige-ophorsudsalg/

   

Ubærlige løgne og forståelig frygt forpester vores tid

"Status 10 år efter publiceringen af Muhammed-tegninger i Jyllands-Posten. Hvor er vi nu? Tegningerne eksponerede blot det ulægelige skisma blandt danskere, som allerede eksisterede. Og de har ledt til, at de anstændige er faret vild i deres multikulturelle labyrint, ansporet af deres egen racisme og sekterisme." Læs Jens-Martin Eriksens kronik her: http://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE8070066/Ub%C3%A6rlige-l%C3%B8gne-og-forst%C3%A5elig-frygt-forpester-vores-tid/