I en kronik 18. april uddyber Lars Hedegaard baggrunden for Trykkefrihedsselskabets og Fri Debats initiativ om at få ophævet blasfemi- og racismeparagrafferne. Lars Hedegaard skriver blandt andet, at når det gælder blasfemiparagraffen er det »jo islam, vi taler om. Jeg har endnu ikke hørt nogen kristen, buddhist, hindu, jøde, jain eller asa-troende melde nogen til politiet for forhånelse af deres religion.«

Det overrasker næppe nogen, at Trykkefrihedsselskabets primære motivation for den fælles kampagne er vendt mod islam. Men Lars Hedegaard tager ganske enkelt fejl, når han reducerer krav om blasfemilovgivning til et muslimsk problem. Nok er der et massivt religiøst pres på ytringsfriheden fra muslimske kredse - bl.a. med OIC-landenes FN-kampagne om forbud mod religionskrænkelse og muslimske organisationers sagsanlæg mod danske aviser. Men der er desværre masser af eksempler på, at også kristne ønsker forbud blasfemi.

Læs mere på berlingske.dk.