KØBENHAVNS RÅDHUS BØR MARKERE SIG IMOD VOLDS- OG DØDSTRUSLER

 

23/10 2014: Jens-Martin Eriksen og Birgithe Kosovic, Fri Debat

Hærværket og dødstrusler mod Galleri Hornsleth er udtryk for voldsmandens veto i forbindelse med planerne og diskussionen om Dan Parks kriminaliserede kunst. Det er en påmindelse for alle, der ikke har set Dan Parks billleder, og som ikke ønsker at gå ind i den kritik, de rejser, om, hvor vigtigt det er at diskutere dem.

Dan Park provokerer, og derfor er det let at afskrive ham samt alle, der er involveret i at vise hans værker, som racister.

Men den bedste måde at bekæmpe diffameringen og de voldelige anslag er at vise hans billeder, så offentligheden kan forholde sig til dem og deres kontekster, diskutere dem og tage stilling til dem på et oplyst grundlag. Dette indebærer på ingen måde, at hans værker skal blåstemples, som det er blevet forstået på Rådhuset, hvor Fri Debat har ansøgt om at måtte udstille dem. Der er alene tale om at udstille dem, så offentligheden får mulighed for selv at bese de omdiskuterede værker med ledsagelse af en kunsthistorisk og politisk kontekstualisering.

Nu er Galleri Hornsleth blevet vandaliseret, og Hornsleth selv har modtaget dødstrusler for at påtage sig en lignende udstilling. Meningen fra voldsmændenes side er naturligvis at forholde offentligheden den information, som værkerne måtte tilbyde. Men det er en utålelig tanke, at rammerne for, hvad der kan tillades af udtryk og meningsudveksling, skal sættes af de mest intolerante - og i dette tilfælde - voldelige i et samfund.

Der har tillige været afholdt en demonstration foran Christiansborg mod en muligt kommende udstilling af Dan Parks værker i København. Som manifestation var den fredelig, og hverken vi, Dan Park eller nogen anden har naturligvis monopol på at fortolke de omdiskuterede værker eller deres kontekster. Arrangørerne af manifestationen har ved samme lejlighed varslet protester mod udstillingen. Også en sådan meningstilkendegivelse har naturligvis sin fulde legitimitet.

Fri Debat er uenig med Trykkefrihedsselskabet, men støtter ubetinget selskabets ret til at udstille Dan Parks værker. Og vi opfordrer myndigheder og politikere til at forholde sig seriøst til de voksende trusler og anslag imod borgere, der ytrer sig om kontroversielle emner. En udstilling af Dan Park i offentligt regi vil være en umisforståelig markering af, hvor man står i slaget om, hvor langt man kan nå ved hjælp af voldelige trusler mod private borgere for deres meningstilkendegivelser.

Det, der står tilbage efter anslaget mod galleriet og dødstruslerne mod Hornsleth er alene at afvise Voldsmandens Veto. Det kan kun gøres ved at udstille værkerne.