Østre Landsret har begået karaktermord på Lars Hedegaard

Af William Jansen, 04-05-2011

Lars Hedegaard er i Østre Landsret blevet dømt for at sætte ord på hans holdning til Islam. Men retten har ikke begrænset sig til at idømme Lars Hedegaard en bøde. Østre Landsret har tilladt sig at begå et uvederhæftigt karaktermord på Lars Hedegaard. Tillad mig at citere fra dommen:

A [Lars Hedegaard] var tiltalt for overtrædelse af § 266 b ved den 17. december 2009 på sin bopæl ‘offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds at have fremsat udtalelser, ved hvilken en gruppe perso­ner trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprin­delse, eller tro, idet A i et båndet interview på engelsk med Asger Engberg og [navn tilbageholdt], der efterfølgende lagde interviewet ud på internetsiden snaphanen.dk, bl.a. udtalte, at…
»når en muslimsk mand voldtager en kvinde, er det hans ret at gøre det. Når svenske piger bliver voldtaget, massevoldtægt etc. etc., er der intet galt i det, set fra et islamisk perspektiv, dette er din ret. De voldtager deres egne børn. Det hører man hele tiden. Piger i muslimske familier bliver voldtaget af deres onkler, deres fætre eller deres far. Kvinder har ingen værdi, de er ikke mennesker. Deres funktioner er som livmoder – de bærer krigerens afkom og skaber nye krigere, men ellers ….nuvel, de kan bruges til seksuelle formål, men ellers har de ingen værdi« eller lignende. …landsretten fandt, at de citerede udtalelser ikke modificeredes eller afsvækkedes af A’s øvrige udtalelser under interviewet.

Hmmm...

Lad os se nærmere på, hvad Lars Hedegaard rent faktisk sagde. Nedestående udtalelser har undertegnede selv transkriberet fra det video-interview, som dommen henviser til.

Lars Hedegaard:

When a, when a... when a Muslim man rapes a woman, it is his right to do so. It is a part of slavery. A Muslim man can have, as you know, unless he's prophet, he can have four wives, and then he can have an unlimited number of of slave, slaves, female slaves on the side. Muslim have slaves. Those for example, Jesus who had no slaves. A loose woman, a woman who is not, who is not under the, under the protection and the guidance of her guardian... is, is, is, is basically free to be, to be raped. If she moves around in the city without any, without any guardian, you can freely rape her. She is your slave... of course they would, we have many examples of... and I mentioned Sweden here, of a, I think is probably the most prominent example of this in the West, where, where not, where Swedish girls are, are raped. Gangraped etc. etc. There is nothing wrong in it. Viewed from a, from an Islamic perspective. This is your right. You are even obliged to do that.

*Lars Hedegaard tager en ordentligt slurk af sin øl*

Asger Engberg:

But then again ... ...to ehm... to know that your own children are raped and still and not doing anything about it... How can that be... I mean on a higher ethical level, than... than the eh... than the eh... it doesn't make sense, I mean.

Lars Hedegaard:

But they rape their own children.

Asger Engberg:

Yeah!

Lars Hedegaard:

You hear that all the time, that girls in Muslim families are raped by their uncles or their cousins or their father. There was a recent book, that came out in Norway, that was written by a Somlian girl. It was called See See See Us, See Us, Note Us, Notice Us. …where she talks about conditions in Soma.. Somali families in Norway. She was raped by her… her mother and her mothers friends and her father made no protest. Women are basically… How can I describe it? They have no value. Their are not human beings. They have a function as, as wombs. They bear the offspring of the warriors in order to create new warriors, other than that they… well, they can be used for sexual purposes, but, but they have no value. No human value.

Landsretten fandt, at de citerede udtalelser ikke modificeredes eller afsvækkedes af A’s øvrige udtalelser under interviewet.

I Call Bullshit!

Hedegaard according to Østre Landsret:

Når svenske piger bliver voldtaget, massevoldtægt etc. etc., er der intet galt i det, set fra et islamisk perspektiv, dette er din ret. De voldtager deres egne børn. Det hører man hele tiden. Piger i muslimske familier bliver voldtaget af deres onkler, deres fætre eller deres far.

Hedegaard according to William Jansen:

Den første sætning, og de øvrige sætninger kommer fra forskellige dele af interviewet. Hedegaard har afrundet en pointe, taget en slurk øl, lyttet til et spørgsmål, og bevæget sig ud af en ny tangent.

Udsagnet “de voldtager deres egne børn” og “det er der intet galt i det, set fra et islamisk perspektiv” kommer fra to forskellige dele af interviewet. Hedegaard udtaler ikke at incest er legitimt set fra et islamisk perspektiv (en anklage mod Hedegaard jeg med beklagelse må medgive, at jeg har været med til at mangfoldiggøre).

Hedegaard according to Østre Landsret:

De voldtager deres egne børn. Det hører man hele tiden. Piger i muslimske familier bliver voldtaget af deres onkler, deres fætre eller deres far. Kvinder har ingen værdi, de er ikke mennesker.

Hedegaard according to William Jansen:

Mellem “…deres onkler, deres fætre eller deres far” og “kvinder har ingen værdi” henviser Lars Hedegaard til et konkret eksempel på en kulturel accept af incest. Hedegaard fabulerer ikke. Hedegaard ekstrapolerer. Der er forskel.

Summa summarum:

Østre Landsret har ikke alene dømt Lars Hedegaard for at sige hans mening. Østre Landsret har fulgt denne dom op med en udtalelse, hvor den respekt og autoritet retten forvalter bliver brugt til at rette et uvederhæftigt angreb på den dømte.

Konklusion:

Racismeparagraffen er en vederstyggelighed, men den er også en uomgængelighed, som dette lands dommere selvfølgelig skal tage til efterretning. Det er urimeligt at forlange en frikendelse af Hedegaard under henvisning til at loven er uretfærdig. Vi har brug for en afskaffelse af racismeparagraffen, og ikke civil ulydighed fra dommerstanden. Men at Østre Landsret har fået den ene arm vredet om på ryggen af frihedsfjendske politikere, undskylder ikke at de bruger den anden arm til et karaktermyrde den anklagede.

Den citerede del starter efter 15 minutter og 50 sekunder.