Der er pres på frihed i terrorbekæmpelsens navn

Af Jacob Mchangama, 28-04-2011

Danmark har debatten om ytringsfrihed i altovervejende grad drejet sig om islam og hate-speech de seneste fem-seks år.

Det har været en berettiget og vigtig debat, og den er langtfra slut endnu. Men debatten om islam, hate-speech og ytringsfrihed har overskygget et andet område, hvor ytringsfriheden, særlig internationalt, også løbende er blevet indskrænket, nemlig kampen mod terrorisme.

Det seneste eksempel på, at kampen mod terrorisme kan medføre pres på ytringsfriheden, så man, da Dansk Folkeparti for nylig krævede en lovændring, således at man kan nægte indrejse til udlændinge, der eksempelvis har udtalt støtte til terrorisme. Kravet var affødt af, at Islamisk Trossamfunds ungdomsafdeling havde inviteret en islamistisk prædikant, der bl.a. har forsvaret selvmordsangreb, til at holde et oplæg i Danmark. Der er ikke tale om nye tanker. Tilbage i 2005 offentliggjorde en arbejdsgruppe nedsat af regeringen en række forslag til tiltag mod terror. Blandt de foreslåede tiltag var følgende:

Læs mere på pol.dk.