Ved danskerne nok om racismeparagraffen?

Af Jacob Mchangama, 13-10-2010

Jyllands-Posten offentliggør i dag en meningsmåling, der viser, at 69 % af den danske befolkning går ind for at bevare racismeparagraffen. Det er et flertal, der er til at tage og føle på. Men spørgsmålet er, om befolkningen tager stilling til denne bestemmelse på et oplyst grundlag.

For det første er det værd at bemærke, at JP har stillet følgende spørgsmål “mener du, at racismeparagraffen skal bevares eller afskaffes?”. Eftersom racismeparagraffen er bestemmelsens almindelige kaldenavn, kan JP vel ikke klandres for udformningen af spørgsmålet. Men “racismeparagraffen” er en værdiladet og i høj grad misvisende betegnelse for straffelovens §266b, som lyder som følger: “Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelser eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år”. Paragraffen rammer således ikke bare racisme, og man kan udmærket blive dømt for overtrædelse af §266b uden at have fremsat egentlige racistiske udtalelser. Racismeparagraffen skulle snarere kaldes for krænkelsesparagraffen, fordi den i bund og grund handler om at straffe mennesker, der har holdninger, der krænker andres. Danskerne som flest er heldigvis instinktivt negativt indstillede overfor egentlig racisme, men det er altså ikke (kun) det, §266b handler om, og hvis det var almen viden, ville tallene muligvis se anderledes ud.

Læs mere på Mchangamas blog Retsstaten på berlingske.dk.