Tvivlsomt burkaforbud

Af Jacob Mchangama, 26-08-2010

Der er stærke holdepunkter for, at et burkaforbud vil stride mod både grundloven og menneskerettighedskonventionen, men det betyder ikke, at det sidste ord er sagt i debatten.

I en kronik 16/8 gør Ralf Pittelkow (RP) og Karen Jespersen (KJ) sig til talsmænd for indførelse af et forbud mod burka og niqab. I den forbindelse anfører de, at den redegørelse, som Justitsministeriet har skrevet om lovligheden af et burkaforbud, »ikke [er] det papir værd, det er skrevet på«. Ifølge KJ og RP kortsluttede redegørelsen en nødvendig debat om burka og niqab, fordi alle partier undtagen Dansk Folkeparti efterfølgende opgav forslaget. KJ og RP kan have ret i, at det er vigtigt, at Justitsministeriets fortolkning af gældende ret ikke ophøjes til eksakt og indiskutabel videnskab. Men det er en kritik, der bør vendes mod det politiske liv og ikke ministeriet.

Læs mere på jp.dk.