Elitær foragt for almindelige danskere

Af Jacob Mchangama, 22-06-2010

I en kronik den 16/6 forsvarer Pia Justesen straffelovens §266b – den såkaldte racismeparagraf. For Pia Justesen er det afgørende argument for racismeparagraffen beskyttelsen af minoriteter.

Den uudtalte præmis synes at være, at der skal gælde forskellige regler for debat, når det gælder hvide kristne danskere, end når debatten drejer sig om danskere, som er jøder, sorte eller muslimer. Dermed slår Pia Justesen ind på den multikulturalistiske bane. Det multikulturalistiske forsvar for hate-speech lovgivning er dog i sig selv nedlandende overfor minoriteter.

Der er således en slående lighed mellem multikulturalisterne og de racister, hvis holdninger man vil forbyde. Begge strømninger definerer først og fremmest borgerne ud fra deres tilhørsforhold til en specifik gruppe baseret på race, religion m.v., frem for som individer med lige rettigheder og pligter. I Pia Justesens multikulturalistiske optik er minoriteter tilsyneladende per definition svage og udsatte.

Men muslimer, jøder og andre er ikke ofre, der skal have særlig beskyttelse. Det er en absurd påstand, at minoriteter i Danmark skulle have svært ved at komme til orde i offentligheden. Hvem er det lige der afholder muslimer, jøder, sorte eller homoseksuelle fra at komme til orde og tage til genmæle i debatten? Pia Justesen mener også, at en ophævelse af racismeparagraffen vil være udtryk for »flertalsstyre«.

Læs mere på berlingske.dk.