Langballe og racismeparagraffen

Af Jacob Mchangama, 09-06-2010

Rigsadvokaten har anmodet Justitsminister Lars Barfoed om at ophæve Jesper Langballes parlamentariske immunitet med henblik på at indlede en sag om overtrædelse af straffelovens §226 b den såkaldte racismeparagraf. Jeg må tilstå at jeg er overrasket over den beslutning. Anklagemyndigheden har hidtil haft en meget tilbageholdende linje når det drejer sig om politikere og der er – både fra politikere og andre – fremsat udtalelser, særligt om muslimer, der i min optik er langt værre end Langballes. Men det bekræfter blot, at tiltalepraksis er vilkårlig og der ikke er nogen overordnet rød tråd. I det hele taget demonstrerer den bebudede sag mod Jesper Langballe udmærket, hvorfor racismeparagraffen bør ophæves.

Læs mere på Mchangamas blog Retsstaten på berlingske.dk.