Tidslinje over presset imod ytringsfriheden 2010

 

Presset mod ytrings- og religionsfrihed – anskuet kronologisk

”Vi har imidlertid heller ikke ment, at sagen i første række angik ytringsfriheden. (...) ansvaret for, at sagen er løbet løbsk, påhviler først og fremmest statsministeren.” Politikens leder, 3/2 2006

"If freedom of speech means anything at all, it is the freedom to say things that people do not want to hear." George Orwell

Tidslinjen angiver de vigtigste begivenheder i det voksende (især religiøse) pres mod ytrings- og religionsfriheden fra slutningen af 1960’erne til nu.

31/12 2010
Den kommende norske udgave af Flemming Roses bog "Tavshedens tyranni" vil også indeholde Muhammedtegningerne. Forlagsdirektør fra Cappelen Damm, Anders Heger, udtaler: "Der er én passende måde at møde disse trusler på, og det er ved at fortsætte nøjagtig som før." (Ritzau)

30/12 2010
Plakater med Kurt Westergaards Muhammed-tegninge opklæbes på dskillige butiksvinduer i den midtjyske by Videbæk. Begivenheden fortolkes som en støttekampagne for ytringsfriheden i lyset af terrortruslen mod Jyllands-Posten.
(JP)

Dansk Folkeparti kræver den islamistiske forening Hizb-ut-Tahrir forbudt efter foreningens indkaldelse til et møde på det Kgl. Bibliotek i København 21. januar under overskriften "Afghanistan: De skandinaviske regeringer i USA's tjeneste". Invitationen afbilder danske, norske og svenske kister på et kort over Afghanistan og skal "sætte fokus på pligten til væbnet modstand for muslimer i Afghanistan og omegn. Vi anser denne modstand som fuldt ud legitim." Kulturminister Per Stig Møller udbeder sig en redegørelse fra Biblioteket om mødet. (Politiken)

29/12 2010
Fem personer anholdes, mistænkt for et terrorkomplot imod Jyllands-Postens københavnsredaktion i JP/Politikens Hus på Rådhuspladsen. Efter længere tids overvågning i samarbejde mellem PET og Säpo anholdes tre personer i på Mørkhøjvej i Herlev, een i Greve samt een i Stockholm, alle karakteriseres som militante islamister med forbindelse til internationale terrornetværk. Det planlagte angreb skønnes at skulle være gennemført inden 1. januar. De tre anholdte i Herlev ankom bevæbnede fra Sverige i en udlejningsbil natten til 29/12 og omfatter en tuneser og to svenske statsborgere med hhv. libanesisk og ukendt baggrund; den anholdte i Greve er irakisk asylansøger og skaffede lejligheden i Herlev; den anholdte i Stockholm en svensker med tunesisk baggrund. I Herlev beslaglagde politiet en maskinpistol med ammunition og lyddæmper samt plaststrip-håndjern. Ifølge politiet omfattede planen drab på så mange som muilgt i bladhuset. Det menes, at gruppen også planlagde terrorhandlinger i Sverige.
Eksperter vurderer, at planen var det indtil dato mest alvorlige terrorforsøg på dansk jord og minder om terrorangrebet i Mumbai. De to tjenester kan ikke udelukke, at den anholdte gruppe har forbindelser til David Headley-gruppen bag Mumbai-angrebet. Terrorexperten Lorenzo Vidino vurderer at samarbejdet mellem svenske og danske islamister motiveres af, at Sverige udgør et bedre miljø for terror: "Jeg vil ikke sige at Sverige at det svage led, men der er ingen tvivl om at Danmark har været mere proaktiv. Danskerne er bedre på to punkter. Dels har PET opfattet terrorisme som et problem længere end svenske Säpo, dels er der samfundskonteksten, hvor det danske samfund og politikere har debateret radikalisering og så videre meget - nogle vil sige for meget. I Sverige er det mere et tabu, selv om det er ved at ændre sig." Den sene anholdelse menes at skyldes hensynet til den efterfølgende bevisførelse mod de anholdte.
(Pressemøde med PET og Säpo; JP, Politiken)

Hviderussisk politi slår ned på oppositionsavisen Nasja Niva. Efterretningsfolk fjernede computere og andet udstyr fra bladet, angivelig på jagt efter billeder fra en demonstration ved valget 19/12. Aktionen fortsætter linjen efter valget, hvor mere end 600 systemkritikere er blevet anholdt, heriblandt lederne af fem oppositionspartier. (Berlingske)

Tegneren Lars Vilks erklærer at have fremstillet nye Muhammedtegninger, der er mere "akademiske" end hans oprindelige tegninger af Muhammed som rundkørselshund, der er blevet kritiseret for at være dårlige og barnlige. Tegningerne publiceres på hans hjemmside samt på hans Facebookprofil. (Berlingske)

28/12 2010
WikiLeaks-dokumenter afslører, at den amerikanske ambassadør i Danmark, James P. Cain, i september 2006 i flere omgange henvendte sig til både statsministeriets ledende embedsmand Bo Lidegaard og til Jyllands-Posten, da det rygtedes at bladet planlagde at genoptrykke Muhammedtegningerne på etåarsdagen 30/9 2006.. Hvorvidt Cains henvendelse havde karakter af pres for at få bladet til at opgive planen, henstår uafgjort.
I notatet til Washington skriver James P. Cain: "Hvis vi troede, at avisen ville genoptrykke tegningerne, understregede ambassadøren, ville vi være nødt til at orientere vores regering og hjælpe vores ambassader verden over med at forberede en mulig reaktion. Lidegaard var tydeligt overrasket over spørgsmålet og chokeret over, at avisen kunne overveje sådan en provokation."
I en senere samtale bekræfter ambassadør Bo Lidegaard fra Statsministeriet ifølge notatet, at Jyllands-Posten overvejer at genoptrykke tegningerne på etårsdagen. Bo Lidegaard tilføjer, at emnet er så følsomt, at Statsministeriet ikke engang vil advare Udenrigsministeriet eller efterretningstjenesterne om et muligt genoptryk. "Desuden advarede Lidegaard direkte mod ethvert forsøg på, at vi åbent forsøgte at påvirke avisens beslutning, som - hvis det skete offentligt - statsministeren ville være nødt til at fordømme, sagde han. Lidegaard var dog enig i, at det ikke ville skade, at vi direkte spurgte Jyllands-Posten om deres planer," skriver Cain i Wikileaks-notatet. Cains kontakt til bladet synes at have medført, at han fik besked om, at man opgav planerne om genoptryk - til Statsministeriets tilfredshed: "Lidegaard var demonstrativt lettet, da ambassadøren kunne meddele denne udveksling kort tid efter," lyder notatet fra Cain.
Bo Lidegaard afviser at kommentere udveksklingerne i 2006. Jyllands-Postens daværende chefredaktør Carsten Juste udtaler nu om bladets beslutning om at opgive genoptrykket: "Men det afgørende blev, at vi stadig havde ambassadeafbrændingerne i februar i frisk erindring, og at vi med pavens udtalelser igen så raseriet hos disse mørke kræfter. I alle andre sager ville det være journalistisk relevant som dokumentation. Men vi vurderede i en snæver kreds i chefredaktionen, at det ikke var nødvendigt. Det kan du godt kalde en form for selvcensur." (JP)

 

27/12 2010
Den syriske regering støttede på flere måder angrebene på den danske og norske ambassade i Damaskus 4/2 2006 under Muhammedkrisen - forlyder det ifølge WikiLeaksdokumenter, der gengives af den norske avis Aftenposten. Dokumenterne er indberetninger fra den amerikanske ambassade i Damaskus.
Indberetningen fra 5/2 2006 slutter således:
"MISTANKER OM DEN SYRISKE REGERINGS INVOLVERING: Kontakter i civilsamfundet bemærkede at SMS'er blev sendt til mobiltelefoner to dage forinden med annoncering af en demonstration 4. februar foran den danske ambassade. Disse kontakter insisterede også på - og en imam bekræftede det (...) at regeringen (sandsynligvis gennem sin sikkerhedstjeneste) havde udsendt en "foreslået" prædiken til alle imamer til brug i moskeerne i fredagsbønnerne forud for lørdagens optøjer. Nogle kontakter rapporterede om busser, der blev set bringe demonstranter frem fra nogle af Damaskus' barskere kvarterer, inklusive de palæstinensiske lejre ved Yarmouk, selv om dette ikke er bekræftet. En oppositionskontakt sagde det var latterligt at forestille sig at regeringen ikke kunne have forhindret disse optøjer - i det mindste tidligere - hvis den ville, og bemærkede, at da Riyad Seif og adskillige andre nyligt løsladte indsatte fra Damaskus-Foråret forsøgte at holde en pressekonference i sidste uge, udsendte regeringen "tre hundrede sikkerhedsofficerer" for at forhindre det. Den islamistisk orienterede menneskerettighedsaktivist Haithem Maleh insisterede på, at det var regeringsprovokatører fra sikkerhedstjenesten, snarere end islamister, der havde stormet ambassaderne og ophidset masserne.
KOMMENTAR: Vi er enige med kontakterne om at regeringen tillod at disse demonstrationer forekom og næsten sikkert hjalp med at arrangere dem i begyndelsen. Et eller andet sted undervejs synes regeringen som den plejer at have fejlberegnet tingene og mistet kontrol over dem. Slutresultatet efterlod en dybt forlegen regering, der forsøgte at samle stumperne og forklare sine utrolige sikkerhedsbrister over for de vantro europæere og chilenere. På trods af enhver fejlberegning, tab af kontrol og forlegenhed synes mindretalsstyret af alewitter at have profiteret af oprøret, der har forøget dets legitimitet på flere måder. Det tilbød dens religiøse sunni-befolkning en muilghed for at få afløb for instinktive folkelige bekymringer og sætte sig selv i front regionalt og vise for den arabiske gade, at man kan stole på Syrien i forsvaret for islamisk værdighed. Optøjerne bistod også regeringen i dens genkommende forsøg på at kommunikere til det internationale samfund, at "vi er det eneste, der står imellem jer og de islamistiske horder". Nogle hævder, at optøjerne også tjener som en nyttig afledning fra nylige prisstigninger og generelle hårde tider."
Rapporten fra 8/2 2006 tilføjer blandt andet: "OPSUMMERING: En inflydelsesrig sunni-sheikh fremlagde fredag 6. februar detaljer, der synes at bekræfte regeringsdelagtighed i eskaleringen af den situation, der førte til voldelige optøjer i Damaskus to dage tidligere, inklusive kommunikation mellem premierministerens kontor og stormuftien. Han bemærkede også, at regeringstalsmænd nu synes at være besluttet på at identificere nogle syndebukke, der skal beskyldes for begivenhederne. Den danske ambassadør bekræftede separat for os, at ministeren for awqaf (islamisk ejendom) havde opflammet situationen dagen før optøjerne med sine bemækrninger ved fredagsbønnen i en moske."
Rapporten nævner også, at en indflydelsesrig imam "bemærkede at premierminister Naji al-Otri flere dage før demonstrationen instruerede stormufti sheikh Hassoun til at udsende et stærkt formuleret direktiv til de imamer der gav fredagsprædikener i moskeerne i Damaskus, uden at sætte noget loft over hvilken type sprog, der skulle bruges. Hassoun adlød ordre." Endvidere hedder det, at "Premierminister al-Otri instruerede også Hassoun og Awqaf-minister Ayoubi om, at hvis diplomatiske repræsentanter fra de danske og nroske ambassader forsøgte at fremføre undskyldninger over for dem og søge deres assistance i at dæmpe situationen, skulle de følge en hård linje og insistere på, at den eneste vej frem var at statsministrene for de to lande skulle udsende officielle undskyldninger."
Yderligere informtion, rapporten nævner, er at bannere, der blev sat op på Rawda-pladsen var åbenlyst sat op med regeringstilladelse samt at en af nøglepersonerne bag optøjerne siges at være den rige forretningsmand Ammar Sahloul med tætte bånd til både regeringen og stormuftien. Sahloul mistænkes for at være regeringsagent og havde sendt SMSer ud flere dage før med invitationer til demonstrationen. En anden kilde hævder, at regeringen tillod optøjerne i en lang periode og så reagerede med alvorlige trusler for at stoppe den, når "budskabet var leveret" - det budskab til USA og det internationale samfund, at "Dette er hvad I har i vente, hvis vi tillader rigtigt demokrati og tillader islamister at herske." (Aftenposten)

22/12 2010
Labour-parlamentsmedlemmet James Fitzpatrick kræver øjeblikkelig en muslimsk plakat revet ned, som han finder "extremt krænkende". . Plakaten er en anti-julekampagne fremført af den islamistiske gruppe Islam4UK, der hævder, at julen og troen på at Gud har en søn er ansvarlig for kønssygdomme, gæld, voldtægt, teenage-graviditeter, abort, hedenskab, vold i hjemmet, hjemløshed, hærværk, alkohol og narkotika. Modsætningsvis fremhæves islams ære og værdighed. (EIP-news)

21/12 2010
Ifølge dokumenter offentliggjort af WikiLeaks besluttede Den arabiske Liga i 2007 at sortliste samtlige Steven Spielbergs film - med den begrundelse, at instruktøren donerede 1 million dollars fra overskudsfonden fra "Schindlers Liste" til Israels kamp mod Hizbollah. Donationen fandt sted i 2006 og pengene gik til evakuering af børn fra områder under raketangreb, montering af splintfrit glas i ruderne på de hospitaler i det nordlige Israel og oprettelsen af en nødhjælps-hotline til civil brug under krigen. (Politiken)

Den iranske filminstruktør Jafar Panahi idømmes seks års fængsel samt tyve års forbud mod at lave film, give interviews og at udrejse. Panahi, der er tilhænger af den regimekritiske "grønne bevægelse", hævdes ifølge dommen hemmeligt at have indsamlet og udbredt propaganda mod regimet. (Politiken)

19/12 2010
Bank of America standser alle transaktioner vedrørende WikiLeaks. Banken følger dermed PayPal, MasterCard, VISA Europe og andre. Julian Assange udtaler, at banken udøver "en ny form for McCarthyisme", der forsøger at udsulte WikiLeaks og fratage organisationen finansiel mulighed for at forhindre hans udlevering til USA. (Ritzau)

16/12 2010
Ifølge en dom ved Københavns Byret handlede politiet ulovligt, da det anholdt 905 COP15-demonstranter ved en summarisk masseanholdelse 12. december 2009. Politiet idømmes erstatning til de 250 af de anholdte, der har indgivet klage. (JP)

En østrigsk haveejer dømmes for at fornærme sin muslimske nabo med sin jodlen. Haveejeren Helmut G. jodlede medens han slog sin græsplæne, samtidig med at naboen var fordybet i bøn, hvilket naboen opfattede som en hån mod muezzinens kald til bøn. Retten i Graz idømte haveejeren en bøde på 800 Euro for at krænke og fornærme muslimers tro. Den dømte udtaler: "Det var ikke min mening at imitere eller fornærme dem. Jeg begyndte bare at jodle et par melodier fordi jeg var i godt humør." (Kronen Zeitung)

Det afsløres, at poliltiet under demonstrationerne ved COP15, december 2009, gik direkte efter at bruge knipler imod journalister. Indsatslederen skal have sagt, at han ville se "rødglødende stave" , og at pressefolk skulle have "samme tur" som demonstranter. (JP)

15/12 2010
Flere detaljer kommer frem om bombesprængningen i Stockholm udført af svensk-irakeren Taimour Abdul Wahab Al-Abdaly. Ifølge en al-Qaeda-hjemmeside var svenske aviser udset som bombemål som straf for at have trykt Lars Vilks' tegning af Muhammed. Det rapporteres, at der blev fundet en walkie-talkie ved den afdøde bombemand i Stockholm. Ligeledes hævdes det, at han flere gange var i træningslejr i en irakisk gruppe ved navn "Den islamiske stat Irak" med tilknytning til al-Qaeda. Disse oplysninger peger på, at han næppe var alene om handlingen. (JP, BT)

Seks østlande kræver EU-forbud mod at benægte Sovjetunionens forbrydelsr under Lenin og Stalin. Det drejer sig om Ungarn, Tjekkiet, Bulgarien, Letland, Litauen og Rumænien, der fremsætter kravet i et brev til EU's justitskommissær, Vivane Reding. Landene argumenterer med det existerende forbud mod Holocaust-benægtelse i flere EU-lande og siger: "Fornægtelsen af enhver international kriminalitet bør behandles efter de samme standarder for at forhindre gunstige betingelser for rehabilitering og genfødsel af totalitære ideologier." (JP)

13/12 2010
Bombemanden, der blev dræbt i en eksplosion 12/12 i Stockholm, viser sig at være en irakiskfødt svensk statsborger ved navn Taymour Abdel Wahab. Han har også forbindelser til Storbritannien, hvor han har boet flere år i Luton, der er kendt for extremisme i kredsen omkring en moske i kvarteret Bury Park. Flere terrorangreb i landet har haft forbindelser til Luton. (JP)

10/12 2010

WikiLeaks-lederen Julian Assange sættes i isolationsarrest. Brasiliens præsident Lula protesterer som den første statsleder imod anholdelsen af Julian Assange i England. "Jeg vil gerne manifestere min protest imod det attentat, der har fundet sted mod ytringsfriheden´, siger Lula ifølge den spanske avis El PaÌs. "Jeg er overrasket over, at jeg ikke så nogen protester, da de anholdt manden (Assange, red.)." (Politiken)

Direktøren for Dokumentations- og Rådgivningscentret om Racisme (DRC) Niels-Erik Hansen sagsøger Pia Kjærsgaard for injurier. I sit såkaldte ugebrev skrev hun 27. juli: "Jeg synes, at Niels-Erik Hansen skulle tage en snak med danske jøder på Nørrebro og høre lidt om, hvordan de ser på situationen. Men det har han nok ikke tænkt sig– jøderne er jo selv ude om det på grund af deres trosfællers handlinger i et land, der ligger flere tusinde kilometer fra Danmark." Hansen siger, Kjærsgaards udtalelser anklager ham for antisemitisme: "Det er i den grad en svinestreg, for det implicerer, at jeg ville gøre netop det, som jeg i mit arbejde er sat til at bekæmpe, nemlig diskriminere på grund af etnisk oprindelse." (Politiken)

7/12 2010
WikiLeaks-lederen Julian Assange arresteres i London efter en international efterlysning motiveret af en omdiskuteret svensk voldtægtsanklage imod ham.

6/12 2010
Den tidligere leder af det liberale parti VVD i Holland, Frits Bolkestein, udtaler at jøder, der står frem, som fx. ortotokse jøder, hellere må udvandre fra Holland til Israel eller Amerika. Årsagen er den voksende antisemitisme blandt yngre marokkanske hollændere, der vil vokse i antal, siger Bolkestein. På grund af denne antisemitisme, som han især ser brede sig fra arabiske tv-kanaler, ser Bolkestein ikke nogen fremtid i Holland for sådanne jøder. (De Pers)

4/12 2010
Betalingsservicen PayPal lukker for betalinger til whistleblower-sitet WikiLeaks, der herved får vanskeligt ved at modtage økonomisk støtte.

3/12 2010
Jesper Langballe dømmes ved retten i Randers efter §266b ("Racismeparagraffen") for i en kommentar i Berlingske Tidende at have udtalt "Selvfølgelig skulle Lars Hedegaard ikke have sagt, at der er muslimske fædre, der voldtager deres døtre, når sandheden i stedet synes at være, at de nøjes med at slå døtrene ihjel (de såkaldte æresdrab) - og i øvrigt vender det blinde øje til onklers voldtægt." Langballe modtager dommen i en tilståelsessag som en protest, idet han ikke fik lejlighed til at føre sandhedsbevis for sin påstand i retten: "ªMed denne paragraf og dens placering i straffeloven må jeg anses for at være dømt på forhånd. Et sådant cirkus agter jeg ikke at deltage i. - Derfor tilstår jeg. (...) Strafbarhedskriteriet i ß266b er altså alene om nogen føler sig 'krænkede' eller 'forhånede' - ikke om det er sandhed eller løgn." (Berlingske)

Formanden for Liberal Alliance i Københavns Storkreds Torben Mark Pedersen anmeldes til politiet for racisme - i anledning af at han på internetavisen 180grader har udtalt følgende: "Der er danske fædre, der voldtager deres døtre." og "Selvfølgelig skulle jeg ikke have sagt, at der er danske fædre, der voldtager deres døtre, når sandheden i stedet synes at være, at de nøjes med at slå døtrene ihjel - og i øvrigt vender det blinde øje til onklernes voldtægt." Udtalelsen faldt som en protest mod dommen over Jesper Langballe for lignende udtalelser, idet Pedersen samtidig krævede at blive dømt. Efter opfordringen fra Pedersen anmeldes han så af 180grader-brugeren Jens Ole Kristensen. (180grader)

2/12 2010
Den britiske forfatter Alan Shadrake idømmes i Singapore seks ugers fængsel og en bøde på 115.000 kr. for at have kritiseret landets brug af dødsstraf i bogen "Once a Jolly Hangman - Singapore Justice in the Dock". Sagen følges af en retssag for injurier på grund af samme bog. (JP)

Whistleblower-tjenesten Wikileaks opsiges af Amazom, som tidligere stillede serverplads til rådighed for tjenesten. WikiLeaks kan ikke modtage yderligere dokumenter i sin anonyme elektroniske postkasse, før tjenesten har fundet en alternativ server. Opsigelsen sker efter WikiLeaks' kontroversielle fremlæggelse af 250.000 hemmelige dokumenter 28/11, der bl.a. afslørede Saudi-Arabiens pres på USA for at angribe Irans atomkraft-anlæg. Forlydender vil vide, at opsigelsen er et resultat af pres fra amerikanske regering.

1/12 2010
WikiLeaks' grundlægger Julian Assange efterlyses af Interpol motiveret i en omdiskuteret svensk voldtægtsanklage.

David Wojnarowicz' videokunstværk"A Fire in My Belly, A Work in Progress" (1986-87) fjernes fra udstillingen Hide/Seek på Smithsonian National Portrait Gallery i Washingtonefter pres fra den kommende leder af Repræsentanternes Hus John Boehner og kongresmedlemmet Eric Cantor, der har angrebet værket for at være "en skandaløs brug af skatteydermidler og et åbenlyst forsøg på at fornærme kristne i juletiden." Også præsidenten for Catholic League Bill Donohue angreb værket, som han karakteriserede som "hate speech". Værket er et portræt af en homosexuel ven af kunstneren og viser bl.a. et krucifix, hvorpå sorte myrer kryber. Fjernelsen af værket foregår efter Boehner og Cantors udtalelse: "Ledelsen på Smithsonian må enten anerkende fejltagelsen og rette den, eller indstille sig på en grundig undersøgelse i starten af januar, når det nye flertal overtager Repræsentanternes Hus." (Huffington Post, CBS News)

26/11 2010
Begge de to store danske tv-stationer DR og TV2 afviser uden at have set den omstridte serie "Cellen" at den kunne have nogen som helst interesse. "En serie produceret til en tyskejet kommerciel tv-kanal med et manuskript, der har været sendt ned til det tyske hovedsæde for herefter at blive sendt tilbage til Danmark med rettelser - det lyder ikke som et projekt, der kan føre til noget godt for DR´, siger chef for DR 2, Arne Notkin. "Vi er sat i verden for at lave dansk public service med danske værdier, og det er ikke noget, der skal tækkes udenlandske interesser". Programchef p TV 2 Zulu Maiken Wexø afviser også at interessere sig for serien: "Vi er ikke er glade for at overtage noget fra en anden kanal. Vi har nogle meget dygtige redaktører p Zulu, som er gode til at påvirke et program undervejs. Så vi ville aldrig købe noget, en anden kanals redaktører havde været med til at udvikle", siger hun. Ingen af de to nævner, at begge kanaler konstant sender en lang række udsendelser købt hos internationale tv-kanaler. (Politiken).

25/11 2010
TV-selskabet SBS udskyder igen udsendelsen af satireserien "Cellen", der handler om en gruppe kiksede terrorister. Serien har Omar Mazouk, Nicolas Bro, Ramadan Husseini og Simon Juul i hovedrollerne som uduelige terrorister. Ifølge informationschef på SBS, Jesper Jürgensen, skyldes beslutningen bekymring om, hvorvidt serien kan genere nogle af selskabets annoncører. Også den aktuelle terrortrussel mod Danmark nævnes som begrundelse. SBS ændrede først navnet på serien fra "Terrorcellen" til "Cellen" og flyttede den derefter fra Kanal 5 til den mindre sete 6'eren. SBS har gentagne gange udskudt udsendelsen af serien. Serien har fået statsstøtte på 4.5 millioner fra Filminstituttet - hvilket forpligter stationen til at sende serien og får kulturminister Per Stig Møller til at kræve tilbagebetaling, hvis den ikke sendes. Marzouk udtaler: "Jeg er rasende over, at SBS ikke tør vise en serie, der tager pis på ekstremister." Socialdemokraten Mogens Jensen taler om "selvcensur". (Politiken)

TV-stationen SBS lover nu tilbagebetaling af den offentlige støtte fra Public Service-puljen til tv-serien "Cellen" - hvis ikke man kan få serien solgt til en anden tv-station. Pressechef Jesper Jürgensen udtaler: "Vi havde håbet på en længere frist, men nu har vi altså fået et halvt år til at finde en løsning, og det er klart, at vi overholder reglerne. Hvis ikke det lykkes at afsætte serien til en anden TV-station, betaler SBS selvfølgelig pengene tilbage." Afgørelsen er udelukkende kommerciel, siger han: "Vi føler, at der er risiko for at støde nogle af SBS' annoncører. Der er tale om en helt overordnet vurdering, og vi træffer løbende en række valg, og vi ønsker bare ikke at tage den risiko." Samtidig hævder han, at man ikke er blevet presset til afgørelsen af annoncørerne til at droppe serien. (Berlingske)

24/11 2010
Ifølge en ny trusselsvurdering fra PET forsøger udelandske terrorgrupper aktuelt at sende terrorister til Danmark for at udføre angreb. PET understreger, at der er specifikke oplysninger om trusler rettet mod Jyllands-Posten og personer med tilknytning til Muhammedtegningerne. Ifølge PET er dette ikke kun en øjeblikkelig trussel: "Center for Terroranalyse vurderer, at militante islamister i Danmark og udlandet også på længere sigt vil anse disse mål for legitime og attraktive." (Politiken)

To fremtrædende pakistanske imamer varsler landsdækkende protester, hvis ikke den 45-årige kristne Asia Bibi bliver henrettet for blasfemi. Anledningen er, at Pakistans præsident overvejer en benådning. Den indflydelsesrige mufti Muneer Ur Rehman udtaler "Hvis præsidenten benåder Asia Bibi vil hæve vor røst i hele landet, indtil han er tvunget til at trække sin beslutning tilbage." Imamen Hafiz Ibtisam Elahi Zaheer fra Lahore udtaler, at en benådning vil være forsømmelig og kriminel og føre til uroligheder. Præsidentskabet modificerer efterfølgende sin holdning, idet talsmanden for præsidenten Asif Ali Zardar udtaler: "Hun kan ikke blive henrettet nu. En dødsstraf kan først blive ført ud i livet, når den er blevet stadfæstet af øverste retsinstans." (JP)

 

23/11 2010
Den britiske læge Dalia Nield trues med injuriesøgsmål for at have udtalt sig kritisk om den angiveligt brystforstørrende creme "Boob Job". Producenten Rodial Limited hævder, at cremen kan øge bryststørrelsen på kvinder med 2,5 cm - heroverfor har Dr. Nield, der selv er plastikkirurg, fremhævet, at man ikke har fremlagt en analyse af tests af cremen samt at hvis påstanden om, at den kan flytte fedtceller rundt i kroppen, virkelig er sand, er produktet potentielt farligt. Den britiske regerings forslag til ændring af injurielovgivningen ventes fremlagt tidligt i 2011.

22/11 2010
Retssagen imod forlaget Moulinsart for at publicere "Tintin i Congo" begynder i Bruxelles. Sagsøgeren Mbutu Bienvenu kræver at forlaget ophører med at publicere den 80 år gamle tegneserie - subsidiært at man fremsætter en undskyldning til det congolesiske folk og en redegørelse, man skal forpligte til at optrykke i kommende udgivelser af hæftet. (Politiken)

17/11 2010
De norske bisper indstiller præsten Einar Gelius til fyring for at have skrevet bogen "Sex i Bibelen". Biskop Ole Christian Kvarme fra den norske statskirke indkalder i et brev Gelius til møde i bisperådet med henblik på afskedigelse. (Ritzau)

16/11 2010
En 26-årig palæstinenser står til livsvarigt fængsel for ateistiske og anti-islamiske indlæg på Facebook. Manden, der bor på Vestbredden har bl.a. gjort grin med Koranen, kaldt Muhammed en "primitiv beduin" og kaldt islam en "blind tro der vokser og overtager folks sind, hvor der opstår irrationalitet og arrogance." Hans Facebook-sider havde til tider mere end 70.000 besøgende. Ejeren af den netcafe, hvor manden kom, anmeldte ham til den palæstinensiske efterretningstjeneste. Konservative muslimer kræver nu manden henrettet, og selv flere af hans familiemedlemmer taler for livsvarigt fængsel. (AP)

Den britiske legetøjsforretning Early Learning Center fjerner en plasticgris fra deres legetøjsbondegård for småbørn. Sættet "HappyLand Goosefeather Farm" rummer nu en tom svinesti med en øf-knap. Efter klage fra moderen Caroline, der købte sættet til sin datters 1-årsdag, hævder ELCs ledelse, at grisen fjernes af "religiøse grunde" for ikke at krænke muslimer og jøder. Efter klagen udtaler ELC, at "We recognise that pigs are familiar farm animals - especially for our UK customers. We have taken the decision to reinstate the pig and to no longer sell the set in international markets where it might create an issue." (The Sun)

15/11 2020
Ægypteren Kareem Amer frigives ikke fra fængslet i Alexandria, trods han i princippet blev løsladt 6/11. Amer har udstået en straf på fire års fængsel for blog-aktivitet, et år for "bagvaskelse" af præsident Mubarak og tre år for at krænke islam. Ifølge The Arabic Network for Human Rights Information blev Amer ikke løsladt, men i stedet torteret for få dage siden. Blandt de forhold, Amer dækkede på sin blog, var islamiske overfald på krsitne i Alexandria og kritik af undervisningen på Al-Azhar-universitetet i Cairo, som han mente opfordrede til had mod anderledes tænkende. (JP)

12/11 2010
Kurt Westergaard modtager Svarres Legat af Danske Bladtegnere. Foreningens formand Claus Seidel udtaler: "Han modtager prisen som en hæder for sit arbejde som bladtegner og hans kamp for retten til at ytre sig frit." (Ritzau)

11/11 2010
Den pakistanske kvinde Asia Bibi dødsdømmes for blasfemi mod profeten Muhammed. Den kristne Bibi, 45 år gammel og moder til fem børn, modtager straffen efter et skænderi med andre markarbejdere efter hun blev bedt om at hente drikkevand. Hendes kolleger nægtede at drikke vandet, der blev betragtet som "urent" fori hun var kristen, og efter episoden eskalerede blev hun overfaldet af en større menneskemængde. Politiet intervenerede for at beskytte hende, men anklagede hende derefter for blasfemi, presset af lokale imamer. Ali Hasan Dayan fra Human Rights Watch i Pakistan udtaler: "Det er en uanstændig lov. Grundlæggende bruges den blot som et redskab til forfølgelse og til at afgøre andre sager, der ikke har noget med religion at gøre. Det gør religiøse mindretal særligt sårbare, fordi loven ofte bruges imod netop dem." (JP)"

6/11 2010
Den islamistiske hjemmeside www.RevolutionMuslim.com offentliggør en dødsliste over britiske parlamentsmedlemmer, der stemte for Irakkrigen i 2003. Dødslisten er inspireret af den muslimske studerende Roshonara Choudry, der i maj forsøgte at dræbe Labour-politikeren Stephen Timms med knivstik, efter at hun havde læst opfordringer til hellig krig på hjemmesiden. Dødslisten lægges frem som reaktion på, at Choudry i denne uge idømtes livsvarigt fængsel. Hjemmesiden giver detaljerede råd om, hvorledes man kan opsøge politikerne i deres valgkredse, og hvor man kan skaffe sig egnede knive. Hjemmesiden ligger på en server i USA; de amerikanske og britiske efterretningstjenester undersøger nu, om hjemmesiden kan spærres. Bernard Jenkin, leder af det britiske parlaments sikkerhedsudvalg, udtaler: "At opildne til mord er klart en forbrydelse. Det er en forbrydelse i USA og Storbritannien, og jeg tror, at hvis myndighederne kan finde ud af, hvem der er ansvarlig for at opsætte denne hjemmeside, vil de blive arresteret og få deres sag prøvet ved en domstol." (Berlingske)

4/11 2010
YouTube fjerner video med islamisten Anwar al-Awlaki efter pres fra britiske myndigheder og amerikanske politikere. Den amerikanskfødte imam baseret i Yemen opfordrer på en række videoer til hellig krig; i en af de slettede videoer udtaler han blandt andet "Hadet til de vantro er en central del af vores militære trosbekendelse. Børn skal udøve hellig krig." Den britiske sikkerhedsminister Pauline Neville-Jones reagerede efter, at en 21-årig britiskbaseret muslimsk kvinde, Roshonara Choudhry, under en nylig retssag hævdede at være inspireret af imamens udtalelser, da hun forsøgte at dræbe et britisk parlamentsmedlem fordi han havde stemt for den militære indgriben i Irak. Victoria Grand, en talsmand for YouTube, udtaler, at videotjenesten nu er i fuld gang med at fjerne videoer, der strider mod hjemmesidens regler og eksempelvis opfordrer til særlige illegale aktiviteter eller kommer fra terrororganisationer. (JP)

1/11 2010
En planlagt terroraktion, der 30/10 førte til anholdelser af syriske indvandrere i Göteborg, forbindes nu med de danske muhammedtegninger. Ubekræftede forlydender vil vide, at målet for terroraktionen var danske mål i byen såsom det danske generalkonsulat og Danske Banks lokalafdeling. (Aftonbladet)

31/10 2010
Apple censurerer danske dagblades udgivelser på selskabets nye medieplatforme bl.a. på iPad'en. Ekstra Bladets applikation til iPhone er fx. blevet afvist på grund af et digitalt galleri af nøgne piger. Dagbladene ser iPad og ligende apparater som mulighed for abonnementsfinansieret digital journalistik. Koncerndirektør Stig Ørskov fra JP/Politiken udtaler at der er grund til bekymring, "specielt i en situation, hvor Apple har så dominerende en stillilng på markedet." Peter Bro fra Syddansk Universitet udtaler: "Hvad med næste gang, vi ser et læk af militæroplysninger fra USA - hvordan vil den amerikanske virksomhed forholde sig til det?" (Politiken)

30/10 2010
Pia Kjærsgaard (DF) kræver censur af arabisk tv i Danmark. Hun fremlægger flere muligheder - forbud imod paraboler i ghettokvarterer eller censur af, hvilke tv-signaler der kan modtages i Danmark. Specielt de arabiske tv-kanaler al-Jazeera og al-Arabiya bør ifølge hende forbydes.

23/10 2010
En gipsafstøbning af forfatteren Claus Beck-Nielsen tilbageholdes af myndighederne i Ægypten. Figuren, der er en del af Beck-Nielsens projekt om identitetstab og sin egen død, skulle være udstillet i Cairo. Ifølge kunstneren skyldes tilbageholdelsen, at figuren kom fra Danmark, idet myndighederne mistænker figuren for at fornærme profeten og stå i forbindelse med de danske karikaturtegninger: "De har åbenbart fortolket det derhen, at den er imod deres religiøsitet." (Politiken)

Fyringen af journalisten Juan Williams fra National Public Radio er måske påvirket af det saudisk og OIC-finansierede "Council on American-Islamic Relations" (CAIR). Efter Williams' udtalelse 18/10 om, at han følte sig nervøs ved at flyve sammen med islamisk påklædte personer, udsendte CAIR en pressemeddelelse, der krævede hans fyring. I udtalelsen blev hans kommentar kaldt "irresponsible and inflammatory", og CAIR beklagede sig over, at "mediekommentatorer, der fremsætter retoriske angreb på islam og muslimer normalt ikke udsættes for professionelle konsekvenser". Den neokonservative tænketanek Center for Security Policy (CSP) hævder, at CAIRs udtalelser har bidraget til fyringen af Williams: "Siden CAIRs start i 1994 har de udført målrettede påvirkningsopreationer i USA i et forsøg på at censurere enhver kritik af islam, jihad og islamisk sharialovgivning. Deres mål har været dusinvis af journalister, valgte politikere og almindelige borgere, men de har aldrig registreret sig under Foreign Agents Registration Act." Denne lov kræver, at organisationer betalt af udenlandske sponsorer, der arbejder for at påvirke institutioner eller embedsmænd under USAs regering skal registrere sig som fremmede agenter og indberette deres aktivitet til Justitsministeriet. Et projekt ved navn "CAIR Observatory" dokumenterer, at CAIR ud over penge fra OIC har modtaget 6.6 million dollars i tilskud og tilsagn om 54.5 million dollars fra kilder i Saudi-Arabien, de Forenede Emirater, Kuwait og Iran, mere end fyrre møder med disse ssponsorer og mere end 100 påvirkningsoperationer over for regeringskontorer, militær, politi, valgte politikere, kandidater, medier og private firmaer. Dagen efter CAIRs pressemeddelelse afskedigede NPR Williams. (Bigpeace.com)

19/10 2010
To pakistanere bosiddende i England var klar til at bistå David Headley i det planlagte attentat mod Jyllands-Posten som hævn for Muhammed-tegningerne. Den ene ville skaffe finansiering, den anden deltage iselve angrebet; de to udgjorde således dele af en "sovende celle" i England. Det fremgår af afhøringerne af Headley under retssagen mod ham i Chicago. Samtidig fremgår det af indiske afhøringer af Headley, at hans delagtighed i terrorattentatet i Mumbai i 2008 ikke bare skete i samarbejde med Lahskar-e-Taiba-terrorister baseret i Pakistan, men også i tæt samarbejde med den pakistanske efterretningstjeneste ISI.
(JP, Guardian)

16/10 2010
Endnu en tunesisk mand inddrages nu i terrorsagen med tuneserne KS og Slim Chafra, der i 2008 blev administrativt udvist på mistanken om et planlagt attentat mod Kurt Westergaard. Den tredje tuneser, M, har ikke været anholdt i sagen, men impliceres i aflyttede telefonsamtaler med KS og M i 2007. PET fremlægger disse indicier i en sag, hvor Chafra har anlagt mod Integrationsministeriet for at afvise PETs påstand om hans delagtighed i attentatplanerne. (Politiken)

14/10 2010

Fem ægyptiske aviser og mangfoldige nyhedssites på nettet citerer den danske udenrigsminister Lene Espersen for at have undskyldt Muhammedtegningerne på et officielt besøg i Cairo. Sheik Ahmed Tayeb, leder af al-Azhar-universitetet, der sad ved siden af Espersen, er ikke i tvivl i sin gengivelse af Espersens undskyldning for Jyllands-Postens muhammedtegninger: "Ministeren gentog sit lands undskyldning for at have trykt karikaturerne og understreger Danmarks bestræbelser på at gøre det kriminelt at krænke religioner", citeres Sheik Ahmed Tayeb for på forsiden af Egyptian Gazette. Avisen slår nyheden stort op og skriver, at "fem år efter de vrede muslimske protester undskyldte Danmark onsdag for trykningen af tegningerne, der afslørede profeten Muhammed." Sheiken afviste på sin side at undskylde de vrede og voldelige muslimske responser på tegningerne.. "Jeg følte, at ministeren skammer sig over disse tegninger. Hun sagde til mig, at de var en individuel handling, der ikke udtrykker det danske folks og den danske regerings synspunkter."

Ifølge det franske nyhedsbureau AFP lød Espersens ord på et pressemøde således: "Jeg vil bare gøre det klart, at det var noget, som vi fandt meget beklageligt, og vi ønsker ikke at se det gentaget." Gulf News, en engelsksproget avis i Dubai med korrespondent i Cairo, skriver, at den danske udenrigsminister direkte undskyldte for Muhammed-tegningerne: "Danmark er imod enhver gentagelse af sådanne bestræbelser, der skaber kløfter mellem mennesker i verden."'

Udenrigsministeriet betragter citaterne som en misforståelse og arbejder angivelig hårdt på at få den rettet. Lene Espersen hævder, at hun aldrig kunne drømme om at sige undskyld for Jyllands-Postens Muhammedtegninger: "Men jeg kan bekræfte, at jeg har sagt, at ytringsfriheden ikke er så vidtgående, at der ikke er nogen afgrænsninger", siger ministeren og henviser til blasfemi- og racismeparagrafferne i den danske lovgivning. (JP/Berlingske/Gulf News/EgyptianGazette)

Udenrigsministeriets berigtigelse ang. Lene Espersens udtalelser i Cairo lyder som følger (på hjemmesiden for den danske ambassade i Cairo):
"DANISH FOREIGN MINISTER VISITS EGYPT
In the light of the various media reports concerning the Danish Foreign Minister's meeting on 13 October with His Eminence the Grand Sheikh of el-Azhar the Embassy reproduces the exact wording of the Minister's statement concerning the cartoon issue:
The Danish government is well aware that many people felt deeply hurt by the cartoons. I would like once again to make it clear that this is something we find regrettable, and do not wish to see repeated.
I would like to make it clear that the Danish government respects Islam as one of the World's major religions and we condemn any attempt to demonize groups of people on the basis of their religion or ethnic background.
Under the Danish constitution, every citizen has the right to express himself within the limits of the law without interference from the government." (dr.dk)

Journalisten Osama al-Habahbeh fra International Media Service vurderer, at en tilbagetrækning af "undskyldningen" fra Lene Espersen vil være problematisk: "Hvis hun i morgen siger, at det ikke var en undskyldning, så vil der helt sikkert blive ballade i den arabiske verden." Al-Habahbeh er korrespondent i Danmark for det jordanske nyhedsbureau.
Sheikh Ahmed Tayeb fra al-Azhar-universitetet, der i Egyptian Gazette havde omtalt Espersens udsagn som en undskyldning, bekræfter nu, at det drejede sig om en beklagelse, ikke en undskyldning. Sheikhens talsmand Muhammed R. Tantawi siger til DR Nyheder: "Der er forskel på en beklagelse og en undskyldning. Desværre har en upræcis oversættelse skabt en del forvirring." (JP)

11/10 2010
Kina lukker for BBC og CNN for ikke at udbrede dækningen af overrækkelsen af Nobels Fredspris til Lu Xaioabo. (JP)

10/10 2010
Den kinesiske nobelpristager og systemkritiker Liu Xiaobos hustru Liu Xua arresteres for at have informeret ham om tildelingen af Nobels Fredspris. Den norske avis Dagbladet har været i email-kontakt med hende - hun skriver: "Giv beskeden fra mig videre så hurtigt som muligt. Jeg er sat i husarrest. De har ødelagt min telefon, og den virker ikke længere." (Politiken)

8/10 2010
Censur af tv-udsendelser og internet forhindrer kinesere i at høre om tildelingen af Nobels Fredspris til systemkritikeren Liu Xiaobo. CNN og forskellige nettjenester lukkes af myndighederne, og sms'er med Xiaobos navn hindres i at komme frem. (Berlingske)

Det norske fagblad Journalisten trykker den tegning af Jan O. Henriksen, ("Jano"), der et par dage tidligere blev bortcensureret fra Adresseavisen. Tegningen forestiller Kurt Westergaard med sin Muhammedtegning under armen. "Vi vælger at gøre det, sådan at Journalistens læsere får et bedre grundlag at vurdere Adresseavisens beslutning på," skriver fagbladet, der har Janos tilladelse til offentliggørelsen. (Journalisten.no)

Kurt Westergaard modtager den tyske Leipziger Medienpreis ved en højtidelighed, der overværes af chefredaktører fra hele Europa. "Pris for mediernes frihed og fremtid" tildeles personer eller organisationer, der "med risikovillighed, engagement og mod har stridt for ytringsfrihed." Prisen uddeles for 10. gang og har rod i frihedskampen i DDR - som minde om massedemonstrationerne i Leipzig 9/10 1989 ved Nicolai-kirken. Westergaard modtager 30.000 Euro og en bronzefigur, der forestiller en søjle fra kirken. Blandt de tidligere modtagere kan nævnes Anna Politkowskaja.
Valget af Westergaard udløser vrede reaktioner hos to iranske systemkritikere. Shirin Ebandi, der fik Nobels Fredspris i 2003, udtrykker vrede og bestyrtelse og protesterer over at valget offentliggøres så sent, at hun nåede at møde frem. Den kritiske journalist Akbar Ganji bliver så forbitret, at han straks forlader Leipzig. Ved en podiediskussion i Leipzig kritiseres pristildelingen af en række journalister fra den arabiske verden. (Die Welt/ JP)

Den franske forfatningsdomstol godkender det politiske forbud mod tildækning af ansigtet på offentlige steder, det såkaldte "burkaforbud", der er vedtaget i begge parlamentets kamre. Overtrædelse straffes med bøde. Domstolen indskærper den indskrænkning, at "Forbuddet mod at dække sit ansigt på offentlige steder kan ikke indskrænke den religiøse frihed på religiøse steder, der er åbne for offentligheden."

Stanford-professoren Enrique Chagoyas collage "The Misadventures of the Romantic Cannibals" fjernes fra Loveland Museum Gallery, Colorado, USA af bysturet. Collagen viser bibelske motiver, hvor personerne er erstattet af tegneseriefigurer - ifølge Chagoya som en protest mod kirkens forplumring af det spirituelle. Mange protester imod værket kulminerede da den 56-årige kvindelige lastbilchauffør Kathleen Folden angreb det med et koben, angiveligt med henvisning til, at kirken blev vanhelliget af afbildningen af Jesus i sexuel aktivitet. Herefter resolverede bystyret, at sikkerheden omkring udstillingen var truet, og fjernede værket. Udstillingens kurator udtaler: "Efter min mening er det trist at fratage folks frihed til at se kunst." Chagoya afviser, at værket er pronografisk: "Dette er ikke Kristus. Det er en collage. Det jeg prøver at give udtryk for, er kirkens undertrykkelse af det spirituelle." Han tilføjer: "Det er et tab for alle. Ikke kun for mig, men for alle der tror på ytringsfriheden. At undertrykke kunst er noget der sker i totalitære samfund. Ikke i vores." (JP)

6/10 2010

Den norske avis Adresseavisen skrotter et oplag pga. en tegning forestillende Kurt Westergaard. Oplaget på 90.000 af tillægget blev kasseret Uke-Adressa på grund af en tegning af Jan O. Henriksen ,der forestillede Muhammedtegneren med en af sine tegninger i hånden. Tegningen var godkendt af redaktionen, men blev efterfølgende underkendt af bladets ledelse. Tegneren finder selv tegningen ufarlig, men tilføjer "Jeg føler bestemt ikke, at det er censur. Man er nødt til at tage hensyn til medarbejdernes tryghed. Skal man provokere bevidst, må man på forhånd være enig om det og have en diskussion om hvilke forholdsregler, man skal tage." Efterfølgende blev tegningen udskiftet med et portrætfoto af Westergaard.
Adresseavisen og Henriksen stod i 2008 bag publikationen af en karikatur af en selvmordsbomber, der sagde: "Jeg er Muhammed, og ingen tør udgive mig!", der vakte postyr på arabiske hjemmesider. (NRK)

5/10 2010
En blogger anklages ved retten i Strasbourg for at ophidse til religiøst had i en hjemmelavet video lagt ud på nettet. Den viser bloggeren iført djævlemaske, der river koransider ud og laver papirflyvere af dem - og sender dem imod en model af Twin Towers. Sluttelig tænder han ild til koranen og tisser på den for at slukke ilden. Den 30 år gamle mand fra Bischheim nær Strasbourg blev anholdt 4/10. Strasbourgs viceanklager Gilles Delorme udtaler: "Han indrømmer, han er ansvarlig for handlingen. Han siger, at han ikke er højrefløjsextremist, men at man i Frankrig kan brænde koranen, ligesom han kan brænde Peter Plys uden at bekymre sig om konsekvenserne". Det Muslimske Råd i Frankrig udtaler, at man vil melde bloggeren til politiet men opfordrer samtidig franske muslimer til at møde denne serie af provokationer med ro. (Reuters)

3/10 2010
Hizbollah fordømmer udgivelsen af Flemming Roses bog "Tavshedens tyranni". Ifølge det iranskek nyhedsbureau Abna udsender Hizbollah en erklæring, der fordømmer udgivelsen og hævder, at den viser en manglende vilje til at respektere muslimers følelser. Videre hedder det "Dette demonstrerer også deres insisteren på at fornærme muslimers helligdomme og skabe spændinger i de gode relationer, der burde eksistere mellem forskellige religioner i verden." (Ritzau)

2/10 2010
Dansk Plakatmuseum under Den gamle By i Århus aflyser en retrospektiv udstilling af kunstnergruppen Surrends satiriske plakater. Anledningen er et nyt pornografisk billede med medlemmer af kongehuset, som kunstnergruppen først annoncerede ville være på udstillingen og senere publicerede, da Plakatmuseet afviste at inddrage billedet. Thomas Bloch Ravn fra Den gamle By hævder aflysningen skyldes Surrends overtrædelse af forskellige aftaler; Surrend hævder aflysningen er et tilfælde af censur begrundet af billedets karakter. Jan Egesborg fra gruppen siger: "Hvor har Trykkefrihedsselskabet været henne" Hvor er Søren Espersen?" Gruppen hævder i en pressemeddelelse, at den manglende støtte fra Jyllands-Posten beviser at Muhammedtegningerne var et ondt angreb på en minoritet: "Jamen, ellers havde de da støttet os. Jyllands-Posten er en af de aviser, der ikke har trykt vores plakat som dokumentation i deres dækning af sagen. Altså, hvor har Flemming Rose været i denne her sag? Vi støttede dem, fordi vi troede på, at det var ytringsfriheden, de var ude for at forsvare. At alle skal være mål for spot og spe. Men det gælder jo så ikke. Og så synes jeg ikke, at det var okay at trykke tegningerne." Han konkluderer: "Men det her får os til at tænke: Er der virkelig ytringsfrihed i Danmark? Og der er svaret: Nej." (Politiken)

2/10 2010
Politikere fra Sverigedemokraterna ophører efter trusler. Efter indvandrerbanden Original Gangsters er begyndt at lægge information om valgte sverigedemokraters navn og adresse ud på sin hjemmeside har flere sverigedemokrater i Ronneby fået truende telefonopkald. Tomas Lust fra Sverigedemokraterna i Ronneby, der holder krisemøde idag, siger: "De fleste af os har besluttet os for at stoppe nu." Han tilføjer: "Det er klart, at man bliver urolig, og de fleste har sagt, at de nu overvejer at hoppe fra. Selv tænker jeg på min familie. Man tør jo ikke gå ud længere uden at se sig omkring og låse døren ordentligt." Lars Bergqvist fra Original Gangsters udtaler til Aftonbladet: "Vi forsøger ikke at skræmme nogen, men det er vores drøm, at alle sverigedemokraters stole skal stå tomme." Han mener ikke at bandens hjemmeside skal ses som en trussel: "Nej, men personligt synes jeg, at det bare er godt, hvis de føler sig skræmte. Og vi er vant til at få det, som vi vil ..." Bergqvist med øgenavnet "Læderlasse" siges at være talerør for bandens leder Denho Acar, der befinder sig på flugt for svensk politi i Tyrkiet. (Politiken/ Aftonbladet - http://www.aftonbladet.se/nyheter/valet2010/article7886134.ab)

1/10 2010
De islamiske landes konferenceorganisation OIC fordømmer udgivelsen af Flemming Roses bog "Tavshedens tyranni". OICs tyrkiske generalsekretær Ekmeleddin Ihsanoglu "fordømmer kraftigt udgivelsen i Danmark af bogen med titlen "Tavshedens Tyranni"", hedder det i en udtalelse. Ihsanoglu udtrykker "forbløffelse og skuffelse" over udgivelsen af bogen. (Ritzau)

28/9 2010

Den 37 årige irakiske kurder Shawan Sadek Saeed Bujak tilstår at have planlagt et større terrorangreb på Jyllands-Posten. Bujak har siden juli siddet fængslet i Norge sammen med to medmistænkte og tilstår nu over for Politiets Sikkerhedstjeneste terrorplanen. Kommunikationschef Trond Hugubakken (PST) udtaler: "Jeg kan bekræfte, at en af de sigtede i terrorsagen har tilstået planlægning af terror" ogtilføjer " ... ud fra hvad han har forklaret tyder det på, at avisen var deres mål." Bujaks forsvarer Brynjar Melling siger, at der kun er tale om handlinger på planlægningsstadiet, og at der aldrig var "konkret og nærliggende fare for liv og helbred i denne sag."

De andre to mænd er den 31-årige David Jakobsen med usbekisk baggrund og den 39-årige Mikael Davud med uighurisk-kinesisk baggrund; alle tre har permanent opholdstilladelse i Norge. PST anholdt de tre i en koordineret aktion i Oslo og Duisburg, Tyskland, 8. juli efter et års overvågning. Ifølge norsk politi har gruppen forbindelser til Al-Qaeda i Pakistan, især via Davud, der ifølge MI6 har forbindelser til det netværk der stod bag London-bombningen i 2005. Davud skulle have forbindelser til Al-Qaeda-lederen "Ahmad", der forbindes til terrorforsøgene i Manchester april 2009 og New Yorks undergrundsbane i september 2009. (VerdensGang/ JP)

27/9 2010
Minister for offentlig velfærd i Indonesien Agung Laksono udtaler, at Flemming Roses bog "Tavshedens tyranni" er propaganda, hvis formål er at splitte og provokere muslimer i hele verden. "Indonesiske muslimer bør ikke ty til anarki som reaktion på nyheden om den planlagte udgivelse af bogen." udtaler han ifølge Jarkarta Post. "Udgivelsen af bogen vil udløse internationale protester. Men i Indonesien bør protesterne ikke være i strid med loven." (TV2)

25/9 2010
En politiker fra Sverigedemokraterna i Göteborg overfaldes af omkring ti mænd. Politikeren, der har mellemøstlig baggrund, fik kastet en genstand ind gennem ruden til sit hjem, og da han gik ud for at se, hvad der foregik, overfaldt en gruppe mænd ham. Ifølge partiets lokale leder var gerningsmændene fra samme område af Mellemøsten som politikeren, og de skreg, at han skulle forlade partiet. Han fik flere skader fra knivstik, men meldes uden for livsfare. (Expressen)

23/10 2010
Britisk politi anholder seks personer for at have filmet en koran-afbrænding og lagt den på YouTube. Afbrændingen fandt sted i Gateshed 11. september, og de to første af de seks blev anholdt 15. september. I videoenj ubler maskerede mænd "11. september, international Brænd Koranen Dag!" og "Til ære for soldaterne i Afghanistan!", medens de hælder petroleum på bøgerne og til sidst sparker til dem. (JP)

21/10
Tre kunstgallerier i Istanbuls havnekvarter Tophane overfaldes af ca. 50 personer, der bevæbnet med tåregas og jernstænger slår løs på besøgende gæster. "De havde knuste flasker i hånden og skreg Allahu Akbar", udtaler maleren Nazim Dikbas på en pressekonference dagen efter. " Der var ikke tale om lokale, men om et godt organiseret angreb, der blev aftalt på nettet". Eftersigende skulle en af angriberne have råbt: "Det er et boligområde. I kan ikke drikke alkohol her". (Tageszeitung)

17/9 2010

Målet for den tjetjensk-belgiske bombemand Lors Dukajev, der 10/9 stod bag et sprængningsuheld på et københavnsk hotel, var Jyllands-Posten i Viby. Det afslører Københavns Politi, der meddeler, at bomben var en brevbombe med TATP som sprængmiddel og små metalkugler som skadevoldere. (JP)

16/9 2010

Den amerikanske tegner Molly Norris, der i april fandt på ideen med "Everybody Draw Mohammed Day" er gået under jorden og har skiftet navn efter trusler. Bl.a. har den amerikansk-yemenitiske imam Anwar al-Awlaki opfordret til henrettelse af Norris. (JP)

Skånepartiets talsmand Carl P. Herslow møder for Malmø Tingsret, anklaget for "hets mot folkgrupp" for at have fremstillet en plakat, der viser den nøgne Muhammed og hans niårige hustru. (nyheter.se)

Den homosexuelle svenske politiker Fredrick Federley (Centerpartiet) overfaldes og berøves af fire mænd, der venter på ham uden for hans hjem i Stockholm, med en brækket næse og hjernerystelse som resultat. (pridenews.dk)

10/9 2010
Dansk Supermarked afviser at forhandle Kurt Westergaards erindringer "Manden bag stregen". Koncernens informationschef Erik Eilenberg udtaler: "Vi vurderer ikke, at bogen er kommercielt interessant for os at sælge, og derfor har vi sagt nej tak til den – ligesom vi siger nej tak til mange andre projekter. Vi mener simpelthen ikke, bogen har det bestseller-potentiale, der skal til for at komme ind i vores butikker." (JP)

9/9 2010
Imam Feisal Abdul Rauf advarer om en ny Muhammedkrise, der kan blive udløst af amerikansk modstand mod opførelsen af et islamisk kulturcenter og moske tæt på Ground Zero i New York. Rauf udtaler til CNN: " Hvis det ikke bliver håndteret korrekt, vil denne krise kunne blive meget større end den danske Muhammedkrise, der resulterede i angreb på danske ambassader forskellige steder i den muslimske verden." Rauf fortsætter: "Hvis jeg havde vidst, at dette ville forårsage en sådan smerte, ville jeg ikke have gjort det", men tilføjer "Hvis vi ikke håndterer dette korrekt, kunne det udvikle sig til noget, der kan blive endog meget, meget, meget farligt." (JP)

8/9 2010
Kurt Westergaard modtager M100 Mediaprisen i Potsdam. Den tidligere DDR-dissident Joachim Gauck motiverer pristildelingen og kritiserer dele af den danske elite, herunder PEN, der undlod at støtte Kurt Westergaard, da det brændte på. Westergaard siger i sin svartale bl.a. "En avistegning er en idé med en streg udenom, og den lever normalt kun én dag. Men engang imellem er emnet for tegningen noget, som tilsyneladende er evigt aktuelt: Det er frihed. Hvis der er noget, som folk er uenige om i den globale landsby, så er det frihed." Kansler Angela Merkel holder hovedtalen ved arrangmentet, hvilket kritiseres af Frankfurter Allgemeine, der siger, at dette kan koste en "høj udenrigspolitisk pris". Formanden for Muslimernes Centralråd i Tyskland Aiman Mazyek siger tilsvarende, at Merkel ærer en tegner, "som i vore øjne har trådt på vor profet med fødderne og egentlig har trådt på os alle med fødderne." Westergaard selv udtaler til tysk presse: "Efter min opfattelse kan man ikke sammenligne islam med kristendommen. Det er ikke en sympatisk religion, men en i mange henseender reaktionær religion." (JP/ Berlingske)

 

Gymnasielæreren Allan Poulsen hævder i bladet "Religion", at han har begået selvcensur i lærebogen"Islamdebat", der bl.a. hander om 9-11 og islamkritiske udgivelser som filmen "Submission" og Jyllands-Postens tegninger. Ingen af disse er gengivet i bogen. Ifølge forfatteren er dette udtryk for en "radikal ændring": "Vi har fået en situation, hvor man kan blive nødt til at overveje, om der er noget, man bør være bange for at gøre. Det er noget helt nyt, som er opstået siden Muhammed-krisen." (Ritzau)

6/9 2010

Kurt Westergaard tildeles den tyske medieorganisation M100's Mediapris 2010. M100's bestyrelse udtaler, at den vil hylde Westergaard for at stå fast på demokratiske værdier og forsvare dem uden hensyn til trusler om vold og død. Potsdams borgmester Jann Jakobs, der også er formand for M100's bestyrelse, udtaler: "Med Kurt Westergaard ærer vi en personlighed, der er blevet et symbol på menings- og ytringsfrihed. Når det at tegne en karikatur resulterer i dødstrusler, så er det vores pligt at bakke tegneren offentligt op. Prisen sender et signal." Talen ved prisoverrækkelsen 8/9 holdes af Joachim Gauck, der fornylig var kandidat til posten som tysk ministerpræsident, og hovedtaleren på M100's konference er kansler Angela Merkel. (JP)

3/9 2010

Den australske imam Feiz Muhammad kræver i en radiotale Geert Wilders halshugget, "denne satan, denne djævel, denne politiker fra Holland". Imamen siger videre, at alle, der omtaler islam på samme måde som Wilders, skal halshugges. (Ritzau)

28/8 2010

Dagbladet Politiken bringer nyheden om al-Qaeda-magasinet Inspire og dets dødsliste, der blandt andet rummer tre danskere. Politiken, der ellers har hævdet at mindske faren for nye kriser ved at undlade at optrykke tegningerne, optrykker nyheden om listen i stor opsætning. (Politiken)

23/8 2010

Hundredvis af brasilianske komikere demonstrerer imod etdomstolsforbud mod politikersatire. En afgørelse i landets øverste valgdomstolfra 2009 forbyder dem at gøre grin med politikere under landets parlaments- ogpræsidentvalg, der afgøres 3/10. Forbuddet omfatter "video og lyd, der pånogen måde" latterliggør opstillede kandidater. Straffen for overtrædelseer bøde op til 335.000 kroner - det dobbelte ved gentagelse. (Politiken)

19/8 2010
En hollandsk gruppe af muslimer idømmes bøde på 2500 euro for at offentliggøre en tegning, der fremstiller holocaust som en fabrikeret løgn. Tegningen blev i 2006 offentliggjort på hjemmesiden for Den Arabiske Europæiske Liga i forbindelse med de danske Muhammedtegninger. Den forestiller to mænd, der kigger på en gruppe lig i Auschwitz. Den ene siger: "Jeg tror ikke, de er jøder," mens den anden svarer: "Vi er nødt til at finde de andre 6.000.000 på en eller anden måde". Ifølge den hollandske domstol er tegningen "unødigt sårende". Den hollandske domstol pointerer, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, som fastslår, at ytringsfriheden er universel, ikke godtager benægtelser eller bagatelliseringen af Holocaust. Den hollandske, muslimske gruppe siger, at det ikke var meningen at sætte tvivl ved Holocaust, men at man i stedet ville kaste lys over, hvad gruppen betegner som en dobbeltmoral i ytringsfriheden. (Ritzau/Reuters)
18/8 2010
Hizbollahs tv-station al-Manarstopper udsendelsen af tv-serien "al-Masih" (Messias) om Jesus efterkritik fra kristne libanesere. Serien portrætterer Jesus i islamisk perspektivog ikke som frelser og Guds søn. Serien er oprindelig en iransk film fra 2008af Nader Talebzadeh, der nu er delt op i 17 afsnit og oversat til arabisk. Denkatolske ærkebisp Bechara al-Rai, der har ført an i kritikken af serien, siger:"Serien er blottet for respekt for Jesus, kirken og kristendom." I enpressemeddelelse siger tv-stationen "Selv om programmet handler om denstore personlighed, Guds profet, søn af Maria, fred være med ham, stopper videt af respekt for andre religiøse grupper i Libanon". Libanonsinformationsminister Tarek Mitri hylder aflysningen: "Det beviser endnu engang, at Libanon er blandt de førende i dialog mellem religioner."Hizbollah-avisen al-Akhbar kritiserer derimod aflysningen under overskriften:"Messias, et offer for sameksistens" og sammenligner kritikken afserien med den spanske inkvisition. (KD)
10/8 2010
Præsident Obama underskriver den såkaldte SPEECH-lovgivning (Securing the Protection of Our Enduring and Established Constitutional Heritage Act) til beskyttelse af amerikanske statsborgeres ytringsfrihed imod såkaldt injurieturisme. Loven beskytter amerikanere mod, at injuriedomme i andre lande, der ikke ville være gyldige efter amerikansk lov, kan gøres gældende i USA. (Berlingske)
3/8 2010
Efter statsadvokaten har besluttet at føre racisme-sag imod Lars Hedegaard for hans udtalelse om, at muslimer voldtager deres døtre, åbner VKO for en fjernelse eller revision af racismeparagraffen. (Berlingske)
2/8 2010
Marokko udviser otte kristne. Det er den tredje bølge af udvisninger iår og bringer det samlede tal udviste kristne siden marts op på 128. Begrundelsen er, at de truer "landets orden", angiveligt fordi de mistænkes for at arbejde for at få andre til at konvertere, hvilket er forbudt. I april iår støttede 7000 muslimske ledere udvisningerne med henvisning til at de kristne begår "plyndringer" og "religiøs terrorisme". Der er omkring 1000 kristne i Marokko. (KD)
29/7 2020
Apple bortcensurerer erotiske bøger fra Apple Book Stores bestsellerliste. Indtil 28/7 lå Carl Easts “Blonde and Wet” om den 19-årige Cherry nummer 1 på bestsellerlisten – nu er den fjernet. To andre erotiske bøger fjernes ligelees fra topfemlisten. Apple-lederen Steve Jobs har annonceret, at han vil skabe et pornofrit miljø; tidligere er det gået ud over nøgenscener i en graphic-novel udgave af James Joyces Ulysses, der blev krævet fjernet. (Politiken)
Rusland lukker for YouTube. En domstol i Komsomolsk i Khabarovsk-regionen pålægger internetoperatøren Rosnet at blokere for adgang til YouTube på grund af en nationalistisk video, “Russia for Russians”, der anses for extremistisk materiale. Samtidig har Rosnet fået ordre til at spærre for fire netsider, hvor man kan finde Hitlers “Mein Kampf”. (JP)
27/7 2010
Tv-værten Jeremy Clarkson fra BBC modtager muslimske trusler efter en udtalelse i et bilprogram, hvor man diskuterede trafiksikerhed, og Clarkson hævdede det farligste tidspunkt på året er sommeren med solskin, let vind og lårkorte piger. En medvært i udsendelsen foreslog burka som løsning – hvortil Clarkson svarede: “Burkaen duer ikke. Jeg var i en taxi den anden dag ved Piccadilly, da en kvinde i fuld burka krydsede gaden foran mig. Hun snublede, og så blev hendes røde g-streng og strømper afsløret. Jeg sværger, at det skete.” Imamen Omar Bakri Mohammed udtaler i den anledning: “Dette viser, hvor meget han hader muslimer generelt og muslimske kvinder i særdeleshed”, og tilføjer “Hvis han taler om muslimske kvinders ære, så kræver det, at muslimer svarer. Og hvis han ikke siger undskyld, risikerer han, at unge muslimer angriber ham fysisk.” (JP)
Det amerikanske senat vedtager enstemmigt en lov til beskyttelse af amerikanske journalister, forfattere og udgivere imod “injurieturister”, der anlægger sag imod dem i lande, hvor man kan forvente den mest favorable retsafgørelse for sagsøgeren. Loven hindrer føderale domstole i USA i at håndhæve afgørelser fra andre lande, der overskrider USAs ytringsfrihed kodificeret i First Amendment. (Yahoo!News)
26/7 2010
En af Sveriges mest erfarne oversættere af de japanske tegneserier kendt som manga idømmes 80 dagbøder for besiddelse af børnepornografi, fordi vedkommende lå inde med 51 erotiske tegninger af nøgne mangafigurer, som retten anså for værende “under 18”. Det er første gang den svenske børnepornografilov tages i anvendelse mod tegninger. Den dømte, der også bedriver forskning i manga, hævder tegningerne var downloadet som exempelmateriale for forskningen. (nummer9.dk)
25/7 2010
Hospitalet Linge Poliklinik i den hollandske by Leerdam fjerner tre malerier af glade grise. Det sker efter klage fra en patient, der ikke selv er muslim, men som mener, at det skal undgås, at muslimer konfronteres med grise-motiverne. Hospitalets ledelse siger, fjernelsen er et “forebyggende skridt”, og at “alle gæster skal føle sig godt tilpas i institutionen”. Kunstneren Sylvia Bosch er forbløffet: “Bor vi stadig i Holland? Her burde man ikke forvente den slags.”, siger hun. “En uge tidligere modtog jeg en e-mail fra klinikken, der fortalte, at de fik mange positive reaktioner på mine malerier. Efter en enkelt klage blev de fjernet øjeblikkeligt.” Ifølge hospitalets talsmand Claudia Busato, er malerierne erstattet af billeder af køer, og grisene vender ikke tilbage. (JP)
22/7 2010
Den tyveårige muslim fra Virginia, der i april truede skaberne af tegnefilmserien South Park, anholdes for støtte til al-Shabaab i Somalia. Zachary Adam Chesser har to gange forsøgt at rejse til Somalia for at kæmpe for al-Shabaab, der menest at være forbundet til al-Qaeda. Chesser hævder, at hans moder modtog dødstrusler efter han selv fremsatte dødstrusler mod South Park-tegnerne.  (Ritzau)
21/7 2010
Muslimske ledere i Malaysia opfordrer til boykot af Manchester United samt en række fodboldlandshold på grund af deres spilledragter. Den religiøse konsul for delstaten Johor, Datuk Nooh Gadot, og muftien i delstaten Perak, Tan Sri Harussani Zakaria, protesterer imod symboler på dragterne, såsom kors, djævle og alkoholreklamer, der hævdes at være en fornærmelse mod Allah.  Manchester U.s klubtrøje bærer en lille rød djævel, medens det norske fodboldlandshold skal boykottes på grund af det kors, der optræder i det lille norske flag på trøjen. Andre spilledragter, der skal boykottes af muslimer, er Brasiliens, Portugals, Serbiens og FC Barcelonas. “Der er ingen undskyldning for at bruge sådanne dragter, fordi det betyder, at man som muslim dyrker en anden religions symboler”, siger Datuk Gadot. “I denne sag er der absolut intet kompromis i underholdningens, modens eller sportens navn.” Zakaria siger, at muslimer, der bærer sådanne trøjer, føres ad “syndens vej”. I marts indgik Manchester United et femårs sponsorat for kommunikationsfirmaet Telekom Malaysia. (Telegraph)
Human Rights Watch kræver lukning af en nyoprettet censurinstans i Venezuela. Det drejer sig om “Center for Situational Studies of the Nation”, oprettet 1. juni, hvis opgave er at begrænse offentlig spredning af “information, fakta eller omstændigheder”, som det beslutter bør være hemmelige. Centrets definition er så bred, at det kan spærre information ikke kun fra statslige myndigheder, men også fra civilsamfund og medier. Herudover har præsident Chavez krævet krminel undersøgelse af menneskerettighedsorganisationer, der hævdes at modtage støtte fra USA, ligesom regeringen ikke beskytter menneskerettighedsforkæmpere, der modtager trusler. (IFEX)
19/7 2010
Den britiske forfatter Alan Shadrake anholdes i Singapore for “kriminel bagvaskelse” i bogen “Once a Jolly Hangman: Singapore Justice in the Dock”. Bogen udgør en kritik af Singapores retsvæsen bl.a. baseret på et interview med den tidligere chefbøddel Darshan Singh i Changi-fængslet. Ifølge statsadvokaten indeholder bogen passager, der betvivler upartiskheden, integriteten og uafhængigheden af Singapores retsvæsen, og selv om bogen ikke er forbudt, oplyser regeringen, at den har ret til at råde boghandlere til ikke at have den på hylden. (Politiken)
16/7 2010
En reklamekampagne for vegetarianisme forbydes i Canada. Reklamen viser Pamela Anderson i meget let påklædning, med påmalede opskæringer som et slagtedyr og overskriften “All animals have the same parts”. Bystyret i Montreal, der forbyder kampagnen, hævder at den er sexistisk og går imod principper om lighed for mænd og kvinder. Pamela Anderson, der er født i Canada, er rystet og udtaler, at det er trist kvinder ikke må bruge deres krop i politiske protester, og det “i en by som er kendt for striptease.” (JP)
15/7 2010
To albanske brødre kendes ved retten i Helsingborg skyldige i brandattentat mod kunstneren Lars Vilks. Den 23-årige storebroder fik tre års fængsel, den 21-årige to år. De to nægtede sig skyldige, selv om de under retssagen har udtrykt stor aversion mod Vilks, som den ældste omtalte som “islams værste fjende lige nu”. (Ritzau)
Pakistan forbyder den indiske film “Tere bin Laden” (Uden dig, bin Laden), der er en komisk fortælling om en pakistansk tv-journalist, der ikke kan få visum til USA og som så søger at få anerkendelse ved at interviewe Osama bin Laden.  Grunden til forbuddet er, at Pakistan frygter, at den humoristiske karakteristik af bin Laden kunne føre til selvmordsattentater mod landet. (JP)
13/7 2010
De to russiske gallerister Jurij Samodurov og Andrej Jerofejev får bøder på hhv. 200.000 og 150.000 rubler (hhv. 40 og 30.000 dkr.) for at have organiseret udstillingen “Forbudt kunst” på Sakharov-centret med malerier af Jesus som Mickey Mouse og Lenin. Samodurov, tidligere leder af centret, fik for fem år siden en bøde på 100.000 rubler for udstillingen “Forsigtig, religion!”. Statsanklageren krævede fængselsstraf på tre år for “opfordring til religiøst had” og “blasfemi”. På udstillingen skulle besøgende passere en censurvæg for at få adgang til billederne, der kun kunne ses igennem glughuller, hvor det var forbudt at fotografere og børn under 16 ikke havde adgang. Sagen rejstes af den russiske kirke og en række højrenationalistiske organisaitoner, og patriarken Kirill kaldte på store bøder – medens præsident Medvedev udtalte, at dette ikke var en sag for det juridiske system, men om “god eller dårlig smag”. Hundreder af russiske forfattere, kunstnere og systemkritikere, bl.a. Sakharovs enke Jelena Bonner, de tidligere parlamentsmedlemmer Sergej Kovaljov og Julij Rybakov, og flere liberale ortodokse præster, offentliggjorde et protestbrev, hvor de tog afstand fra statsanklagerens forfølgelse af “anderledestænkende” og “modstandere af nationalisme og ortodoksi”. Under domsafsigelsen brød den radikale kunstnergruppe Vojna (“krig”) ind i retssalen og slap 3.500 kakerlakker løs i protest – med henvisning til skældsordet “kakerlakker” for KGB-ansatte. (Inf.)
9/7 2010
Retten i Horsens idømmer Bilka en bøde på kr. 25.000, fordi en varehuschef i firmaet har kaldt en ansats kirkelige tilhørsforhold for en “sekt”. Georg Peter Berthelsen, der tillige fungerer som præst for Apostolsk Kirke, finder denne karakteristik af hans kirke ydmygende og nedværdigende, da kirken har status af anerkendt trossamfund. "Mig bekendt er det første gang, at forskelsbehandlingsloven bruges til at rejse krav om en godtgørelse for forskelsbehandling med baggrund i et kristent engagement" siger Kristelig Fagbevægelses advokat i sagen Carl S. Madsen i en pressemeddelelse. (JP)
Den amerikanske universitetslærer Kenneth Howell afskediges fra University of Illinois for udsagn, han har fremsat i undervisningen, efter at en studerende har klaget over "hate speech". Udtalelsen faldt i et introduktionskursus til katolicisme, som Howell har varetaget siden 2001. Her sagde han om katolicismens holdning til homosexualitet: “A homosexual orientation is not morally wrong just as no moral guilt can be assigned to any inclination that a person has. However, based on natural moral law, the Church believes that homosexual acts are contrary to human nature and therefore morally wrong.” (Catholic News Agency)

7/7 2010
Iran forbyder vestligt inspirerede herrefrisurer, såsom hestehale, langt nakkehår eller meget hårgele. Til gengæld præsenterer regeringen en række anerkendte frisurer. Oversigten over statsanerkendte herrefrisurer, som det iranske kulturministerium har udarbejdet, er netop blevet præsenteret og vil senere blive promoveret på en anstændigheds- og slørfestival i Iran. "De foreslåede frisurer er inspireret af iraneres ansigtskulør, kultur, religion og islamisk liv", siger Jaleh Khodov, der er leder af festivalen. (Berlingske)

2/7 2010

Somalieren, der angreb Kurt Westergaard med en økse, sigtes for terror, oplyser rigsadvokat Jørgen Steen Sørensen, efter at justitsministeren har tiltrådt rigsadvokatens indstilling. Terroranklager skal godkendes af justitsministeren. I anklageskriftet hedder det blandt andet at der rejses tiltale mod den pågældende for med forsæt til at skræmme en befolkning i alvorlig grad eller uretmæssigt at tvinge danske eller udenlandske offentlige myndigheder til at foretage eller undlade en handling, eller at destabilisere eller ødelægge et lands grundlæggende politiske, forfatningsmæssige, økonomiske eller samfundsmæssige strukturer at have forsøgt at dræbe Kurt Westergaard. Sagen skal føres ved retten i Århus. (Politiken)

1/7 2010
Al-Qaedas ny internetmagasin Inspire bringer en dødsliste på ni personer, der skal dø for athave krænket profeten. Tre danskere bag Jyllands-Postens tegninger figurerer på listen: Flemming Rose, Kurt Westergaard og Carsten Juste. De andre dødsdømte erMolly Norris (kvinden bag Everybody Draw Mohammad Day), Lars Vilks, Ulf Johansson (redaktør af Nerikes Allehanda), Salman Rushdie, Ayaan Hirsi Ali og Geert Wilders. Forfatteren til den ledsagende artikel, al-Qaeda-lederen Anwar al-Awlaki, skriver: "At forsvare Allahs budbringer (Muhammed, red.) er en større sag end at kæmpe for Palæstina, Afghanistan eller Irak. Det er større end at kæmpe for muslimernes liv, ære og rigdom."

28/6 2010

Ifølge DF’eren Peter Skaarup skal der være anholdt to mænd i Nordafrika, mistænkt for endnu et attentatforsøg på Kurt Westergaard. Skaarup vil ikke angive sin kilde til den information, men spørger justitsminister Lars Barfoed hvorvidt han kan bekræfte informationen. (JP)

24/6 2010

Det indonesiske politi anholder tre, der tilstår planer om terror mod den danske ambassade i Jakarta, Indonesien. "Vi er sikre på, at de valgte politiet som mål for hævn for et terrorangreb i Aceh, og de ville bombe den danske ambassade på grund af fiaskoen med karikaturtegningerne af profeten Muhammed," siger Toto Karnavian, der er leder for politiets antiterrorenhed, til avisen Jakarta Glboe. En af Indonesiens mest eftersøgte terrorister, Abdullah Sunata, kendt for at drive terroristlejr, er blandt de anholdte. Sogir, en anden af de anholdte, stod for planerne mod den danske ambassade. (JP)

21/6 2010

På foranledning af en klage fra advokaten Muhammad Azhar Siddique forbereder den pakistanske statsanklager et sagsanlæg mod Facebook-stifteren Mark Zuckerberg for at tillade den bruger-genererede fan-side "Everybody Draw Muhammed Day", der opfordrer brugere til at uploade tegninger af profeten Muhammed. Dømmes Zuckerberg, der så vidt vides aldrig selv har tegnet Muhammed, risikerer han i henhold til den pakistanske straffelov sektion 295-C både bøde og dødsstraf for blasfemi. (The Register)

15/6 2010

To mænd dræbes i Suga Holaha, Somalia, for at se VM i fodbold i tv – kampen England-USA. I byen Afgoye er 30 anholdt for samme forbrydelse. “Fodbold er en arv fra primitive vantro, og vi kan ikke acceptere, at folk ser på det. Derfor advarer vi nu en sidste gang dem, der ser det.”, siger Sheikh Mohamed Abdi Aros, talsmand for Hizbul Islam. (JP)

11/6 2010
Den dansk-iranske kunstner Firoozeh Bazrafkan modtager dødstrusler. Bazrafkan, der i forskellige værker har fremsat islamkritik og har en blog på Jyllands-Posten, melder en Facebook-bruger til politiet for trusler. Den angiveligt irakiske mand siger på Facebook, at han tidligere har fremsat trusler mod en moralsk fordærvet kvinde i USA. Han ville "kneppe hende, skære hende i stykker og fodre hundene med hendes kød" - og tilføjer, at Bazrafkan "minder meget om hende". I sine performance-værker har Bazrafkan strippet til persisk popmusik, placeret Muhammed i en trillebør og revet billeder af iranske statsledere i stykker. (JP)

8/6 2010

37 juraprofessorer skriver i en henvendelse til den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, at hvis det italienske forbud mod kors i klasseværelser stadfæstes i en appelsag, vil det få omfattende konsekvenser for religiøse symboler i det offentlige rum. Professorerne argumenterer, at domstolen er i færd med at indføre “retten til ikke at blive fornærmet” som en ny menneskerettighed – der vil åbne for en mængde sagsanlæg imod alle typer af religion i det offentlige rum. Det vil blandt andet omfattende de 17 lande under Europarådet, der indeholder religiøse symboler, herunder korsflag som det danske. “Dommen sætter stat og religion på en uundgåelig kollisionskurs.” Andre mener, at appelrettens afgørelse snarere vil være omhyggelig med at begrænse dommens gyldighed til skoler, hvis den accepteres. (Kristeligt Dagblad).

3/6 2010

En religiøs protestgruppe kræver, at den amerikanske Comedy Central opgiver planerne om en ny tegnefilmserie om Jesus. Comedy Central står bl.a. bag South Park, der for nylig modtog dødstrusler for at portrættere Muhammed som bjørn, og den nye serie JC skulle portrættere Jesus som en almindelig fyr i New York i kamp for at slippe ud af sin magtfulde faders skygge. Nu protesterer en gruppe, der kalder sig “Koalition mod Religiøs Intolerance” imod planerne. Gruppen består af Brent Bozell (præsident i Media Research Center), Tony Perkins (præsident i Family Research Council), Michael Medved (radiovært), Bill Donohue (præsident i Catholic League), Rabbi Daniel Lapin (American Alliance of Jews and Christians) og Tim Winther (præsident i Parents Television Council). Gruppen henvender sig på et pressemøde til annoncører, der anmodes om ikke at støtte projektet. Samtidig angriber de Comedy Central for dobbeltmoral i lyset af deres nylige censur af de to afsnit af South Park, der tematiserede Islam.H "vorfor skal de dog støtte et selskab, der har gjort det til en vane at angribe kristendom og som nu har en vedtaget politik om at censorere alt, der måtte risikere at støde muslimer? Denne dobbeltmoral er udtryk for den rene intolerance, og det bør annoncører holde sig lagnt væk fraî," udtaler Brent Bozell ifølge Reuters. (Politiken)

31/5 2010

Pakistan ophæver lukningen af Facebook efter at Facebook-officials har spærret og undskyldt for en side på Facebook med materiale, der skønnes fornærmende for muslimer. Pakistans informations- og teknologiminister Najibullah Malik udtaler: “Som svar på vores protest har Facebook fremsat en undskyldning og informeret os om at alt det blasfemiske materiale er blevet fjernet fra URL’en.” Han hævder endvidere, at Facebook har forsikret den pakistanske regering om at “intet af den art vil ske i fremtiden.” Officials fra Facebook har ikke kommenteret udtalelsen – de har tidligere udtalt at “Everybody Draw Mohammed Day” ikke overskred Facebooks regler. (news.yahoo.com)

27/5 2010

Eksperten i populærmusik Henrik Smith-Sivertsen fra Dansk Folkemindesamling skønner, at Muhammedtegningerne gør det umuligt for Danmark at vinde Melodi Grand Prix. Han skønner ellers at sangen “In a Moment Like This” med Channée og N’evergreen er et stærkt indslag, der vil ende i toppen. Alligevel tror han ikke på Danmark som vinder: “Muhammedtegningen-faktoren kan risikere at spille ind. Den er svær at forholde sig til, men den gør, at jeg har svært ved at se os som vindere.” (Politiken)

26/5 2010

Den sydafrikanske avis Mail & Guardian undskylder publiceringen af en tegning af Muhammed. Efter et møde mellem redaktør Nic Dawes, tegneren Zapiro og repræsentanter for Det Forenede Muslimske Forum i Sydafrika indvilger bladet i at udsende en pressemeddelelse, hvor man beklager den skade, der er sket. Det hedder det i en pressemeddelelse fra den muslimske organisation. (ritzau)

21/5 2010

Facebook-gruppen “Everybody Draw Muhammad” med opfordring til at tegne Muhammed 20/5 lukkes, uvist af hvilken grund. En nordmand blandt de syv, der oprettede gruppen, har modtaget 30 dødstrusler og vælger at trække sig. Tre andre grupper imod denne gruppe er blevet oprettet på Facebook. En øjensylig fortsættelses-gruppe ved navn “Make Every Friday, Draw Muhammad Day” er også oprettet. (Politiken)

Den sydafrikanske avis Mail & Guardian modtager protester efter at have trykt en Muhammedtegning i anledning af “Everybody Draw Muhammad Day” (http://www.mg.co.za/zapiro/all). Tegningen er lavet af tegneren Zapiro og forestiller Muhammed på divanen hos psykiateren på en sky i himlen. Han siger: “Other prophets have followers with a sense of humour! ...”. Lederen af Sydafrikas Muslimske Retsråd MJC, Ihsaan Hendricks, udaler: “Det virker provokerende på mange måder her lige før VM i fodbold i Sydafrika, hvor vi har brug for fredelig sameksistens og samarbejde mellem religiøse samfund i Sydafrika. Mail & Guardian må forstå, at ved at krænke det muslimske samfund i Sydafrika krænker den det internationale muslimske samfund.”. (Ritzau)

20/5 2010

Pakistans lukning af Facebook og YouTube i anledning af Tegn-Muhammed-dagen idag annonceres at vare til 31/5. Facebook-siden har nu 75.000 fans. Flere tusind demonstranter samles i anledning af dagen i Karachi, hvor danske, svenske og norske flag afbrændes. (Politiken)

Efter afsløringen af al-Qaeda-planer imod Danmark og Holland ved VM i fodbold i Sydafrika advarer Hollands regering hollandske fodboldfans om at være ekstra årvågne. Talsmand for Hollands udenrigsministerium Ozlem Canel udtaler “Vi har modtaget information fra vores efterretningstjeneste [... ] om en trussel mod hollandske interesser i Sydafrika under VM-slutrunden.” (Ritzau)

19/5 2010

Pakistan blokerer adgangen til Facebook i anledning af den varslede Tegn-Muhammed-dag 20/5. En Facebook-side oprettet i dagens anledning har 5000 tilmeldte tegnere og 50.000 fans, og der ligger allerede 200 tegninger på siden. I Pakistan bakker demonstrationer op om regeringens lukning af Facebook. (BT)

De svenske partiledere tager afstand fra angrebene mod Lars Vilks. To af dem kritiserer også tegneren. Lars Ohly fra Vänsterpartiet siger: ”Det er vigtigt at være bevidst om, at Vilks har til hensigt at styrke racismen og islamofobien med sin kunst”, og Peter Eriksson fra Miljöpartiet siger: “Det kan være tåbeligt, unødigt, usmageligt og dumt at provokere og håne. Men det indgår i vores ytringsfrihed.” (JP)

18/5 2010

En al-Qaeda aktion imod det danske fodboldlandshold i Sydafrika synes afværget. Ifølge irakiske myndigheder er den 30-årige saudiske officer Abdullah Azam Saleh al-Qahtani blevet tilbageholdt for at ville angribe danske og hollandske fodboldspillere under VM som hævn for “fornærmelser” imod profeten Muhammed. al-Qahtani har arbejdet med militante i Irak siden 2004 og mistænkes for adskillige angreb i Bagdad. General Qassim al-Moussawi, en talsmand for sikkerhedstjenesten i Bagdad udtaler: “Han deltog i planlægningen af en terrorhandling i Sydafrika under VM. Han stod i kontakt med terroristen Ayman al-Zawahiri med henblik på organiseringen af en plan udklækket af al-Qaeda.” I et interview med Associated Press beskriver al-Qahtani plottet og siger, at ideen om at angribe VM opstod sent i 2009 i samtale med venner om vestlig presses fornærmelse af muslimer: “Vi diskuterede muligheden for at hævne fornærmelserne af profeten ved at angribe Danmark og Holland.” De anså Sydafrika som lettere at komme ind i end de to lande, de ville angribe. “Målet var at angribe det danske og det hollandske hold og deres fans”, udtaler han. “Hvis vi ikke kunne komme i nærheden af holdene, så ville vi tage fans’ene som mål.” De håbede at bruge geværer og bilbomber. Den irakiske sikkerhedsrepræsentant udtaler, at de endnu ikke har gjort noget for at skaffe sig bombemateriale, ligesom planen stadig afventede accept fra al-Qaedas næstkommanderende al-Zawahiri. (AP, aol)

De to mistænkte for brandattentatet mod Lars Vilks varetægtsfængsles for forsøg på mordbrand. Det er to brødre med albansk baggrund, Mensur og Mentor Alija. (JP)

17/5 2010

Pakistansk-amerikaneren Faisal Shahzad, der anbragte en bilbombe på Times Square i New York, hævdes nu at være motiveret af Jyllands-Postens Muhammedtegninger. Psykiateren Saud Anwar fra det Amerikansk-Muslimske Fredsinitiativ AMPI, offentliggør flere emails, han modtog fra Anwar i februar 2006. Her hedder det bl.a. “Der er ingen tvivl om, at vi muslimer, der følger Islam, er under angreb og er blevet besat af vantro fremmede soldater. Korstoget mod Islam og muslimer er allerede begyndt med tegningerne af vor elskede profet, fred være med ham, som det første tegn på krig.” (JP)

16/5 2010

En 21-årig mand anholdes i Landskrona. Han menes at kunne kobles til brandattentatet mod Lars Vilks’ hjem på baggrund af effekter fundet på stedet. Han mistænkes for forsøg på grov mordbrand. Senere anholdes også en 19-årig mand fra Landskrona, mistænkt for delagtighed i forsøget. (JP)

Jyllands-Postens korrespondent i Pakistan Puk Damsgaard Andersen nægtes fortsat visum i landet, efter at hun beskyldes for “skumle” aktiviteter i den avisen “The Nation”. Myndighederne hævder, hun er terrormål og man ikke kan beskytte hende. Kilder i indenrigs- og informationsministerierne hævder ifølge bladet, at hendes aktiviteter er skumle og er blevet overvåget af efterretningstjenesten. Bl.a. beskyldes hun for at have omdelt Jyllands-Posten med Muhammedtegningerne. (JP)

15/5 2010

Forsøg på brandattentat på tegneren Lars Vilks’ hjem i Nyhamnsläge i Skåne. Ifølge svensk politi er et vindue slået ind, benzin sprøjtet ind og et gardin forsøgt antændt. Også på ydersiden af huset forsøges ildspåsættelse to steder, men branden slår ikke an. Efterfølgende finder politiet en jakke med nøgler og adresse i området, og politiet udforsker sagen som forsøg på mordbrand. (Expressen)

14/5 2010

Ægyptiske advokater kræver “1001 nats æventyr” forbudt. Efter en nylig genudgivelse af den klassiske æventyrsamling finder “Advokater uden lænker”, at den indeholder for meget sex. “Jeg er chokeret over de stødende fraser, som den (”1001 nat”) indeholder”, udtaler Ayman Abduk Hakim fra de fornærmede advokater til tv-stationen Al Arabiya. Advokaterne har derfor anlagt sag ved Ægyptens statsadvokatur og krævet fængsling af fem personer bag udgivelsen, med henvisning til den ægyptiske straffelovs §78, der har en strafferamme på to års fængsel for offentliggørelse af billeder eller tekst, der “fornærmer den offentlige anstændighed.” Mohammed Salmawy fra den ægyptiske forfatterforening protesterer og siger sagen er et angreb på kulturarven. Det arabiske netværk for menneskerettigheder ANHRI betegner sagen som et angreb på ytringsfrihed og kreativitet.  ANHRI peger videre på, at advokaterne misbruger det islamiske begreb om “hisba” som man siger har udviklet sig til nem måde at stramme grebet om forfattere, journalister og kunstnere. Hisba giver enhver muslim ret til at rejse en sag mod en anden person for at beskytte det muslimske samfund mod handlinger, som er harmfulde for islam. Tidligere blev denne ret brugt til at diskutere islam, men de seneste par år er det blevet en måde for islamister til at forhindre udgivelser, som de mener skader islam. Mens hisba bl.a. er blevet brugt i Saudi Arabien, er det forholdsvist nyt med hisba-sager i Egypten. Nogle har udtalt, at den nye tendens med at bruge hisba bl.a. hænger sammen med en stigende radikalisering i Mellemøsten. ANHRI opfordrer regeringen til at stoppe misbruget af hisba, da det skader dialog og åbenhed. "De, der bruger hisba, truer retssystemet og borgerrettighederne med henvisning til at beskytte islam", udtaler Gamal Eid, leder af AHNRI, til lokale medier. (JP)

13/5 2010

Washington Post bringer Kurt Westergaards Muhammedtegning. Det foregår som citat i en kort tegnefilm af den Pulitzerpris-vindende karikaturtegner Ann Telnaes på bladets hjemmeside. Her holder en demonstrant en plakat op med tegningen og påskriften Free Speech. En anden person raser imod demonstranten – der derefter giver ham en tom plakat og en blyant, så han selv kan ytre hvad han vil. Den rasende tager imidlertid den tomme plakat og slår demonstranten med Westergaards tegning ned. Det foregår under overskriften “Cartoonist attacked while giving free speech lecture” (http://voices.washingtonpost.com/anntelnaes/2010/05/free_speech_doesnt_come_easily.html)

12/5 2010

Den svenske muhammedtegner Lars Vilks overfaldes på universitetet i Uppsala. Under en forelæsning om ytringsfrihed og kunst med titlen ”Konst kan i själva verket inte vara annat än våld, grymhet och orättvisa” lykkes det en gruppe yngre muslimer fra første række i salen at angribe kunstneren på trods af politibeskyttelse. “Mannen satt på första raden och kom plötsligt rusande mot mig. Han gav mig en "dansk skalle" och jag for in i väggen och tappade glasögonen”, udtaler Vilks.  Ifølge politiet misforstår Vilks dette, idet den der rammer ham med hovedet er en civilbetjent, der har held til at lægge sig imellem.. To politibetjente angribes også i forbindelse med overfaldet. Angrebet udløses muligvis af visningen, i forbindelse med forelæsningen, af et videokunstværk ved navn “Allah ho gay bar” af den iranske fotograf Soorah Heera, der bl.a. viser bøsser med Muhammedmasker. Overfaldet udløser tumult blandt publikum, og det  lykkes ikke politiet at skabe ro i forsamlingen, hvor ophidsede muslimer råber "Muhammed" og "Allahu Akbar" og jubler, da politiet meddeler, at forelæsningen indstilles. Efterfølgende fører politiet tre anholdte bort.
(Svenska Dagbladet, Expressen, YouTube)

De anholdte i forbindelse med overfaldet på Lars Vilks løslades. En af dem sigtes for forsøg på vold, to af dem for vold mod tjenestemand i funktion. Et ubekræftet forlydende i svensk presse hævder, at SÄPO har krævet forudbetaling af arrangørerne for at beskytte Vilks ved forelæsningen.

Giftangreb på en pigeskole i Kundus, i det nordlige Afghanistan. En maskeret mand trænger ind i klasseværelset og kaster en giftgasgranat. Tredive piger forgiftes, nogle af dem er iføge den lokale sygehuschef bevidstløse og i kritisk tilstand. Ifølge officielle kilder er det tredje giftangreb på en pigeskole inden for den seneste måned. (FAZ)

7/5 2010

Et foredrag ved kunstneren Lars Vilks i Eriksberghallen i Göteborg aflyses. Arrangørerne aflyser arrangementet af økonomiske grunde. Årsagen er, at det svenske sikkerhedspoliti SÄPO er begyndt at opkræve penge for at beskytte Lars Vilks. I forbindelse med forelæsningen i Göteborg krævede SÄPO, at arrangørerne betalte en fjerdedel af de omkostninger, der var forbundet med sikkerheden ved arrangementetet, hvilket gjorde Lars Vilks til en omkostningstung forelæser. Politiet kræver normalt ikke godtgørelse for beskyttelse af fx. politiske møder, fodboldkampe, og lignende. (Sappho)

3/5 2010

ZDF begrunder sin aflysning af programmet med Kurt Westergaard i en pressemeddelelse. Her hedder det: “Der er tale om en redaktionel beslutning hos ZDF. Forslaget om et interview blev afvist med den begrundelse, at et underholdningstalkshow ikke er en egnet platform for en meningsudveksling om dette emne. ZDF har mange gange beskæftiget sig med Muhammedtegningerne i mange andre formater og vil også gøre det fremover.” Der henvises også til, at kanalen arbejder på en dokumentarserie med titlen “Hellig krig”, hvor der behandles historiske perspektiver og aktuelle konflikter. (Politiken)

En kristen gadeprædikant anholdes i England for at hævde, at homosexualitet er en synd. Den 42-årige baptist Dale McAlpine anklages for at forårsage “harassment, alarm or distress” efter Public Order Act, fordi han havde sagt til en forbipasserende på indkøb, at Bibelen henviser til et antal synder, inklusive blasfemi, fuldskab og homosexualitet. Bemærkningen overhørtes af en homosexuel politibetjent, der er forbindelsesofficer angående lesbiske, bøsser, bi- og transsexuelle. Kristne aktivister hævder, at Puhlic Order Act anvendes til at krænke religiøs ytringsfrihed. McAlpine selv siger, at han stilfærdigt opremsede homosexualitet sammen med en række andre synder, der alle nævnes i 1. Korintherbrev. (Telegraph)

Det ægyptiske musikforbund aflyser en koncert med Elton John senere på måneden. Årsagen er popsangerens udtalelser om religion, siger musikforbundets formand Mounir al-Wasimi: “Hvordan skal vi kunne acceptere en bøsse, der vil forbyde religioner, og som hævder, at profeten Eissa (Jesus) var bøsse, og som opfordrer alle lande i Mellemøsten til at lade homoseksuelle dyrke deres seksualitet frit?” Forbundet bestemmer egenrådigt, hvilke udenlandske musikere, der kan få tilladelse til at spille i Ægypten. Elton John har kritiseret homosexuelles manglende rettigheder i Mellemøsten – han udtalte bl.a.: “Prøv at være en homosexuel kvinde i Mellemøsten – så er du så godt som død.” (Ritzau)

1/5 2010

Et tysk tv-interview med Kurt Westergaard aflyses af frygt for tv-medarbejdernes liv og sikkerhed. Det er tv-kanalen ZDFs populære Markus Lanz Show, hvor Westergaard sammen med sin gallerist Erik Guldager skulle have deltaget i programmet tirsdag 4. maj. Guldager udtaler: “ZDF er angiveligt under pres fra fra en eller flere grupperinger. Det er endnu et eksempel på censur og selvcensur grundet frygt for voldelige repressalier, hvilket jeg dybt skal beklage. Fremtiden tegner med hensyn til åbenhed, frihed og debat mere mørk end tidligere.” Han tilføjer: ”Kurt skulle have talt om, hvordan han er kommet videre i sit liv efter truslerne, og jeg skulle have kommet ind på, hvordan det er at have hans tegninger på mit galleri. Men i går ringede en medarbejder fra ZDF for at fortælle, at optagelserne var aflyst. Hun sagde, at man ikke kunne garantere for Kurts sikkerhed og erkendte senere, at man frygtede for medarbejdernes liv og sikkerhed. Det her er en yderligere stigmatisering af Kurt.” (JP)

30/4 2010
Det omstridte South Park-afsnit med Muhammed i bjørnekostume må ikke vises i Sverige, efter beslutning af TV-kanalen Comedy Central, der  planlægger at erstatte det med genudsendelse af et ældre afsnit. (Politiken)

29/4 2010

Den 5. maj afgør en domstol i Belgien, hvorvidt tegneseriealbummet “Tintin i Congo” fra 1931 skal forbydes. Albummet, der er blandt Hergés tidligste, er berygtet for sin stereotype fremstilling af sorte. Sagen imod albummet er anlagt af den 41-årige bogholder Bienvenu Mbutu, der er af kongolesisk oprindelse. Han har siden 2007 kæmpet for et forbud imod albummet i Belgien og Frankrig. Kan han ikke få gennemtrumfet et salgsforbud, vil han kræve en advarsel på forsiden – sådan som det allerede er tilfældet for den engelske udgave af albummet. (JP)

27/4 2010

Efter overvældende internet-respons på "Alle-Tegner-Muhammed Dagen" trækker karikaturtegneren Molly Norris sit forslag tilbage. Hun siger nu, at hun kun tegnede en fiktiv plakat, og på et selvportræt på nettet skriver hun blandt andet "I have hit some kind of gigantic NERVE!" og "I am a cartoonist, I never 'launched' a day to draw Mohammed." (MYNorthwest.com)

25/4 2010

Karikaturtegneren Molly Norris fra Seattle lancerer 20. maj som "Everybody Draw Mohammed Day". Årsagen er, at Comedy Central har censureret en South Park-episode efter dødstrusler fra radikale muslimer. Norris udtaler: "That's a cartoonist's job, to be non-PC." og tilføjer "As a cartoonist I just felt so much passion about what had happened I wanted to kind of counter Comedy Central's message they sent about feeling afraid." (MYNorthwest.com)

Tegnefilmserien "Simpsons" sender en hilsen til "South Park". I dagens afsnit skriver Bart Simpson gentagne gange på tavlen i skolen: "SOUTH PARK - WE'D STAND BESIDE YOU IF WE WEREN'T SO SCARED." (Politiken)

23/4 2010

Skaberne af tegnefilmsserien "South Park" Trey Parker og Matt Stone siger, at tv-kanalen Comedy Central har fjernet en udtalelse om intimidering og frygt fra deres serie efter dødstrusler fra en radikal muslimsk gruppe. Udtalelsen udgjorde figuren Kyles vanlige afslutningskommentar, der faldt i en 35 sekunders-dialog mellem Kyle, Jesus Kristus og julemanden, der er blevet fjernet.  Truslen blev fremsat efter at "South Park" i afsnittet forinden havde vist Muhammed i bjørnekostume. (MYNorthwest.com)

21/4 2010

På websitet revolutionmuslim.com fremsættes trusler mod Matt Stone og Trey Parker, skaberne af den amerikanske tv-serie South Park, efter udsendelsen af seriens afsnit 200. Afsnittet indeholder en satirisk diskussion om, hvorvidt man har lov at vise billeder af Muhammed. Profeten vises til sidst forklædt i et bjørnekostume. På revolutionmuslim.com lyder advarslen blandt andet: »Vi er nødt til at advare Matt og Trey om, at hvad de gør er dumt, og at de sikkert vil ende som Theo van Gogh, fordi de sendte dette show. Dette er ingen trussel, men en advarsel om realiteten af det, som sandsynligvis vil ske dem.«  På websitet vises også en video med en taler af den amerikanskfødte imam og Al Qaida-leder Anwar al-Awlaki, der lever i skjul i Yemen. Der bliver ikke nogen dialog, men kun »sværdet«, lyder det, mens der vises billeder af Trey Parker, Matt Stone, Theo van Gogh, Hirsi Ali, Salman Rushdie, Geert Wilders, Kurt Westergaard og Lars Vilks. (JP)

20/4 2010

I sagen USA vs. Stevens underkender den amerikanske højesteret med 8 stemmer mod 1 et føderalt forbud fra 1999 mod videoer med dyremishandling. Højesteret anskuer forbuddet som en unødig indskrænkning af ytringsfriheden eftersom mishandling af dyr allerede er forbudt ved lov. Med afgørelsen annulleres en fængselsdom på 3 år til Robert Stevens, Pittsville, for at have produceret og distribueret videoer med hundekampe. (New York Times)

En radikal muslimsk gruppe fremsætter på internettet voldstrusler mod skaberne af tegnefilmserien "South Park", efter at seriens 200. afsnit har vist profeten Muhammed iført bjørnekostume. På hjemmesiden RevolutionMuslim.com hedder det om seriens skabere Matt Stone og Trey Parker: "We have to warn Matt and Trey that what they are doing is stupid and they will probably wind up like Theo Van Gogh for airing this show. This is not a threat, but a warning of the reality of what will likely happen to them." Udtalelsen ledsages af at foto af den dræbte Theo van Gogh. Manden bag truslen, Abu Tihah al-Amrikee siger at han skrev den for at "højne bevidstheden", og at fotoet af van Gogh skulle "forklare alvoren" i hvad Parker og Stone havde gjort ved at fornærme Muhammed: "It's not a threat, but it really is a likely outcome. They're going to be basically on a list in the back of the minds of a large number of Muslims. It's just the reality." Han siger, at udtalelsen skal ses som en protest imod den "afskyelige" serie, der også afbildede profeten Muhammed i en episode 4. juli 2001. "This is no small thing. We should do whatever we can to make sure it does not happen again." Hjemmsiden indeholder også en optagelse af en prædiken af imamen Anwar al-Awlaki, der diskuterer rimeligheden af at myrde personer, der krænker profeten Muhammed - ligesom den indeholder et link til en nyhedshistorie, der indeholder detaillerede oplysninger om Stone og Parkers hus i Colorado. (Foxnews)

15/4 2010

Den britiske kiropraktorforening BCA opgiver injuriesagen imod videnskabsjournalisten Simon Singh. (libelreform)

9/4 2010

Københavns Politi nægter en republikansk gruppe tilladelse til at demonstrere på Amalienborg Slotsplads på dronningens fødselsdag med et banner med teksten: “Til lykke, Margrethe, men vi ville hellere stemme på dig”. (Berlingske)

Det tyske magasin Titanic sagsøges for en forsideillustration, hvor Jesus synes at få et blowjob af en katolsk præst. Som kommentar til de verserende pædofiliskandaler i den katolske kirke viser billedet præsten knælende foran Jesus på korset med hovedet ud for hans skød. Jesus er rød i hovet og der sprøjter blod ud af Jesu vunder. Det tyske pressenævn, Presserat, modtager mere end 100 klager, der føler deres religiøse følelser krænkede. Den offentlige anklager i Frankfurt lægger sag an mod bladet og dets redaktør Leo Fischer. (Journalisten)

4/4 2010

Den islamistiske gruppering Hezb al-Islam giver ordre til at stoppe al musik i radiostationerne i Mogadishu, Somalia. Gruppen kontrollerer dele af byen og giver stationerne en frist på ti dage – følger de ikke ordren, vil de blive straffet i henhold til sharia, udtaler Moalim Hashi Mohamed Farah fra gruppens lederskab. (ritzau)

Den britiske sygeplejerske Shirley Chaplin klager over diskrimination efter hun er blevet forflyttet til papirarbejde, fordi hun nægter at tage sit krucifiks af. Hospitalsledelsen på Royal Devon and Exeter Hospital kræver, at hun skal fjerne halssmykket, som hun har båret i 30 år, fordi det teoretisk kunne give patienter skrammer. Chaplin afviser dette og ser i stedet sig selv som offer for politisk korrekthed, idet ikke-troende kolleger ikke har fået påbud om at fjerne smykker i samme størrelsesorden. Hun føler sig diskrimineret og hævder at muslimske ansatte på hospitalet har tilladelse til at bære hijab og hovedtørklæde. (Daily Mail)

8/4 2010

Den 43-årige saudiske mor til fire Hissa Hilal modtager dødstrusler på grund af sin optræden i den arabiske pendant til “X-factor” – programmet “The Million’s Poet”. I programmet kappes deltagere fra 12 arabiske lande om at oplæse poesi i traditionen for “natabi”-lyrik. Poesiens høje status muliggør det for deltagerne at berøre emner, der ellers er utilgængelige i offentlig debat.  I sin første optræden i programmet, der har 18 millioner seere, oplæste Hilal et digt vendt imod præsteskabet, der “sidder på magten” og skræmmer folk med religiøse regler og fordømmelser, der ringeagter menneskelivet ved at “spytte fatwaer ud, som skader både islam, samfundet og kvinderne”. Iklædt niqab udtaler hun sig om hvordan mænd spærrer kvinders adgang til uddannelse og job og i et digt om “Fatwaernes kaos” vender hun sig imod “de altødelæggende ad hoc-fatwaer” – der læses som en indirekte henvisning til mullah al-Barrack, der fornylig erklærede dødsstraf for alle, der arbejder imod adskillelsen af mænd og kvinder i skoler og på arbejdspladser. Hun hævder, hun bærer niqab i udsendelsen for at beskytte sin familie – og at hun ønsker intet mere end at hendes egne døtre en dag slipper for niqab’en. Før finalen i udsendelsen har islamistiske bloggere udsendt dødstrusler imod Hilal. (Politiken)

En irsk kunstudstilling udfordrer den nye irske blasfemilovgivning. Udstillingen “Blasphemous” arrangeres af Irish Museum of Contemporary Art og omfatter kunstnerne Richard Bartle, George Bolster, Hannah Breslin, Church of the Flying Spaghetti Monster, Steve Farley, Una Gildea, Sarah Hardacre, Jacinta Jardine, Mark Lomax, Matthew MacKisack, Justin McKeown, Noel O’Callaghan, RedMeat by Max Cannon, Emer Roberts, Will St. Leger, Kate Walters og Paul Woods. Arrangørerne udtaler bl.a., at “Blasphemous is a celebration of artistic freedom and intellectual discourse. Perhaps the most blasphemous notion to any religion is the existence and practice of all others, and so keeping that in mind we applaud the diversity of the artists’ practices, if only to present a tableau for debate.” (imoca.ie)

Et billede forestillende Kurt Westergaard bortcensureres fra en udstilling på  Grenaa Rådhus. Billedet hedder "Don't Worry" og skyldes fritidskunstneren Hans Christian Sørensen fra kunstnergruppen Fornæs. Det forestiller en muslimsk kvinde og en gris, der kigger på et billede af Kurt Westergaard iført turban - og på både kvindens og Westergaards hoved ses en brændende lunte. Der indløb klager over billedet hvorefter det fjernes. Sørensen udtaler: "Har vi ytringsfrihed i Grenaa eller ej? Jeg ved da godt, at man snakker om censurerede udstillinger, men er det politikere, der skal bestemme, hvad der skal udstilles?" (Aarhus Stiftstidende)

6/4 2010

Den tidligere redaktør af det eneste kurdiske dagblad i Tyrkiet, “Azadiya Welat” står til 525 års fængsel ved en domstol i Diyarbakh. Anklagen lyder på propaganda for det forbudte kurdiske kommunistparti PKK. Redaktør Vedat Kursun dømmes for historier han skrev fra 2005-2007 og  er den seneste i en række af kurdiske journalister, der dømmes efter den tyrkiske antiterrorlovgivning. (rsf.org)

En såkaldt burkalov er under vedtagelse i Belgien. Den forbyder folk at skjule ansigtet i det offentlige rum – med en straframme på en uges fængsel eller bøde. Det liberale parlamentsmedlem Daniel Bacquelaine, der fremsætter forslaget, udtaler: “Vi kan ikke tillade nogen at kræve retten til at kigge på andre uden selv at blive set. Det er nødvendigt, at loven forbyder at man bærer tøj, der fuldstændig maskerer og indespærrer et individ.” Loven ventes til afstemning 22. april. (The Scotsman)

Der protesteres imod den planlagte halshugning af den libanesiske “troldmand” Ali Sebat idag. Den libanesiske tv-vært er dømt i Saudi-Arabien for at praktisere polyteisme i et TV-program. Sebats advokat May al-Khansa appelerer til den saudiske konge om at benåde Sibat, og en lille gruppe personer demonstrerer ved den saudiske ambassade i Beirut. (The Scotsman)

En dramatisering af korsfæstelsen forbydes i Australien. Den såkaldte Heaven on Earth Church  i Geelong, Vicoria, genopførte i påsken korsfæstelsen med skuespillere og teaterblod i et indkøbscenter . Indtil flere shoppere hævdede, at sceneriet fik børn til at græde og politiet besluttede at stoppe opførelsen og fjerne skuespillerne. Kirken har nu måttet love at dæmpe sine aktiviteter. (timesonline.co.uk)

Tusinder af amerikanske studerende og deres forældre kræver teaterstykket “Corpus Christi” aflyst på grund af blasfemi. Stykket portrætterer Jesus og de tolv apostle som homosexuelle. Presset har fået Tarleton University, Texas, til at aflyse stykket, og pressionen retter sig nu mod en planlagt opførelse på Gallaudet University. (christiannewswire.com)

5/4 2010

Koldings kommunaldirektør Ingemann Olsen fyres med øjeblikkeligt varsel efter at have fremsat kritiske udtalelser. Olsen, der er landets meste erfarne og længstsidddende kommunaldirektør afskediges efter bl.a. at have fremsat følgende udtalelser til Jyllands-Posten: “Det er onde ord i det moderne Danmark, men der er nogle, der er mere syge og mere pivede end andre. Det er noget, vi skal have fat i. Hvis vi skal have en højere produktivitet i den offentlige sektor, så skal vi have en anden arbejdsmoral og et andet engagement.” Udtalelsen blev afvist af Koldings borgmester Jørn Pedersen såvel som af politikere på Christiansborg. Samtidig udtaler Pedersen: “Fratrædelsen har selvfølgelig ikke noget at gøre med den frihed, Ingemann Olsen har til at udtale sig.” (Politiken)

4/4 2010

Den islamistiske gruppering Hezb al-Islam giver ordre til at stoppe al musik i radiostationerne i Mogadishu, Somalia. Gruppen kontrollerer dele af byen og giver stationerne en frist på ti dage – følger de ikke ordren, vil de blive straffet i henhold til sharia, udtaler Moalim Hashi Mohamed Farah fra gruppens lederskab. (ritzau)

Den britiske sygeplejerske Shirley Chaplin klager over diskrimination efter hun er blevet forflyttet til papirarbejde, fordi hun nægter at tage sit krucifiks af. Hospitalsledelsen på Royal Devon and Exeter Hospital kræver, at hun skal fjerne halssmykket, som hun har båret i 30 år, fordi det teoretisk kunne give patienter skrammer. Chaplin afviser dette og ser i stedet sig selv som offer for politisk korrekthed, idet ikke-troende kolleger ikke har fået påbud om at fjerne smykker i samme størrelsesorden. Hun føler sig diskrimineret og hævder at muslimske ansatte på hospitalet har tilladelse til at bære hijab og hovedtørklæde. (Daily Mail)

2/4 2010

Den britisk-indiske videnskabsjournalist Simon Singh vinder appelsagen imod den britiske kiroppraktorforening BCA, der kører injuriesag imod ham. Appelretten anført af Englands to højst rangerende dommere Judge og Neuberger kritiserede BCA for at anlægge injuriesag i stedet for bare at benytte sig af retten til at svare. Dommen anerkendte, at sagen har en "chilling effect on public debate" og at BCA havde skabt det "ulykkelige indtryk", at sagen var et "forsøg af BCA på at lukke munden på en af dens kritikere." Dommen fastslår, at Singhs udsagn om, at kiropraktik anvendt på andet end rygliedelser ikke har "a jolt of evidence" i det videre sagnsforløb ikke skal bedømmes som "fact", men derimod som "fair opinition". Singh udtaler i en kommentar: "It is extraordinary that this action has cost £200.000 to establish the meaning of a few words." - og peger på, at der er hundredvis af sager, hvor forfrattere anklaget for injurier er blevet presset til selvcensur fordi de ikke har råd til en retssag. Singh peger derfor på, at sagen bør få konsekvenser for en britiske injurielovgivning: "Unfortunately, the English libel system is still notoriously hostile to journalists and the case for libel reform remains as strong as ever." (Guardian)

1/4 2010

Unge muslimer afbryder en gæsteforelæsning af den islamkritiske hollandske forfatter Benno Barnard ved Universitetet i Antwerpen. Med kraftige trusler om vold formår de at at fremtvinge, at forelæsningen ikke genoptages.

29/3 2010

Den britiske forfatter Philip Pullman modtager dødstrusler for sin kommende roman “The Good Man Jesus and the Scoundrel Christ”. I romanen er Jesus og Kristus tvillinger – Kristus nedfælder i hemmelighed sin broders lære og forskønner den, samtidig med at han underminerer de grundlæggende elementer i den. Den ateistiske forfatter siger om truslerne, der har nødvendiggjort sikkerhedsvagter: “Verden er et mærkeligt sted og den bliver mere og mere mærkelig. Sådan er de tider vi lever i, og det er beklageligt.” (JP)

27/3 2010

Den årlige vedtagelse af en resolution imod “defamation of religion” i FNs Menneskerettighedsråd finder sted. Resolutionen blev denne gang vedtaget med 20 stemmer imod 17; otte stemte ikke. Resolutionen lignede den sædvanlige, men indeholdt denn gang et afsnit, der fordømte den svejtsiske folkeafstemning imod minareter. Som sædvanlig er den eneste religion, der omtales i erklæringen, islam. (secularism.org.)

26/3 2010

Rusland forbyder salg af Hitlers “Mein Kampf”. (Berlingske)

Flere hundrede demonstrerer foran den svenske ambassade i Kuala Lumpur, Malaysia. I protest mod optrykningen af Lars Vilks' tegninger afbrændes svenske flag og billeder af tegneren, og der råbes slagord som “Længe leve islam, ned med Sverige!” og “Tag og lær af 11. september”. Den svenske ambassadør i Kuala Lumpur Helena Sangeland udtaler “Den svenske regering vil hverken kommentere eller reagere mod svensk presse. Ytringsfriheden er sikret i vores forfatning, og den er ikke til forhandling.” Samtidig siger hun, at svenskerne ikke tolererer afbrænding af ambassadens flag, og at ambassaden har politianmeldt hændelsen. (JP, DR)

To regeringskritikere fængsles i Venezuela, samtidig med at regeringen erklærer at ville regulere Internettet i landet. Den tidligere guvernør Oswaldo Alvarez Paz arresteres for at udtale, at Venezuela var blevet et fristed for narkotrafik. Han anlages nu for at ophidse til forbrydelser, konspiration og udbredelse af falsk information og risikerer 16 års fængsel. Den anden er ejeren af tv-stationen Globovision, Guillermo Zuloaga, der kritiserede regeringen på American Press Associations årsmøde  og angreb regeringens undertrykkelse af ytringsfrigheden i landet. Han anklages for at fornærme præsidenten og ophidse til kollektiv panik ved udbredelse af falsk informaiton og risikerer 6 til 30 måneders fængsel for den første anklage 2 til 5 år for den anden. Samtidig erklærer præsident Chavez at han vil regeringskontrollere internettet. (RSF)

Muslimsk pres lukker en konference om homosexualitet i Indonesien. Mødet var arrangeret af The International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans- and Intersex Association og skulle finde sted i Surabaya på Østjava med 200 deltagere fra 16 lande 26.-28.marts, men politiet aflyste begivenheden, da 60 muslimer protesterede i det hotel, hvor den skulle afholdes. (pinknews.co.uk)

25/3 2010

Retssagen mod den russiske udstillingsarrangør Andrej Jerofejev åbner i Taganskij-retten i Moskva. Jerofejev er anklaget for at have arrangeret udstillingen “Forbudt kunst” i Sakharov-centret i Moskva i 2007. Her udstillede han 24 kunstværker, der var blevet bortcensureret fra udstillinger i Tretjakov-galleriet. Udstillingen omfattede internationalt kendte navne som Ilja Kabakov og Aleksandr Kossolapov og viste blandt andet en blondine, der tager brusebad i olie, en ikon fyldt med kaviar, Lenin på korset og en selvmordsbomberske med sort nederdel. Ortodokse kristne og nationalister anlagde sag imod Jerofejev og museumsdirektør Jurij Samodurov for “anstiftelse af international og interreligiøs strid”, og de to mistede deres job. Iagttagere hævder, at censur ikke som i Stalintiden beordres ovenfra, men udføres af mellemledere i kunstverdenen, der er bange for skandaler og retssager, så en omfattende selvcensur er blevet en realitet. Det angår især religionskritik, sex og kritik af førende russiske politikere.  Ortodokse og nationalister ødelægger kunstværker og organiserer masseklager og retssager. Ifølge Jerofejev har den nuværende leder af Tretjakov-galleriet fx. fjernet et billede af en halvnøgen kvinde med argumentet: “En russisk pige stiller sig ikke i en sådan position.” Ifølge Jerofejev risikerer gallerister at blive slået ned på gaden, ligesom de bedste russiske kunstnere tager konsevkensen og udvandrer. (Die Zeit)

24/3 2010

Rapperen Akon nægtes indrejse i Sri Lanka. Buddhister hævder han har “skændet Buddha” ved i musikvideoen “Sexy Bitch” at lade letpåklædte kvinder danse foran en Buddha-figur. (Ekstrabladet)

Indonesiske kritikere af blasfemilovgivningen tæskes af islamister. Under en pause i en høring i landets forfatningsdomstol greb adskillige medlemmer af grupperne Islamic Defenders Front og Islamic Defenders Army to medlemmer af komiteen for ændring i blasfemilovgivningen, Nurkholis Hidayat og Uli Parulian Sihombing, der hlev mishandlet af mængden. (Djakarta Post)

Fire amerikanske senatorer stifter “US Senate Caucus on Global Internet Freedom” til forsvar for frihed på internettet. Joe Liberman, Sam Brownback, Ted Kaufman og Bob Casey udgør en tværpolitisk alliance, der med Brownbacks ord proklamerer “Digital tyrants of the world, beware! We’re on to you now!” De ser et amerikansk forsvar for netfriheden og støtte til udvikling af software, der kan omgå censurinitiativer, som en direkte videreførelse af “Radio Free Europe” og lignende koldkrigsinitiativer – og således også som forbundet med amerikansk udenrigspolitik imod totalitære regimer som Kina, Iran og Cuba. (Berlingske)

23/3 2010

Storbritanniens justitsminister Jack Straw bekendtgør et forslag til ændring af landets injurielovgivning. Han udtaler: "Our current libel laws need to achieve a fair balance between allowing people to protect their reputations from defamatory allegations, and ensuring that freedom of expression and the public's right to know on matters of public interest are not unnecessarily impeded. At the moment, we believe that the balance is tilted.". Han overvejer tre ændringer. At lovfæste forsvaret for offentlig interesse i de fremførte oplysninger, også uanset om det er en journalist, der fremfører dem; at forbyde sagsøgere at anlægge flere sager på baggrund af det samme materiale; samt at undersøge hvorvidt der er rimelig grund til at lade fremmede sagsøgere anvende engelske domstole. (AP)

Kina siger Googles ophør med at censurere søgeresultater er “totalt forkert” og udgør et brud på et løfte Google afgav, da man kom ind på det kinesiske marked. Qin Gang, talsmand for det kinesiske udenrigsminsterium udtaler, at Googles træk er en isoleret handling fra et kommercielt firma, og at regeringen vil behandle sagen ifølge loven. Experter peger på, at Kina nu sandsynligvis vil oprette hindringer imod Google i Kina. og måske spærre for al adgang til søgetjenesten. (BBC)

En international petition henvendt til Amnesty International anklager organisationen for afskedigelsen af Gita Sahgal. Saghal, der var leder af Amnestys køns-enhed havde problematiseret Amnestys partnerskab med personer, hvis forhold til Taliban er flertydigt., hvilket i februar førte til hendes afskedigelse. Hun havde peget på princippet “about the importance of the human rights movement maintaining an objective distance from groups and ideas that are committed to systematic discrimination”. Den sag hun henviste til, angik, at Amnesty ikke bare har forsvaret Guantanamo-fangernes rettigheder, men decideret samarbejdet med ex-fangen Moazzam Begg og hans organisation Cageprisoners, der også støtter muslimske fanger i andre lande, såsom ledende Taliban- og Al-Qaeda-figurer, uanset om de er udsat for overgreb eller ej, ligesom foreningen har tætte bånd til det højststående Al-Qaeda-medlem Anwar al-Awlaki. Petitionen peger på, at Amnesty ikke må opgive at tage afstand fra “authoritarian, often fascist, social and political agendas of some of the groups that suffer human-rights abuse at the hands of the big powers.” Petitionen er signeret af en række menneskerettighedsforkæmpere såsom Amrita Chhachhi, Sara Hossain, Michael Waltzer, Salman Rushdie, Nawal El Sadaawi, Gayatri Spivak, Dubravka Ugresic, Caroline Fourest, Nick Cohen og mange andre. (opendemocracy.net)

22/3 2010

Google ophører med  selvcensur i Kina. Efter måneders strid mellem Kina og Google  ophører søgetjenesten med at censurerer søgeresultater i Kina – der bl.a. har hindret søgninger på “Frihed for Tibet” eller Falun Gong-bevægelsen. I stedet omdirigerer Google sine kinesiske brugere til den kinesisksprogede søgetjeneste i Hong Kong, hvor adgangen er fri. Googles chefjurist David Drummond skriver på sin blog: “Vi ønsker, at så mange mennesker i verden som muligt skal have adgang til vore services, inklusive brugere i Kina. Den kinesiske regering har imidlertid været krystalklar igennem alle vore diskussioner og sagt, at selvcensur er et lovligt krav, der ikke er til forhandling, men med denne løsning håber vi at finde et kompromis.” De kinesiske myndigheder har endnu ikke reageret på Googles træk. (Berlingske)

En international petition henvendt til Amnesty International anklager organisationen for afskedigelsen af Gita Sahgal. Saghal, der var leder af Amnestys køns-enhed havde problematiseret Amnestys partnerskab med personer, hvis forhold til Taliban er flertydigt., hvilket i februar førte til hendes afskedigelse. Hun havde peget på princippet “about the importance of the human rights movement maintaining an objective distance from groups and ideas that are committed to systematic discrimination”. Den sag hun henviste til, angik, at Amnesty ikke bare har forsvaret Guantanamo-fangernes rettigheder, men decideret samarbejdet med ex-fangen Moazzam Begg og hans organisation Cageprisoners, der også støtter muslimske fanger i andre lande, såsom ledende Taliban- og Al-Qaeda-figurer, uanset om de er udsat for overgreb eller ej, ligesom foreningen har tætte bånd til det højststående Al-Qaeda-medlem Anwar al-Awlaki. Petitionen peger på, at Amnesty ikke må opgive at tage afstand fra “authoritarian, often fascist, social and political agendas of some of the groups that suffer human-rights abuse at the hands of the big powers.” Petitionen er signeret af en række menneskerettighedsforkæmpere såsom Amrita Chhachhi, Sara Hossain, Michael Waltzer, Salman Rushdie, Nawal El Sadaawi, Gayatri Spivak, Dubravka Ugresic, Caroline Fourest, Nick Cohen og mange andre. (opendemocracy.net)

20/3 2010

Mere end 50 medlemmer af Litauens parlament protesterer mod homoparaden “Baltic Pride”, der er planlagt i Vilnius 8. maj med deltagelse af delegationer fra 20 lande. De hævder, at paraden vil “forsøge at tiltrække nye medlemmer” til den litauiske liga for homosexuelle, der står for arrangementet. Man havde ellers tilladelse til afholdelsen, men 1. marts trådte en ny lov i kraft, der forbyder, at børn udsættes for information, der kan virke nedbrydende for familieværdier eller fremme andre familieformer end ægteskabet mellem mand og kvinde. Amnesty International har protesteret imod loven. (JP)

19/3 2010

Mere end 50 medlemmer af Litauens parlament protesterer mod homoparaden “Baltic Pride”, der er planlagt i Vilnius 8. maj med deltagelse af delegationer fra 20 lande. De hævder, at paraden vil “forsøge at tiltrække nye medlemmer” til den litauiske liga for homosexuelle, der står for arrangementet. Man havde ellers tilladelse til afholdelsen, men 1. marts trådte en ny lov i kraft, der forbyder, at børn udsættes for information, der kan virke nedbrydende for familieværdier eller fremme andre familieformer end ægteskabet mellem mand og kvinde. Amnesty International har protesteret imod loven. (JP)

Universitetet i Münster ansætter Mouhanad Khorchide som professor i islamisk religionspædagogik, der skal uddanne islamiske religionslærere til statsskolerne. Han erstatter dermed Sven Kalisch, der efter pres fra Koordineringsrådet for Muslimer måtte forlade posten, fordi han hævdede, at islamforskning skulle foregå efter almindelige filologisk-kritiske metoder. På dette grundlag hævdede Kalisch, at man hverken kan bevise eller modbevise at Muhammed har levet. Koordineringsrådet udtalte: “Vi hævder, at profeten har existeret. Vi hævder, at Koranen er Guds ord. Og derfor vil vi også have en videnskabsmand, der hævder dette og som uddanner vore religionslærere.”. I overensstemmelse hermed hævder Khorchide, at man som professor i islamisk religionspædagogik nødvendigvis må tro på de islamiske trossætninger. (Münstersche Zeitung)

18/3 2010

Efter at pressen fornylig skrev om sagen, har OIC fjernet den norske tegning af Muhammed som gris fra sin hjemmeside. (JP)

David Headley erklærer sig skyldig i den hidtil største sag om terrorisme på dansk grund. Pakistansk-amerikaneren erklærer sig ved retten i Chicago skyldig i samtlige anklager angående planlægning af terror mod Jyllands-Postens kontorer i Viby J samt København. Aktionen var planlagt som en selvmordsaktion, hvor deltagerne på forhånd forberedte martyrvideoer. Efter planen skulle en lastvogn med sprængstof køres ind i en af bygningerne. To fremtrædende medarbejdere skulle dræbes, og synagogen i København var også terrormål. Ifølge nye dokumenter i sagen fik Headley instrukser fra terrorlederen Ilyas Kashmiri om at halshugge gidslerne på Jyllands-Posten. Deres hoveder skulle derefter smides ud af avisens vinduer for at skabe “størst mulig” respons fra de danske myndigheder. På et møde i februar 2009 havde Kashmiri ladet Headley forstå, at de “ældre” – ifølge Headleys al-Qaedas ledelse – ønskede angrebet gennemført så hurtigt som muligt. Headley erklærer sig samtidig skyldig fem anklager angående i deltagelse i planlægningen af terrorangrebet i Mumbai, Indien, i november 2008, hvor 166 omkom. Headley har siden sin anholdelse i oktober samarbejdet med anklagemyndigheden og angivet andre deltagere i den omfattende terrorsag – til gengæld for, at den amerikanske anklagemyndighed afstår fra at søge dødsstraf mod Headley. Som følge af aftalen kan Headley ikke appellere dommen. Strafudmålingen udsættes til et senere retsmøde. Som følge af aftalen slipper Headley for at blive udleveret til eventuel yderligere retsforfølgelse i Danmark, Pakistan eller Indien – trods pres især fra Indien.  Den indiske udenrigsminister Gopal Krishna Pillai udtaler: “Indien vil protestere på allerhøjeste niveau, hvis Headley slipper let. Vi ønsker fortsat at få ham udleveret til retsforfølgelse i Indien.” Indien har længe mistænkt Headley for at være CIA-agent.Headleys medanklagede Tahawwur Rana nægter fortsat at være involveret i sagen. (JP, Politiken)

17/3 2010

“The Simpsons” vil fornærme verdens tre store religioner. Det skal ifølge seriens producer Al Jean foregå i et afsnit med titlen “The Greatest Story ever D’ohed”, der sendes i USA 28. marts. Bart og Homer Simpson er på besøg i Jerusalem, og under deres besøg ved Grædemuren bliver Homer ramt af et “Jerusalem-syndrom”, hvor han tror, han er den nye messias. Al Jean udtaler: “Dette er en episode, hvor folk fra alle tre religioner vil blive krænket.” Det fremgår ikke, hvorvidt det angår de tre monoteistiske religioner eller det angår de tre største, kristendom, islam og hinduismen. (Politiken)

Facebook lukker for en bruger, der kalder sig “Allah” og som på sin Facebook-side bringer fordrejede korancitater og gør nar af islam. “Allah” fik hurtigt 600.000 kontakter og tusindvis af kommentarer, hvoraf mange skældte ud på ophavsmanden. En kampagne på mere end 100.000 brugere hævdede, at siden var en fornærmelse af islam og af gud og krævede siden lukket. Skaberen af den kontroversielle side har øjensynlig skabt to nye sider under andre navne, bl.a. “Believers in the New Allah”. Det forenede Arabisk Emirater havde allerede blokeret den fornærmende side. Kritikere siger, at Facebooks kriterier for at lukke brugersider hverken er offentlige eller klare. (Jerusalem Post)

15/3 2010

De usbekiske myndigheder anholder og idømmer 13 medlemmer af en ikke-registreret babtist-kirke en bøde svarende til 100 gange den månedlige minimumsløn. Ifølge kirkemedlemmerne blev de tillige udsat for vold ved anholdelsen. Også medlemmer af andre protestantiske retninger anholdes og straffes ligesom deres bøger og bibler konfiskeres og destrueres, da bibler skal registreres hos myndighederne. (Forum 18)

En sydafrikansk domstol idømmer formanden for ANCs Youth League Julius Malema en bøde på 50.000 Rand og til at give en uforbeholden undskyldning for at have fremsat hadefulde udtalelser om en kvinde der anklagede den sydafrikanske præsident Jacob Zuma for voldtægt. Den kontroversielle Malema havde blandt andet udtalt, at"When a woman didn't enjoy it, she leaves early in the morning. Those who had a nice time will wait until the sun comes out, request breakfast and ask for taxi money. In the morning, that lady requested breakfast and taxi money" (BBC, Global Voicesonline)

14/3 2010

Malaysia kræver, at den svenske regering skal gribe ind over for svenske medier, der genoptrykker Lars Vilks’ Muhammed-tegning. Malaysias udenrigsminister fordømmer genoptrykningen: “En ansvarsløs handling, der er provokerende og stødende i sin karakter og derfor totalt uacceptabel.” Det islamiske parti PAS vil arrangere demonstrationer og aflevere et protestbrev til den svenskae ambassadør. Ambassadøren, Helena Sångeland, siger, at protesterne sandsynligvis kommer ved fredagsbønnen i den kommende uge. Svenske politikere afviser kritikken. Lederen af det liberale Folkpartiet, Jan Bjorklund, udtaler: “Udspillet er totalt uacceptabelt. Vi har ytringsfrihed og pressefrihed i vort land. Den her type krav skal afvises kraftfuldt.”.  (JP)

12/3 2010

Brønshøj kræver en undskyldning af Politiken. Kravet fremsættes af formanden for Brønshøj-Husum Lokaludvalg, Christian Hesselberg, fordi avisen i en artikel har omtalt bydelen som noget, der minder om leverpostej – vel at mærke uden rødbeder og ristede løg. I en pressemeddelelse peges der på, at Politiken på det sidste er blevet kendt for at give undskyldninger til befolkningsgrupper, som føler sig krænket af avisens journalistik. Hesselberg ønsker en undskyldning fra avisen på vejene af Brønshøjs borgere, som er blevet såret og krænket af Politiken. Hverken journalisten, der har skrevet artiklen, eller Politikens chefredaktør, Tøger Seidenfaden, har ønsket at besvare Brønshøjs henvendelser. Kravet fremføres via Brønshøjs lokal-tv TV-Bella samt YouTube. (JP)

Den malaysiske avis The Star tvinges til at fjerne artikel og undskylde. Avisen, der er landets førende engelsksprogede dagblad, havde kritiseret piskningen af tre kvinder ifølge shariahen. Avisen fik et advarselsbrev fra indenrigsministeren samt et pålæg af en domstol om at fjerne artiklen af redaktør P. Gunasegaram med titlen “Persuasion, not compulsion”, der hævdede at straffen for utroskab var for hård – samt publicere en undskyldning. Efterfølgende måtte bladet afvise en klumme fra en fast bidragyder, Marina Mahathir, der hævdede, at shariahlovene er skrevet af mennesker, ikke af gud, og som såden er åbne for debat. (religiouswatch.com)

Hizb-ut-Tahrir hylder ikke Politikens undskyldning. I en pressemeddelelse udsendt af  Hizb-ut-Tahrirs medierepræsentant for Skandinavien Chadi Freigeh hedder det:

“I lyset af forliget mellem nogle muslimske organisationer og Politiken om genoptrykningen af de hadefulde tegninger af Sendebuddet (saaws) i 2008, s er der følgende pointer som bør belyses:

For det første, så indbefatter forliget en pseudoundskyldning, eftersom Politiken ikke undskylder for hån mod Sendebuddet men for svien og smerten som hånen har påført muslimerne. Samtidig insisterer avisen på at gentage selvsamme hån, idet avisen fastholder hvad den betegner som îretten til at gentrykke tegningerneî! Til gengæld har Politiken krævet at de muslimske organisationer opgiver at retsforfølge avisen. Denne absurde undskyldning modsvarer at sige til en mand efter at have slået ham: î"Jeg vil ikke undskylde for at have slået dig men for de smerter, der opstod efterfølgende. Og i øvrigt forbeholder jeg mig retten til slå dig igen når det passer mig. Dertil er min undskyldning betinget af du ophører med at beklage dig over mine slag!"

For det andet: Den efterfølgende kritik af dette forlig fra de danske medier og politikere bekræfter deres indædte had til Islam og enorme ligegyldighed over for muslimernes følelser. Og det minder os om at de hadefulde tegninger af Sendebuddet kom få dage efter at den daværende kulturminister tilskyndede kulturpersoner og kunstnere til at krænke Koranen og den beærede Profet (saaws)! Derfor var tegningerne i sin tid en kulmination på den fjendtlige politik som vestlige medier og politikere førte mod muslimerne i skyggen af krigen mod "terror".

For det tredje: Grundet de forræderiske regimer i den islamiske verden, som forbliver passive over for de gentagne hån mod muslimerne og deres ukrænkeligheder og over for de vedvarende aggressioner mod muslimerne, så har enhver hadefuld sjæl vovemod til at håne Sendebuddet (saaws).~ Denne skare af usle regenter har således bevirket en ydmygende tilstand, som gør at nogle muslimer stiller sig tilfredse selv med en pseudoundskyldning påhægtet absurde forbehold! Værre er det at nogle skamløse muslimer lovpriser og jubler over dette formålsløse forlig for at legitimere deres samarbejde med hadefulde vestlige politikere og institutioner! Alt imens politikerne gentager deres hadefulde udsagn om îat ytringsfriheden ikke må gradbøjesî, hvilket betyder at hån mod Sendebuddet skal fortsætte uden forbehold, så påstår disse muslimer at forliget bekræfter at vejen frem består i dialog og samarbejde med hadefulde politikere, der i øvrigt tager del i aggressionerne mod muslimerne i Afghanistan for øjeblikket!

Endelig så bør vi muslimer vide at hån mod Sendebuddet ikke besvares gennem uvæsentlige forlig med medier som forbeholder sig "retten" til at gentage hånen. Det skal derimod besvares gennem etableringen af khilafah-staten, som er i stand til at sætte en endelig stopper for gentagne hån mod muslimerne og deres ukrænkeligheder. Den Khilafah-stat som til at starte med viser anerkendelse af Sendebuddet (saaws) ved at implementere den Shariíah som han formidlede. Det er efterhånden tydeligt at muslimers handelsboykot, demonstrationer, protester og fordømmelser i bedste fald kun medfører en pseudoundskyldning med absurde forbehold! For der er nogle hadefulde og arrogante fjender, som kun forstår magtens sprog! Og de effektive sanktioner mod muslimernes fjender, om end det er politiske, økonomiske eller militære sanktioner, kan kun gennemføres i skyggen af den islamiske Khilafah-stat. Derfor opfordrer vi muslimerne og især de magtfulde heriblandt til at samarbejde med Hizb ut-Tahrir om at vælte regimerne i den islamiske verden og etablere skjoldet, Khilafah-Rashidah, der beskytter vores ukrænkeligheder, implementerer Sendebuddets Shariíah og standser de hadefulde krænkelser som den islamiske nation oplever uafbrudt."

Politiet i Azerbaijans hovedstad Baku anholder og udsteder bøder til to medlemmer af Jehovas Vidner da de har ”distribueret religiøs litteratur uden statslig tilladelse”. De anholdte fik også deres bibler og anden litteratur konfiskeret. Anholdelsen skete efter, at de to medlemmer af Jehovas Vidner havde drøftet deres tro med nogle naboer.

Den britiske sanger Elton John mødes med dødstrusler efter, at han i et interview har udtalt at han mener, at Jesus var homoseksuel. Den amerikanske anti-abort aktivist Neal Horsley anholdes således for at have offentliggjort en youtube video, hvor han foran Elton Johns boligkompleks i Atlanta ses med et skilt, hvorpå der står "Elton John must DIE" og hvori Horsley udtaler, at Elton John har vanhelliget Jesus Kristu. Horsley anholdes og sigtes for ulovlige trusler. Som følge af dødstruslerne har Elton John måtte øge sikkerhedsforanstaltninger omkring sin person". (San Francisco Chronicle, Metro.co.uk)

Den amerikanske højesteret skal beslutte om politiske protester ved begravelser er beskyttet af ytringsfriheden. Medlemmer af Westboro Baptist Church anført af Fred Phelps hævder, at USAs krigsdeltagelse er Guds straf for tolerancen over for homosexualitet og møder op til soldaterbegravelser med bannere som “Thank God for dead soldiers”,  “God hates the USA”, “Fag troops” og “Pope in hell”. (religiouswatch.com)

Lederen af det polske heavy metal band Behemoth anklages for blasfemi. Adam Nergal Darski ødelagde for to år siden et exemplar af Bibelen på scenen – i Polen er det en forbrydelse at ødelægge religiøs ikonografi. Darski risikerer to års fængsel. (religiouswatch.com)

De britiske konservative foreslår burkaforbud. Det konservative parlamentsmedlem Philip Hollobone, udtaler: “In my view, and the view of my constituents, wearing the burqa is not an acceptable form of dress and the banning of it should be seriously considered.”  (Daily Telegraph)


11/3 2010

To dræbes under optøjer imod forfatteren Taslima Nasrin i Karnataka, Indien. En artikel af Nasrin, der hævder det muslimske slør er et symbol på kvindeundertrykkelse, blev uden hendes vidende trykt i det lokale dagblad Kannada Prabha. Tusindvis af muslimer protesterede, og der var brandstiftelse på Kannada Prabha og et andet dagblads kontorer. (BBC)

Itawamba Agricultural High School i Fulton, Mississippi beslutter, at den 18-årige kvindelige elev Constance McMillen ikke må deltage i skolens årsbal med sin kvindelige kæreste. Skolen informerer også McMillen om at parret vil blive smidt ud, hvis de kommer hver for sig og prøver at danse tæt eller deres tilstedeværelse på anden vis gør andre elever ”ukomfortable”. Efter, at den amerikanske borgerrettighedsorganisation ACLU går ind i sagen og klager over, at skolen krænker McMillens ret til at komme med kvindelig partner og iklæde sig en smoking beslutter skolen sig til helt at aflyse årsballet. ACLU indgiver et søgsmål over skolen ved en federal domstol med påstand om at skolen krænker McMillens ytringsfrihed under det første tillæg til den amerikanske forfatning. (ACLU)

En 27-årig Saudi-arabisk mand anholdes efter at han på Youtube har uploaded en video af sig selv optrædende i en politiuniform og flirtende med personen der holder kameraet. Manden sigtes for overtrædelse af forbud mod homoseksualitet, true den generelle sikkerhed og for at udgive sig for en politibetjent. (Globalvoicesonline, Arabnews) Videoen kan ses her: http://advocacy.globalvoicesonline.org/2010/03/11/youtube-saudi-young-man-impersonating-a-police-officer-arrested-and-charged-with-moral-crimes/
International Federation of Journalists (IFJ) anklager Yemens myndigheder for at have udvist “brutal umenneskelighed” i deres behandling af redaktøren Mohammed al Maqaleh som har været udsat for kidnapning, frihedsberøvelse og frarøvet adgang til basal medicinsk behandling i seks måneder.  Al Maqaleh er redaktør for hjemmesiden for socialistpartiet – et oppositionsparti – og blev kidnappet i september efter, at hjemmesiden bragte nyheden om at Yemens flyvevåben dræbte 87 og sårede mere end hundrede i et angreb på civile. Al Maqaleh blev kidnappet af bevæbnede mænd på gaden i hovedstaden Sana’a og udsat for systematisk mishandling, herunder psykisk og fysik tortur såsom fingerede henrettelser, tæsk, og frarøvelse af mad og drikke. I flere måneder nægtede anklagemyndigheden og efterretningstjenesten kendskab til hans skæbne indtil officielle myndigheder afslørede hans kidnapning og overførte ham til et fængsel hvor han blev anklaget for lovovertrædelser den 30. januar 2010 (IFEX, IFJ)

10/3 2010

De svenske dagblade Expressen, Sydsvenska Dagbladet og Dagens Nyheter optrykker kunstneren Lars Vilks' tegning af Muhammed som rundkørselshund i solidaritet efter afsløringen af de irske muslimers komplot imod ham. Expressen skriver i en principiel leder til forsvar for ytringsfriheden: "I ett demokratiskt samhälle måste även rätten att häda försvaras. När en svensk konstnär hotas till livet för några teckningars skull är det ett hot mot oss alla."

Anklageskriftet imod en person med forbindelse til de irske muslimers plan imod Lars Vilks, den  amerikanske kvinde Colleen R. LaRose med øgenavnet “Jihad Jane”, offentliggøres. Hun er omkring 46, bosat i Montgomery, Pennsylvania, og blev anholdt 15/10. Ifølge anklageskriftet var hun involveret i en større operation for at rekruttere mænd til selvmordsangreb flere steder i Europa og Asien. “Jihad Jane” fik direkte ordre om at “dræbe en borger i Sverige” på en måde, så det ville skræmme “hele den vantro verden.” Angiveligt skrev hun i en mail: “Jeg vil gøre dette til mit mål, indtil jeg enten har succes eller dør.” Udover “Jihad Jane” og de syv i Irland hævdes det, at yderligere fem mænd er involveret, i hhv. Sydasien, Østeuropa, Vesteuropa og USA. David Kris, viceleder for Afdelingen for National Sikkerhed under det amerikanske Justitsministerium, udtaler: “Dagens anklage, der lyder på at en kvinde fra en amerikansk forstad sagde ja til at udføre et mord i et andet land og samtidig hjalp terrorister, viser udviklingen i den trussel, vi står overfor.” (JP)

Et norsk TV-program tildækker en Muhammed-karikatur. I programmet “Trygdekontoret” på NRK3 fremviser konvertitten Per Yousef Assidiq en drabstrussel, han har modtaget, der er illustreret med en Muhammedkarikatur. Sekvensen blev filmet i sin helhed. Programleder Thomas Seltzer siger nu, at tegningen vil være tildækket, når programmet vises i aften: “Vi stod i et vejkryds med skilte, der pegede to veje. Der var to byer vi kunne tage til: den ene by hedder “at blive hængt op med hovedet nedad og få struben klippet over”, den anden by hedder “tryghed, glæde og fejhed”. På spørgsmålet om folkene bag programmet er feje, svarer han: “Det må vi jo indrømme.” (Dagbladet)

Rumænien raser over drabschef Ove Dahls udtalelser. Udenrigsminister Teodor Baconschi kalder dem “chokerende, uretfærdige og uacceptable” og har bedt den rumænske ambassade i København om at sende en skriftlg klage til de danske myndigheder – hvilket i går resulterede i et forsoningsmænde mellem ambassødøren og direktøren for Københavns Politi  Johan Reimann. Den rumænske regering forventer, at danskerne v il “vil tage alle nødvendige skridt for at undgå enhver udtalelse af denne slags.” og den rumænske ambassade i København tilbyder assistance til alle rumænske borgere, der føler sig “diskrimineret på grund af deres nationalitet. “Dog indrømmer udenrigsministeren, at der er et problem, og at der er. »en vis rumænsk kriminalitetsrate i de fleste medlemslande« i EU. Han siger til HotNews, at der har været en vis overbærenhed med landsfællerne i udlandet, uanset hvad de har foretaget sig. Derfor er der nu behov for mere information om opførslen i EU. ”Vi bør lave mere intern pædagogik. Der bør være et ordentligt niveau af information angående rettigheder og ansvar, om muligt skal vi understrege ansvaret, i de byer og landsbyer, hvorfra vores landsfæller tager af sted.” (Politiken)

Den 30-årige vietnamesiske blogger og menneskerettighedsaktivist Le Thi Cong Nhan tilbageholdes i tre timer af politiet i Hanoi blot tre dage efter hendes løsladelse efter afsoning af n 3-årig dom for ”fjendtlig propaganda mod den socialistiske republik Vietnam”. Nhan blev angiveligt anholdt for at overtræde betingelserne for den 3 årige husarrest hun stadig mangler af fuldføre. (IFEX)

De togolesiske myndigheder nægter at akkreditere franske medier der ønsker at dække det forestående præsidentvalg. (Index on censorship)

Sekretæren for det Svenske Akademi, historikeren Peter Englund, støtter Lars Vilks’ ytringsfrihed. Hans udtalelse lyder i sin helhed:  “Ställd inför nyheten att de extremistiska hoten mot Lars Vilks uppenbarligen börjat röra sig från ord till handling, finns det bara en sak att göra: att ta avstånd från den här fanatismen – utan glidningar, utan reservationer, utan relativiseringar~ och utan på skruvar ställda förbehåll – och ställa sig på den hotades sida. För en gång skull kan jag säga så här: det hela är mycket enkelt. Att tysta Lars Vilks handlar i förlängningen om att tysta oss alla. Om hans konst kan vi alltid diskutera. Om hans rätt att utöva den – aldrig.” (http://akademiblogg.wordpress.com/)

Arabic Network for Human Rights Information anmelder det egyptiske medlem af sikkerhedsstyrkerne Mohammed Abdel Tawab for tortur. Ifølge ANHRI indkalte  Mohamed Abdel Tawab lægen Taha Abdel Tawab (der tilsyneladende ikke er i familie med Mohammed) til et forhør og udsatte ham for brutal tortur, hvorefter Taha blev overført til Senourus hospitalet i Fayoum i kritisk tilstand. Taha er en velkendt tilhænger af Mohammed Elbaradais præsidentkandidatur og ifølge ANHRI er dette baggrunden for torturen. Anklagemyndigheden i Fayoum nægtede at indkalde Mohammed Abdel Tawab til forhør efter ANHRIs anmeldelse. (ANHRI)

Ifølge The Inter American Press Association (IAPA) today er otte mexikanske journalister blevet bortført af organiserede narkobander mellem 18. februar og 3. marts 2010 i Reynosa i delstaten Tamaulipas. IAPA afstår fra at nævne navne af frygt for yderligere overgreb mod de bortførte journalister.   Siden november 2009 har IAPA dokumenteret fem mord på mexicanske journalister (Jorge Ochoa Martínez, José Luis Romero, Valentín Valdés Espinosa, José Emilio González Galindo og José Alberto Velázquez López). (IAPA)

9/3 2010

En sækulær Britisk muslim trues til at skifte beklædning. Shiria Khatun, der er Labour-repræsentant i byrådet i Tower Hamlets, er blevet genstand for en hadekampagne, der bl.a. truede hendes små børn og hendes forældres grave og forfulgte hende på gaden. Hun har nu måttet skifte sit vestlige tøj ud med traditionel dragt og har anmeldt sagen til politiet. (express.co.uk)

Det ægyptiske journalistforbund støtter forbud imod ateistiske blogs. Klummisten Sahar el Ga'ara har i dagbladet Al-Masry Al-Youm krævet lukning og retsforfølgelse af blogs, der prædiker ateisme og udviser despekt for religioner. Hun nævnte tre specifikke blogs. Hun støttes nu af journalistforbundets såkaldte "Frihedskomite", hvis leder Mohamed Abdel Qudous, udtaler: "We are supporting Sahar El-Ga'ara for two main reasons. First, because we reject atheism, if a person wants to be an atheist he can be but he can't preach it. The second reason is because of the foul language and insults directed at her on the internet. Freedom of expression has its limits; a person cannot preach atheism or insult the three divine religions. This is not accepted anywhere in the world." (thedailynewsegypt.com)

Syv irske muslimer anholdes for mordplaner imod den svenske tegner Lars Vilks. Det drejer sig om fire mænd og tre kvinder. Ifølge netavisen Ireland Online er de anholdte i alderen fra midt i 20'erne til midt i 40'erne, og at de afhøres på flere forskellige politistationer i Waterford, Tramore, Dungarvan og Thomastown. Ireland online skriver videre, at de anholdte menes at være irske statsborgere, men at deres oprindelse er blandt andet Marokko og Yemen. (JP)

Ifølge Committee to Protect Journalists er der nu 52 fængslede journalister i Iran, svarende til godt en tredjedel af verdens fængslede journalister. Alene i februar 2010 blev 12 iranske journalister fængslet mens 7 blev løsladt. (CPJ)

8/3 2010

Ifølge Arabic Network for Human Rights Information er parlamentsmedlemmet Mohamed Hayef Al Metairy journalisten  Mohamed Abd Al Kader Jasim og de kuwaitiske aviser "Al Rouia" og  Al Alam Al Youm blevet idømt bøder for kritiske artikler og udtalelser om den kuwaitiske premierminister der også er medlem af den kongelige familie. Jasim nægtede at betale kaution og sad varetægtsfængslet i 10 dage. Gamal Eid, ANHRI's direktør, udtaler, at, "The Kuwaiti government proved to be no exception among Arab governments hostile to freedom of the press and expression. These penalties have completely ruined the good image that the Kuwaiti government has worked hard to establish as a state that respects press freedom. We deeply hope that the Kuwaiti judiciary, in appeal hearings, will affirm that government officials in any post are subject to criticism, even if they are members of the royal family". (ANHRI)

Medlemmer af Sierra Leones oppositionsparti  Sierra Leone People’s Party angriber ti journalister under partiets nationale konference I byen Bo, som de angrebne journalister dækkede. Ifølge International Federation of Journalists konfiskerede højstående medlemmer af partiet tillage journalisters kameraer og mobiltelefoner.(IFEX/IFJ)

Den nigerianske journalist Murtala Sani fra Federal Radio Corporation of Nigeria (FRCN) slipper med nød og næppe fra at blive dræbt af en sørgende menneskemængde da han som led i sit arbejde dækker massebegravelser af ofrene for massakren (begået af muslimer på kristne) i Dogo Nahawa, Plateau State. Kun politiets indgriben reddede Sanis liv.  Mængden angreb da en præst og rådgiver for den lokale guvernør for religiøse anliggender krævede at Sani afleverede sit Identitetskort og derefter fortalte mængden at Sani var etnisk Hausi-Fulani (og dermed muslim), hvorefter mængden begyndte at banke ham. Sanis bil blev ødelagt og hans udstyr smadret. En anden journalist, Aminu Abdulla, fra Agence France-Presse (AFP), blev også antastet af sørgende der krævede at han beviste at han var Kristen ved at recitere fadervor. Abdulla lykkedes at flygte ved hjælp fra andre journalister. (IFEX)

Redaktøren af det kurdiske tidsskrift Khalar, Sardasht Hama Saleh, bliver skudt af en gruppe bevæbnede mænd, men overlever. Tidsskriftet er blevet forbudt for at have trykt uddrag af Rushdies De sataniske vers. Samtidig tager Kurdistans patriotiske Union, irakisk Kurdistans største parti, afstand fra tidsskriftet. Oversætteren Barmak Behded modtager dødstrusler, bl.a. fra områdets iranske ambassade, og må gå under jorden. Behdad udtaler: “Den kurdiske regering skulle jo være  ikke-religiøs, så hvorfor skulle vi ikke publicere romanen?” Han fortsætter: “Oplysningen af den stærkt islam-centrerede kurdiske region i Irak motiverede mig til at oversætte bogen.”  Behdad har klaget til FN, men har ingen reaktion fået – bortset fra franske og tyske protester. (astreetjournal)

7/3 2010

Scientology forsøger at bremse den tyske TV-spillefilm "Bis nichts mehr bleibt" baseret på virkelige hændelser. Filmen handler om en famile, der sønderrives af den religiøse bevægelse. Jürg Stettler, talsmand for Scientology, udelukker ikke sagsanlæg mod den tyske tv-station ARD, der planlægger at vise filmen, og hævder, at filmen forbryder sig mod tv-stationens retningslinjer ved at modvirke "religiøs tolerance" (Süddeutsche Zeitung)

Faisal Yamanis internationale korps af advokater i sagen mod de danske dagblade deltager den danske advokat Christian C. Jørgensen fra det københavnske advokatkontor Philip. (BT)

Drabschef Ove Dahl beklager sin udtalelse om rumænske kriminelle og siger bl.a., at han skal “... beklage, hvis jeg er kommet til at udtale mig specifikt om eksempelvis rumænere, eller at mine udtalelser er blevet tolket i den retning.” Han understreger, at meningen var at sætte fokus på det stigende problem med kriminelle, der kommer fra blandt andet Østeuropa. Herefter trækker Zenia Stampe sin politianmeldelse af Dahl tilbage. I løbet af dagen har politikere fra S, V og DF kritiseret politianmeldelsen. (JP)

Sveriges mest berygtede terrorist Maximus truer Danmark fra sin fængselscelle. “Danmark har gjort sig selv til en fjende af islam. Det er helt unødvendigt, at I nedgør islam og angriber muslimer. Før eller siden kommer I til at betale for det”, siger den svensk-bosniske Mirsad Bektasevic, som er bedre kendt under dæknavnet Maximus. De truende ord fra terroristen fremsættes i dokumentarfilmen 'Dømt for terror'. (Ekstrabladet)

6/3 2010

Filippinernes bispe-råd kræver totalforbud mod annoncering for kondomer. (abs-cbnnews)

38 ansatte på Politiken tager i et læserbrev afstand fra avisens forlig med advokat Faisal Yamani. Indlægget er signeret af “Peter Thiemann, Kim Faber og Flemming Christiansen m.fl.” og lyder i sin helhed:
“Undertegnede medarbejdere på Politikens redaktion ønsker hermed at markere vores afstandtagen til det forlig, Politikens ledelse har indgået med otte organisationer, som angiveligt består af 94.923 efterkommere af profeten Muhammed.
Organisationerne har bebudet et sagsanlæg mod Politiken og en række andre danske dagblade, fordi aviserne som led i deres nyhedsdækning i flere tilfælde har genoptrykt tegneren Kurt Westergaards karikaturtegning af profeten Muhammed. I forliget undskylder Politiken for den krænkelse, mange muslimer har følt ved genoptrykningen af tegningen. Mens de otte organisationer på deres side lover ikke at gennemføre »retlige eller administrative tiltag mod Politiken«. Vi vil gerne understrege følgende:

1. Politiken har efter vores opfattelse intet at undskylde. Heller ikke, at en sag, som er dækket på nøjagtig samme måde, som vi ville dække andre sager med en nyhedsudvikling, har krænket en gruppe mennesker. Forliget efterlader det indtryk, at vi fortryder vores journalistik, og det er der overhovedet ingen grund til.

2.Vi frygter, at forliget, sådan som det er formuleret, får den effekt, at den redaktionelle frihed for Politikens journalister reelt bliver begrænset. Chefredaktør Tøger Seidenfaden har godt nok forsikret, at Politiken ikke har fraskrevet sig retten til for eksempel at genoptrykke Kurt Westergaards tegning, hvis dette i fremtiden ud fra en redaktionel vurdering skønnes nødvendigt. Denne rettighed fremgår imidlertid ikke af teksten i forliget – hvilket ville have været ønskeligt i betragtning af hele sagens karakter.

3.Forliget efterlader det uheldige indtryk, at Politiken undskylder – ikke på eget initiativ og som resultat af en selvstændig overvejelse, men fordi avisen er under pres fra muslimske organisationer. Desuden forpligter modparten i forliget sig ikke til at yde noget som helst til gengæld – for eksempel en eksplicit anerkendelse af mediernes ytringsfrihed. Modparten forpligter sig alene til at droppe en retssag, som vi mener er urimelig. I forlængelse heraf er det vores opfattelse, at der i denne sag er så vigtige principper om ytringsfriheden på spil, at efterprøvning i en retssal ville have været at foretrække frem for dette såkaldte forlig.

4. Som borgere i et demokratisk samfund er vi naturligvis tilhængere af dialog og fredelig sameksistens. Men vi har også et udtalt behov for at understrege, at vi som journalister ikke er en del af det diplomatiske korps. Journalisters rolle i et demokrati er ikke primært at bidrage til fred og forsoning, men a) at skildre virkeligheden så præcist som muligt og b) at fremme samfundsdebatten. Vi anerkender, at medierne også har en forpligtelse til at handle ansvarligt, hvilket på udmærket vis reguleres af den gældende lovgivning. Men moderne aviser indeholder hver dag artikler, som uundgåeligt vil virke krænkende på enkeltpersoner eller hele grupper. Medier i et frit, demokratisk samfund skal til stadighed turde udfordre holdninger på tværs af alle politiske og religiøse skel.

Indlægget er skrevet sammen med Anders Hjort, Anders Legarth Schmidt, Bo Søndergaard, Carsten Andersen; Carsten Godtfredsen, Christian Hüttemeier Kjeldsen, Christina Zemanova Ekelund, Claus Nørregaard, Erik Jensen, Esben Kjær, Flemming Ytzen, Hans Davidsen-Nielsen, Henrik Kaufholz, Jakob Sorgenfri Kjær, Jens Lenler, Kjeld Hybel, Kaare Skovmand, Lars Bøgegaard, Lotte Thorsen, Martin Kaae, Martin Aagaard, Michael Bech, Michael Lund, Nikolaj Lauta, Nilas Nordberg Heinskou, Nils Thorsen, Ove Kusnitzoff, Ole Wejse Svarrer, Per Dabelsteen, Peter Lembo, Peter Thygesen, Søren Astrup, Søren Dilling, Thomas Flensburg og Tine Maria Winther.” (Politiken)

Næstformand for det Radikale Venstre, Zenia Stampe,  indgiver racisme-anmeldelse imod drabschef ved Københavns Politi, Ove Dahl. Stampe er vred over den måde, Ove Dahl har omtalt rumænske kriminelle på, i anledning af en rumæners mord på en norsk stewardesse på SAS-hotellet på Amager. Hun hæfter sig især ved følgende udtalelser i Politikens lørdagsudgave: “De åbne grænser gør, at vi bliver overrendt af østeuropæere. Det er et kæmpe problem. De begår bankrøverier, hjemmerøverier, grove tyverier, tiggeri, butikstyveri – alt.” Og videre: “Rumænerne er skrupelløse. De slår ihjel for et par hundrede kroner. Det er en helt anden kultur.” Ifølge Stampe overtræder disse udtalelser racismeparagraffen, straffelovens 266b. Hun uddyber: “Ove Dahl er med til at legitimere racistisk motiverede overfald, såkaldte hatecrimes. På den måde risikerer han jo at skabe kriminalitet frem for at forebygge kriminalitet. Politiet er til for at forebygge kriminalitet og skabe tryghed. Men med sådanne udtalelser skaber han utryghed - både hos herboende østarbejdere og danskere. Det er ingen tjent med.” Forelagt anmeldelsen svarer Dahl: “Jeg har udtalt mig generelt om de østeurpæiske banders kriminelle adfærd her i Danmark. Hvordan Politiken har udlagt dette, kan jeg ikke vide, da jeg ikke har set avisen.” Tom Behnke (K), selv tidligere politimand, mener Dahl ikke har gjort andet end at fremlægge en rent statistisk dokumentation. Hertil svarer Stampe: “Han taler om, at det er rumænernes kultur. Han kunne jo have sagt, at det er enkelte rumænere, der står bag den grove kriminalitet. Når ordet kultur bruges, er der tale om en generalisering af en hel befolkningsgruppe.” (Politiken)

5/3 2010

Ateisten Harry Taylor anklages for religiøs forfølgelse ved en domstol i Liverpool. I byens John Lennon Airport havde han efterladt pjecer i bederummet, der bl.a. viste et billede af Kristus sammen med en kampagne for et “no nails”-middel samt den danske karikatur af Muhammed, hvor han siger “Stop, stop, vi er løbet tør for jomfruer”. Taylor hævder i retten, at han førte kampagne for ateismen og tilføjede: “The airport is named after John Lennon and his views on religion were pretty much the same as mine. I thought that it was an insult to his memory to have a prayer room in the airport.” Lufthavnskapellanen Nicky Lees opdagede papirerne og fortæller retten at hun følte sig dybt krænket. Juryen finder Taylor skyldig i “religously aggravated intentional harassment, alarm or distress”. Taylor risikerer op til syv års fængsel efter 2006-loven “Racial and Religious Hatred Act”. Straffen udmåles 23. april. (Telegraph)

Forliget mellem Politiken og advokat Yamani indebærer, at bladet ikke fremover vil optrykke karikaturtegninger eller på anden vis fornærme profeten. Det hævder Yamani i en pressemeddelelse, hvor det hedder: “Vi takker gud for, at det lykkedes at nå frem til en aftale med den danske avis, som har erkendt sin fejl, undskyldt og antydet, den ikke endnu en gang vil fornærme muslimer og deres profet (fred være med ham). Vi ønskede, at alle de danske aviser, som offentliggjorde tegningerne, indvilgede i at indgå en aftale, sådan som Politiken gjorde, og offentliggjorde en undskyldning for at undgå mangeartede juridiske processer og dyre erstatninger til vore klienter.” Yamani går således imod chefredaktør Tøger Seidenfadens fortolkning af forliget, ifølge hvilken bladet ikke er gået på kompromis med sin ytringsfrihed og ikke afstår fra retten til fremover at trykke hvad man vil. Udtalelsen fastslår, at man vil retsforfølge de andre danske dagblade og stille følgende tre krav: “Fremsæt en undskyldning for at have offentliggjort tegningerne i Deres publikation. Fjern tegningen fra alle hjemmesider og dem, De kontrollerer. Lov aldrig mere at bringe tegningen.” (Berlingske)

Initiativet til sagen imod Politiken og de øvrige danske dagblade kommer ikke fra profetens efterkommere, sådan som advokat Yamani hævder. Initiativet kommer istedet fra advokaten selv og hans fader, rigmanden Zaki Yamani, der i 2008 annoncerede sagsanlægget og efterlyste efterkommere efter profeten, som man kunne føre sag på vegne af. Her anmodedes efterkommerne om at fremsende en fuldmagt om at de støtter retssagen. Det hedder ligeledes her, at retssagen skal binde den danske regering til at give en officiel undskyldning for tegningerne. (BT)

Ifølge Yamanis pressemeddelelse, som han læste højt på et hotel i Beirut, skal beskyttelsen mod krænkelse udstrækkes til en række andre figurer: “Efter vor mening fortjener alle religiøse ikoner i alle religioner se f.eks. Jomfru Maria, Jesus Kristus, Moses og (ikke at sammenligne med profeter og budbrungere) andre som ikke er religiøse ikoner, men som har bidraget menneskelighed som f.eks. Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King, Dalai Lama og andre som f.eks. Ibn Sina. Ibn al-Haitham og Albert Einstein alle respekt og beskyttelse mod latterliggørelse og æresfornærmelse.” (Berlingske)

Socialdemokratiet, SF og DF vil beskytte danske statsborgere mod injurieturisme, dvs. sagsanlæg i England imod ytringer fremsat i Danmark. Emnet er aktualiseret af den saudiske sag imod danske dagblade. (KD)

Den danske forfatter Carsten Jensen afviser, at ytringsfriheden er truet i Danmark. På spørgsmålet: "Is freedom of expression in danger in Denmark?" udtaler han til Reporteurs Sans Frontières: "No. Obviously there is the Kurt Westergaard case. When someone breaks into your house and tries to kill you, that is undeniably a threat. But the question is knowing whether or not this is just a symbol, and therefore an exception. Or if everyone who did what he did would risk the same fate. Personally I think it is an isolated case."
(http://www.rsf.org/Are-media-arts-and-culture-really,36618.html)

4/3 2010

OIC hylder Politikens undskyldning. En en talsmand for det overvågningscenter, som OIC har etableret i Jeddah i Saudi-Arabien for at holde øje med islamafobi rundt omkring i verden. udtaler: "Politikens undskyldning vil blive set af muslimer som et skridt hen imod genopretning med hensyn til de sår og den krænkelse, som de blev udsat for gennem offentliggørelsen af karikaturerne." Han fortsætter: "Det skridt, som dagbladet Politiken har taget, skulle have været taget umiddelbart efter den første offentliggørelse af de krænkende karikaturer i 2005 som en demonstration af det danske samfunds respekt for tolerance og respekt for verdens 1,5 milliarder muslimer, der føler sig ydmyget, krænket og dybt såret på grund af offentliggørelsen af karikaturerne," påpeger OIC, der nu afventer, at de andre danske aviser følger trop og undskylder tegningerne. (Berlingske)

Radiostationen Voice of Americas udsendelser på amharisk udsættes for elektronisk ”jamming” i Etiopien. De etiopiske myndigheder benægter ethvert ansvar. Committee to Protect Journalists er skeptiske overfor den etiopiske regerings afvisning da den længe har haft et anstrengt forhold til VOA. (CPJ)

3/3 2010

Det britiske Europaparlamentsmedlem Nigel Farage idømmes en bøde på 22.000 kr. for under en debat i Europaparlamentet at have kaldt EU's præsident Herman van Rompuy for en ”våd karklud”. Europaparlamentsformand Jerzy Buzek kalder udtalelserne for 'uparlamentariske og hånende' og tildeler Farage bøden efter sidstnævnte nægtede at undskylde. (Ekstra Bladet)

Den kinesiske forfatter Liao Yiwu beordres af et fly han netop har boardet i den kinesiske by Chengdu med henblik på at rejse til Køln som deltager i en litteraturfestival. Liao, der var blevet advaret om ikke at rejse til Tyskland, bliver tilbageholdt og afhørt i tre timer og placeres derefter i husarrest (Daily Telegraph).

Det kristne par Munir Masih og Ruqqiya Bibi idømmes 25 års fængsel i Kasur-distinktet, Punjab. De dømmes ifølge den pakistanske blasfemiparagraf. for at have rørt ved Koranen uden at have vasket hænder. (AsiaNews)

19 kvinder anholdes i Rangpur-distriktet, Bangla Desh, for ikke at bære slør, af politiinspektør Golam Minhaz. Det er ikke påbudt ifølge bangladeshisk lov at bære slør, og det hævdes at være første gang politiet udviser interesse for at presse kvinder til at bære slør. (Weekly Blitz)

Emrah Gezer skydes og dræbes udenfor en bar i Ankara efter at han og en gruppe venner har sunget kurdiske sange. Gezer skydes af en politibetjent fra en særlig indsats gruppe der sidder ved et tilstødende bord sammen med en kollega og en kvinde ved navn Sinem Uludag. Uludag provokerede Gezer og hans venner på grund af de kurdiske sange og det udviklede sig til et skænderi og begge grupper blev smidt ud af baren, hvorefter Gezer blev skudt. (Freemuse)

To tyrkiske politibetjente idømmes otte måneders fængsel og afskediges for den 24/6 2004 at have overfaldet og banket Ibrahim Sil der lyttede til en kurdisk sang af poeten og sangeren Ahmet Kaya i den café, hvor Sil arbejdede. Betjentene – der var i civil – bad Sil om at slukke for sangen og udlevere båndet. Da Sil nægtede at udlevere båndet blev han overfaldet og taget med på stationen, hvor han blev presset til ikke at indgive anmeldelse. (Freemuse)

2/3 2010

Den 33-årige malaysiske model Kartika Sari Dewi Shukarno var den første, der blev idømt stokkeslag ifølge islamisk lov i Malaysia – for at drikke en øl på et hotel. Straffen er endnu ikke fuldbyrdet, og nu får Shukarno audiens ved hoffet i delstaten Pahang. Iagttagere mener, at sultanen kan benåde Shukarno, hvis hun lover aldrig mere at røre alkohol. (Politiken)

Den tyrkiske Webredaktør Baris Yarkadas – der er redaktør for websitet  Gercek Gündem – risikerer at blive idømt fem års fængsel ved en tyrkisk domstol for at fornærme Tyrkiets præsident Abdullah Gül. Yarkadas forbydelse består, i at han ikke har fjernet en kommentar fra en bruger af websitet, der bl.a. udtaler, at Abdullah Gül har trådt Tyrkiets ære under fode. (Reporters Without Borders)

Dansk Folkeparti ønsker hjemmesiden www.psychedelia.dk lukket. Hjemmesiden er en side med information om narkotiske stoffer, der bl.a. indeholder beretninger om stofbrugeres erfaringer. »Jeg synes ikke, det her skal have lov til at fortsætte. Det er jo reelt opskrifter på, hvordan man bedst kan dø. Det er jo tale om dødsensfarlig kemi, der er tale om,« siger Peter Skaarup til B. T. Derfor vil han nu bede justitsministeren om at gå ind i sagen, så den farlige informationsstrøm hurtigst muligt bliver begrænset. (Urban)

Organisationen Elaph Ahlo Al-Bait, der har sagsøgt danske aviser for at bringe en Muhammed-tegning, er »stærkt tilfreds« med undskyldningen fra Politiken og vil nu gå videre med søgsmålene mod de øvrige 15 danske aviser, der bragte tegningen: "Den arabiske og islamiske verden er overlykkelige over undskyldningen,« lyder det fra Muhammed Aly Ahmed Talha, der er vicedirektør for organisationen Elaph Ahlo Al-Bait, et netværk af organisationer af efterkommere af profeten Muhammed. Netværket er stiftet af Saudi-Arabiens tidligere olieminister Yamani, faderen til advokaten Faisal Yamani for de sagsøgende organisationer.                         "Nu venter vi på, at de øvrige 15 danske aviser tager samme skridt. Ellers vil vores store juridiske team, der består af britiske, franske, russiske og saudiarabiske jurister tage affære – selv hvis det vil tage 100 år at få aviserne til at bøje sig,« siger Muhammed Aly Ahmed Talha fra Cairo. Vicedirektøren pointerer, at målet er at genetablere »det sunde og gode forhold,« organisationen tidligere har haft til Danmark. (Berlingske)

2 dør og adskillige såres under voldelige optøjer i de indiske byer Shimoga og Hassan. Optøjerne skyldes muslimske organisationers protester mod en artikel i en søndagsavis i Kannada af Taslima Nasrin, der argumenterer imod burkaen.

1/3 2010

Ialt 16 skoler  i Pakistan er blevet sprængt i luften i løbet af februar. Taliban-relaterede militser som Lashkar-e-Islam står bag. (AFP)

Det viser sig, at Politiken ikke ved, hvem det er man har givet en undskyldning. Politiken skrev 26/2, at det er en organisation ved navn Niqabat al-Ashraf med 70.000 medlemmer, der står bag klagen til avisen. Til BT siger denne forenings talsmand Alsayed Mahmoud al-Sharif nu, at han aldrig har talt med advokaten Faisal Yamani og ikke kender til, at han skulle have klaget til en dansk avis på foreningens vegne. Ifølge Dansk-Egyptisk Dialoginstitut i Cairo er det en organisation ved navn Elaph Ahlo Al-Bait, der står bag klagen. Katrine Nielsen fra instituttet siger, at det er to forskellige organisationer for efterkommere af Muhamed.
BT havde opdaget sagen, idet man ønskede at undersøge, hvorvidt Politikens undskyldning blev bemærket af de ialt otte organisationer bag klagen og fandt ingen reaktion på Niqabat al-Ashrafs hjemmeside. Man henvendte sig så til Tøger Seidenfaden, der havde udtalt, at det drejede sig om otte meget respekterede organisationer, for at få navnene på de andre syv. Seidenfaden udtaler: “Det kan jeg simpelthen ikke huske. Vi har skrevet det ene navn i avisen, så det må du slå op der.” Her stod Niqabat al-Ashrafs navn. Seidenfaden: “Jeg ved, de har en fælles arabisk titel. Men hvad de enkeltvis hedder, det ved jeg ikke.” Senere meddelte han, at de har fællesnavnet “corpc unition kinsfolk home wolq”, men kunne ikke udrede, hvad det betød. Til BTs undren over, hvorvidt Seidenfaden var blevet brugt til et propaganda-stunt, svarede han “Vi har holdt møde på et fornemt kontor i London, og advokaten Yamani er fra et meget stort advokatkontor. Det er professionelt og seriøst.” (Berlingske)

De honduranske journalister Hernandéz Ochoa og Karol Cabrera skydes mindst 10 gange af gerningsmænd i en forbipasserende bil i hovedstaden Tegucigalpa. Ochoa dør, mens Cabrera såres. Cabrerera - der efter flere trusler var under politibeskyttelse - menes at være målet for angrebet. Cabrera har bl.a. støttet den tidligere de facto præsident Roberto Micheletti og kritiseret den bevægelse der modsatte sig Michelettis magtovertagelse. Cabreras datter Katherine Nicolle Rodríguez blev dræbt 15. december 2009 i samme område af Tegucigalpa. (IFEX)

Den britiske journalist Paul Martin tilbageholdes i yderligere 15 dage af en Hamas militærdomstol. Martin er i Gaza for at vidne i en retssag mod et Hamas-medlem der anklages for at have samarbejdet med de israelske myndigheder og som optræder i en dokumentarfilm lavet af Martin. Martin anholdes under retssagen anklaget for at hjælpe det anklagede Hamas-medlem. (BBC)

Den nepalesiske avismand Arun Singhaniya skydes ned og dræbes af en uidentificeret gerningsmand i Shiva Chowk Janakpur Nepal (IFEX).

Den zimbabwiske journalist Andrison Shadreck Manyere anholdes for at filme en række fanger - anklaget for at ville omstyrte regeringen - udenfor et domhus i Harare. Det er tredje gang på 5 uger, at Manyere anholdes.

Den 20 årige egyptiske blogger og studerende Ahmed Mostafa anklages for at sprede falske informationer om militæret. Sagen behandles ved en militærdomstol uanset, at Mostafa er civilist. Ahmed Mostafa blev anholdt den 25. februar 2010 for en artikel han skrev i februar 2009.

Bestyrelsen i Italiens statslige nyhedsmedie RAI beslutter at droppe alle programmer med politiske diskussioner i perioden op til regionalvalget der afholdes 28. og 29. marts. Ifølge RAI skyldes beslutningen, besværet med at sikre ligebehandling til alle parter. Beslutningen medfører demonstrationer udenfor RAIs hovedkvarter og Reporters Without Borders kritiserer RAI for at svigte sin journalistiske opgave, ligesom RFS mistænker beslutningen for at være ”politisk”. (Reporters Without Borders)

Den årlige KANFEST i byen Kano i det nordlige Nigeria forbydes af et shariah-censurkorps. Festen har været afholdt af den franske ambassade i seks år, med deltagelse af musikere fra Nigeria, andre afrikanske lande samt Frankrig. (AFP)

Et pro-israelsk arrangment aflyses på York University, Toronto. Hvert år afholder israel-kritiske kræfter  på universitetet  "Israel Apartheid Week". Da pro-israelske kræfter ville arrangere deres eget møde, fik de særlige krav af universitetetsledelsen: campusvagter og politibeskyttelse var påkrævet og skulle betales af arrangørerne, programmet med abstracts af alle taler skulle fremsendes til godkendelse på forhånd, og der måtte ikke reklameres for arrangementet på universitetet. Under disse betingelser måtte mødet aflyses. (National Post)

Den kontroversielle "Lov om beskyttelse af mindreårige mod den skadelige effekt af offentlig information", træder i kraft i Litauen. Det oprindelige lovforslag fra juli 2009 indeholdt et eksplicit forbud mod offentliggørelse af "information, som agiterer for homoseksuelle, biseksuelle og polygame forhold" på steder, som er tilgængelige for unge under 18 år. Efter massivt internationalt pres blev loven ændret i december 2009, og alle direkte referencer til homoseksualitet blev fjernet. Loven har nu en anden ordlyd, men betydningen er den samme. Den ændrede lov klassificerer enhver information, som "nedgør familieværdier" eller som "opfordrer til et andet koncept for ægteskab og familie end det, der er fastsat i forfatningen og i Litauens lov" som skadelig for børn, og den forbyder en sådan information på steder, som børn har adgang til. Eftersom ægteskab i den litauiske lov er defineret som foreningen mellem en mand og en kvinde, er enhver offentlig fremstilling af forhold mellem to personer af samme køn forbudt ifølge den nye lov. (Amnesty)

27/2 2010

Internationale journalistorganisationer kritiserer Politikens forlig med otte foreninger, der hævder at repræsentere Muhammeds efterkommere. Lederen af Reporteurs Sans Frontières (Journalister Uden Grænser) Oliver Bastille udtaler:  “Politiken har naturligvis sin redaktionelle frihed til at redigere sin avis, som man vil. Men det er et dårligt signal, avisen har sendt, fordi det over hele verden vil blive opfattet således, at den første avis nu har givet efter for presset fra de grupper, der ikke har brudt sig om Muhammed-karikaturerne. Det vil uden tvivl give ligesindede blod på tanden.”

Generalsekretær for Norsk Presseforbund Per Edgar Kokkvold siger: “Jeg vil ikke udelukke, at Politiken ikke bare har skadet sig selv, men også alle de andre medier, der har været involveret i Muhammed-krisen. Jeg vil heller ikke udelukke, at det vil føre til yderligere pres på dem, som ikke er blevet truet med en stævning.”

Chefredaktør for den norske avis Aftenposten, Hilde Haugsgjerd, der aktuelt angribes af muslimer for trykning af en Muhammedtegning, udtaler “Dengang Politiken selv var med til at genoptrykke tegninger i 2008, var det for at stå vagt om ytringsfriheden og mediers ret til viderebringe ytringer, som nogle finder krænkende. Derfor er det svært overraskende, at Politiken i dag føler behov for at undskylde det, de gjorde.”

Hussein Shobokshi, en førende saudisk kommentator, udtaler “Det er et afgørende og meget ærværdigt træk, Politiken har foretaget. Politiken gør det med sin meddelelse klart, at offentliggørelsen af Muhammed-tegningerne var af ”teknisk karakter” i forbindelse med en nyhed og ikke ment som en fornærmelse. Det er en meget positiv udvikling.” Han tilføjer: ”Det er et forlig, som vi kan bygge på. Vi håber, at det ikke er en isoleret begivenhed, men at resten af aviserne vil følge trop og undskylde.”

Leder af afdelingen for politologi på American University of Beirut, Hilal Khashan, siger: ”I princippet var det uklogt, for det kan få indflydelse på ytringsfriheden, men undskyldningen reflekterer realpolitisk tænkning. Tegningerne gjorde unødig skade på arabiske-islamiske relationer til Danmark. Hvis undskyldningen begraver stridsøksen, er det det værd.” Den arabiske politiske ekspert vurderer imidlertid også, at der er en risiko for, at undskyldningen genåbner sagen: ”Mens arabere absolut vil byde undskyldningen velkommen, vil begivenheden i sig selv åbne et helende sår, i det den vil minde dem om de næsten glemte tegninger.” (Berlingske)

26/2 2010

Kunstudstillingen “Circus Christi” i Granada, Spanien, må lukke efter rasende protester fra kirkegængere. Organisatorerne på Universitetet i Granada kunne ikke længere garantere for kunstneren Fernando Bayonas sikkerhed. Hans udstilling viste Jesus i seng med Maria Magdalene før han blev bøsse. (timesonline.co.uk).
Dagbladet Politiken indgår forlig med den saudiske advokat Faisal Yamani om den “krænkelse”, som avisens genoptrykning af Muhammedtegninger i 2008 siges at have forårsaget muslimer. Forliget er indgået mellem avisen og otte muslimske organisationer, der hævder at repræsentere 94923 af profeten Muhammeds efterkommere. Yamani har henvendt sig til 11 danske dagblade, der indtil nu har afvist klagen. Til gengæld for Politikens offentlige erklæring afstår Yamani fra yderligere retlige skridt imod bladet. Politiken hævder, at man med forliget ikke fraskriver sig retten til fortsat at bringe tegningerne, idet man ikke undskylder at have bragt dem, men derimod undskylder den krænkelse en række muslimer har følt. Politikens undskyldning og erklæring om forliget bringes i avisen på både dansk og engelsk.
Ifølge Tøger Seidenfaden er forliget et exempel på, at dialog nytter: “Forliget ser fremad og udtrykker meget fornuftige synspunkter. Det kan måske være med til at mindske nogle af de spændinger, som har vist sig at være meget sejlivede. Det giver udtryk for et håb om, at Danmarks – og ikke mindst danske mediers – forhold til den muslimske verden kan forbedre.” (Politiken)

Politikens forlig med den saudiske repræsentant for Muhammeds påståede efterkommere møder bred kritik. De fleste politiske partiker, DF, V, K, S og SF, kritiserer beslutningen, der støttes af Uffe Ellemann-Jensen og Margrethe Vestager og Abdul Wahid Petersen. De øvrige dagblade samt Danske Dagblades Forening mener, at man skal afvise klagen. PEN og Fri Debat beklager Politikens forlig.
Den nybagte udenrigsminister Lene Espersen kommenterer Politikens undskyldning: “Det klogeste, vi kan gøre nu, er at stå sammen som nation og at dagbladene står sammen, når de bliver mødt med trusler.” Hun opfordrer til, at befolkningen står samlet mod truslerne og tilføjer, at Udenrigsministeriet nøje holder øje med følgerne af avisens undskyldning i udlandet. Statsminister Lars Løkke Rasmussen udtaler: “Indtil nu har jeg haft det indtryk, at aviserne har stået skulder ved skulder. Hvis det her er et udtryk for et opbrud i den sammenhæng, synes jeg, at det kan være bekymrende.” Han tilføjer: “Hvis det er et udtryk for, at man bøjer af for trusler for at imødegå, at der kommer en retssag, så bekymrer det mig også.” Den netop afgåede udenrigsminister Per Stig Møller betegner Politikens enegang som en kniv i ryggen på den danske udenrigspolitik.  Det udsagn kommenterer Løkke således: “Hvis det er et udtryk for, at man bryder det sammenhold, der har været blandt danske aviser og i det danske samfund, så er det stærkt, stærkt bekymrende.” (Politiken)

Den privatejede radiostation Radio Liberté fra den Demokratiske Republik Congo stormes af den congolesiske efterretningstjeneste der stopper udsendelsen, anholder to gæster og beslaglægger optagelser af det igangværende debatprogram, hvor et mistillidsvotum mod den lokale guvernør blev debatteret. De anholdte tilhører oppositionspartiet mens en tredje gæst fra regeringspartiet PPRD ikke anholdes. En  af efterretningsagenterne udtaler, at  anholdelserne skyldes at programmet "fornærmede den lokale guvernør" (IFEX).

Den malaysiske avis The Star bringer en undskyldning for en leder, der tager afstand fra at tre personer er blevet idømt stokkeslag for udenomsægteskabelig sex. Undskyldningen skyldes at en række muslimske organisationer har klaget til politiet over, at lederen er en fornærmelse af islam, hvilket har fået politiet til at skrive et såkaldt”show-cause” brev til avisens redaktør.
Den venezuelanske TV-station RCTVI indvilliger i at bringe præsident Hugo Chavez taler og får dermed sin sendetilladelse tilbage. RCTVI havde tidligere nægtet at sende Chavez taler, hvilket er et lovkrav og blev den 24. Januar 2010 frataget sendetilladelsen (IFEX)

25/2 2010

Integrationsrådgiver Mohammed Rafiq anlægger injuriesag imod Søren Krarup og Jesper Langballe for deres udtalelser om, at muslimske mænd voldtagere deres familiemedlemmer. (Politiken)

Retten i Karachi idømmer den kristne Qamar David livstidsfængsel for at have sendt en blasfemisk sms og dermed såret muslimers religiøse følelser. (AsiaNews)

24/2 2010

En italiensk domstol idømmer tre ledende Google medarbejdere 6 måneders betinget fængsel da en Google bruger har uploadet en video der krænker en person med Downs syndroms privatliv ved at vise scener, hvor den pågældende udsættes for mobning. Videoen blev fjernet da Google blev opmærksom på dens eksistens og personerne der mobbede blev dømt for deres gerninger. Ifølge Reporters Without Borders medfører dommen risiko for, at det bliver nødvendigt at indføre forudgående censur på online videotjenester som Youtube.

Den cubanske systemkritiker Orlando Zapata dør efter 85 dages sultestrejke. 42-årige Zapata har siddet fængslet i Cuba siden 2003 og afsonede en fængselsdom på 25 år for blandt andet at skabe offentlig uorden og trodse det kommunistiske styre. (Berlingske)

Hvideruslands ”Moralråd” overvejer at forbyde det tyske heavy metal band Rammstein at optræde i Minsk da bandet ifølge rådet opfordrer til ”vold, massochisme, homoseksualitet og andre perversiteter«. Og den slags propaganda kan »ødelægge den hviderussiske statsorden«, lyder det i en pressemeddelelse ifølge nyhedsbureauet Interfax og flere tyske medier. Derfor sætter myndighederne spørgsmålstegn ved, om Rammstein overhovedet skal have lov til at gennemføre en koncert i hovedstaden Minsk 7. marts. Ifølge moralrådet i landet skal bandet i hvert fald først have godkendt sin setliste før koncerten for at forhindre »ekstremisme« og sikre »værdigheden« på spillestedet. Men flere i rådet mener bare, at Rammstein skal holde sig langt væk. De må betragtes som »fjender af staten«, som det hedder. (Politiken)

De iranske myndigheder forbyder en koncert i byen Tabriz med den iranske folkesanger Homayoun Shajarian da to af medlemmerne i Shajarians band er kvinder. Siden 1979 har det været ulovligt for kvindelige soloartister at optræde, men hidtil har det ikke været forbudt at have kvindelige bandmedlemmer. Ministeriet for kulturel og islamisk vejledning i provinsen Øst Azerbaijan udtaler, ”vi har vores egne regler og vi sørger for at de bliver overholdt” (Freemuse)

23/2 2010

3 russiske statsborgere fra Krasnoyarsk anholdes og tilbageholdes i 36 timer for at læse bøger skrevet af den afdøde muslimske teolog Said Nursi. De anholdte, der fastholder at deres uskyld, risikerer at blive tiltalt for religiøs ekstremisme og tre års fængsel. Ifølge Forum 18 har også Jehovas vidner i Rusland oplevet et stigende antal anholdelser på det seneste (Forum 18) De kinesiske myndigheder meddeler, at enhver der vil operere en webside skal mode personligt op hos myndighederne med behørig identifikation. Ifølge myndighederne er det for at imødegå pornografi. Reporters Without Borders mener dog, at tiltaget skal ses som et klart forsøg på at stramme internetcensuren i Kina med henblik på at lukke munden på politisk Kritik. (Reporters Without Borders)

Den græske parlamentsformand Filippos Petsalnikos indkalder Tysklands ambassadør til samtale for at klage over tyske mediers dækning af Grækenlands økonomiske krise, herunder en forside på det tyske magasin Focus der indeholder et billede af en græsk statue med overskriften “svindlere i Euro-familien”. ”Det er farligt at skabe misforståelser om at grækere ikke er andet end tyve, svindlere og dovenlarser der lever af tyske skatteyderes penge. Det er simpelthen ikke rigtigt. Hvert folk har deres værdighed og symboler” udtaler Petsanikos til NET radio. Indkaldelsen af den tyske ambassadør fordømmes af Reporters Without Borders (Reuters, RFS)

21/2 2010

Apple er i gang med at fjerne alle programmer med sexuelt indhold fra onlinebutikken App Store. En programudvikler henvender sig til Apple for at få retningslinjer for, hvad der nu kan sælges, og fik som svar en blandet liste over forskellige forbud, inklusiver kvinder (og mænd) i bikiner, bar hud og sexuelt ladede ord som “bryster, røv, sex”. Selskabets politik er dog ikke nedfældet explicit noget sted. (JP)

Aalborg Universitet censurerer en plakat for et debatarrangement mellem Lars Hedegaard og Abdul Wahid Petersen. Den socialdemokratiske studenterpolitiske organisation Frit Forum havde anbragt to tegninger af Kurt Westergaard på plakaten, hvor henholdsvis Muhammed og Geert Wilders har en bombe oven i hovedet. Universitetsdirektør Peter Plenge forbyder universitetets trykkeri at trykke plakaten og udtaler: “Jeg vil ikke påføre trykkeriets medarbejdere risiko for ulemper ved, at universitetet lægger trykkemasiner til at trykke plakaten. Da tegningen er kontroversiel, tager jeg hensyn til en risiko i omverdenen og forholder mig til den risiko, medarbejderne i min forvaltning kunne påføres. Derfor bliver der trykt en anden plakat med et mere neutralt budskab.” På spørgsmålet om, hvorvidt Plenge hermed ligger under for religiøst pres, svarer han: “Jeg tager hensyn til, at der findes en gruppe af militante muslimer.” (Sappho)

20/1 2010

Den italienske regering forbereder et dekret der forpligter alle online-tjenester der vil vise online-videoer til at opnå en licens der udstedes af offentlige myndigheder. Dekretet skal imødegå krænkelse af copyright, men ifølge Reporters Without Borders vil ordningen reelt medføre forudgående censur af af såvel store tjenester såsom Youtube og Video Google, samt almindelige blogs, der viser videoer. Dekretet vil kunne medføre bøder på op til 150.000 Euro i tilfælde af overtrædelse af copyright lovgivning. (Reporters Without Borders)

19/2 2010

Regeringen i den indiske delstat Meghalaya konfiskerer alle kopier af skolebog, hvor der optræder et billede af Jesus med en cigaret i den ene hånd og en dåseøl i den anden. Bogen har medført et ramaskrig i delstaten, hvor 70% af indbyggerne er kristne. Den katolske kirke i Indien har nu forbudt alle bøger udgivet af forlaget Skyline Publishers, der har udgivet bogen og de indiske myndigheder overvejer at indlede retslige skridt mod forlaget. (BBC)

Jaleh Tavakoli, medlem af Enhedslisten, trues med vold ved et offentligt møde med den amerikanske imam Sheikh Khalid Yasin på Nørrebro. Hun insisterer på at sidde sammen med sin mand i den kønsopdelte sal og må eskorteres bort fra mødet af politiet efter voldstrusler. (BT)

Sikkerhedsstyrker åbner ild mod regeringskritiske demonstranter I den ivorianske by Gagnoa. Fem demonstranter dør og flere såres. Den franske TV-station France 24s udsendelser suspenderes efter stationens dækning af hændelsen og oppositionsaviser trues. Demonstrationerne i Elfenbenskysten skyldes, at præsident Laurent Gbagbo den 12. februar 2010 opløste regeringen og et uafhængigt valgråd og udskød et planlagt valg. (IFEX)   

18/2 2010

Fem personer med indvandrerbaggrund anholdes på Nørrebro for dødstrusler imod Pia Kjærsgaard. (EB)

17/2 2010

Tre kvinder i Malaysia piskes for sexuelt samvær uden for ægteskabet,  i henhold til sharia-lovgivningen (JP)

Den norske muslim Mohyeldeen Mohammed anholdes for trusler imod journalister. Da to journalister fra Dagbladet opsøgte ham for et interview efter han havde talt på demonstrationen imod bladets publikation af en Muhammedtegning, truede han dem: “Hvis ikke I forsvinder nu, så bliver I skudt.” (JP)

De usbekiske myndigheder anholder den muslimske journalist og sportskommentator Hairulla Hamidov for at have etableret en ulovlig offentlig forening eller religiøs organisation. Hamidov har tidligere oprettet populært religiøst radioprogram og det islamisk inspirerede tidsskrift ”Odamlar Orasida (Blandt Folk), der blev forbudt i 2007. Ingen har hørt fra Hamidov siden han blev anholdt som følge af en politiransagning af hans hjem.  (Forum 18)

To bevæbnede mænd sætter brand til den brasilianske radiostation Rádio Nova Coari der er kritisk overfor det lokale styre i Coari. Radiostationen brænder ned til grunden. Det er trejde gang radiostationen udsættes for brandangreb. Den lokale borgmester Arnaldo Mituoso har ved tre lejligheder sagsøgt radiostationen. (Article 19)

Ozan Kilinç der er redaktør af den kurdisksprogede avis ”Azadiya Welat” idømmes 21 års fængsel af en tyrkisk domstol for at have bragt historier om og billeder af den kurdiske terrororganisation PKK. Domstolen finder Kilinc skyldig i at have samarbejdet med illegal organisation og for at have udbredt PKK propaganda.(Reporters Without Borders) To bevæbnede mænd sætter brand til en brasiliansk radiostation der er kritisk overfor det lokale styre i Coari. Radiostationen brænder ned til grunden. Det er trejde gang radiostationen udsættes for brandangreb. Den lokale borgmester har ved tre lejligheder sagsøgt radiostationen. (Article 19)

Den yemenitiske journalist Mohammed Shu'i Al-Rabu'i skydes og dræbes I sit hjem. A-Rabu'i havde srkevet flere kritiske artikler om en ulovlig gruppes aktiviteter og havde på denne baggrund modtaget dødstrusler. (IFEX)

16/2 2010

Den islamistiske organisation “Storbritanniens Islamiske Shariaråd” opfordrer muslimske lande til at hjemkalde deres ambassadører fra Oslo og bryde alle diplomatiske forbindelser med Norge efter Dagbladets publikation af en tegning af Muhammed karikeret som gris. Suahib Hussain fra rådet udtaler “De 57 muslimske stater må lægge pres på Norge og Danmark for at få dem til at standse sådanne tåbelige og krænkende tegninger.” Politiets efterretningstjeneste i Norge, PST, hævder sagen om tegningen påvirker trusselsbilledet i Norge. (Ritzau)

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har fastlået, at Tyrkiet har krænket ytringsfriheden samt begrænset offentlighedens adgang til europæisk litteraturhistorie. Domstolens erklæring retter sig imod, at den tyrkiske redaktør Rahmi Akdas blev idømt en bødestraf på 1.100 euro helt tilbage i 1999 for udgivelsen af en tyrkisk udgave af 'De elleve tusinde kæppe' af den franske digter Guillaume Apollinaire. Ifølge Reuters blev Rahmi Akdas dømt for moralkriminalitet, idet bogen indeholder homoseksuelle, sadistiske, nekrofile og pædofile passager. (Politiken)

Næstformanden for det nationale forskningsråd i Italien, Roberto de Mattei, kræver Darwins Om Arternes Oprindelse skiftet ud med Første Mosebog og betragter udviklingslæren som en fantasifuld historie. de Mattei arrangerede i februar 2009 seminaret “Udviklingslæren - en hypoteses fald”, hvor en af arbejdsteserne var, at Grand Canyon blev skabt af den bibelske syndflod.  (Information)

Lederen af fredagens demonstration imod Dagbladet i Oslo, Mohyeldeen Mohammad, hylder terrorbevægelsen al-Shaabab og dens udlægning sharia.  Det udtaler han til klassekampen.no, hvor han præciserer, at homosexuelle skal stenes. Mohammad, der ved demonstrationen advarede om en terrorhandling på norsk jord, siger endvidere, at “demokrati har ingen plads i islam”. (JP)

Den katolske kirke i Polen benytter bureaukratisk chikane for at hindre frafald ved udmeldelser. Jaroslaw Milewczyk beretter, at man skal udfylde adskillige dokumenter med to vidnepåtegnelser – men hertil kommer, at myndighederne opstiller yderligere hindringer: “For eksempel en præst, som ikke vil acceptere en ansøgning, eller præster, som forlanger supplerende dokumenter, som slet ikke er nødvendige. Nogle har endda oplevet, at der bliver forlangt forældrenes underskrift, selvom de er voksne mennesker, eller at præsten fortæller, at ens udmeldelse først træder i kraft om to år.” (Kristeligt Dagblad)

15/2 2010

Den franske national forsamling vedtager et lovforslag der forpligter internetudbydere til uden domstolskontrol at filtrere og blokere for sider der indeholder bl.a. børneporno. Lovforslaget tillader også myndighederne at installere ”trojanske heste” på franske borgeres computere. Det forventes at også senatet vil vedtage loven, og at den vil træde i kraft i forsommeren 2010. Franske menneskerettighedsgrupper og IT-foreninger er stærkt kritiske overfor lovforslaget, som de mener vil indføre Europas mest omfattende internetcensur i Frankrig. (Der Spiegel)

Opførelsen af et skuespil stoppes i Istanbul efter fundamentalistiske trusler. Den førende tyrkiske dramatiker Ozen Yulas komedie “Yala, ama Yutma” (Slik, men synk ikke) viser en engel, der sendes tilbage til jorden i skikkelsen af en pornoskuespillerinde – eller en pornostjerne, der drømmer hun er en engel. Yula fik besked om at han var sat på en liste af folk, der er blevet fundet døde efter de er blevet fordømt i avisen Vakit, byens mest læste fundamentalist-avis. Bladet hævder, han smører menneskelort på en engel. Borgmesteren i bydelen Beyoglu, fra det islamistiske regeringsparti AKP, lukker nu teatret Kumbaraci50, hvor stykket skulle have haft premiere. (cleveland.com)

Det kurdiske tidsskrift Khalak forbydes af myndighederne i irakisk Kurdistan, efter at tidsskriftet har publiceret uddrag af Rushdies De sataniske vers. Samme aften, som tidsskriftsnummeret udkom, bragte det Islamiske Parti i den kurdiske region i Irak et femtimers tv-program, der angreb tidsskriftet. Partiet står bag forbuddet udstedt i det kurdiske parlament. (astreetjournal)

13/2 2010

Enhedslistens gruppeformand Per Clausen trues per email. Han anmelder til politiet at have modtaget en mail med ordlyden “Håber satme I bliver slået ihjel en for en, og jeg skal nok selv deltage aktivt.”. Clausen undrer sig efterfølgende over, at statsministeren har taget afstand fra truslerne mod Pia Kjærsgaard, men ikke imod ham og andre.  (dr.dk)

To muslimske fundamentalister retsforfølges i Cunit, Spanien, for at have forfulgt og truet en sækulær muslimsk kvinde, Fatima Ghailan. Det drejer sig om sheiken af den lokale moske Mohamed Benbrahim og lederen af byens Islamiske Forening, Abderraman el-Osri. Anledningen var, at Ghailan havde taget en akademisk uddannelse, klædte sig uden slør og kørte bil. Det kulminerede, da hun blev ansat ved rådhuset som “kulturel mediator” i forhold til byens 1000 marokkanske muslimer. Benbrahim organiserede en underskriftindsamling, der krævede hende fyret. Ghailan hævder, at han også forfulgte, truede og angreb hende og hendes familie og anlagde sag. Da en undersøgelsskommission ville anholde Benbrahim, lagde byens socialistiske borgmester Judit Alberich sig imellem og forsøgte at forhindre arrestationen og at få Ghailan til at droppe anklagen for at forbedre forholdet til det muslimske samfund. Alberichs politiske modstandere anklager hende for at fedte for sine muslimske vælgere. De to anklagede står til henholdsvis fem og fire års fængsel. (Washington Post)

12/2 2010

En kinesisk domstol i Beijing stadfæster dommen på 11 års fængsel for den kinesiske forfatter Liu Xiaobo, der har været fængslet siden december 2008. Xiaobo er dømt for at ”opfordre til omstyrtning af staten” for hans deltagelse i udformningen af en underskriftsindsamling til støtte for et politisk reformprogram, der blev sendt til den kinesiske regering den 10. december 2008 på 60 årsdagen for vedtagelsen af den Universelle Menneskerettighedserklæring. (IFEX)

Socialdemokratiet fremsætter et forslag til folketingsbeslutning om at forbyde såkaldt animeret børneporno. Forslaget støttes af DF og SF. Formanden for Trykkefrihedsselskabet Lars Hedegaard udtrykker også støtte til forslaget, der dog modtages med skepsis af Venstre og Konservative og kritiseres af Fri Debat. (Information, Politiken, ft.dk)

11/2 2010

Det amerikanske militær løslader den irakiske freelance fotograf og kameramand Ibrahim Jassam, tilnyttet Reuters, der har været fængslet I 17 måneder uden tiltale. Jassam blev arresteret den 2. September 2008 i hans hjem i Mahmoodiya. I november 2008 fastslog en irakisk domstol at der ikke var tilstrækkelige beviser til at opretholde fængslingen af Jassam, hvilket dog blev ignoreret af det amerikansk militær der insisterede på, at Jassam fortsat udgjorde en alvorlig trussel for Iraks sikkerhed og stabilitet. Ifølge Committe to Protect Journalists er der 14 dokumenterede tilfælde, hvor amerikanske styrker i udlandet har tilbageholdt journalister uden tiltale i uger eller måneder. I alle tilfælde er journalisterne blevet løsladt uden tiltale. (IFEX/CPJ)

10/2 2010

Hackere lukker netudgaverne af de norske aviser Dagbladet og Verdens Gang i protest mod deres publicering af en Muhammedtegning. (BT)

Iran lukker for Google-tjenesten gmail inden forventede demonstrationer torsdag 11/2.

Norske muslimer indkalder til demonstration foran Stortinget fredag – imod publikationen af tegningen af Muhammed som gris i norske aviser. En Facebook-gruppe for demonstrationen anføres af Arfan Bhatti, der er dømt for beskydning af synagogen i Oslo. Stabschefen ved Oslo Politi Johan Fredriksen udtaler, at han er “bekymret over den rolle, Bhatti spiller”. Islamisk Råd i Norge udtaler “Det er vores vurdering, at de aktuelle demonstrationer let kan blive udnyttet af uroelementer for at fremme mål, der hverken gavner muslimer eller samfundet i øvrigt.” (JP)

9/2 2010

Et såkaldt dialogmøde mellem Dagbladets chefredaktør Lars Helle og imamen Mehboob ur-Rehman fra Oslo ender uden resultat, da redaktøren nægtede at beklage avisens optrykning af en Muhammedtegning. Ur-Rehman udtaler: “Jeg frygter, at det vil blive endnu værre end i 2006” og henviser til, at han kunne have dæmpet de muslimske reaktioner, hvis redaktøren havde udtrykt beklagelse. Helle udtaler: “Imamen ville have, at Dagbladet skulle beklage, men det kan vi ikke gøre. Vi må have ret til at illustrere vores nyhedshistorier med de mest relevante billeder og tegninger.” Han siger, at avisen har tradition for at være ikke-religiøs, liberal og optimistisk, at avisen har angrebet kirke og præster siden 1800-tallet og at andre religioner må finde sig i samme behandling. (JP)

Bahrains myndigheder beslutter at forbyde 25 shiitiske libanesiske forlæggere at udstille deres bøger på en udstilling i Bahrains hovedstad Manama (Bahrain Centre for Human Rights).

8/2 2010

Den egyptiske journalist Yasser Barakat idømmes 12 måneders fængsel og en bøde på 60.000 egyptiske pund for i to tilfælde at have skrevet kritiske artikler om et egyptisk parlamentsmedlem (IFEX).

Pakistan overvejer at revidere blasfemilovgivningen, siger minister for minoritetsanliggender Shahbaz Bhatti. Blandt andet tænker man at vente med at indregistrere overtrædelser af loven til efter de er blevet undersøgt – for at hindre politiet i at deltage i lynchning af de anklagede. Ligeledes overvejer man at kriminalisere falske anmeldelser. (dailytimes.com)

7/2 2010

Amnesty International suspenderer Gita Saghal, der er leder af Amnestys internationale "Gender Unit" efter Saghal offentligt kritiserer Amnesty for at iværksætte en kampagne med den tidligere Guantanamofange Moazzem Begg, der ifølge Saghal har forsvaret Taliban. Saghal skrev bl.a. følgende til Amnestys ledelse:

“I believe the campaign fundamentally damages Amnesty International’s integrity and, more importantly, constitutes a threat to human rights. To be appearing on platforms with Britain’s most famous supporter of the Taliban, whom we treat as a human rights defender, is a gross error of judgment".

Saghal støttes og Amnesty kritiseres af fremtrædende forfattere og debattører som Nick Cohen, Salman Rushdie, Melanie Phillips og  Christopher Hitchens. (Sunday Times, Wikipedia)

Per Jensen fra Enhedslisten, der hævder at være folketingskandidat for listen, kommenterer overfaldet på Kim Møller: “Jeg personligt ville ikke have nogen skrupler ved at gøre en fysisk ende på Kim Møllers klynkeri for bestandigt. Men aktiv dødshjælp er jo desværre forbudt i Danmark ...” (180 grader).

Myndighederne i de Forenede Arabiske Emirater blokerer for adgang til internetforummet http://uaehewar.net/. UAE Hewar er startet af en række intellektuelle og internetaktivister fra FAE, der bl.a. debatterer tanke- ytrings- og religionsfrihed. Siden blokeres efter en artikel om ateisme giver anledning til omfattende debat på siden. (Reporters Without Borders)

6/2 2010

1000 muslimske taxachauffører blokerer Oslo centrum kl. 2-4 natten til lørdag i protest mod, at Dagbladet tidligere på ugen bragte en tegning af Muhammed som en gris. Tegningen illustrerede en historie om at Politiets Sikkerhedsstjeneste i Norge (PST) har en facebookprofil, hvorfra brugere linker til sådanne tegninger. (inf.)

Den højreorienterede blogger Kim Møller, der redigerer bloggen “Uriasposten” overfaldes under dækningen af en antifascistisk demonstration på Århus Rådhusplads vendt imod hooliganforeningen “White Pride”. 8-10 maskerede demonstranter slog Møller og en ledsager ned med en flaske og sparkede dem, i overværelse af mange tilskuere. (Sappho)

Tre højreradikale øver grov vold mod to deltagere i den antifascistiske demonstration i Århus og anholdes af politiet. (Politiken)

5/2 2010

Den islamiske forsvarsfront (FPI) i Indonesien opfordrer sine medlemmer til at angribe enhver biograf der viser filmen “Det menstruerende spøgelse fra Puncak”. “Vi ønsker ikke, at indonesere skal se filmen, da den indeholder ulovlige og pornografiske scener. Vi vil angribe enhver biograf, som trodser vore advarsler og viser filmen.”, udtaler en talsmand fra FPI. Indonesiens øverste islamiske organ, Ulema-rådet, tager også afstand fra horrorkomedien og opfordrer indbyggerne i alle muslimske lande til at boykotte filmen. Truslerne har fået filmselskabet K2K til at udsætte premieren for at slette de mest voldelige og pornografiske scener.  (JP)

4/2 2010

Holbergskolen i København afholder forældremøde med adgangsforbud for børnenes fædre. Skoleleder Søren Ellesøe siger: “Der er indvandrerkvinder, hvis mænd ikke mener, at kvinderne må deltage, hvis der er andre mænd til stede.” (JP)

Styret i den kinesiske Guangdong Provins forbyder uafhængige medier at rapportere om en skandale, hvor adskillige børn er døde af forgiftet modermælkserstatning. Ifølge styret må medier der ønsker at rapportere om historien kun bruge officielle informationer godkendt af myndighederne. (IFEX)

28/1 2010

Israelske soldater angriber fire palæstinensiske fotojournalister, herunder to fra Reuters, i landsbyebn Burin syd for Nablus på Vestbredden. Ifølge journalisterne dækkede de en begivenhed, hvor der blev plantet oliventræer. Da de nægtede at efterkomme tilstedeværende israelske soldaters ordrer om at stoppe med at filme blev de bl.a. angrebet med tåregasgranater

26/1 2010

Dansk Folkepartis næstformand Peter Skaarup anklager Hamid El Mousti for landsforræderi ved at ville starte en ny Muhammed-krise med sin sms-kæde. Det får El Mousti til at stoppe udsendelsen af sms’en: “Så vigtig var min sms heller ikke”. Lars Løkke Rasmussen tager på et pressemøde afstand fra Langballes udtalelser. Ifølge El Mousti var det for at udvirke dette, at han sendte sms’en.  (JP)

25/1 2010

Medlem af Københavns Borgerrepræsentation Hamid El Mousti (S) organiserer en sms-kæde for at sprede information i Mellemøsten om Jesper Langballes (DF) udtalelser om at muslimske mænd dræber deres døtre. El Mousti skriver, at den danske regering baserer sig på et parti med den holdning til muslimer og opfordrer modtageren til at sende sms’en videre. (JP)

24/1 2010

Den malaysiske oppositionspolitiker Anwar Ibrahim afbrydes midt i en offentlig tale på en parkeringsplads i Kuala Lumpur af politiet, der tiltvinger sig adgang til podiet afbryder talen og slukker hans mikrofon. Som grundangiver politiet, at talen, der kritiserede den siddende regering, var "politisk".(Center for Independent Journalism). Episoden kan ses på youtube: [

http://www.youtube.com/watch?v=sA4ih1Fqnws&NR=1 ]

http://www.youtube.com/watch?v=sA4ih1Fqnws&nr=1

23/1 2010

Jesper Langballe fra Dansk Folkeparti støtter Lars Hedegaards udtalelser og skærper dem ved at tilføje, at muslimske mænd dræber deres egne døtre. Pia Kjærsgaard og en række andre politikere tager afstand fra udtalelsen. Tidl. borgmester Uffe Thorndal (K, Hørsholm) anmelder Langballe til politiet. (JP)

22/1 2010

USAs udenrigsminister Hillary Clinton opfordrer den kinesiske regering og andre totalitære regeringer til at standse censuren af internettet og specielt Kina til at “gennemføre en tilbundsgående undersøgelse af hackerangrebene.” Hun kritiserer Kina, Tunesien, Iran, Usbekistan, Ægypten og Vietnam for at være de største trusler imod den fri informationsstrøm. Med et ordvalg, der spiller på Churchills berømte jerntæppetale fra 1946, sagde hun: “Et nyt informationstæppe har lagt sig over en stor del af verden.” Den officielle kinesiske reaktion kommer fra det kineiske udenrigsministeriums talsmand Ma Zhaoxu: “USA har kritiseret Kinas måde at administrere internettet på og insinueret at Kina begrænser friheden på internettet. Det strider mod de faktiske forhold, og det er skadeligt for forholdet mellem Kina og USA. Vi beder indtrængende USA om at respektere de faktiske forhold og holde op med at bruge den såkaldte internet-frihed til at fremsætte grundløse beslutninger mod Kina.” Udtalelsen er i modstrid med det faktum, at statslige censorer blokerer tusindvis af websider. Det drejer sig om pornografiske sider såvel som websider om menneskerettigheder, Tibet, Dalai Lama, etc. Disse forhold dækkes i talsmandens udtalelse på følgende måde: “Kina har sine egne nationale forhold og kulturelle traditioner, og Kina administrerer internettet i henhold til sine egne love og regler.” Den nationalistiske tabloid Global Times skriver: “USAs kampagne for ucensurerede informationer på et ubegrænset internet er et forklædt forsøg på at påtvinge andre kulturer amerikanske værdier i demokratiets navn.” (Politiken)

21/1 2010

Redaktøren af den engelske sektion af det palæstinensiske nyhedsbureau Ma'an, amerikaneren Jared Malsin, deporteres af de israelske myndigheder efter, at have været tilbageholdt en uge i Ben Gurion International Lufthavn. Jared Malsin havde været en uge på ferie og ville vende tilbage til sit arbejde på Vestbredden med blev anklaget for bl.a. at have løjet til immigrationsmyndigheder. Flere ytringsfrihedsgrupper udtrykker dog bekymring over om grunden til deportationen skyldes, at Malsin har skrevet kritiske artikler om Israel. (IFEX)

20/1 2010

Kurt Westergaards galleri Draupner overtager salget af den tegning, lauritz.com ikke vil sælge. Det højeste bud indtil videre lyder på 22.000 kr. Samtidig offentliggøres tegningen i danske dagblade. (JP)

En 17-årig pige fra Silkeborg med kontakt til galleri Draupner laver fan-video om Kurt Westergaard på YouTube. (JP)

Retssagen imod den hollandske politiker Geert Wilders, leder af Frihedspartiet, begynder i Amsterdam. Tidligere på måneden omgjorde statsanklagerens erklæring, at Wilders er beskyttet af ytringsfriheden. Han anklages for at tilskynde til had og diskrimination imod muslimer med filmen “Fitna” (2008), hvor han hævder, at koranen opfordrer til vold, og med sine udtalelser om at islam er fascistisk og koranen er at sammenligne med Hitlers Mein Kampf. Strafferammen er op til to års fængsel.  (Ritzau)

19/1 2010

Statsminister Lars Løkke Rasmussen kommenterer på et pressemøde netauktionshuset lauritz.coms afvisning af at sælge en eventyr-akvarel af Kurt Westergaard: ”Jeg skal ikke diktere, hvilke auktionshuse der sælger hvad, og hvem der klipper hvem. Men jeg vil gerne advare imod den form for selvcensur og stigmatisering, som det er udtryk for,” siger statsministeren. Videre siger han, at danskerne må acceptere og indrette sig på, at Danmark er et terrormål og vil være det mange år frem i tiden. Han advarer mod, at danskerne ændrer levemåde på grund af frygten for terror. ”Jeg advarer mod at leve i angstens skygge. Vi kan ikke få truslerne mod Danmark til at gå væk. Der findes ikke et lovgivningsinstrument, der kan gøre, at danskerne kan ranke ryggen og undgå angsten. Men vi skal passe på, at vi ikke bliver angste. Så kommer vi til at leve i et samfund, som vi ikke har lyst til."

Kulturminister Carina Christensen (K) kalder det et forkert signal og udtrykker håb om, at lauritz.com vil genoverveje sin beslutning.  SF's formand, Villy Søvndal, kalder auktionsfirmas holdning for "langt ude", og SF tilbyder at lægge Westergaards "eventyrtegning" ud på partiets hjemmeside. “Så kan danskerne byde på tegningen der, og så sender vi selvfølgelig pengene til Haiti”, siger Søvndal. Dansk Folkeparti vil lave et lignende initiativ, siger partiformand Pia Kjærsgaard, der heller ikke har meget tilovers for auktionshusets beslutning - uanset at det er en privat virksomhed. Herimod siger Anders Samuelsen fra Liberal Alliance, at “Det er udtryk for en kvalmende politisk korrekthed, hvor politikere stiller sig op og siger, hvor modige andre skal være, for ikke selv at komme til at stå på den forkerte side.” Han tilføjer, at det er fuldstændig op til lauritz.com, om de har modet til at sætte tegningen på auktion. (JP)

Auktionshuset Bruun Rasmussen har en anden holdning til tegningen. Salgs- og vurderingsdirektør Peter Christmas-Møller udtaler: “Med mindre myndighederne direkte frarådede os at sælge tegningen af risikohensyn, så ville vi sælge den. Terrorens natur er at skræmme folk fra at gøre noget, de ellers ville, og det må vi strides imod.” Til gengæld har Bruun Rasmussen for halvandet år siden afvist at sælge Westergaards meget omtalte originale tegning af Muhammed med en bombe i turbanen. Auktionshuset har også afvist at sælge genoptryk af tegningen. “Vi vil ikke kommercialisere et religiøst budskab, som er anstødeligt for en stor del af verdens befolkning. Det har ikke noget at gøre med ytringsfriheden, men det har denne sag, fordi akvarellen ikke er anstødelig, og vi ikke kan gå ind og vurdere, om kunstnerne har den rette baggrund til at lave og sælge deres kunst”, siger Peter Christmas-Møller. Bruun Rasmussen holder selv en auktion til fordel for Haiti onsdag, og her ser man gerne, at Westergaard udbyder en tegning eller akvarel til salg.

84.2 % af den danske befolkning støtter ifølge en Rambøll-undersøgelse, at ingen af de store dagblade optrykte Kurt Westergaards Muhammed-tegning efter attentatet imod ham. 11,7 % ønsker, at tegningerne genoptrykkes. Samtidig svarer 57,3 % at det var rigtigt at trykke tegningerne i 2005 i ytringsfrihedens navn.  (JP)

Det kinesiske kommunistparti fjerner James Camerons film “Avatar” fra 1628 kinesiske biografer. Filmen har efter kun to ugers visning sat rekord som den mest indtjenende i Kina nogensinde. Det menes at forbuddet mod visning dels skyldes hensyn til markedet for kinesiske film, især storfilmen “Confucius” med premiere 22/1; dels at “Avatar” henleder opmærksomheden på tvangsflytning, der er et følsomt emne i Kina. Filmen vises dog stadig i 900 biografer. (JP)

18/1 2010

Netauktionen lauritz.com afviser at sælge en eventyrtegning af Kurt Westergaard. Tegningen er på opfordring af TV2 doneret for at salget kunne indbringe penge, der kunne doneres til jordskælvsofre på Haiti. Konceptchef Mette Jessen fra auktionsfirmaet siger: “Med udgangspunkt i det seneste angreb på Kurt Westergaards liv må vi erkende, at terrortruslen stadig er af en sådan karakter, at vi ikke kan forudsige konsekvenserne af et salg. Vi sætter vores medarbejderes sikkerhed højt, hvorfor en eventuel risikobedømmelse selvsagt må indgå i vores overvejelser.” TV-2-redaktør Jes Schrøder udtaler: »Redaktionen har kontaktet en række kendte personer, og i kampens hede har man så også ringet til Kurt Westergaard. Man har måske ikke tænkt den tanke helt til ende, at det kunne være svært at sælge en sådan tegning. Det var måske nok forkert at ringe til ham. Når Lauritz.com siger, at man ikke ønsker at bruge tegningen i auktionen, må vi rette vi os efter det.« Selv kommenterer Kurt Westergaard sagen: “Tegningen var på ingen måde kontroversiel, men det er mit navn efterhånden blevet, må jeg konstatere. Jeg er ked af, at angsten har fået greb i folk. Når selv min frisør, der er muslim, mandag med bedrøvelse fortalte mig, at hun ikke længere turde have mig som kunde af frygt for repressalier, er der grund til at være trist over udviklingen.” (JP)

16/1 2010

Det norske flag afbrændes ved en demonstration i Lahore, Pakistan, hvor et tocifret antal personer protesterer imod Aftenpostens genoptrykning af JP-tegningerne. Avisens chefredaktør Hilde Haugsgjerd udtaler: “De skal have deres ytringsfrihed på samme måde, som vi har vores ytringsfrihed. Det ændrer ikke på vores vurdering.” (JP)

Efter den malaysiske højesterets afgørelse 31/12, at andre end muslimer må anvende ordet “Allah”, er 11 kirker, et sikh-tempel og en moske blevet angrebet. For at dæmpe urolighederne beslutter den malaysiske minister Datuk Seri Nazri Aziz nu, at der skal indføres forskellige reglementer for de enkelte delstater. De kristne i delstaterne Sarawak og Sabah på Borneo har således hævd på at kristne kan bruge ordet, medens det kristne mindretal i den del af Malaysia, der ligger på Malakka-halvøen, ikke må anvende ordet. Udgaver af Bibelen indeholdende ordet “Allah” må derfor forbydes på halvøen. Ministeren medgiver, at ordet “Allah” er blevet benyttet af kristne længe før islam existerede, men siger samtidig, at “Allah” på halvøen altid har været islams gud. (Politiken)

Den tyske stats Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik advarer mod benyttelse af browseren Internet Explorer. Man henviser til, at der er et sikkerhedshul i browseren, der gør den sårbar for angreb fra hackere – som fx det angreb, kinesiske menneskerettigheders e-mailkonti for nylig blev udsat for at kinesiske netspioner. (Politiken)

15/1 2010

Anklagemyndigheden i Chicago offentliggør nyt anklageskrift mod de sigtede for planlægning af terror imod Jyllands-Posten. Ifølge skriftet var planen at køre en lastbil læsset med sprængstof ind i avisens redaktionslokaler i Århus eller København. Anklagen mod David Headley udvides til også at gælde meddelagtighed i planlægningen af terrorangrebene i Mumbai november 2008. Samtidig udvides sigtelsen til også at omfatte Ilyas Kashmiri, leder af den al-Qaeda-forbundne pakistanske terrorgruppe Harakat ul-Jihad-I-Islami, der skal have samarbejdet med Headley og Rana om planlægningen af JP-angrebet. Anklageskriftet forbinder disse planer med bombeangrebet på den danske ambassade i Islamabad i 2008

2010, idet det antydes, at Kashmiri kan have taget imod ordre fra al-Qaeda lederen Mustafa Abu al Yazid, der forbindes med dette angreb. (Politiken)

Kurt Westergaard kan nu vende tilbage til hjemmet i Viby. Han ledsages nu af to livvagter i døgndrift. (JP)

Irans øverste politichef Esmaiel Ahmadi-Moqaddan bekendtgør, at brug af sms og email til organisering af demonstrationer fremover vil være strafbart. “Alle, der benytter sms og email bør vide, at det er muligt at kontrollere og spore disse. Lovbrydere vil blive retsforfulgt og straffet.” udtaler politichefen. (Politiken)

13/1 2010

Google annoncerer at man vil ophøre med at censurere sin søgemaskine i Kina, sådan som søgetjenesten har gjort det siden lanceringen af Google i Kina i 2006 efter krav fra den kinesiske regering. Google udtaler, at beslutningen træffes efter et sofistikeret cyberangreb med kinesisk oprindelse i december, som man mener var rettet mod at indsamle information om kinesiske menneskerettighedsaktivister på deres gmail-konti. Google annoncerer, at beslutningen kan medføre lukning af google.cn og firmaets kontorer i Kina: "We have decided we are no longer willing to continue censoring our results on Google.cn, and so over the next few weeks we will be discussing with the Chinese government the basis on which we could operate an unfiltered search engine within the law, if at all." Google har ca. 1/3 af markedet i Kina, der domineres af søgemaskinen Baidu.

USAs udenrigsminister Hillary Clinton opfordrer den kinesiske regering til at besvare Googles henvendelse. Human Rights Watch roser Googles beslutning og opfordrer andre firmaer til også at protestere mod censur. (Guardian)

Den berygtede bulgarske journalist Bobi Tsankov skydes ned og dræbes i Sofia. Tsankov er kendt for at skrive om organiseret kriminalitet, men er også berygtet for en lemfældig omgang med kilder og sandheden. (IFEX)

11/1 2010

Sudans regering klager til Kenya over Susanne Biers film og beder landet gribe ind og stoppe de optagelser til filmen, der finder sted i flygtningelejren i Naivasha nord for Nairobi. Den kenyanske avis The Nation skriver, at Sudans udenrigsministerium i sidste uge tilkaldte Kenyas charge d’affairs for at påpege “Sudans reservationer over den racistiske film”. Bladet citerer en erklæring fra Sudans ambassade i Kenya, der hævder, at visningen af den danske film “vil føre til dyb social splid i Darfur samt alvorlige komplikationer af den krise, der i øjeblikket er ved at blive løst.”  (Politiken)

Den 28-årige somalier MMG eller “Abdi”, der brød ind hos Kurt Westergaard, sigtes nu også for terror, ifølge Marian Thomsen, chefanklager ved Østjyllands Politi. (TV2)

Dansk Kunstnerråd, Dansk Forfatterforening og forskellige forfattere afviser A4s undersøgelse om selvcensur og afviser, at Muhammedkrisen har fået forfattere til at begå selvcensur. (Politiken, Information)

Øksemanden MMG har i flere år konspireret åbenlyst med nogle af de mest berygtede extremister i Skandinavien. Sporet fører til to berygtede moskeer, hvor MMG ifølge svensk-somaliske kilder rekrutterede unge til al-Shabaab i vinteren 2008-09 sammen med den dansk-somaliske selvmordsbomber ARM. De dømte i den såkaldte Glostrupsag menes at være radikaliseret i de samme moskeer. Kilder i moskeerne undrer sig over at de danske og svenske tjenester ikke synes at have reageret på MMG og andre somalieres rektrutteringsture, der skal have foregået i en aggressiv og voldelig tone. En kilde siger: “Jeg kan huske ham – manden der nu har angrebet tegneren i Danmark – fordi han var maget aggressiv og fortalte meget personlige ting om Aalborg og sine problemer.” (Berlingske)

Retten i Faisalabad idømmer den 26-årige kristne Imran Masih fængsel på livstid for at fornærme og desekrere Koranen. Han hævdes bevidst at have brændt koranvers for at skabe had mellem religionerne og såre muslimers følelser. (AsiaNews)

Ifølge et internt notat til de ansatte på Malawi Broadcasting Corporation må musikeren Lucius Bandas musik ikke længere spilles på radiostationens to kanaler. Banda er en af Malawis mest populære musikere og har udsendt 15 albums, hvoraf det seneste angiveligt indeholder kritik af Malawis regering. (Freemuse)

10/1 2010

En undersøgelse i LOs ugebrev A4 peger på udbredt selvcensur blandt danske kunstnere og forfattere. af 654 forespurgte forfattere, billedkunstnere og museumsledere mener, at ytringsfriheden er truet. Hver ottende af dem har forkastet “projekter” på grund af “selvcensur”. Statsministeren såvel som DF og SF udtrykker bekymring over undersøgelsens resultat. (JP)

9/1 2010

Ifølge det kenyanske efterretningsvæsen var den somaliske øksemand tiltænkt en rolle som spionchef for den somaliske islamismebevægelse al-Shabaab. (Politken)

8/1 2010

Tre kirker i Malaysias hovedstad Kuala Lumpur stikkes i brand. Muslimer er vrede over, at kristne må kalde deres gud for “Allah”. (Information)

I PETs redegørelse til justitsministeren hedder det: “I flere tilfælde har PET (...) grebet ind over for konkrete trusler mod Kurt Westergaard.” PET ønsker ikke at oplyse det præcise antal tilfælde. (Berlingske)

Den norske avis Aftenposten trykker fem af JP-tegningerne. (Information)

Norske politikere opfordrer norske medier til genoptryk af JP-tegningerne. Næstformanden i Sosialistisk Venstreparti Bård Vegar Solhjell siger “Det er rigtigt og nødvendigt, at flere medier tager ytringsfriheden i forsvar ved at trykke tegningerne”. Han bakkes op af formand for partiets Oslo-afdeling Heikki Holmås, der siger “Denne sag handler om grænserne for ytringsfrihed. Der har udviklet sig – også i mange norske medier – en tendens til, at man bedriver selvcensur i frygt for at krænke troende”.  Også Senterpartiets Ola Borten Moe bakker op om synspunktet. (JP)

De tusind signerede genoptryk af Westergaards Muhammed-tegning, der blev solgt i 2009, gik til 44 forskellige lande, heraf ni arabiske, oplyser galleriejer Erik Guldager i Skanderborg. Han erklærer, at der efterlades mange arabiske sympatierklæringer blandt de 7-8000 daglige besøg på galleriets hjemmeside. (Ekstrabladet)

7/1 2010

Fem koptere dræbes ved et drive-by skyderi uden for en koptisk kirke i Ægypten efter julegudstjenesten. (Ritzau)

Offentlige anklagere i Minnesota afviser at retsforfølge en mand, der har ophængt anti-muslimske plakater uden for en moske, en somalisk-ejet butik og andre steder i St.Cloud-kvarteret i Minneapolis. Billederne viser profeten Muhammed involveret i sodomi samt en halvmåne med et hagekors indeni. Steams County-anklageren Janelle Kendall kalder det en “klassisk First Amendment-sag”, og Benton County-anklageren Robert Raupp siger, at religiøs kritik er beskyttet, selv om den er krænkende. (570News)

6/1 2010

Udenrigsminister Per Stig Møller vil i dag sende en svarnote til Sudan ang. Susanne Biers film og udtaler: “Udenrigsministeriet svarer, at der er kunstnerisk frihed og ytringsfrihed i Danmark. Vi forsvarer, hvad der er lovligt i Danmark. Det skal andre ikke blande sig i«, siger han. »Vi har ytringsfrihed i Danmark. Så kan nogen blive sure over kunstneriske ytringer, men det må vi tage med. Hvis vi siger, at vi tør ikke at gøre dét eller det, så udhuler vi vores friheder.” (Ritzau)

PET meddeler, at Kurt Westergaard fra nu af vil få livvagt døgnet rundet. (Ritzau)

Politiet finder et SIM-kort fra en mobiltelefon uden for Westergaards hjem; dette fund kan muligvis kortlægger attentatmandens kontakter umiddelbart inden overfaldet. (Ritzau)

Den socialdemokratiske kulturordfører Mogens Jensen kræver af Udenrigsministeren, at han forklarer over for Sudan, at Susanne Biers film ikke handler om islam: “Hvis ikke sagen skal udvikle sig unødigt må Udenrigsministeriet hurtigst muligt protestere overfor dette angreb på ytringsfriheden dels bistå med at få tilbagevist de urigtige anklager om fimens indhold.”

SFs kulturordfører Pernille Frahm kræver, at udenrigsministeren skal stille garanti for Susanne Biers sikkerhed.  (Politiken)

Susanne Bier skriver i en pressemeddelelse:

“Til belysning og opklaring af misforståelserne omkring min nye danske film 'Hævnen' vil jeg gerne slå følgende fast: Der er ingen religiøse temaer i min kommende film 'Hævnen'. Titlen 'Hævnen' henviser alene til en ung dansk drengs problematiske forhold til sin danske far og udspiller sig hovedsageligt i Danmark”. Den danske instruktør skriver også, at der kun har været foretaget få optagelser i Kenya, og at de »skal vise en skandinavisk læges arbejdsvilkår i en flygtningelejr. Han er udsendt af en humanitær organisation og optagelserne har ingen religiøse temaer eller motiver.

Jeg er derfor helt uforstående overfor den opståede mistanke til at min film skulle beskæftige sig med islam. Dette er helt og aldeles ukorrekt. Filmen har intet religiøst indhold og beskæftiger sig hverken islam, kristendommen eller nogen anden religiøs overbevisning. Dette vil alle kunne forvisse sig om når filmen er færdig og derfor tilgængelig for offentligheden” (Politiken)

5/1 2010

Sudan protesterer imod Susanne Biers kommende film “Hævnen”. Det sudanske udenrigsministerium hævder i en pressemeddelelse, at “produktionen af denne racistiske film må betragtes som en ny forlængelse af den berygtede “Fitna”-film og tegningerne, der fornærmer profeten Muhammed.” Ministeriets talsmand Muawiya Osman Khalid siger videre, at filmen har til hensigt at “gengive ikke-eksisterende forhold i Darfur”, at den repræsenterer “et nyt skridt af de fjendtlige kræfter, der arbejder på at forlænge krigen i Darfur.” Han siger, at det danske filmhold har gennemført optagelser i Kukobi-flygtningenlejren i Kenya, hvor man har ført flygtninge bag lyset ved at få dem til at spille krigsofre mod betaling, og at lejrens indbyggere har indledt en kampagne imod filmen. (JP)

En gruppe liberale muslimer i Norge opfordrer landets Islamiske Råd til at demonstrere til støtte for Kurt Westergaard. “Det var ikke en fejl, at karikaturtegningerne af Muhammed blev trykt, og det forsvarer i hvert fald ikke brugen af vold. Muslimer har lige så stor interesse i at forsvare ytringsfriheden som alle andre. Derfor bør muslimer også støtte Kurt Westergaard, siger Shakil Rehman fra det muslimske netværk LIM (Ligestilling, Integration, Mangfoldighed). Han tilføjer: “Jeg er bange for, at de ikke vil følge vores opfordring, for de vil ikke miste ansigt i den muslimske verden. Men hvis de støtter ytringsfrihed, må de også vise, at de mener det i praksis.” Rådets generalsekretær Shoaib Sultan siger, at man ikke har nogen planer, men vil tage stilling til en forespørgsel som man plejer: “Hvis hovedparolen bliver som i 2006: “Respekter ytringsfriheden. Nej til vold og trusler”, så støtter vi det.” (Ritzau)

Mindst seks aviser har genoptrykt Westergaards Muhammedtegning efter attentatforsøget. Det drejer sig om portugisiske Diario de Noticias, de to belgiske aviser Het Nieuwsblad og de Standaard, slovakiske SME, tjekkiske DNES og Times of Surinam. (Politiken)

Bergens Tidende og det norske tidsskrift Minerva optrykker tegningen. Minerva udtaler i en kommentar ved Jan Arild Snoen en hård kritik af norsk presse, der hævder de vil trykke tegningen, hvis nyhedshensyn taler for det – men som ikke gør det i den aktuelle situation. Per Edgar Kokkvold, generalsekretær i Norsk presseforbund, udtaler, at flere norske medier burde trykke tegningen i solidaritet med de involverede. (Minerva, Ritzau)

Journalisten Karen Thisted udtaler om Kurt Westergaard “Det har intet med ytringsfrihed at gøre at blive ved med at råbe op om sig selv og sine kunstneriske rettigheder, og jeg er så irriteret over, at vi danskere skal blive ved med at lide under, at Kurt Westergaard ikke kan få nok af sine fem minutters berømmelse.” Hun tilføjer en længere anklage imod ham for at være kujon, da han ikke prioriterede at redde sit barnebarn (Ekstrabladet). Senere præciserer hun, at lavede sin tegning for “at skade andre”. Hun anbefaler ham at skifte adresse og “ikke at blive ved med at tale om den åndssvage tegning”. (TV2)

4/1 2010

Mullah Mohammad Qoreshi fra Peshawar, der i 2006 udlovede en dusør på 1 million dollars på Kurt Westergaards hoved, erklærer det er sørgeligt, at attentatforsøget imod ham mislykkedes. Fornærmelse af profeten kan ikke tolereres, og den udlovede dusør er stadig gyldig, udtaler han. Specielt henvendt til attentatmanden siger mullahen: “Godt gået. Du har udvist et fantastisk mod.” Mullahen kræver, at tegner og redaktører undskylder offentligt. (TV2NEWS)

Den svenske Muhammedtegner Lars Vilks modtager to dødstrussel per telefon fra Somalia.  (DR)

Somalieren, der har initialerne MMG, har ifølge den svenske terrorforsker Magnus Ranstorp en central position i Al-Shabaab. Han var forbundet med Abdi Rahman Mohammed, der i december blev udpeget som selvmordsbomber i Mogadishu.  MMG blev i 2006 forsøgt hvervet som meddeler af PET. (DR, JP)

3/1 2010

Irske ateister angriber den ny blasfemilovgivning i landet. De offentliggør en række kontroversielle citater af Mark Twain, Frank Zappa, Björk samt Jesus og Muhammed i håb om at blive retsforfulgt ifølge loven, der muliggør bøde på op til 185.000 kr. (Politiken)

2/1 2010

Den anholdte somalier sigtes for dobbelt drabsforsøg og varetægtsfængsles til 27. januar. Han nægter at udtale sig.

Politiet ransager flere forskellige steder i landet i forbindelse med terrorangrebet på Kurt Westergaard. Dels overfaldsmandens hjem i Avedøre, hvor der iflg. cpr-registret er tilmeldt fire personer; dels en adresse på Blåkildevej i Aalborg Øst. Somalieren er vokset op i Aalborg og har haft sin gang i moskeen i Danmarksgade 41.

En talsmand for al-Shabaab i Mogadishu udtaler om somalieren: “Han er ikke medlem af al-Shabaab. Men vi har forståelse for, at han prøvede at dræbe den mand, der fornærmede vores profet. Det sender et klart budskab til danske somaliere om at handle og dræbe manden for enhver pris. Selv om man er dansk, skal det ikke hindre en i at gøre det rette. (JP)

Ingen af de tre store dagblade Politiken, Berlingske og JP optrykker tegningerne i dækningen af attentatforsøget mod Westergaard. Chefredaktør Jørn Mikkelsen fra JP udtaler: “Vi erkender, at sikkerhedssituationen har ændret sig. Det er konkrete trusler, vi står over for. Det påvirker selvfølgelig afgørelsen. Vi skal være realistiske.” (Politiken)

Ifølge kilder tæt på sagen mod somalieren, der forsøgte at dræbe Westergaard, har han været mistænkt på at deltage i et afværget terrorkomplot imod den amerikanske udenrigsminister Hillary Clinton i Kenya. For fem måneder siden blev han anholdt i Kenya men siden løsladt af mangel på beviser. At denne anholdelse skulle være relateret til et komplot imod Clinton afvises af den danske ambassadør i Kenya, men bekræftes af kenyanske kilder. Ifølge PET har manden tætte forbindelser ikke kun til al-Shabaab, men også al-Qaeda-ledere i Østafrka. (JP).

1/1 2010

En 28-årig somalier trænger ind i JP-tegneren Kurt Westergaards hjem med en kniv og en økse. Westergaard søger tilflugt på badeværelset, der er indrettet som beskyttelsesrum, og tilkalder politiet. Tegnerens femårige barnebarn er derfor alene med somalieren, der uden held forsøger at slå døren til badeværelset ind med øksen under råb om “hævn” og “blod”. Da politiet ankommer, angriber somalieren en patruljevogn og slår bilruden ind med øksen, som han derefter kaster mod en betjent. Denne affyrer to skud imod ham, der rammer venstre hånd og højre knæ – hvorefter han køres til operation på sygehuset i Århus. En bomberydder sendes til adressen i Viby med henblik på somalierens efterladte taske, ligesom en bus fremsendes til eventuel evakuering af naboer. To yderligere mænd, der menes at have været delagtig i indbruddet, eftersøges uden held i lokalområdet. Somalieren, der er bosat på Sjælland, har ifølge PET "tætte forbindelser til den somaliske terrororganisation al-Shabaab" og dele af Al Qaeda. (Ritzau, Ekstrabladet, BT, JP)

Det mexikanske regeringsparti PAN fremsætter et lovforslag der vil gore det strafbart at at spille sange der glorificerer narkohandel- og smugling – såkaldte “narcocorrido” sange. Strafferammen er tre år. (Freemuse)

Det burmesiske kulturministerium forbyder landets traditionelle Saing orkestre at optræde med vestlige instrumenter ligesom orkestrene påbydes at optræde i traditionelle klæder. (Freemuse)

3/6 2010
En religiøs protestgruppe kræver, at den amerikanske Comedy Central opgiver planerne om en ny tegnefilmserie om Jesus. Comedy Central står bl.a. bag South Park, der for nylig modtog dødstrusler for at portrættere Muhammed som bjørn, og den nye serie JC skulle portrættere Jesus som en almindelig fyr i New York i kamp for at slippe ud af sin magtfulde faders skygge. Nu protesterer en gruppe, der kalder sig “Koalition mod Religiøs Intolerance” imod planerne. Gruppen består af Brent Bozell (præsident i Media Research Center), Tony Perkins (præsident i Family Research Council), Michael Medved (radiovært), Bill Donohue (præsident i Catholic League), Rabbi Daniel Lapin (American Alliance of Jews and Christians) og Tim Winther (præsident i Parents Television Council). Gruppen henvender sig på et pressemøde til annoncører, der anmodes om ikke at støtte projektet. Samtidig angriber de Comedy Central for dobbeltmoral i lyset af deres nylige censur af de to afsnit af South Park, der tematiserede Islam.H "vorfor skal de dog støtte et selskab, der har gjort det til en vane at angribe kristendom og som nu har en vedtaget politik om at censorere alt, der måtte risikere at støde muslimer? Denne dobbeltmoral er udtryk for den rene intolerance, og det bør annoncører holde sig lagnt væk fraî," udtaler Brent Bozell ifølge Reuters. (Politiken)