Tidslinje over presset imod ytringsfriheden 2004 - 2006

16/1 2004
Den israelske ambassadør i Sverige, Zvi Mazel, begår hærværk imod et politisk kunstværk. Kunstværket med titlen ”My Heart Swims in Blood” viste en legetøjsbåd i et bassin med rød vædske – på bådens sejl var et portræt af selvmordsbomberen Jaradat, der 10/1 2003 dræbte 21 og sårede 51 på den israelske restaurant Maxim i Haifa. Kunstnerne er den israelskførdte Dror Feiler og hans kone Gunilla Sköld Feiler. Mazel trak lamperne ud af stikket og kastede dem i vandet. Han udtaler selv: ”For mig var det utåleligt og et fornærmelse af ofrenes familier. Som ambassadør for Israel kunne jeg ikke forblive ligelad med sådan en obskøn fejlgengivelse af virkeligheden. Det var ikke et kunstværk. Det var en monstrøsitet.” Den israelske premierminister Ariel Sharon støtter udtalelsen: ”Jeg finder fænomenet så alvorligt at det ville have været forbudt ikke at handle på stedet.”
Over for anklager om billedstorm svarer Mazel: ”Det er ikke et kunstværk. Betragteren afgør, hvad kunst er. Jeg afgør, hvad kunst er. Dette er ikke kunst. Det er i det højeste perverteret kunst og efter min mening slet ikke kunst. Det er et politisk råb om at hylde begrebet om selvmordsbomberen.” Israel anmoder Sverige om at fjerne værket fra udstillingen, men Sverige støtter arrangøren Kristian Bergs holdning, at ”Vanskelige og kontroversielle kunstværker skal vises i offentlige institutioner som vores.” Sveriges ambassadør i Israel udtaler, at værket måske var ” ... dårlig smag, meget dårlig smag, men ikke nogen retfærdiggørelse af selvmordsbombere.” Feiler, der er leder af foreningen Jøder for israelsk-palæstinensisk fred, hævder at hans status som fredsaktivist fik Mazel til at begå hærværket: ”Min familie bor i Israel – hvorfor skulle jeg kunne lide selvmordsbombere? Det faktum at vi forsøger at forklare terrorisme, betyder ikke vi tilgiver.” Den jødiske aktivist Dmitri Vasserman placerer efterfølgende en båd med Sveriges myrdede udenrigsminister Anna Linch afbildet på sejlet i bassinet, hvilket får Feiler til at ødelægge båden og angribe Vasserman for at handle diktatorisk. (artcrimes)

10/2 2004

Britiske katolske bisper protesterer over for BBC. Protesten gælder, at kanalen udsender en dokumentarilm “Sex and the Holy City” om effekten på udbredelsen af AIDS af det katolske forbud mod kondomer, såvel som en planlagt BBC-tegnefilm “Popetown”, hvori paven optræder som en ivrig prædikant på kængurustylte. I september besluttes det ikke at sende tegnefilmen.

21/3 2004

Lederen af det Europæiske Råd for Fatwa og Forskning, den muslimske broder al-Qaradawi anbefaler piskning eller dødsstraf for homosexualitet: ”Muslimske jurister har haft forskellige opfattelser hvad angår denne afskyelige handling. Skulle den være  som straffen for hor [typisk 100 piskeslag], eller skulle både den aktive og den passive deltager dræbes? Når sådanne straffe forekommer strenge, så er de blevet foreslået for at opretholde renheden i det islamiske samfund og holde det ubesmittet af disse perverse elementer.”

15/6 2004

Efter længere tids lobbyering udpeges Ekmeleddin Ihsanoglu fra det tyrkiske islamistparti AKP som generalsekretær for de muslimske landes konferenceorganisation OIC. (National Review)

14/7 2004

Sir Iqbal Sacranie, generalsekretær for Muslim Council of Britain med forbindelse til det Muslimske Broderskab, argumenterer på BBC Radio 4 for at enhver diffamering af Muhammed skal være ulovlig i  Blair-regeringen og David Blunketts planlagte lovgivning mod religiøst had, som MCB fører kampagne for.

september-november 2004

Tre danske sager viser islamistisk pres på ytringsfriheden ved trusler og vold. En iransk indvandrer på Fyn udsættes for voldstrusler på grund af en kronik, han skrev. En somalisk festarrangør i et medborgerhus på Nørrebro får sin fest afbrudt af et optog af imamer, der hævder at musikudfoldelse er i modstrid med koranen – og som faktisk, trods tilkaldelse af politi, får forhindret festens afholdelse. Det tredje og mest alvorlige exempel angår en jødisk-marokkansk universitetslærer, der bliver kidnappet på gaden i København af et muslimsk tæskehold, der maltrakterer ham i bilen, indtil han smides ud af bilen i Valby – fordi han som vantro havde læste højt af koranen i sine undervisningstimer for at vise forskellige recitationsteknikker.

28/7 2004

Det amerikanske Department of Homeland Security beslutter at ophæve den kontroversielle professor Tariq Ramadans arbejdstilladelse og visa med den begrundelse, at Ramadan har udnyttet en fremtrædende position til at støtte terrorisme og at ophævelsen var nødvendig af hensyn til offentlig tryghed og nationale sikkerhedsinteresser. Tariq Ramadan var forinden blevet udnævnt som professor på Notre Dame University og skulle have påbegyndt sit nye arbejde i USA. Ramadan er også blevet nægtet adgang til Tunisien, Saudi Arabien og Egypten. (Danielpipes.org, Washington Post)

2/9 2004

En ansat i British Council (der udgør den kulturelle gren af britisk diplomati i udlandet), Harry Cummins,  afskediges efter at i sommerens løb at have publiceret fire islamkritiske artikler i Sunday Telegraph under pseudonymet Will Cummins.

11/10 2004

På Jama'at Al-Tawheed Wal Jihaads hjemmeside lægges en video, der opfordrer til at det hollandske parlamentsmedlem Geert Wilders får hovedet skåret af på grund af hans spot af islam. Ayaan Hirsi Ali trues ved samme lejlighed.

2/11 2004

Den hollandske filminstruktør Theo van Gogh, der har indspillet kortfilmen “Submission” om islamisk kvindeundertrykkelse efter manuskript af Ayaan Hirsi Ali, bliver stukket ned på åben gade i Amsterdam af den hollandske statsborger Mohammed Bouyeri. Han skyder van Gogh 8 gange før han skærer halsen over på ham og planter en skrivelse i brystet på ham med en kniv. Her står at læse en fatwa mod Vesten, jøderne og Hirsi Ali samt tilslutning til den ægyptiske jihadist-organisation Takfir Wal-Hijra, en afspaltning af det Muslimske Broderskab., Bouyeri er medlem af den såkaldte Hofstad-gruppe af radikale islamister ved Tanweed-moskeen i Amsterdam, hvoraf flere har domme for islamistisk vold. Hirsi Ali må gå under jorden og har siden da levet under politiibeskyttelse.

I de efterfølgende uger udsættes mange moskeer og flere kirker i Holland for angreb; en muslimsk skole brænder ned.  I Danmark forsvares drabet på TV bl.a. af debattøren Omar Shah og flere muslimske studerende.

3/11 2004

Rotterdamkunstnerren Chris Ripke laver et murmaleri som mindekunstværk for Theo van Gogh, der indholder ordene “Gij zult niet doden!” (Du må ikke slå ihjel) samt datoen 02-11-04. Imamen fra en nærliggende moske hævder denne tekst ophidser til vold, klager til borgmesteren, der sender politiet ud for at spraye kunstværket over. TV-journalisten Wim Nottroth arresteres, da han forsøger at hindre ødelæggelsen af værket, og hans kollega Mireille tvinges af politiet til at slette dele af sine optagelser af værket.

november 2004

En redaktør på Index on Censorship, den britiske journalist Rohan Jayasekara, kalder i en artikel van Gogh for en “free speech fundamentalist”, der misbrugte sin ret til ytringsfrihed. Efter kritik af artiklen forsvares den af Index’ chefredaktør Ursula Owen, der dog beklager “tonen”.

6/11 2004
Den saudi-arabiske ph.d.-studerende Sami Omar Al-Hussayen fra University of Idaho frikendes af en jury for anklager om at have brugt sin IT-ekspertise til at hjælpe terrornetværk med rekruttering og fundraising. Ifølge anklagerne havde Al-Hussayen oprettet og administreret  en række hjemmesider, der blev brugt til rekruttering af terrorister, pengeindsamling og til at sprede ophidsende retorik, herunder religiøse påbud der retfærdiggjorde selvmordsbomber og opfordrede til at bidrage med midler til Hamas. Al-Hussayens advokater derimod fasthold, at Al-Hussayen ikke havde meget at gore med hjemmesiderne og at indholdet var dækket af ytringsfriheden. (AP)

12/11 2004

Komikeren Rowan Atkinsom (“Mr. Bean”) lancerer en kampagne mod Underhusets forberedelse af “Racial and Religious Hatred Bill”:

"Friheden til at kritisere ideer, hvilke som helst ideer – selv hvis det gælder religion, som folk oprigtigt tror på – er en af de grundlæggende friheder i samfundet… (…) En lov, der har til hensigt at udtrykke, at man kan kritisere ideer så længe det ikke drejer sig om religiøse ideer er i sandhed en meget mærkelig lov”. Han tilkendegiver, at han havde sympati med lovens støtter, i særdeleshed britiske muslimer, men tilføjer: ”Jeg sætter pris på, at dette er et forsøg på at beskytte dem, men uheldigvis er det et helt upassende svar, der snarere vil skabe spændinger mellem forskellige grupper end tolerance” (http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/4073997.stm)

18/11 2004

Den hollandske justitsminister Piet Donner foreslår at tage blasfemiloven af 1932 i mere hyppig anvendelse for at bekæmpe “hadefulde kommentarer.”

5/12 2004

Advokat Laue Traberg Smidt anmelder Danmarks Radio til politiet for at have vist klip fra Theo van Goghs film “Submission”. Han hævder at gøre det på vegne af “20 anonyme muslimer”, der ikke ønsker at træde frem “i den ophidsede atmosfære” (Kristeligt Dagblad)

7/12 2004

Home Secretary (indenrigsminister) David Blunkett introducerer intentionen med “Racial and Religious Hatred Bill”, der har form af et sæt ændringer af “Public Order Act” af 1986. Disse ændringer  “... vil gøre det til en kriminel handling, hvis en person bruger ord eller udviser opførsel eller distribuerer materiale som man ved er skændende, fornærmende eller krænkende og som sandsynligvis vil skabe had imod de grupper som trues, fornærmes eller krænkes.”

Den saudiske milliardær Khalid bin Mahfouz vinder en britisk retssag mod den amerikanske terrorismeforsker Rachel Ehrenfeld. I den amerikansk udgivne bog Funding Evil (2003) havde hun angrebet Mahfouz for finansiering af Hamas og Al-Qaeda. Mahfouz anlagde i januar 2004 sag mod Ehrenfeld i England, fordi den britiske injurielovgivning i modsætning til de amerikanske lægger bevisbyrden på den, der hævdes at begå injurie. Han henviser til at 23 exemplarer af bogen via internettet er solgt i England. Ifølge dommen skal bogen trækkes tilbage i England, Ehrenfeld betale en 54.000 dollars skadeserstatning, erklære påstandenes falskhed og undskylde over for bin Mahfouz. Mahfourz’ retssag giver anledning til begrebet “injurieturisme”, hvor krænkede anlægger sager i de lande, der har den mest fordelagtige injurielovgivning.

14/12 2004

Lederen af det britiske højrefløjsparti BNP Nick Griffin anholdes for ophidselse til racehad efter han i en BBC dokumentar havde udtalt for skjult kamera, at “Islam er en ond og rædselsfuld tro”. Han frifindes senere.

15/12 2004

Den tidligere redaktør af Daily Telegraph Charles Moore udsættes for dødstrusler efter at 12/11 have skrevet en artikel i bladet, der argumenterer mod “Racial and Religiouis Hatred Bill” og støtter Rowan Atkinson. Muslim Association of Britain hævder at Moores artikel krænker profeten, kræver Moore afskediget og sammenligner Moores artikel med Rushdie-affæren.

18/12 2004

Teaterstykket Behzti (Vanære) af den britiske sikh Gurpreet Kaur Bhatti må tages af plakaten på Birmingham Rep Theatre efter optøjer organiseret af britiske sikher. Stykket fremstiller blandt andet voldtægt og mord, der finder sted i et sikh-tempel. Sikherne støttes af den britiske katolske kirke, og minister Fiona MacTaggart afviser såvel at beskytte teatret eller at tage afstand fra protesterne. Hun argumenterer, at lukningen af stykket efter protesterne i sig selv er et tegn på ytringsfrihed: “Jeg mener, at når folk bevæges af et teaterstykke til at protestere, så er det på en måde et tegn på ytringsfrihed som i den grad er en del af britisk tradition”. Den sihkiske talsmand Harmander Singh udtaler: “Vi er ikke imod ytringsfrihed, men der findes ingen ret til at krænke”.

22/12 2004

To australske præster, Daniel Scot og Danny Nalliah dømmes ved retten i staten Victoria for at have fremsat en kristen kritik af islam. De dømmes efter Racial and Religious Vilification Law for at have fremsat bl.a. følgende udtalelser (i dommer Higgins’ referat): ”Pastor Scot udtalte følgende i løbet af et seminar – (1) at (Koranen) tilskynder til vold, drab og tyveri (2) til dårlig behandling af kvinder … (5) siger at Allah ikke er bamhjertig og at en tyvs hånd må hugges af … (12) Muslimer opfordres til at bekæmpe kristne og jøder, og ydmyge dem.” Scot var som kristen flygtet fra Pakistan i 1987, da han var under anklage for blasfemi efter paragraf 295c i landets straffelov, der kræver dødsstraf for at krænke ”den hellige profet Muhammeds hellige navn”.

Dommen præciseres 22/6 2005: de dømte pålægges at tilbagekalde deres udtalelser offenligt samt love aldrig at gentage dem, hverken i Australien eller på internettet. I modsat fald vil yderligere forholdsregler blive taget imod dem.

Januar 2005

BBC beslutter at vise Jerry Springer: The Opera og modtager mere end 63.000 protester fra kristne over showets fremstilling af kristne skikkelser, fx. Jesus som “en smule bøsset”. Den fundamentalistiske gruppe “Christian Voice” anlægger blasfemisag, men afvises både ved Westminster City Court og ved Højesteret.

13/1 2005

Iqbal Sacranie, generalsekretær for Council of British Muslims, der længe har opfordret regeringen til at forbyde religionskritik, udtaler om Blairs planlagte lovgivning mod opfordring religiøst had, at udtrykket “islamisk terrorist” skal være kriminelt: “Der findes ikke noget som en islamisk terrorist. Det er dybt krænkende. At sige at muslimer er terrorister vil blive forbudt ved denne lov”

14/1 2005

Efter en række artikler i Ekstra Bladet indrømmer Laue Traberg Smidt at hans politianmeldelse af DR for at vise klip af van Goghs “Submission” ikke foregik på vegne af tyve anonyme muslimer. (Ekstra Bladet)

18/1 2005

Den tværreligiøse “Churches Commission on Inter Faith Relations” udsender en fælles deklaration, der ligesom Iqbal Sacranie støtter regeringens arbejde med lovgivning imod ophidselse til had på grund af religiøs identitet.

21/1 2005

Vicepolitimester Ole Weikop i København beslutter, at der ikke er grundlag for at indlede efterforskning mod DR for visning af klip fra “Submission”. Politiet i Odense når en tilsvarende konklusion i forhold til Islamisk Trossamfunds anmeldelse af TV2 for samme forbrydelse. (BT)

27/1 2005

Den internationale filmfestival i Rotterdam fjerner af sikkerhedsgrunde Theo van Goghs “Submission” fra programmet, hvor den skulle vises under temaet “ytringsfrihed”.

Den hollandske rapgruppe Den Haag Connection får ved retten i Haag en betinget straf samt samfundstjeneste for deres hit “Hirsi Ali Diss”, der indeholder opfordringer til vold mod Hirsi Ali.

februar 2005

Præsidenten for ”Canadian Society of Muslims” Syed Mumtaz Ali erklærer, at Canadas lovbestemmelser om religionsfrihed indebærer religioners ret til at straffe troende, der opgiver eller forråder deres tro.

3/2 2005

Et erotisk maleri med korancitater af den fransk-arabiske maler Louiza Darabi fjernes fra en AIDS-udstilling på Verdenskulturmuseet i Göteborg efter trusler mod museet. Museumsdirektør Jette Sandahl forklarer, at billedet trådte på muslimers gudstro.

8/2 2005

Den østrigske tegner Gerhard Haderers Das Leben des Jesus forbydes i Grækenland, hvor Haderer in absentia idømmes seks måneders fængsel for blasfemi. (Deutsche Welle) Dommene opretholdes dog ikke efter en senere appelsag.

16/3 2005

Det  franske tøjfirma Marithe et Francois Girbauts billboard-kampagne med et foto, der mimer Leonardos Den sidste Nadver forbydes af en fransk domstol efter søgsmål fra den katolske kirke.

28/3 2005

De to ansvarlige personer for en angiveligt blasfemiske udstilling ”Advarsel:Religion” i Moskva der blev udsat for omfattende hærværk den 18/1 2003 idømmes hver en bøde på 100.000 rubler for at opfordre til religiøst had. Ifølge domstolen var udstillingen ”åbenlyst krænkende og blasfemisk”. Udstillingen indeholdt bl.a. et ikon uden hoved, hvor besøgende kunne stikke deres ansigt ind, et Coca-cola logo med Jesus’ ansigt og ordene ”dette er mit blod” samt en skulptur af en kirke lavet af vodkaflasker. De hærværksmænd der ødelagde store dele af udstillingen blev aldrig retsforfulgt. (BBC)

10/4 2005

Britiske fængselsbetjente anklages for at bære en nål med det engelske flag – Skt. Georgskorset (rødt kors på hvid grund). Ledende fængselsinspektør Anne Owners indrømmer, at symbolet har forbindelser til korstogene og ”kan misforstås”. Chris Doyle fra ”Council for Advancement of Arab-British Understanding” kræver at England finder et nyt flag og en ny skytshelgen.

15/4 2005

Sheikh Issam Amayra fra Hizb-ut-Tahrir – en afskalning af det muslimske broderskab – prædiker i Al-Aqsa-moskeen i Jerusalem. Her maner han danske muslimer til at forberede den kommende hellige krig. Han siger: ”De tre procent muslimer udgør en fare for det danske kongeriges fremtid. Det skal ikke overraske os. For også i Yathrib [senere Medina] udgjorde muslimerne engang kun tre procent af befolkningen. Men det lykkedes dem at gøre Yathrib til Medina. Det skulle heller ikke overraske os, at vore danske brødre kunne bringe islam til alle danske borgeres hjem. Allah vil give dem sejren i landet for at de kan oprette kalifatet Danmark. Derefter vil borgerne i kalifatet Danmark føre krig mod Oslo. Og de vil omdøbe Oslo til Medina. Og så vil de føre krigen videre til nabolandene i Skandinavien og oprette kalifater. I næste omgang vil de føre jihad til resten af Europa. Og de vil kæmpe indtil de har nået det oprindelige Medina. Og så vil de forene det hele under Islams banner.” De danske muslimer skulle imidlertid ikke gå frem med våben, men ved at fremkalde spændinger mellem muslimer og vantro.

http://www.frontpagemag.com/articles/Read.aspx?GUID=EC49557A-E46F-4D30-95FC-53097415D0C0

9/6 2005

”Racial and Religious Hatred Bill” fremlægges i det britiske Parlament

af Labour med stærk støtte fra Muslim British Council med forbindelse til det Muslimske Broderskab. Straframmen for opildnen til religiøst had sættes til 7 års fængsel. http://en.wikipedia.org/wiki/Racial_and_Religious_Hatred_Act_2006.

10/6 2005

Generalsekretær Iqbal Sacranie fra Muslim Council of Britain, der hævdede, at døden var for let en straf for Rushdie, slås til ridder.

16/6 2005

Den iranske kristne Hamid Pourmand, der siden sin anholdelse 9/9 2004 har været anklaget for apostasi med krav om dødsstraf, frikendes men tvangskonverteres til islam og idømmes tre års fængsel og konfiskering af hans families samlede ejendom for at have skjult sin apostasi. Samtidig afsløres det, at Iran siden 1987 har dødsdømt og henrettet tre kristne ledere.

18/7 2005

Maskerede mænd angriber og hærger den malaysiske trosretning Sky Kingdoms helligdomme. 58 troende anholdes og idømmes bøder eller fængselsstraffe for at afvise islam.

20/7 2005

Den engelske borgerrettighedsgruppe for homosexuelle ”OutRage” bekendtgør at den har modtaget gentagne islamiske dødstrusler mod dens ledere Peter Thatchell, Brett Lock, og Aaron Saeed. Truslerne omfatter også bombeangreb på bøssebarer og lignende. Truslerne er kommet efter gruppen har forsvaret homosexuelle ofre for forsøg på æresdrab. (http://www.365gay.com/newscon05/07/071805london.htm)

29/8 2005

En førende talsmand for Muslim British Council, Inayat Bunglawala, udtaler til BBC, at Mr. Rushdie havde selv ufrivilligt "hjulpet til med at skabe en britisk muslimsk identitet omkring troen”. Affæren med  De Sataniske Vers blev et vendepunkt for de muslimske trossamfund i Storbritanien. Indtil da var identitet knyttet til etnicitet - pakistansk eller indisk – men De Sataniske Vers bragte os sammen…og det er et faktum, der tydeligvis generer Mr. Rushdie”.

September 2005

Den 80-årige krigsmodstander John Catt tilbageholdes og kropsvisiteres under terrorlovgivning da han har iklædt sig en T-shirt med ordlyden ”Bush Blair Sharon to be tried for war crimes torture human rights abuse" og "the leaders of rogue states". (Times)

15/9 2005

Londons borgmester Ken Livingstone forsvarer sin invitation af al-Qaradawi til London. Livingstone udtaler "Af alle muslimske ledere i dag, så er Sheikh Qaradawi med sin magtfulde og progressive kraft for forandring med til at knytte islam til vestlige værdier.” Al-Qaradawi er kendt for at anbefale drab på homosexuelle og apostater samt bifalde selvmordsattentater.

17/9 2005

Politiken beretter, at børnebogsforfatteren Kaare Bluitgen ikke kan finde en tegner til sin bog om profeten Muhammed, fordi de adspurgte tegnere frygter repressalier.

18/9 2005

Komikeren Frank Hvam erklærer i et interview i Jyllands-Posten, at han ikke  ”tør tage pis på Koranen for åben tv-skærm.”

19/9 2005

Burger King trækker en isvaffel tilbage fra britiske restauranter, fordi is-spiralen  gengivet på emballagen ifølge en klage fra en hr. Rashad Akhtar ligner ordet “Allah” skrevet på arabisk.

20/9 2005

Anders Fogh Rasmussen holder møde på Marienborg med 22 fremtrædende muslimer. Her kræver imamen Fouad al-Bazari fra moskeen på Hejrevej, tilknyttet det muslimske broderskab, at statsministeren skal sørge for, at medierne ikke ”krænker eller vanærer” religioner.

25/9 2005

Tate Gallery i London fjerner konceptkunstneren John Lathams skulptur “God is Great” (der forestiller Koranen, Bibelen og Torahen indstøbt i glas) af angst for at støde politisk og religiøs sensitivitet.

29/9 2005

Det 82-årige Labour medlem Walter Wolfgang bortvises fra Labours årsmøde da han højlydt protesterer mod Jack Straws tale. Da Wolfgang prøver at få adgang til konferencen uden hans konfiskerede adgangskort tilbageholdes han i henhold til anti-terrorisme lovgivning. I alt tilbageholdes  mere end 600 personer, der demonstrerer ved konferencen i henhold til terrorlovgivning. Ingen anholdes eller sigtes. (BBC, Scotsman)

30/9 2005

Jyllands-Posten trykker 12 tegninger af profeten under overskriften ”Muhammeds ansigter”. Kulturredaktør Flemming Rose har bestilt tegninger af profeten ”som du ser ham” hos bladtegnere i protest mod tegneres selvcensur i sagen om Kåre Bluitgens børnebog og skriver i en ledsagetekst blandt andet: ”Det moderne, sekulære samfund afvises af nogle muslimer. De gør krav på en særstilling, når de insisterer på særlig hensyntagen til egne religiøse følelser. Det er uforeneligt med et verdsligt demokrati og ytringsfrihed, hvor man må være rede til at finde sig i hån, spot og latterliggørelse. Det er bestemt ikke altid lige sympatisk og pænt at se på, og det betyder ikke, at religiøse følelser for enhver pris skal gøres til grin, men det er underordnet i sammenhængen.”

2/10 2005

En gruppe danske muslimske ledere omfattende Abu Laban, Ahmed Akkari, Abu Bashar og anført af Raed Hlayel mødes i København og planlægger en liste på 19 protestaktioner vendt imod Jyllands-Postens tegninger. Akkari og Hlayel havde begge tidligere været udsat for kritik i denne avis, den første for sin opfordring til vold mod piger uden slør, den anden for at prædike, at kvinder er satans instrument. Gruppen har efter diskussioner overtalt mere moderate imamer til at følge deres radikale proteststrategi. Aktionerne omfattende klagemål til den danske regering, henvendelse til de muslimske landes ambassadører i Danmark og til ledende islamiske lærde i verden, kontakt til Al-Azhar universitetet i Cairo samt adgang til førende medier i den mulimske verden, såsom satelittkanalen Al-Jazeera. Samtidig ville de organisere en omfattende fremsendelse af sms, e-mails og telefonklager til Jyllands-Posten, indsamle underskrifter i moskeerne, afholde en demonstration i København og anlægge en retssag mod avisen. De ville også arrangere en strejke med deltagelse af alle danske muslimer, arrangere et møde hvor muslimer ville brænde deres danske pas, samt lægge en pressestrategi og udpege talsmænd. De forsamlede imamer begyndte også at tale om muligheden af at arrangere handelsboykot mod danske firmaer i den arabiske verden.

3/10 2005

Byrådet i Dudley, Storbritannien, forbyder efter en klage fra en muslimsk ansat alle afbildninger af grise på arbejdspladsen. Forbuddet omfatter blandt andet en ansats gengivelser af Peter Plys og Grisling på et kaffekrus.

5/10 2005

Den århusianske imam Raed Hlayel fremsender et protestbrev til flere danske aviser, hvor det bl.a. hedder: ”Den stupide person, der har taget den uhensigtsmæssige holdning, må bære ansvaret for og konsekvenserne af sin handling alene. Det vil være utåleligt at tage hensyn til andre folks følelser, hvis I ikke selv har evnen til at tage hensyn til andre folks følelser.”

9/10 2005

"Det er ikke fordi, vi truer nogen, men når man har set, hvad der skete i Holland og alligevel trykker tegningerne, er det dumt gjort," udtaler imam Raed Hlayhel til Jyllands-Posten  med hentydning til mordet på Theo van Gogh.

12/10 2005

Den danske statsminister Anders Fogh Rasmussen modtager en protestskrivelse fra ambassadører og andre diplomater fra 11 muslimske lande under anførsel af den ægyptiske ambassadør Mona Omar, der dels kræver et møde, dels kræver Jyllands-Posten retsforfulgt: ”Vi beklager disse udtalelser og publikationer og opfordrer Hans Exellences regering til at holde alle indblandede ansvarlige for loven i landet … Pga. det sensitive i denne sag anmoder vi om et hastemøde så snart det måtte passe Dem”.

Protesten er organiseret af den ægyptiske ambassadør i Danmark, Mona Omar, og de protesterende lande er Algeriet, Bosnien, Indonesien, Iran, Libyen, Marokko, Pakistan, Palæstina, Saudi-Arabien, Tyrkiet, Ægypten.

14/10 2005

5000 protesterer i en fredelig demonstration i København mod tegningerne.

15/10 2005

OIC afsender et protestbrev til den danske regering, sendt i koordination med de 11 ambsassadørers brev, som det i store træk er identisk med.

17/10 2005

Den ægyptiske avis El Fagr genoptrykker som den første et udvalg af Jyllands-Postens tegninger – uden nogen offentlig reaktion.

21/10 2005

Anders Fogh Rasmussen afviser i et brev at møde de 11 ambassadører med henvisning til, at hans regering ikke kan bryde pressefriheden.

25/10 2005

House of Lords afviser lovforslaget med 260-111 og tilføjer en række ”amendments” til forslagsteksten. http://www.timesonline.co.uk/article/0,,17129-1843546,00.html

anført af -  den tidligere ærkebiskop af Canterbury Lord Carey. Other co-signatories include QC Lord Lester of Herne Hill (Lib Dem) and Lord Hunt of the Wirral (Conservative). (http://www.secularism.org.uk/religioushatredbilllordsassertth.html). Overhuset begrænser loven til at angå “En person der bruger truende ord eller opførsel eller viser skrevet materiale, som er truende (…) hvis han dermed har til hensigt at opfordre til religiøst had

Denne ændring fjerner begrebene “skældsord” og “fornærmende” og begrænser loven til at omhandle truende akter, men altså ikke fornærmende handlinger, ligesom Overhuset tilføjer tilstedeværelsen af en intetion, medens den tidligere lovtekst også kriminaliserede ikke-intentionelle krænkelser. Straframmen forbliver i Overhusets forslag 7 års fængsel.

Det ægyptiske udenrigsministerium opfordrer den danske regering til at tage afstand fra tegningerne og advarer om “en mulig eskalering af problemet”.

27/10 2005

En gruppe danske muslimer melder Jyllands-Postens tegninger til politiet for at overtræde straffelovens paragraf 140 (blasfemiparagraffen) og 266b (racismeparagraffen).

29/10 2005

Den ægyptiske ambassadør i Danmark Mona Omar Attiah udtaler: »Den Egyptiske Ambassade opfordrer indtrængende den danske regering til at behandle denne sag med større alvor, så en eskalering kan undgås, og forventer, at den i det mindste vil udsende en erklæring, der bekræfter dens misbilligelse af sådanne tegninger og enhver krænkelse af islam.« Hun hævdede, at ”det er enhver regerings pligt at opretholde respekten for alt, hvad der er religiøst og skride ind, når det er nødvendigt”, og krævede ”et øjeblikkeligt stop for krænkelser af islam i de danske medier og offentlige kredse.” og truede med at hun og hendes regering ville udbrede kendskabet til tegningerne til den islamiske verden.

30/10 2005

St. Georgskirken i Alexandria angribes og koptiske butikker raseres af 5000 muslimer efter publikationen af en DVD af en forestilling opført i kirken, om en konvertit til islam, der konverterer tilbage til kristendommen. De protesterende hævder forestillingen fornærmer islam og profeten Muhammed. (Irinnews)

november 2005

Barbican Arts Center i London ændrer opsætningen af Christopher Marlowes Tamburlaine the Great. I stykket brænder Tamburlaine koranen og hudfletter Muhammed – i den ændrede opsætning skænder Tamburlaine bøger fra alle religioner.

(New Culture Forum)

5/11 2005

Den ægyptiske ambassade i København nævner, at Muhammed-sagen er sat på som punkt ved OICs december-topmøde.

7/11 2005

Det pakistanske udenrigsministerium fordømmer tegningerne og afslører, at OIC har bragt sagen for i FN.

8/11 2005

Første runde af valget i Ægypten starter. Mubarak-regeringen er presset af det Muslimske Broderskab.

10/11 2005

OICs generalsekretær kræver af FNs højkommissær Louise Arbour, at hun griber ind over for de danske tegninger. Hendes svar foreligger til OICs topmøde i Mekka i december:  ”Jeg forstår jeres bekymringer og vil gerne understrege, at jeg beklager enhver erklæring eller handling, som kan vise manglende respekt for andres religion.”

11/11 2005

Den tyrkiske statsleder Tayyip Erdogan – hvis regering har besat OICs lederpost med  professor Ihsanoglu - besøger Danmark og mødes med Anders Fogh Rasmussen. Her kritiserer han i hårde vendinger tegningerne. Han hævder at islamofobi er en ”forbrydelse mod menneskeheden” og udtalte ”Ytringsfrihed er vigtig, men det er mere vigtigt, hvad der er helligt for mig. Jeg ville aldrig bruge min ytringsfrihed til at angribe ting, der er hellige for Anders Fogh Rasmussen. (...) Ingen har ret til at angribe det, som er helligt for os.” Han advarer om ”kaos og uønskede begivenheder.”

15/11 2005

Den ægyptiske udenrigsminister Abdul Gheit udtaler, at han vil indbringe sagen med Jyllands-Posten for FN og andre internationale fora: ” Målet er, at dette kan føre til en undskyldning, et stop for sådanne handlinger og et incitament til Europa om at ændre sin tilgang til den slags emner.”

Erdogan boykotter et pressemøde med Fogh i København i protest mod en omstridt kurdisk tv-stations tilstedeværelse.

18/11 2005

Ægyptens udernigsminister Aboul Gheit truer med generel muslism og arabisk handelsboykot i et interview i Politiken.

Anders Fogh Rasmussen tildeler Ayaan Hirsi Ali Venstres Frihedspris.

Abu Laban fremlægger på IslamOnline.net planen om at sende imam-delegationer til muslimske regeringer og ledere for at ”internationalisere” sagen. Dette sker i tæt samarbejde med ambassadør Omar og udenrigsminister Gheit, der ellers repræsenterer en regering, der har givet Laban indrejseforbud i Ægypten.

23/11 2005

Den antiracistiske franske organisation MRAP anlægger sag mod filosoffen Alain Finkielkraut for “ophidselse til had” og kræver ham afskediget fra tv-kanalen France Culture. Anledningen er hans udtalelser til det israelske dagblad Haaretz om optøjerne i de parisiske forstæder, hvor han blandt andet sagde "En France, on voudrait bien réduire les émeutes à leur niveau social. Voir en elles une révolte de jeunes de banlieues contre leur situation, la discrimination dont ils souffrent et contre le chômage. Le problème est que la plupart de ces jeunes sont noirs ou arabes et s’identifient à l’islam", og tilføjede, at der var andre "émigrants en situation difficile, chinois, vietnamiens, portugais, qui eux ne participent pas aux émeutes.” ligesom han sagde "Un arabe qui incendie une école, c’est une révolte, un blanc c’est du fascisme". Talsmanden for MRAP, Mouloud Aounit, motiverer sagsanlægget med denne karakteristik af Finkielkrauts udtalelser:

"... un texte d'une violence raciste inouïe, qui se fait le porte-voix des clichés du Front national et participe à mettre sur le terrain ethnique et religieux cette insurrection sociale de Français qu'il nomme noirs ou arabes". (bondamanjak)

24/11 2005

FNs specialrapportører for hhv. “religions- og trosfrihed” samt “racisme, racediskrimination, xenofobi og relateret intolerance” skriver til den danske regring og kræver forklaring på den danske regerings holdning til tegningerne. Den ene, Doudou Diene, udtaler i december, at han “vil have svar på, om den danske regering vurderer, at tegningerne er nedgørende og ærekrænkende.”

december 2005

Delegationer af danske muslimske ledere rejser til Mellemøsten og får med intensiv assistance fra den ægyptiske ambassade i Danmark foretræde for forskellige religiøse og politiske ledere. Med sig har de en mappe med Jyllands-Postens 12 tegninger, som muslimerne selv tilføjer to fotos, et af en bedende muslim, der voldtages af en hund, et af  mand med grisemaske, er angivelig forestiller profeten. Sidstnævnte viser sig senere at stamme fra en  gryntekonkurrence ved en fransk grisefestival, der intet har med islam at skaffe.  De danske muslimer får blandt andet foretræde ved OICs møde i Mekka 6-7/12, hvor handelsboykot og andre protestformer diskuteres blandt de muslimske landes repræsentanter.

2/12 2005

Det bliver kendt, at det pakistanske politiske parti Jamaat-e-Islami 14/11 havde udlovet en dusør på 10000 dollars til den, der dræber de danske tegnere. Partiet hævder senere, det er blevet misforstået og blot foreslog staten at udlove dusøren. PET anbefaler tegnerne at gå i skjul for pressen.

3/12 2005

Den første delegation på fem danske imamer, anført af Abu Bashar, lander i Ægypten 3. december og vender tilbage den 11. Blandt de figurer gruppen møder i Ægypten figurerer den arabiske ligas generalsekretær Amr Moussa, den ægyptiske stormufti Ali Gomaa og lederen af Al-Azhar-universitetet Muhammed Sayid Tantawy samt den ægyptiske udenrigsministers rådgiver Muhammed Shaaban, et møde arrangeret af den ægyptiske ambassadør i Danmark Mona Omar.

Delegationen citeres i december i arabiske aviser for en række usande påstande, at det drejede sig om 120 tegninger, at samtlige danske medier førte hetz mod islam, at Danmark planlagde en censureret Koran, at Jyllands-Posten var regeringsejet, at regeringen planlagde en follow-up til Theo van Goghs film.

6.-7/12 2005

OIC beslutter på et extraordinært møde i Mekka at indlede en kampagne mod kritik af islam. Mødet er oprindelig indkaldt for at tackle spændingerne mellem Shia- og Sunni-islam, men korridorsnakken domineres af de danske karikaturer, der deles rundt af den ægyptiske udenrigsminister Ahmed Abdul-Gheit. På mødet er udover de islamiske landes udenrigsministre også Sir Iqbal Sacranie fra Council of British Muslims.

Mødet udsender et kommunique, der kritiserer “brugen af ytringsfrihed som påskud for at diffamere religioner.” Alle ved, at de danske tegninger er anledningen.

Muhammed El Sayed Said, vicedirektør for Al Ahram Centre for Political and Strategic Studies, der er et uafhængigt studiecenter, udtaler at mødet i Mekka er et vendepunkt i internationaliseringen af karikatur sagen. ”Tingene begyndte at forværres for alvor, da OIC tog sagen op”, udtaler han. ”Iran og Syrien bidrog til at få sagen til at gære. Det fortsatte til det punkt, hvor alle følte de måtte score et point som forkæmpere for islam”.

http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/how-a-meeting-of-leaders-in-mecca-set-off-the-cartoon-wars-around-the-world-466109.html

Mødets konklusion fremhæver en tiårsplan for et tættere samarbejde mellem de islamiske lande, “Joint Islamic Action”. Blandt de optegnede mål for denne plan henvises indirekte til de danske tegninger:

“Konferencen understreget behovet for fælles bestræbelse for at give udtryk for ædle islamiske værdier, gå imod islamofobi, nedgørelse af islam og dets værdier og vanhelligelse af islams hellige steder samt effektivt at koordinere såvel med stater som med regionale og internationale institutioner og organisationer og opfordre dem til at kriminalisere denne form for racisme. Konferencen udtrykker sin bekymring for det voksende had til islam og til muslimer i hele verden og fordømmer den seneste  hændelse med vanhelligelse af profeten (Fred Være Med Ham) i medier i bestemte lande og konferencen understreger ansvaret hos alle regeringer derved, at de skal sikre fuld respekt for alle religioner og religiøse symboler og vedkende sig det uanvendelige i at bruge ytringsfriheden som et påskud for at defamere religioner.

Konferencen understreger betydningen af at fremme samarbejde og dialog med ikke-OIC medlemslande med muslimske samfund og deres sande repræsentanter for at bevare rettigheder og omhyggeligt fortsætte en sådan udvikling.

Konferencen opfordrer til at overveje muligheden for at etablere en uafhængigt permanent råd, som skal fremme menneskerettigheder i medlemslandene såvel som et charter for islamiske menneskerettigheder i overensstemmelse med Cairo deklarationen for islamske menneskerettigheder og som skal samarbejde med FN og andre relevante internationale organisationer”.

(http://www.palestine-pmc.com/details.asp?cat=2&id=1208)

Her udtrykkes således planen om at kriminalisere religionskritik (“islamofobi”) ved at presse FN til at anerkende Cairo-deklarationen, blandt andet i kraft af at “monitorere” udviklingen i stater med muslimske mindretal. http://piagratia.blogspot.com/2006/02/master-plan.html)

OIC skriver på sin hjemmeside:

“Vi forstår den dybe smerte og udbredte harme i den muslimske verden”, udtrykkes det i den fælles udtalelse, og det tilføjes at presens frihed forpligter til ansvarlighed og god tone, samt at pressen skal respektere tro og trosretninger indenfor alle religioner. FNs generalforsamling vedtog den 16. december 2005 en meget klar resolution imod defamation af religioner. ”Denne fælles udtalelse og FN resolutionen udgør det juridiske grundlag for fordømmelsen af de handlinger, som er foretaget af europæiske aviser”, udtaler OIC.

(Arab News”).

7/12 2005

Strejker vendt mod tegningerne påbegyndes i Pakistan.

FNs menneskerettighedskommissær Louise Arbour udtaler at FN indleder en undersøgelse af de danske tegningers racisme.

8/12 2005

Hafid Quardiri fra den saudisk finansierede moske i Genève klager over en planlagt opsætning af Voltaires Muhammed-stykke “Fanatismen eller Profeten Muhammed” i Saint-Genis-Pouilly. Optøjer og ildspåsættelse bryder ud, men borgmesteren gennemfører opsætningen under politibeskyttelse.

10/12 2005

Efter at en regeringskontrolleret avis i slutningen af november kritiserede Al Azhar-universitetet i Cairo, sunni-muslimernes højeste lærestol, for gennem to måneder at have ignoreret tegningerne, protesterer storsheikhen for Al Azhar, Mohammed Sayed Tantawi, første gang mod profet-tegningerne. Han siger, at tegningerne ”overskrider alle grænser for acceptabel kritik og tilladt dialog.”

15/12 2005

12 danske forfattere publicerer i Politiken manifestet “Det er på tide vi siger fra”. Her hævder de at “tonen” i den danske debat er nedsættende over for mulismer og de maner til en mere “anstændig” debat. De skriver bl.a. “Vores medborgere med muslimsk kultur- og trosbaggrund – mange af dem danske statsborgere som vi selv og mange højtuddannede og velintegrerede – bliver over én kam udsat for forhånelser af deres religion og kultur, nedværdigende og diskriminerende omtale og usande kollektive generaliseringer.” De tolv er Benny Andersen, Thomas Boberg, Suzanne Brøgger, Stig Dalager, Inge Eriksen, Hanne-Vibeke Holst, Carsten Jensen, Per Schulz Jørgensen, Ib Michael, Henning Mortensen, Klaus Rifbjerg, Kirsten Thorup.

17/12 2005

Den 2. danske imam-delegation, anført af Rayed Hlayel, rejser til Libanon og vender tilbage 31/12. I Libanon møder de stormufti Kabbani, den ledende shiit-sheik Fadlallah, den maronitiske kirkeleder Nasrallah Sfeir. Ahmed Akkari besøger også Syrien og fremlægger sagen for stormufti Hassoun. En mindre delegation rejser til Tyrkiet og enkeltpersoner til Sudan, Marokko, Algeriet og Qatar, hvor Abu Laban møder al-Qaradawi fra det Muslimske Broderskab og dets europæiske Råd for Fatwa og Forskning..

19/12 2005

22 tidligere danske ambassadører angriber statsminister Fogh Rasmussen for at have afvist at mødes med de 11 islamiske ambassadører.

Europarådet kritiserer den danske regering for at bruge ytringsfriheden som påskud for ikke at skride ind over for de “fornærmende” tegninger.

20/12 2005

Fortalerne for intelligent design taber sagen Kitzmiller vs. Dover State School District ved US District Court for the Middle District of Pennsylvania. Dommer Jones giver de protesterende forældre ret i, at Dover State School ikke har ret til at ligestille den religiøse On Pandas and People med Darwins evolutionsteori i biologiundervisningen – med henvisning til, at bogen er kristen kreationisme og ikke videnskab.

2005 Danmark ligger nummer 1 på Reporters sans Frontières’ “Worldwide Press Freedom Index” for 2005.  Ægypten ligger nummer 143, Pakistan 150, Saudi-Arabien 154, Iran 164 ud af ialt 167 lande.

29/12 2005

Den Arabiske Ligas udenrigsministermøde giver udtryk for “overraskelse og harme over den danske regerings reaktion” på Muhammedtegningerne – altså dens fraværende reaktion – og beslutter at Ligaens leder Amr Mourssa sammen med OICs Ihsanoglu skal lægge pres på den danske regering.

Dansk Folkeparti fremsætter lovforslag om forbud imod afbrænding af Dannebrog. Dr. jur. Henning Koch fremhæver, at forslaget indebærer indskrænkning af ytringsfriheden. Grænsen for ytringsfriheden går ved afbrænding af flaget, siger Peter Skaarup: ”Det er noget, der kan provokere og skabe konflikter, og det ser ud som om, vi har fået grupper til Danmark, der kan finde på at brænde vores flag, og det skal vi have afklaret i vores straffelov.” (dr.dk)

31/1 2005

Anders Fogh Rasmussen holder en afbalanceret nytårstale, der forsøger at formilde de islamiske protester.

4/1 2006

Bassij-militsen i Iran fortsætter under regeringens beskyttelse kampagnen mod kvinder uden slør. I det seneste “syre-angreb” i byen Shahroud får to kvindelige studerende uden slør kastet syre i ansigtet.

6/1 2006

Talsmand for Islamisk Trossamfund Kassem Ahmed siger om de muslimske protester mod tegningerne: “Med undtagelse af nogle ganske få hyklere støtter alle os. Desuden skal man huske, at det her ikke kun gælder de 200.000 muslimer i Danmark, men 1,3 milliard muslimer i hele verden.”

7/1 2006

Statsanklageren i Viborg afviser den muslimske anmeldelse af Jyllands-Posten.

To af tegningerne trykkes i Expressen/ Kvällsposten i Sverige.

Uffe Ellemann-Jensen hævder, at ”de meget opstyltede beretninger om ‘dødstrusler’” ikke rigtigt ”holdt vand.”

10/1 2006

Det norske kristne tidsskrift Magazinet genoptrykker Jyllands-Postens tegninger.

Den saudiske imam Abdul Rahman Alsidis prædiken ved Eid al-Adha (offerfesten, der afslutter årets pilgrimsfærd) i Mekka over for to millioner tilhørere, kræver at muslimer vender sig mod den “målrettede kampagne mod profeten Muhammed”. Talen bliver udsendt over en række arabiske satellitkanaler.

19/1 2006

Malaysieren Mohammed Ya dør. Han tilhørte trosretningen Sky Kingdom, der bl.a. tilbeder en kæmpemæssig tepotte. Han har i mange år forsøgt at forlade islam men er blevet forhindret af shariah-domstole. Nu tillades han at blive begravet som buddhist.

Golfstaternes samarbejdsråd fordømmer tegningerne.